Krigshotet mot Venezuela


Detta brev har sänts från ett flertal fredsorganisationer.

Till Sveriges Utrikesminister Margot Wallström

Och Sveriges företrädare i FNs Säkerhetsråd

Vi, undertecknande svenska medborgare och sociala rörelser, uttrycker vår oro över den överhängande faran för en USA-ledd militär intervention i Venezuela och uppmanar dig att hedra det svenska åtagande för fred som det innebär att denna period ingå i FNs Säkerhetsråd, och göra allt du kan för att undvika att Venezuelas folk och territorium krossas av en militär intervention som syftar till att tillfredsställa mäktiga länders politiska och ekonomiska intressen.

Latinamerika och Karibien är nu uttalat ett Fredens Område, utan krig, och måste få fortsätta i fred. Sverige måste från sin plats i FNs Säkerhetsråd bidra till att alla militära hot undanröjs och att alla motsättningar på ett konstruktivt sätt kanaliseras genom diplomati och samtal.

När Sverige valts in i FNs Säkerhetsråd försäkrade du att ditt främsta mål inom Rådet skulle vara att arbeta för att vidmakthålla internationell fred och säkerhet. Vi håller med dig om att den viktigaste uppgiften är att förhindra krig och att väpnad konflikt inte löser politiska problem. Så när det gäller Venezuela idag måste Sverige leva upp till sitt åtagande att förhindra att krig startas av politiska skäl.
Margot Wallström 2017
Sverige har också i Säkerhetsrådet framhållit det feministiska perspektivet. Att det är särskilt viktigt att beakta förhållandena för kvinnor och barn i väpnade konflikter, eftersom de konsekvent är de som drabbas hårdast.

Idag hotas Venezuela av en överhängande fara för utländsk intervention. Oberoende av svenska regeringens uppfattning om Venezuela, får inte väpnad konflikt – och det mänskliga lidande det åsamkar – ses som en lösning på landets politiska och ekonomiska problem.
Venezuela Maduro 170728

Därför upprepar vi än en gång vår uppmaning till dig och till Sveriges regering att arbeta med all kraft och beslutsamhet för att förhindra den väpnade intervention och det krig som USA förbereder mot Venezuela. Om Sverige kan bidra till att förhindra kriget mot Venezuela vore det en stor framgång för freden och något som länge kommer att minnas med stolthet i Sverige och i världen.

Stockholm 2018-02-20

Nordiska Solidaritetsnätverket med Venezuela i Sverige;
Sveriges Fredsråd;
IK Fred, Rättvisa och Värdighet för Folken;
Che50Kommittén;
svensk-Kubanska Föreningen;
Condorföreningen i Järfälla;
Föreningen Foro Bolivia-Sverige;
Meli Newen Mapu (Solidaritetsföreningen med Mapuchefolket); S
olidaritetsnätverket med Latinamerika – Resocal;
Victor Jara Förbundet i Sverige;
Solidaritetsföreningen med El Salvador;
Svenska Vänskapsföreningen med Ecuador;
Latinamerikanska Solidaritetsföreningen – Radio Bahía;
Peuanska Kulturcentrat;
Bolivianska Kulturföreningen Tiwanaku;
Föreningen Carlos Fonseca Amador;
Radio Luis Emilio Recabarren;
Svensk-Kubanska Föreningen i Växjö;
Argentinare i Sverige för Seger;
Kubaner för Kuba i Sverige;
Internationella Bolivarianska Kulturfronten;
FMLN-Kommittén i Sverige;
Studiekommittén Salvador Allende 5 oktober;
Peruanska Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

Några tidigare artiklar om Venezuela.
Trumps sanktioner mot Venezuela kan bli en bumerang för det egna finanskapitalet
Venezuela: Demokrati eller diktatur? 26/8
Kina, Ryssland, Tyskland och Mercosur- protest mot USA-intervention i Venezuela 20/8
Strypsnaran om Venezuela dras åt allt snabbare 7/8
Fortsatt debatt om Venezuela! 3/8
Mer om valet i Venezuela och dess brister 3/8
Viktigt stöd till Venezuela på latinamerikanskt vänsterforum 2/8
Venezuela: Diskussion med journalist Åsa Welander, Sveriges Radio 1/8
CIA-chefen Pompeo samarbetar med Colombia och Mexiko för att störta Venezuelas regering 29/7
Venezuela har antagligen en av världens mest demokratiska grundlagar. Varför ändra i den? 19/7
USA ger grönt ljus för statskupp mot demokratiskt valde presidenten i Venezuela 14/7 2017.
Stöd dialogen för fred i Venezuela! 8/7 2017
Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media? 24/5 2017
Vad händer i Venezuela? 22/4 2017.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

i Andra om: , ,, , , , , , , ,