Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm


Ibland får jag kommentarer som jag själv vill kommentera och besvara mer utförligt. Gör då om diskussionen till en bloggartikel. Så denna gång.

Ivar Ekman, Konflikt har sänt in följande kommentar till artikeln om Konflikt nyligen.Vet Radions ”Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA

Ivar Ekmans kommentar.
Hej Anders
Konflikt har aldrig hävdat att USA är en perfekt demokrati (lyssna gärna på vårt program Demokratins självmord? från dagarna efter att Trump svors in, Demokratins självmord, eller programmet Dollarna och demokratin, inför valet 2012, om just pengarnas ökande inflytande, Dollarn och demokratin). Vi har heller aldrig hävdat att Rysslands politiska system helt saknar demokratiska inslag.

Graden av demokrati i ett system är just en grad, som man gör bäst i att placera på en skala. Och i alla stora, jämförande studier som finns — från V-dem på Göteborgs universitet (V-dem) till EIU:s Democray Index (DemocracyIndex) och Freedom Houses Freedom in the World (Freedom House) — så hamnar Ryssland långt ned på skalan (”hybrid” eller ”authoritarian”) och USA mycket högre upp (ofta som ”flawed”, dvs ”bristfällig”). Det här betyder inte att de här måtten heller är perfekta — men åtminstone jag hittar inga liknande, seriösa jämförelser som visar något annat.
Eftersom varken du eller jag själva bedriver forskning i det här ämnet måste vi titta på den forskning som finns, ifall vi ska undvika att slå anekdotiska bevis i huvudet på varandra dagarna i ända.
Och du har ännu inte redovisat något annat än just anekdoter och åsikter.
Vänligen, Ivar Ekman, SR Konflikt
Konflikt SR-Konflikt (1)
Svar från mig här.
Jag håller med dig att demokrati och dess delkomponenter lämpligen kan ses som närmast kontinuerliga variabler. Instämmer i att jag inte bedrivit vetenskaplig forskning inom politikerområdet. Men jag har glädje av min forskningsverkningsverksamhet under 30 år inom områden som socialmedicin och alkohol- och narkotikapolitik, där kritisk granskning är en bas.
Ditt svar och bedömningarna i dess skalor innebär dock att du nu Ryssland ses som en demokrati medan du förnekade detta i din kommentar ovan.

Jag bestrider att jag bara redovisat ”anekdoter och åsikter.” Artikeln är full av fakta, bl.a. från boken ”Dollcarocracy”. Några exempel där jag här bara återger en del av respektive ärende.
1) Svenska Demokratiutredningen utfördes med deltagande av diverse forskare. ” Det minskade antalet förtroendevalda har förvandlat de folkvalda till producenter av tjänster i stället för företrädare för folkviljan. När vi i Demokratiutredningen undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.Olle Wästberg: Demokratin behöver mer av folkvilja
2) I boken ”Dollarocracy – how the money and media election complex is destroying America” ges en ingående och skrämmande analys som påvisar hur valsystemet i USA alltmer fjärmat sig från att vara demokratiskt. Den är skriven av Robert E McChesney, Gutgsell Enodwed professor vid och John Nichols som är journalist vid tidningen Nation.
Dollarocracy untitled
I inledningskapitlet får vi veta att valet 2012 kostade 10 000 000 000 dollar, dvs. motsvarande 65 miljarder svenska kronor, efter en kraftig ökning sedan 2008. Enligt en opinionsundersökning av Rasmussens Reports group av ett slumpvis urval i USA 2012 tror 59 % av de svarande att valen i USA är riggade för att ge resultat som är bortom väljarnas kontroll. Enligt en annan opinionsundersökning året innan menade 45 % att det var bättre att välja medlemmar till USA:s kongress genom lottning bland telefonnummer i telefonkatalogen än i valen. Obama fick motsvarande 100 miljoner kronor i kampanjstöd från Wall Street 2008, varav 7 miljoner från Guldman Sachs.
3) Lågt valdeltagande. Vid presidentvalet 2008 röstade knappt 130 miljoner, vilket var knappt 62 % av alla röstberättigade (Wikipedia), den högsta siffran sedan 1968. Obama fick knappt 53 % av rösterna, vilket innebär att knappt 33 % av de röstberättigade aktivt röstade för Obama. Då GW Bush vann över Al Gore år 2000 hade den senare fler röster, valdeltagande var lägre, varför den valde presidenten bara fick drygt 25 % av de röstberättigades röster. Och valdeltagandet var inte högre vid presidentvalet 2016, där förloraren Hillary Clinton fick betydligt fler röster än vinnaren Donald Trump.
4) En mycket stark ekonomi behövs hos presidentkandidaterna, med ekonomiskt stöd från näringslivet med Bernie Sanders som undantaget. Obama fick 14,9 miljoner USD (100 000 000 kronor) från Wall Street inför valet 2008, varav 1 miljon från Goldman Sachs. Enligt morgonekot 25/9 beräknas valkampanjen totalt kosta 10 000 miljoner USD – ungefär 65 000 000 000 kr i dagens penningvärde.
5) En kraftig ökning har skett av betalda politiska TV-inslag. I början av 1990-talet svarade dessa för 2 % av vinsten medan de beräknas svara för 20 % 2012.
6) I avsnittet ”Stor risk för korruption i USA:s ledning” står nu.
7) ”Särskilt framträdande har inflytande från finanssektorns män (det är så gott som enbart män) varit i USA:s finansdepartement. Sedan ges en massa fakta om dessa.
Obama president_official_portrait_hires
I de blogginlägg jag hänvisar till finns massor av fakta och källor.

Du menar under hänvisning till olika skattningsskalor att USA är en bättre demokrati än Ryssland. Förutom att du nu anser att Ryssland är en demokrati bör man vara medveten om att dessa organisationer inte är objektiva eller fristående. Mest känt är nog Freedom House.

Freedom House and the National Endowment for Democracy stress their commitment to freedom of thought and democracy, but both cooperated with a CIA-organized propaganda operation in the 1980s, according to documents released by Ronald Reagan’s presidential library. (https://www.globalresearch.ca/cias-hidden-hand-in-democracy-groups/5423717, 2015)

Non-governmental organizations are an increasingly important part of the 21st century international lanscape performing a variety of humanitarian tasks pertaining inter alia to issues of poverty, the environment and civil libertites. … They have been and are currently being used as tools of foreign policy, specifically with the United States. Instead of using purely military force, the US has now moved to using NGOs as tools in its foreign policy implementation, specifically … Freedom House,
”Freedom House is quite involved in pushing US interests in global politics and its leaders have connections to rather unsavory organizations
During the Bush administration, the President used Freedom House to support the so-called War on Terror. In a March 29, 2006 speech, President Bush stated that Freedom House “declared the year 2005 was one of the most successful years for freedom since the Freedom House began measuring world freedom more than 30 years ago” and that the US should not rest “until the promise of liberty reaches every people and every nation” because “In this new century, the advance of freedom is a vital element of our strategy to protect the American people, and to secure the peace for generations to come.” [9]
Later, it was revealed that Freedom House became more and more supportive of the Bush administration’s policies because of the funding it was getting from the US government. According to its own internal report in 2007, the US government was providing some 66% of funding for the organization. [10] Thus, we see not only the political connection of Freedom House to US government, but major financial connections as well. (https://www.globalresearch.ca/ngos-the-missionaries-of-empire/29595, 2012).
Freedom House
* Du har inte besvarat min kritik av din användning av begreppet ”regim” om Rysslands regering.

Du har inte utvecklat någon analys av på vilket sätt Ryssland är auktoritärt. Kan du ange några bra analyser om detta med utgångspunkt från t.e.x Juan Linzs klassificering?

Vidare, en stat med acceptabel demokrati bör visa respekt för demokrati i sin utrikespolitik. Det finns inget land som brutit mot folkrätt och FN-stadga så mycket som USA. (Irak-kriget 2003, insatser lång utöver FN-resolution i Afghanistan, Libyen (som medlem av Nato), Jemen och Syrien (stöd till terroristorganisationer enligt politiska talesmän m.fl. i USA samt bombningar och upprättandet av flera militära baser i landet). Det finns mycket fakta och ett stort antal artiklar till stöd för den bedömningen, bland annat på denna blogg. Rysslands insatser sker i samarbete med Syriens regering i enlighet med folkrätt och riktar sig mot terrorister. Uppgifter om ryskt stöd till terroristorganisationer saknas.

Det finns inget land som stött så många militärkupper mot även demokratiska regeringar som USA. Utrikespolitiskt är USA inte för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra. Några exempel bara.
– 1953 Mossadeq i Iran 1953
– 1954 Arbenz i Guatemala
– 1960 USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo inleder kaoset
– 1965 Sukarno i Indonesien
– 1973 Allende i Chile
Allende 2 untitledAllende
– 1970 Sihanouk i Kambodja
– 1983 USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada
– 2002-2015 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela
– 2014 Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti och skickas till Afrika. En USA-stödd statskupp genomförs och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas
– 2009 Zelaya i Honduras
– 2013 Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi
– 2014 Stödet till statskuppen i Ukraina i februari

Jag dristar mig att föreslå några ämnen till Konflikt:
1) Är kritiken av Ryssland överdriven? Boken ”Björnen kommer” och intervju med författaren – och en opponent.
2) Interventioner i andra länders val. Är USA eller Ryssland värst? Du kan bland annat använda en artikel i SvD nyligen. Inte bara ryssar: ”USA har manipulerat val sedan 1947” och Los Angeles Times: US interventions in foreign elections
Björnen kommer
3) Kan vi lita på nyhetsrapporteringen från Syrien? Läs till exempel Stehen Kinzers artikel i Boston Globe och min kritik av svenska media. Boston Globe ”Media felinformerar allmänheten om Syrien”. Massor av svenska exempel. Jag har i olika artiklar med fakta påvisat att rapporteringen i bl.a. svenska media är djupt osaklig i centrala frågor då det gäller kriget i Syrien. Kan kanske medverka i Konflikt.

intressant.se, , , , , , , , , ,, , , , , , ,


5 svar till “Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm”

  1. Hej Anders. Bra att Du försöker hålla emot. Själv betraktar jag numer SR och TV som i stort sett helt uppbundna till den amerikanska mediastilen vad gäller form och innehåll. Har under mitt numer ganska långa liv aldrig varit med om en sådan ensidighet i bevakning av världspolitiken. Snart bara väderleksrapporten som inte är antiryskoch anti- Putin. Att såväl låg-som högtryck ibland kommer österifrån kan ännu inte skyllas på Putin. Väl? Men kanske även vädret kan privatiseras? Jag tror inte journalister själva längre förstår , eller är förmögna till egna analyser. De tror antagligen själva att de är objektiva. Utbildningens låga standard och uppbundenhet kring förhärskande tankefigurer är för hård. Alltså satsar vi på oberoende analyser som Dina och Steigans. Allt fler tänkande människor kommer nog att förstå det.

    • Håller helt med Leif. Artikeln visar på det uppenbara att USA är den värsta organiserade ondska världen har skådat sedan andra världskriget och hur Svenska media, uppenbarligen med gamla Pravda som förebild matar oss med maktens och överhetens lögner.
      Beskrivningen av ett land som väljer att samarbeta med det mest mordiska och krigiska vi vet och stärka försvaret mot dom som vi vet inte utgör något hot blir inte vacker.

  2. Demokrati är inget diskutionsområde så länge bankerna får skapa våra betalningsmedel. Demokrati är bara en tom fasad som ska dölja detta och politikerna är dess lakejer.