Venezuela – demokrati eller diktatur? Frågor och svar.


Utvecklingen i Venezuela har väckt stort intresse. Olika uppgifter florerar och olika bedömningar görs. Några artiklar har publicerats här, och då främst med uppgifter från Dick Emanuelsson, Honduras och Eva Björklund, Stockholms som har större kunskap än jag. En förteckning över tidigare artiklar finns mot slutet.

CN,en flitig kritisk kommentator med 347 publicerade kommentarer återkommer med fyra kritiska frågor som besvaras avslutningsvis mot bakgrund av information från
Dick Emanuelsson.

Dick Emanuelssons synpunkter – bakgrunden.
Den valda församlingen som ska utarbeta en ny författning har så kallade ”omnipotentiella” fullmakter som står över till och med presidenten. Det betyder, att i det politiska tomrum som uppstått efter att den valda Nationalförsamlingen vägrar underkasta sig Högsta Domstolens beslut om att INTE svära in som parlamentsledamöter från delstaten Amazonas, som avslöjades i valet till Nationalförsamlingen i december 2015 för valfusk (enligt vallagen), så beslutade HD att alla beslut som Nationalförsamlingen fattar inte har juridisk status.
Venezuela. Chavez och Maduro

Nationalförsamlingens högermajoritet vill ha allt eller inget och de tre högerdeputerade från Amazonas är livsviktiga för högern för med de tre har högern kvalificerad majoritet och kan utse en ny Valkommission, samt ledamöter i HD för att inte tala om Nationalbanken, som högern i hela världen alltid ha velat ha som ”oberoende”, men oberoende har den aldrig varit utan dess ledamöter reflekteras i det politiska styrkeförhållandet och högerns och imperialismens målsättning är en tillbakagång till tiden innan Chavez då Nationalbanken, precis som Europeiska Centralbanken är starkt styrd efter nyliberala riktlinjer, inte för att vara en ekonomisk garant för en progressiv social ekonomisk politik.

För Maduro och chavismen är det så klart lika viktigt att högern inte har denna kvalificerade majoritet i kampen om den venezuelanska statsapparaten. Det överraskande valet den 30 juli ökade på oppositionens desperation och optimismen förvandlades till pessimism. Chavismen agerade mycket klokt och taktiskt och underströk, inför folket, att mot oppositionens våldsamhet verkade regeringen för fred och dialog och en socialpolitik för att tillfredsställa de stora befolkningsgrupperna i landet, inte ett antal transnationella bolag som med State Departement satsar allt på en återgång till tiden då oljegiganterna betalade en (1) procent i skatt i landet. Det budskapet gick uppenbarligen hem och skakade Chavismens fiender, i och utanför Venezuela.

Venezuela stöd för Maduro 170421Stöddemonstration för Maduro

De valda ordförandena i detta parlament förklarade, när den samlades för första gången i januari 2016, att ”Maduro upphör som president om sex månader” (Henry Allup Ramos, ordf. för NF). Nu har det gått 18 månader och man kan seriöst påstå att Maduro, inför den oerhörda press han och regeringen utsatts för under dessa månader, har vuxit i sin uppgift och jag tror, personligen, att utspelet 1 maj om en Konstituerande församling var ett mycket skickligt schackdrag som dessutom, och det är avgörande för den första delen av den politiska kampens utgång i Venezuela, att vinna tillbaka den del av Chavismens som hade lagt sig på sofflocket i valet den 15 december 2015. Och det vet högern och USA-ambassaden.

När oppositionen trodde att den kunde avsätta Maduro när som helst, utsåg de en ny Högsta Domstol bestående av 34 oppositionstrogna jurister. Vid statskuppen i april 2002 avsatte de hela den juridiska rättsapparaten med HD, åklagare&etc. Den 21 juli utsåg de sin egen lojala HD.
Men av dessa 34 modiga män återstår det bara 25. Resten sitter på Mexikos, Chiles och Panamas ambasader i Caracas. Rätt patetiskt. Frågan är vad som hade hänt i Sverige om något liknande hade hänt. För att inte tala om i USA.
Dessa mörkmän har kastat sig in i ett bokstavligt dilemma, välbetalda jurister, många av dem med uppgifter hos de transnationella bolagen men som nu kan skickas till en osÄker tillvaro i utlandet.

Nedan skriver jag (Dick Emanuelsson) in svaren på frågor från mig:

Fråga I AR. Har konstituerande församlingen övertagit parlamentets uppgifter?
Nej. Och det underströk Nelcy Rodriguez, ANC:s ordförande i veckan. Hon och ANC bjöd också in NF:s ledning (ordföranden och de 3-4 vice ordföranden) till överläggningar med den författningsskrivande församlingen i mitten av veckan. Oppositionen uteblev, precis som den har uteblivit inför alla inbjudningar om dialog, oavsett om dessa inbjudningar har kommit från regeringen, påven eller Rodrigo Zapatero.
ANC:s Rodriguez har understrukit att NF måste se till sitt ansvar och återinträda för att utföra sina uppgifter, det är deras ansvar mot väljarna.

Fråga II AR. Visst ska regionala val och guvernörsval ske?
Den 15 oktober äger de rum. I stort sett alla oppositionspartier inom MUD skrev in kandidater, för det handlar i dessa länder om ”chamba”, jobb och inkomster och där spelar den ideologiska övertygelsen för det mesta en mindre roll. Oppositionen har ju också i denna ”diktatur” flera guvernörsposter i flera delstater som handhar stora summor pengar och som är lukrativa korruptionsmarknader.

Corina MachadoCorina Machado

Undantaget är Corina Machados parti Vente Venezuela. Hon är åtminstone konsekvent i sitt ställningstagande och är den öppna representanten för det fascistiska våldet på gatorna, som nu mer eller mindre har försvunnit efter 30 juli. Machado var också vice ordförande för den USA-finansierade NGO:n Sumate som samlade in namn för att genomföra en folkomröstning av Chavez´ mandat den 15 augusti 2004, ett val som genomfördes och som gav Chavez 63 procent av rösterna. Det bevakades av Cartercentret som gav stora eloger för valets genomförande.
Och det var en tidpunkt efter en statskupp i april 2002 och en över två månaders lockout (2 december 2002-5 februari 2003), utlyst av direktörerna i PDVSA, där högern fortfarande hade kontrollen över detta centrala företag för den venezuelanska ekonomin. Sedan bytte Chavez ut denna ledning samt 16.000 anställda som var delar av den politiska korrumperade apparat som högern förfogade över inom denna nästan ”autonoma” del av den venezuelanska ekonomin.

I texten jag (Dick Emanuelsson) skrev 2004 med vissa senare uppdateringar om hur CIA och USA:s State departement finansierade den venezuelanska oppositionen mot Chavez just dessa år, upptäcker du just Corina Machados Sumate som förmånstagare av USA-pengar för att störta Chavez. Hon är helt besatt av denna uppgift och jag misstänker att hon och ett antal andra som drivit våldet på gatorna kommer att ställas till svars för detta av den Sanningskommission som ANC har utsett.

Fråga III AR: Val om förslag till ny grundlag?
Japp, det ska genomföras en folkomröstning efter att den modifierade författningen har utarbetats.

Fråga IV AR. Angående avsättande av riksåklagaren.
Vad gäller riksåklagaren har hon sedan årets inledning fört fram den ena mer än det andra provocerande utspelet direkt i konfrontation mot regeringen. Det är riskabelt att spekulera i VAD orsaken är men ALLA i landet väntade på att HD skulle klippa till. De kallade in henne till förhör efter att en parlamentsledamot anklagade henne för direkt tjänstefel. Hon tillhörde också ett högt uppsatt statligt organ som kallas in för konsultationer av regering eller president i känsliga teman och ett av dessa teman den 16 december 2015, dagen efter valet till Nationalförsamlingen var just val av ledamöter till HD som skulle ersättas efter en viss period. Hon förnekar NU, nästan 20 månader senare att hon deltog på detta möte men där finns både protokoll och allt vad det innebär.
Jag intervjuade i Managua med anledning av Sao Paulo-forat i Managua en PSUV-ledamot av Nationalförsasmlignen, Julio Chavez och jag ställde också frågan till honom, den 17 juli, det vill säga för en månad sedan och INNAN hon hade suspenderats (hon är INTE avsatt från sin post) vad det kunde bero iu att hon hela tiden provocerade regeringen med diverse suspekta uttalanden och aktioner och han sa att ”under prcocessens gång är de människor som faller av och som går över till andra sidan”.
För CIA och USA är det naturligtvis en trofé att kunna inhysa en före detta högt uppsatt chavist på sin sida.
Omedelbart fick hon stöd av den Nationalförsmling som innan hatade henne.

Mina svar på CN:s frågor
1. Du tycker inte det är negativt att statsåklagaren avsattes innan utredningen omvalfusk var utredd?
Svar: Nej, dels saknas trovärdiga uppgifter om att valfusk skulle kunna vara aktuellt och dels visar uppgifterna ovan att statsåklagren inte alls var i en opartiska position.
2. Du tycker inte det är märkligt att den konstitutionella församlingen har mandat att avsätta statsåklagaren. Borde inte en konstitutionell församlings enda befogenhet vara att utforma en ny konstitution? Svar: Det kan tyckas så. Konstruktionen synes vara ovanlig. Man bör dock beakta hela den politiska situationen. Dick Emanuelsson skrev ovan ”Den valda församlingen som ska utarbeta en ny författning har så kallade ”omnipotentiella” fullmakter som står över till och med presidenten. Det betyder, att i det politiska tomrum som uppstått efter att den valda Nationalförsamlingen vägrar underkasta sig Högsta Domstolens beslut om att INTE svära in som parlamentsledamöter från delstaten Amazonas, som avslöjades i valet till Nationalförsamlingen i december 2015 för valfusk (enligt vallagen), så beslutade HD att alla beslut som Nationalförsamlingen fattar inte har juridisk status.”
3. Du tycker inte det är negativt för demokratin att den konstitutionella församlingen har tagit över den lagstiftande makten från det folkvalda parlamentet?
Svar: Var god se ovan.
4. Du tycker inte det är märkligt den konstitutionella församlingen har befogenhet att ta över den lagstiftande makten. Borde inte den konstitutionella församlingens enda syfte vara att utarbeta en ny konstitution?
Svar: Var god se ovan.

(CN och Dick Emanuelsson har tidigare påpekat för mig att en tidigare artikel om Venezuela innehöll en sannolikt falsk intervju med USA-amiralen Tidd. Artikeln togs då genast bort).

Några tidigare artiklar om Venezuela.
Kina, Ryssland, Tyskland och Mercosur- protest mot USA-intervention i Venezuela 20/8
Strypsnaran om Venezuela dras åt allt snabbare 7/8
Fortsatt debatt om Venezuela! 3/8
Mer om valet i Venezuela och dess brister 3/8
Viktigt stöd till Venezuela på latinamerikanskt vänsterforum 2/8
Venezuela: Diskussion med journalist Åsa Welander, Sveriges Radio 1/8
CIA-chefen Pompeo samarbetar med Colombia och Mexiko för att störta Venezuelas regering 29/7
Venezuela har antagligen en av världens mest demokratiska grundlagar. Varför ändra i den? 19/7
USA ger grönt ljus för statskupp mot demokratiskt valde presidenten i Venezuela 14/7 2017.
Stöd dialogen för fred i Venezuela! 8/7 2017
Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media? 24/5 2017
Vad händer i Venezuela? 22/4 2017.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

i Andra om: , ,, , , , , , , , ,


14 svar till “Venezuela – demokrati eller diktatur? Frågor och svar.”

 1. ”1. Du tycker inte det är negativt att statsåklagaren avsattes innan utredningen omvalfusk var utredd?
  Svar: Nej, dels saknas trovärdiga uppgifter om att valfusk skulle kunna vara aktuellt och dels visar uppgifterna ovan att statsåklagren inte alls var i en opartiska position.”

  Alla som har övervakat valet har hävdat valfusk. Oppositionen, statsåklagaren, företaget som tillhandahöll rösträkningsutrustningen, Jimmy Carter. Att då hävda att det saknas trovärdiga uppgifter att valfusk har förekommit är ju då bara så dumt så att man blir mörkrädd. Mot bakgrund av denna kritik så kan man ju tycka att alla borde tjäna på om att frågan blir ordentligt utredd eller? Men du har rätt statsåklagaren har verkligen inte varit partisk. Under manga år sprang hon Chavez ärende (ungefär på samma sätt som du springer Putins). Problemet är att på sista tiden har hon istället tagit sitt jobb på allvar och försökt stå upp för rättvisan och detta var också anledningen till att hon avsattes. Mot bakgrund av detta är det kanske möjligt att du en dag börjar kritisera Putin för den korrumperade skurk han är men det tvivlar jag faktiskt på.

  Då borde det väl vara i allas intresse att denna fråga utr

   • Anders ibland undrar jag verkligen hur det står till med dig.

    Det är ju tillverkaren själv som hävdar att det förekommit valfusk så det är knappast så att de har avfärdat möjligheten till fusk genom att saga att maskinerna är idiotsäkra. De har ju gjort precis tvärt om. Det är ocksp klart att du inte har sett några bevis och varför har du inte det tror du? Jo på grund av att frågan inte har utretts än. Det är det som är själva syftet med en utredning att utröna om det finns några bevis/belägg för ett påstående. Därefter kan man utala sig om det finns några bevis/belägg. När dessutom så manga parter kommer med samma påstående så borde ju motivet till utredning bli ännu större. Men nu blir det ingen utredning för den som skulle utreda avsattes av ett organ som hade som syfte att skriva om konstitutionen.

    • Läs om omständigheterna. Inga fakta finns. IT-bolaget Smartmatic som försåg Venezuela med röstapparater och tillhandahållit software går nu till attack mot landets Valmyndighet och det senaste valet till den konstitutionella församlingen.

     Smartmatic startades av venezolaner men såldes 2014 till Lord Mark Malloch-Brown. Den konservativa lorden är bundsförvant till George Soros som finansierat flera ”revolter” i bl a Georgien och Ukraina. Lorden är också ledande i den konservativa International Crisis Group som bl a förespråkar en ”internationell intervention” i Venezuela. Ägaren till Smartmatic Lorden Malloch-Brown har också anlitats i Latinamerika i kampanjer kopplade till högern, som rådgivare till presidentkandidaten i Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada som senare flydde landet åtalad för korruption.
     Smartmatic
     Smartmatic:s tidigare ägare och nu endast VD Antonio Mugica läste upp ett uttalande i onsdags, tre dagar efter valet, där han menade att Valmyndigheten manipulerat röstsiffrorna eftersom det saknades valkontrollanter från oppositionen i vallokalerna. Tekniskt kunde dock inte Mugica förklara hur manipulationen ska ha gått till och menade att det måste göras en kontroll av vallokalernas röster med den totala röstsiffran. Han hade dock inte tillgång till vare sig de lokala eller de totala siffrorna. På en fråga från brittiska BBC om Smartmatic varit i kontakt med Valmyndigheten svarade han att de inte varit det eftersom ”they would not be sympathetic to what we’d say”.

  • Vladimir Putin är då rakt ingen korrumperad skurk. Han och resten av Kreml har gjort mycket som är bra för Ryssland sen tiden med den korrupta skurken och fyllot Jeltsin som var på väg att leda Ryssland mot avgrunden. Vem idag skulle leda Ryssland bättre än V Putin menar du?

   • Vem som helst som hade respekterat mänskliga rättigheter, inte annekterat andra länders territorier och som inte tillsammans med sina vännor och bekanta hade roffat åt sig av det ryska folkets rikedomar.

    • Den stat som i särklass främst av alla INTE har respekterat mänskliga rättigheter, inte annekterat andra länders territorier är USA som starkt bidrog till att stimulera utvecklingen i Ryssland så att oligarker kunde ”roffa åt sig av det ryska folkets rikedomar.” Oligarken Chossudovsky som hypas av Väst ville sälja ut en stor del av sitt viktiga, av folket hoparbetade rikedomar, till USA-bolag.

    • Christian. Storbritannien annekterar Nordirland. I folkomröstningar vill befolkningen i Nordirland fortfarande tillhöra United Kingdom (cirka 55 procent är för att stanna i UK). Detta respekteras av befolkningen i Nordirland, i Republiken, i Storbritannien, i EU, i värden i övrigt. Men varför respekterar inte EU och USA folkets röst på Krim?
     Det har förekommit rykten om att valen skulle ha varit manipulerade. Men det har aldrig funnits några bevis för detta. Så det är kanske enbart ett försök av USA, EU och andra att påverka världens opinion med desinformation.
     Sedan kan jag hålla med dig om att respekten för de mänskliga rättigheterna blir allt snävare i Ryssland. Varför detta sker kan jag enbart spekulera i. Valen i höstas var enligt bedömare på alla håll utom de nationalistiska manipulerade. Även kommunistpartierna i Ryssland nämner att så var fallet. Ryska kommunister och andra socialister har blivit arresterade. Senast nu i maj då två kommunister fängslades.
     Och det stämmer mycket väl att det är få ryska kapitalister som har roffat åt sig det ryska folkets rikedomar!
     Två av tre åsikter som vi är överens om – det är inte dåligt, Christian!

     • Vad finns det för belägg att valen i Ryssland ska ha varit manipulerade och att respekten för mänskliga rätigheter minskat?

      • Riktpunkt.nu 2017-08-04 (t ex, finns också på webbsidorna ’In defence of communism’ och International Communistisk Press): ”Deklarationen lyder så här: Antikommunismen är det kapitalistiska systemets vapen – den kommer inte att passera.
       Vi, 27 kommunistiska ungdomsorganisationer världen över, undertecknar följande resolution: Vi fördömer arresteringen och häktningen av kamrat Alexander Batov, medlem av Rysslands Kommunistiska Arbetarpartis centralkommittés sekretariat och representant för den revolutionära ungdomsunionen – bolsjevikerna, även känt under beteckningen RKSMb, vilket ingår i Rysslands nationella förberedande kommitté inför den kommande 19:e världsungdomsfestivalen. Kamrat Batov arresterades den 9 maj, dagen för folkets antifascistiska seger, i samband med lögnaktiga anklagelsen om ’civil olydnad’. I själva verket arresterades han för att han spred och delade ut RCWP:s flygblad om den verkliga innebörden av årsdagen för segerdagen. Flygbladet avslöjade hur dagens ryska myndigheter försöker baktala innehållet denna årsdag för segerdagen. Han dömdes till sju dagars fängelse och efter frisläppandet har han mottagit en rad hot för att han skulle stoppa politisk aktivitet.
       Dessa handlingar, attacker och hot mot kommunisternas fria politiska aktionsrätt visar rädslan för kommunisternas makt hos alla staters borgerliga regeringar.”
       Mer om detta kan läsas på Riktpunkts hemsida. Och ovan nämnda sidor.
       Några av de 27 kommunistiska organisationer som skrev under var Kommunistisk Ungdom (SKP) och Kommunistisk Ungdom Revolutionärerna (Kommunistiska Partiet – !!!! Det tar sig, sa han som hade eld i håret!)
       KPRF (cprf.ru) den 9 juni 2017: ”The setback in 2016 is due to the fact that the elections had been turned int a special operation against Russia Society. They were not free expression of the Citizens will, but a criminal mechanism of delivering the pre-determined result. This is witnessed, among other things, by several dozen criminal cases opened thanks to our activits.” ”The tactic of the ruling regimes consists in constnatly changing the rules of the political field in order to falsify results.” ”First, monopolization of power in the hands of president and the narrow circle around him. Secrecy of taking key decisions. The political process has turned int successions of special operations. Second, the ruling United Russia party has merged with the bureaucratic apparatus. The party is merely the ’driving belt’ and not the subject of making key decisions. Third, opposition exists in and outside parliament, but on an ever smaller limited scale. Simulation of democratic institutions and procedures in order to legitimize the ruling Group. Fourth, monopolization if the main media outlets and the introductions of political and ’self-censorship’.”
       De övriga får ni läsa på KPRF:s hemsida. Jag har skrivkramp!
       Ska bara säga att det var flera tidningar och radio och TV (precis som KPRF) som rapporterade om att valet 2016 var bristfälliga – observatörer kritiserar bristen på öppenhet och rättvisa under valkampanjerna.

     • Ketstin, vi tycker faktiskt lika även i denna fråga. Jag är alltid för att människor skall själva ha rätt att bestämma vilket land de vill tillhöra. Vad jag vänder mig emot är hyckleriet kring Krim som förekommer här på bloggen. Annekteringen av Krim var ett solklart brott mot folkrätten. Dock har jag inte sett någon här på bloggen som säger att de står upp för folkrätten som har kritiserat Ryssland. Dessutom är det många här kring bloggen som säger att ”folkviljan” på Krim skall respekteras. Om istället UK/US hade besatt Hong Kong och anordnat en folkomröstning där om att lämna Kina hur många av dessa tror du då hade hävdat att ”folkviljan” i Hong Kong skulle respekteras? Eller om kurderna i Syrien hade hållit en folkomröstning om att lämna Syrien. Tror du någon här på bloggen hade stått upp och sagt att Kurdernas folkvilja måste respekteras. Knappast.

      • Jag hade gjort det, Christian. Och gör det, också. För någon månad (eller veckor) sedan fanns det en artikel på den här bloggen som handlade om kurderna. Vissa ansåg att kurderna var alltför utspridda i nästan alla länder (till och med i Israel) och hade blivit alltför främmande för varandra för att skapa ett Kurdistan. Jag protesterade mot detta. För jag är en gammal socialist som kämpade för ett fritt Kurdistan på 80-talet, och undrade vad som hade förändrats i vårt stöd till folket självständighet.
       Jag är för att människor ska leva i självständighet från imperialism var det än månne komma ifrån. Jag är till och med för att ursprungsbefolkningen i USA ska få mer rättigheter, mer land och att bison (som urbefolkningen anses som helig) ska vara under urbefolkningens kontroll. Precis som samerna i Sverige har renarna.
       Lenin var faktiskt för självständighet för Ukraina – om det ukrainska folket själv ville detta.