Nej till Nato – bevara Sveriges alliansfrihet


Den här artikeln har skrivits av pensionerade sjukskötaren Ulf Bjéren i Karlskrona, som berikat denna blogg med flera artiklar Blekinge läns tidning

Artikeln.
Det påstås att Ryssland bedriver psykologisk krigföring. Det påminner om tjuven som ropar: Ta fast tjuven!

I västliga medier sprids oupphörligen desinformation och falska anklagelser, bland annat utgående från aktioner med falsk flagg, och fakta förtigs. Hela skeenden, som USA:s destabiliseringskrig i Västasien och Nordafrika med medföljande flyktingströmmar, mörkas.

Ett konkret exempel: Gasincidenten i Idlib i april skylldes omgående på Syriens regering utan några som helst bevis. Men när USA använder vit fosfor i Raqqa och Mosul, vilket rapporterades i bland annat Washington Post 8 juni, blir det inga ramaskrin.

RyssKrig-768954
Ryssland blandar sig i andra länders val, påstås det. Naturligtvis utan bevis och med alltfler motbevis som kommer fram. Och företrädare för USA:s krigsparti har mage att säga detta fastän USA bevisligen blandat sig i valen i många stater bara de senaste åren, understött färgade revolutioner och statskupper mot folkvalda politiker, till exempel i Ukraina!

Propagandan ger upphov till en falsk världsbild. Ryssland påstås vara ett hot. Men det är Ryssland som är omringat av 800 militärbaser. Rysslands militärkostnader är enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI mindre än en tiondel av Natos totala utgifter. Ryssland minskar nu sina försvarsutgifter när Nato rustar upp.

Samtidigt är det tydligt att USA med sina installationer invid ryska gränsen eftersträvar förstaslagskapacitet med kärnvapen. Vem är det som är aggressiv och hotfull?
Hultqvist och Matthis
Försvarsminister Peter Hultqvist höll 16 maj ett sensationellt tal inför sin amerikanska kollega James Mattis. Han pekade ut Ryssland som det stora hotet och avslutade: Mot denna bakgrund och det ömsesidiga intresset går vi nu ihop med USA som vi gjorde på 1700-talet.

Betänk innebörden av denna historiska referens!

Mattis å sin sida behandlade Sverige som det vore ett protektorat. Han proklamerade ensidigt att USA är Sveriges beskyddare utan att Hultqvist replikerade med hänvisning till Sveriges officiella alliansfrihet!

En småstat ställd under en stormakts vingar ökar inte säkerheten utan utsätter sig tvärtom för risken att bli mål för vedergällning i ett krig med kärnvapen. Detta borde besinnas av varje ansvarsfull medborgare.
Aurora 17
I september genomförs den provokativa Natoövningen Aurora 17 i Sverige med stöd av värdlandsavtalet.
Stora protester planeras. Att nu Natoanhängare stämplar en bred rörelse för fred och avspänning, för alliansfrihet och mot Natos krig som ”Putinagenter” slår förhoppningsvis tillbaka när folket manifesterar mot överhetens krigshets.

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Stoppa eller stödja Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , ,


Ett svar till “Nej till Nato – bevara Sveriges alliansfrihet”