DN – mästare i desinformation – angriper åter oss i SWEDHR


Nu har DN åter angripit Swedish Doctors for Human Rights där professor Marcello Ferrada de Noli är ordförande och där jag är vice ordförande.

Och skriver i en separat ledare ”Vi står på tröskeln till desinformationssamhället”. DN 2/9

Med denna artikel dristar jag mig att fråga om DN går i bräschen för en sådan utveckling?

Vad är SWEDHR?

”SWEDHR – Swedish Doctors For Human Rights (Svenska läkare för mänskliga rättigheter.
Detta är en liten organisation som startade 2015.
Det är en NGO, en alternativ icke-statlig organisation som fokuserar på forskning om hälsofrågorna som har samband med krigsförbrytelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna över hela världen. Vi avslöjar också brott mot de mänskliga rättigheterna mot organisationer eller personer som har avslöjat krigsbrott.

Vårt mål är att bidra till den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter baserat på forskning och yrkeserfarenhet inom hälsovetenskap. Hälsoproblem är ett viktigt område i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter, vilket tyvärr har förbisetts hos de flesta etablerade HR-frivilligorganisationer. Vi har valt att genomföra denna strävan från en oberoende plattform, som en ny etablerad organisation oberoende av regeringar eller partsintressen. Vi agerar på grundval av FN:s stadga om mänskliga rättigheter och de etiska normerna för World Medical Association.

Vi söker ingen sponsring från någon institution. Vi är helt oberoende från regeringar, och vi kommer inte att ta emot något ekonomiskt stöd från statliga eller andra enheter.

Vi anser att ställningstagande av Sverige i en rad internationella konflikter de senaste åren, bland annat den ökade närheten till Nato, har påverkat innehållet och in riktningen för Sveriges människorättsorganisationer, både de statliga och de icke-statliga organisationerna som finansieras eller delfinansieras av regeringen. ”

”Vårt syfte är att öka medvetenheten om kränkningarna av krig mot civila befolkningar och motsvarande konsekvenser av krigsförbrytelser på ett brett spektrum av hälsoproblem, inklusive spridning av sjukdomar epidemiologiskt traumatiska fysiska och psykiska skador för individer, familjer och befolkningar och riskerna och utmaningarna att ge offren medicinskt bistånd under farliga förhållanden. Vi motsätter oss också de övergreppen på de mänskliga rättigheterna av stater för individer som har fördömt krigsförbrytelser eller utsatts för allvarliga överträdelser av befolkningens medborgerliga friheter. Vi är dedikerade till FORSKNING och RAPPORTERING, och vi önskar att vi ska bidra till att återställa Sveriges plats som en ledande försvarare av mänskliga rättigheter.” En fullständig presentation finns på SWEDHR.

DN:s första angrepp.


Första angreppet skedde 22 april 2017 i en stor artikel på framsidan och på två sidor inne i tidningen.
Korrigerande kommentar vägrade DN att publicera, i strid med sina publiceringsregler – fina på pappret, men de användes tydligen inte när det inte passar DN.” ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik” DN:s publiceringspolicy….”Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt.”

Ett andra angrepp på oss skedde några månader senare.

DN:s senaste angrepp.

Mikael Delin skriver i DN 5/9 2018 ”Sputnik har i flera artiklar lanserat påståenden om att det är rebellerna som står bakom attackerna. Som DN tidigare har avslöjat har en liten, okänd svensk grupp doktorer – Swedish doctors for human rights – citerats av både Sputnik, RT och ryska UD efter att de ifrågasatt om den syriska regimen bär ansvaret för attacken.”
”Det är något man ofta använder sig av, okända personer i periferin som presenteras som legitima experter”, säger Andrew Feinberg.

”Syftet med hela verksamheten är att skapa ett alternativt narrativ som inte nödvändigtvis är sant, men som de kan peka på, som folk kan tro på. Det är propaganda”. DN: Han jobbade för ryska propagandakanalen i Vita Huset (Slut utdraget ur DN).

Kommentar: Nu är det så att både ordföranden Marcello Ferrade de Noli och jag är professorer. Vi har liksom flera andra medlemmar betydande skolning i kritiskt tänkande, och i SWEDHR finns flera andra läkare med viss sakkunskap då det gäller att bedöma samband mellan exposition för gasattacker och påverkan på hälsan.
Sådan sakkunskap torde saknas hos journalisterna Delin och Feinberg, som inte åberopar några experter som stöd för sina påståenden.
Vidare, finns det andra experter som med större sakkunskap har uttalat sig om de påstådda eller reella gasattackerna i Syrien. Både SWEDHR och denna blogg har publicerat flera inträngande artiklar om detta – se nedan.

DN skriver korrekt att SWEDHR är en liten organisation. SWEDHR har inte bara uppmärksammats av DN och ryska media – som generellt har en betydligt högre tillförlitlighet då det gäller Syrienkriget än DN – utan även av Der Spiegel, Deutsche Welle, Le Figaro, Liberation (Frankrike), ILE (Finland), sam i media i Danmark och Italien. I Sverige har den lilla föreningen uppmärksammats även av Aftonbladet, Expressen, Göteborg Posten och Läkartidningen.

Kanske är SWEDHR ändå inte så ”okända” som DN skrivit?

Det finns betydande stöd för bedömningen att den syriska regeringen med stor sannolikhet inte är ansvarig varken för gasattacken i Ghouta utanför Damskus i augusti 2013, vilken utfördes ett par dagar efter det att OPCW:s experter kommit till Syrien, eller för senare gasattacker.
Gasattacken i Ghouta skedde då representanter för OPCW anlänt till Damaskus för att på den syriska regeringens inbjudan undersöka andra misstänkta gasattacker – dvs. vid sämsta möjliga tidpunkt för OPCW och den syriska regeringen.
Jag har behandlat detta i flera artiklar, och även återgivit den världsberömde grävande journalisten Seymour Hershs artiklar som ger stöd för att Turkiet i samarbete med terrorister bar ansvar.
Seymour Hersh: Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien, med USA:s ”hjälp”
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall på grund av bevis om rebellerna utförde gasattacken i Ghouta

Jag återgår till DN:s stora artikel 22/4 2017 ”Ryska regeringen kallar dem expertvittnen och deras påståenden har använts av Syrien i FN:s säkerhetsråd. Men i Sverige är gruppen nästan helt okänd och dess trovärdighet ifrågasätts nu från flera håll.” Gasattacker förnekas med hjälp från svensk läkargrupp
Vanställd kritik i DN, Expressen och Aftonbladet av fredsorgansationen SWEDHR om Syrien. Artikel 22/4 2017. Ja, Expressen, Ab, Metro, GP hakade på artikeln i DN – som vi förvägrades besvara.

Jag skrev ingående om det, och i senare artiklar. Jag skrev bland annat då ”Varken SWEDHR eller jag på denna blogg påstår att gasattacken/-incidenten 4/4 2018 är en bluff. Vi menar att den bör utredas. Vi menar liksom experter från USA som professor Postol vid ansedda MIT och 27 experter med arbetslivserfarenhet från olika organ inom säkerhetstjänsten i USA att det inte finns några belägg för att Syriens regering är ansvarigt.”

Vita hjälmarna i fejkad övning enligt tillgänglig information.

Däremot har SWEDHR tidigare skrivit att en tidigare video med White Helmets visar oprofessionella insatser mot barn som förefaller vara döda eller medvetslösa, ett svårbedömt ämne. Uppdaterade bevis för att film med White Helmets bekräftar felaktiga insatser och felaktig behandling av barn , som avser en video från en gasattack i mars 2015. Det är denna artikel som lett till artiklar och intervjuer i olika media, även ryska, och till omnämnande i FN:s säkerhetsråd

Några punkter vid bedömning av gasattacker i Syrien.
1. Kemiska vapen finns hos rebeller och har med stor sannolikhet använts av dem tidigare.
2. Syriens regering har några veckor före attacken i april 2017 dessförinnan bett Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) att utreda misstänkt gasinnehav hos rebeller. (Jämför inför attacken i augusti 2013).
3. Syrien har förstört sina kemiska vapen har FN rapporterat 2016.
4. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge efter stora militära framgångar, starkt befolkningsstöd och med tanke på världsopinionen och massmedia.
5. USA & Co, samt rebeller/terrorister har allt att vinna på att påstå att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp.
6. ISIS och dess tvilling al-Nusra jublade över USA:s bombning och gick till anfall.”
7. Ryssland har förstört sina kemiska vapen 2017 enligt OPCW.

I april i år påstods den syriska regeringen ha utfört en gasattack mot befolkningen efter att framgångsrikt ha befriat förstaden Duoma från terrorister. Meddelades som vanligt av etablerade medier i USA och Väst utan minst källkritisk analys.
Intervjuer med läkare, sjukvårdspersonal och civila på plats talar starkt för att det inte var en attack med kemiska vapen utan en ”false flag”-operation med deltagande av Wikileaks. Syriska barn avslöjar sanningen bakom “påstådda kemattacken”
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
Men USA, Storbritannien och Frankrike genomförde 13-14/4 2018 en bombningskampanj på Syrien som svar på den påstådda gasattack i Douma den 7 april. Operationen startade timmar innan ett lag från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) skulle nå staden.

Sedan ett par veckor har medier i Ryssland och talesmän för landet vid upprepade till fällen varnat för att Väst planerar en ny gasattack i Syrien via terrorister. Jag skrev för en dryg vecka sedan ”Russia Today rapporter USA och dess allierade förbereder nya flygangrepp på Syrien, uppger det ryska försvarsdepartementet och tillade att militanter är redo att inleda en attacke med kemiska vapen mot Damaskus och ge ett förevändning för flygangreppen. RT
Anfallet skulle användas som förevändning för amerikanska, brittiska och franska flygangrepp mot syriska mål, sa talesmanne för den ryska försvarsdepartementet, generalmajor Igor Konashenkov. USS ”The Sullivans,” med 56 kryssningsmissiler och andra vapen har redan avgått Persiska viken för ett par dagar sedan tillade han.

John Bolton
John Bolton

Bolton uppmanar Al-Qaida att förbereda fler kemiska attacker i Syrien. Ska utföras av militanter från Al-Nusra Front (nu känd som Tahrir al-Sham) i Idlib-provinsen. USA & terroristerna planerar nytt angrepp på Syrien med kemiska vapen!?

Avslutande kommentar. Jag rekommenderar den intresserade läsaren att noga läsa artiklarna i DN, andra artiklar samt artiklar om gasattacker på SWEDHR samt artiklar på denna blogg om gasattacker, och gärna de källor jag anför. DN anför inga fakta eller sakliga källor till stöd för sina påståenden om gasattacker. Vi avser att anhålla om replik i DN – i enlighet med DN:s angivna publiceringspolicy.

Några artiklar om gasattacker i Syrien.
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall på grund av bevis om rebellerna utförde gasattacken i Ghouta i augusti 2013.
Seymour Hersh: Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien, med USA:s ”hjälp”.
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Debatt i Läkartidningen om SWEDHR, gasattacken i Syrien mm 28/4 2017.
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
FN-rapporten om gasattacken i Syrien i april håller inte
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Stackars Syrien. False flag förleder,förvanskar fakta


19 svar till “DN – mästare i desinformation – angriper åter oss i SWEDHR”

 1. Det finns måhända en anledning till att DN värmer upp den gamla skåpmaten just nu: Nämligen en massiv attack mot Syrien efter en falsk flagg-operation står på önskelistan. DN har fått en uppmaning från sina utländska mentorer att fortsätta lögnkampanjen mot Syrien för att piska fram en opinion för krig.
  DN låtsas som att de svenska läkarna endast har medhåll från Ryssland och håller helt tyst om att rader av seriösa analytiker i Väst faktisk anser likadant som läkarna. T.ex. Seymour Hersh, den legendeariske journalisten som DN-skribenterna inte ens skulle kunna fungera som skoputsare åt, han och Robert Fisk, Gareth Porter och många till har skrivit om denna fråga.

  Det är som med potatismjölet i Colin Powells plastkapsel som skulle föreställa Saddam Husseins kemiska vapen – det syriska kemvapnen varken finns eller används. Men medan Saddam i teorin kunde ha haft behov av ett robustare vapen för att skydda Irak från angrepp så har Assad i Syrien inget som helst behov av ett kemvapen för att bekämpa terroristarmén. Ett kemvapen är ett ineffektivt och oprecist vapen som inte skulle göra någon nytta. Dessutom skulle Syrien per automatik dra på sig en krigsförklaring från USA:s sida. Hur dumma tar man syrierna för att de inte skulle kunna räkna ut detta ?
  Återigen ren kulturrasism från DN:s sida – de största rasisterna i den långa raden av rasister är inte de som räds den mörka mannen på gatan utan elitens rasister som har den politiska och militära makten i sin hand och som riktar sitt hat mot främmande nationer.

 2. Dn är ju en propagandaorgan, nu går främmande makt till mötes genom att använda propaganda från denna vita huset person! Förutom att de skyddar terroristerna i syrien som ockuperar delar av syrien.

  Fundera på om du kan anmäla Dn för förtal.

 3. Alternativ rapportering om de ”Vita hjälmarna”.

  Peter Ford – British Ambassador in Damascus 2003-2006:
  “The White Helmets are jihadi auxiliaries. They are not, rescuers. They are not volunteers. They are paid professionals of disinformation.” “Their activities are directed at mobilizing Western opinion behind the jihadis with whom they associate. They co-locate their centers with the Al-Qaeda organization known as Al-Nusra. They have been shown associating with ISIS.”
  The group has been funded by United States, Britain and some EU states.

  Max Blumenthal has explored various funding resources . A serious charge is that they actively participated in the atrocities, to include torture and murder, carried out by their al-Nusra hosts. There have been numerous photos of the White Helmets celebrating over the bodies of execution victims and murdered Iraqi soldiers. Philip M. Giraldi,

  https://www.globalresearch.ca/more-lies-about-syrias-white-helmets/5649848

 4. DN är en komplicerad hydra, de måtte gå på någon slags psykofarmaka för att hålla ihop sina personligheter. DN är inte dagens nyheter, utan dagens åsiktspaket, och meningslös som informationskälla.

  DN har spelat bort sin trovärdighet på sina kampanjer. Där finns bättre källor, olika för olika frågor, och DN´s journalister är inte kompetenta att fälla avgörandet å läsarnas vägnar. DN´s nyhetssortering får underkänt i faktakoll.

  • Jesper, du förstår inte, det är dig och dina meningslösa kommentarer vi andra skrattar åt! Men fortsätt gärna med dina verklighetsfrånvända inlägg…lika roande varje gång!

 5. Bankirvampyren är skraj. Den har tappat sitt grepp över världen. Vi ser herraväldet slippa inifrån bankirvampyrens händer. Militärt är Ryssland långt före och ekonomiskt är Kina världens största ekonomi. USA är i kris och i moralisk förfall. Bankirvampyren har inga makttentakler i båda dessa länder. DN är bankirvampyrens megafon. DN måste föra propaganda. Allt annat vore sensationell.

  Roger Waters avslöjar bankirvampyrens skådespel
  https://www.rt.com/news/437915-roger-waters-rt-interview-politics/

 6. DNs älskling terroristgrupp Vita hjälmarna är nu på plats och förbereder det hemska brottet tillsammans med jJihadister-för-israel och är i begrepp att utföra kemattacker mot barn, kvinnor och civila med kemikalier. Detta är tänkt att användas för att f*****g FUKUS (Frankrike, Uk & USA) ska bomba Syrien. Detta galenskap måste stoppas – Ryssland borde bomba sönder och samman DNs och västs älskling terrorister!

  https://www.rt.com/news/437953-idlib-syria-attack-terrorists/

 7. SWEDHR är okänt för mig. Förutom Anders Romelsjö som har den här bloggen. Men det är bra det finns organisationer som kan ifrågasätta borgerlig frontmedia. Det behövs verkligen. Om organisationen har svårigheter att nå ut så kanske möjligheten kan finnas här? På den borgerliga tidningens bekostnad. En klar vinnare?

 8. DN misslyckas inte enbart med att ange andra experters utlåtanden, eller falsifieringar av de evidens som ni tillfört. De använder raljerande argumentationsfelet ”ad populum”, d.v.s. antyder att er organisation har fel, eftersom den är liten. (Att jämföra med: Tusen flugor inte kan ha fel. Koskit smakar gott.)

  Det kan finnas en möjlig förklaring till beteendet, som inte handlar om korruption, såsom Ulfkotte beskrev den. En stor andel av journalisternas hjärnor verkar nämligen fungera dåligt enligt Doktor Tara Swart. Källa: ”study into the mental resilience of journalists”. http://www.taraswart.com/research/

  Skulle journalisterna använda sina hjärnor optimalt skulle de givetvis framstå som mer intelligenta. Nu är vi på väg att peta dem som innehavare av titeln ”första statsmakten” såsom Janne Josefsson uttryckte saken i ett Youtube-klipp.

  Jag har tittat lite på forskningen och ordinerar bot för lidande journalister på Vetenskapliga partiets blogg i punktform på svenska som jag vänt i positiva förslag. Meditation motverkar även korruption, eftersom korruption är närbesläktat med rädsla, vilken är ologisk i ett kosmiskt perspektiv.

  Lugn och mod!

  • DN betonar att SWEDHR är så litet, vilket är sant. Men attackerar ändå organisationen så tydligt, så osakligtoch utan att ha givit SWEDHR rätt till replik hittills.