Kapitalismen går framåt! Nu äger 5 personer lika mycket som 50 % av mänskligheten (3 700 000 000 personer)


Jag läser nu vännen och kollegan Hans Roslings bok ”Factfulness” om alla framsteg i världen. Avstår från kommentarer direkt om boken just nu. Men i min kvällsserie av tidigare publicerade, fortfarande relevanta (jag bestämmer) artiklar som publicerats för exakt ett år sedan finns denna. Tillsammans med andra fakta framgår det inte bara att ojämlikheten är stor utan att fattigdomen i världen är onödig! Jag tänker närmast nu på en artikel i DN ”Oxfams rapport visar att de 762 miljarder dollar som världens miljardärers förmögenheter ökade med mellan mars 2016 och mars 2017 (då Forbes miljardärslista publiceras) hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om.” DN Debatt. ”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”

Denna långa artikel publicerades alltså första gången 6/7 2017.

Den baseras bl.a. på en artikel ”Now Just Five Men Own Almost as Much Wealth as Half the World’s Population” av collegeläraren Paul Buchheit, som bl.a. skrivit Disposable Americans: Extreme Capitalism and the Case for a Guaranteed Income. och huvudförfattare i boken ”American Wars: Illusions and Realities” (Clarity Press). Commondreams
Ur Buchheits artikel:
En analys av data från 2016 visade att de fattigaste 50 % äger omkring 410 miljarder dollar, ungefär lika mycket som världens fem rikaste människor, alla män. Således äger varje man nästan lika mycket som 750 miljoner människor i genomsnitt.
Varför ska vi acceptera detta?

De flesta super-superrika är amerikaner. Försvarare av förmögenhetsgapet insisterar på att allt är okej, för Amerika är ju en ”meritokrati” där de rika ”tjänat” allt de har. De lyssnade på Warren Buffetts ord: ”Den amerikanska ekonomins geni, med en meritokrati och ett marknadssystem har gjort det möjligt för generationen efter generation att leva bättre än vad deras föräldrar gjorde.”
Men det är inte en meritokrati.
Meritokrati (av latinets meritus, förtjänst, och kratein, styre) är en rörelse, ideologi eller samhällssystem där begåvning, utbildning och utbildningsresultat i kombination med prestationer under karriären spelar den dominerande rollen vid befordran. Wikipedia

Men barn lever inte längre bättre än vad deras föräldrar gjorde. Under de åtta år sedan lågkonjunkturen har huvuddelen av ökningen av rikedom gått till de allra rikaste amerikanerna. Bara under 2016 ”fick” de rikaste 1% på nästan 4 biljoner dollar i rikedom efter överföring.

En meritokrati? Bill Gates, Mark Zuckerberg och Jeff Bezos har gjort litet som inte skulle ha hänt ändå. All modern amerikansk teknik startade med – och fortsätter i stor utsträckning med – våra skattepengar och våra forskningsinstitut och våra bidrag till företag.
Kommentar: Och det är främst tusentals andra som arbetar ihop vinster och förmögenheter till dessa miljardärer och deras bolag.
Combination photo of Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim and Michael BloombergKombination foto av mångmiljardärerna Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim and Michael Bloomberg
1975, vid 20 års ålder, grundade Bill Gates Microsoft med gymnasievännen Paul Allen. Gary Kildalls CP / M-operativsystem var då industristandarden. Även Gates ”företag använde det. Men Kildall var en innovatör, inte en affärsman, och när IBM kom och snabbt krävde ett operativsystem för den nya IBM-datorn, medförde hans förseningar IMB:s kontakt med Gates. Trots att det nybildade Microsoft-företaget inte kunde uppfylla IBMs behov såg Gates och Allen det som ett tillfälle. De köpte snabbt rätten till ett annat lokalt företags operativsystem – som var baserat på Kildalls CP/M-system. Kildall ville stämma Microsoft, men immaterialrätten för Kildalls programvara hade ännu inte fastställts.

Så Bill Gates tog från andra för att bli den rikaste mannen i världen. Och nu, på grund av sin stora rikedom och meritokratins myt, vänder sig många till honom för att hitta lösningar på mänskliga behov, som utbildning och global livsmedelsproduktion.
Bill Gates och utbildning: Han har främjat galvaniska hudresponsinstrument för att mäta studenternas biologiska reaktioner, och videoinspelningar av lärare för att utvärdera deras prestanda. Om skolorna sa han: ”De bästa resultaten har kommit i städer där borgmästaren har ansvar för skolsystemet. Då har man en verkställande direktör, och (den demokratiskt och politiskt tillsatta) skolstyrelsen är inte lika kraftfull.”
Gates i Africa: Med investeringar i eller avtal med Monsanto, Cargill och Merck har Gates visat att han föredrar företagskontroll över fattiga länder som inte kan hjälpa sig själva. Men inga problem – enligt Gates, ”År 2035 kommer det nästan inte att finnas några fattiga länder.”

Warren Buffett: Föreslår att skatter ska höjas (så länge som hans eget företag inte behöver betala)
Han har förespråkat för högre skatter för de rika och en rimlig fastighetsskatt. Men hans företag Berkshire Hathaway har betalat mycket låg skatt och har faktiskt uppskjutit 77 miljarder dollar i reala skatter.

Jeff Bezos: Har tjänat 50 miljarder dollar på mindre än två år, och kämpar mot skatter hela tiden.
Bezos, som äger Washington Post och Amazon har använt skatteparadis och prisbelönta lobbyister för att undvika skatter som företaget åligger.

Mark Zuckerberg (6 e rikaste i världen, 4:e rikaste i Amerika). Medan Zuckerberg utvecklade sin version av sociala nätverk på Harvard byggde Columbia University-studenter Adam Goldberg och Wayne Ting ett system som heter Campus Network, vilket var mycket mer sofistikerat än de tidiga versionerna av Facebook. Men Zuckerberg hade Harvards namn och bättre ekonomiskt stöd. Det påstods också att Zuckerberg hackade in i konkurrenternas datorer. Nu har han med sina miljarder skapat en välgörenhetsstiftelse, som i verkligheten är ett skattebefriat aktiebolag, vilket ger honom frihet att göra politiska donationer eller sälja sina innehav, utan att betala skatt.
Kommentar: Enligt Dagens Industri har rangordningen mellan de rikaste ändrats. Jeff Bezos snart rikast i världen
Filantropins falska löfte

Många superrika individer har lovat att ge bort större delen av sin förmögenheter till filantropi. Det är väldigt generöst om de håller sina löften. Men det är inte riktigt meningen.
Amerikanska miljardärer tjänade alla sina pengar på grund av forskning och innovation och infrastruktur som utgör grunden för vår moderna teknik. De har fått sina sina enorma förmögenheter till följd av framgångar som härrör från samhället snarare än från några få individer. Det borde inte vara någon enskilds persons beslut om hur denna rikedom ska användas på bästa sätt.I stället bör en betydande del av rikedomarna användas till utbildning, boende, hälsoforskning och infrastruktur. Det är vad amerikaner och deras föräldrar och morföräldrar har förtjänat efter ett halvt sekel av hårt arbete och produktivitet. (Slut på den artikeln).

Är dagens kapitalism det bästa för mänskligheten?
Ökenlandskap untitled

Jag och andra har i tidigare inlägg påtalat kapitalismens styrka, men främst kritiserat dess alltmer framträdande brister:
* Oförmågan att hantera klimatkrisen
* Den onödiga förekomsten av fattigdom alls
* Ökningen av klasskillnader, ekonomiska klyftor, arbetslöshet och social otrygghet
* Den upprepade krigen om jordens naturtillgångar
* Övervakningen av medborgarna
* Den systematiska snedvridningen av viktig information i dominerande massmedia
* Det förhållande att allt färre kontrollerar dominerande sektorer av produktion och banker
* De allt tätare och allt allvarligare ekonomiska kriserna
** Vi har ibland hävdat att detta har att göra med den djupt odemokratiska strukturen att kapitalismens essens, kapitalackumulation och strävan efter ökad vinst för företag och ej primärt tillfredsställande av mänskliga behov är boven i dramat.**

Om USA, kapitalismens ledande land har vi i ofta (alltför?) faktarika inlägg påtalat
Doktor om kapitalism

USA
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President

Den moderna kapitalismen i dess nuvarande imperialistiska fas, med stark tyngd för finanskapitalet analyseras i boken ”USA som världspolis”< som presenteras på bloggsidan och kan köpas med där befintliga uppgifter. Vi publicerar nedan en annan typ av upplevelse och beskrivning av kapitalismen av Gary Engler på Counterpunch med den uppställning som finns i urspungsartikeln. Gary Engler är en kanadensisk journalist, författare ”The Year We became US” och medförfattare till det nyligen lanserade nya Kommunistiska Manifestet – Workers of the World It Really is Time to Unite (www.newcommuneist.com).
Artikeln
10. Kapitalistiska företag kännetecknas av bestående antisocialt beteende, minskad empati och ånger, och belönas av aktieägare för att agera på det sättet. Om företagen kunde skickas till en kunnig psykolog kontor de skulle diagnostiseras som psykopater och bli inlåsta för evigt.

strong>9. Kapitalismen uppmuntrar girighet. Men girighet är bara bra för kapitalisterna. För normala människor är detta anti-socialt och förstör ens själ, för att inte tala om att kapitalism är mycket dåligt för våra samhällen som är beroende av altruism, medkänsla och omtänksamhet om andra.

8 Kapitalismen är ett system av privilegier för en minoritet som bygger på privat ägande av försörjningsmöjligheter. Detta ger ett fåtal rika människor makt att köpa och sälja arbetstillfällen, vilket innebär att de kan stödja eller förstöra hela samhällen som är beroende av dessa jobb.

7. Kapitalisterna prisar frihet och individualism, men de förstör frihet och individualism för alla utom dem själva. De allra flesta av oss som arbetar för uppehälle uppmanas att okritiskt följa order, att agera som om vi är maskiner, och begränsa vår kreativitet till vad som ger vinster åt våra chefer.

6. Kapitalisterna är negativa till eller smutskastar samarbete och kollektivism, men skapar masstillverkningsprocesser som är beroende av arbetare. Deras system kräver att vi är kuggar i en gigantisk vinstdrivande maskin, men därför att de är rädda för den makt detta ger oss får vi höra att det inte är bra om vi arbetar tillsammans för våra egna intressen. Således underminerar kapitalister fackföreningar och andra organisationer som uppmuntrar anställda att samarbeta med varandra och agera kollektivt.

5. Kapitalismen kräver den största propaganda- och övertalningsverksamhet som världen någonsin har skådat för att övertyga oss om att det är kapitalism är det enda möjliga systemet. Det förvandlar människor till konsumenter genom reklam, marknadsföring, underhållning och även via en del nyheter. Miljontals runt om i världen används för att använda sin kreativitet för att påverka våra känslor av kärlek, lust, mänsklig solidaritet och rättvisa till verktyg för manipulation, så att ännu större vinster kan gå till en liten minoritet.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

4 Kapitalismen är ett ekonomiskt system där de som äger flest aktier kontrollerar storföretagen, av vilka många är mäktigare än många regeringar. Rika människor använder också sina pengar i USA för att dominera valen som är tänkta att ge oss alla en lika röst. Under kapitalismen har de med mest pengar har rätt till mest varor och tjänster samt har störst inflytande på våra regeringar och vår ekonomi.

3 Kapitalismen proklamerar betydelsen av individualism och öppet egenintresse, men ett egenintresse utan hänsyn till moral, ekologi eller sunt förnuft leder till miljöförstöring, förstöring av ursprungsbefolkningar, kolonialism, krig och andra former av förstörelse. Egenintresse leder kapitalister till att söka vinster överallt, oavsett nackdelar och skador för andra människor och planetens ekosystem. Egenintresse leder kapitalister till att förstöra eller kraftigt motarbeta konkurrerande ekonomiska system eller sätt att tänka (t.ex. inhemsk allmän markanvändning och respekt för naturen) som kan vara ett hinder för deras strävan efter vinst.

2 Kapitalismen är inte en vän till demokrati, men i slutändan dess fiende. Vid en konflikt väljer kapitalister kapitalismen framför demokratin. Om människor använder demokratin för att försvaga kraften i kapitalismen händer det att de rika och mäktiga svarar med att stödja olika former av fascism för att behålla sina privilegier.

1 Kapitalismen är närmast som en cancersvulst som tar över vår planet. Kapitalisterna gör vinster på den globala uppvärmningen, genom att förstöra våra hav, genom att sprida alltmer kemikalier ut i atmosfären och från att söka patentera på allt de kan, inklusive livet självt. Endast genom att bli av kapitalismen kan vi rädda vår miljö.

Poverty imagesCASVJI40

Kommentar av Anders Romelsjö
Vill påminna om att den absoluta huvuddelen av miljardärers förmögenhet baseras på vinst till följd av andras arbete.
Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare, och mänskligheten behöver något bättre. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl. I en senare representativ undersökning uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar. Det återstår för socialistiska partier och mig och andra som föreslår detta att komma med konkreta förslag.

Förslag på några punkter för socialismen.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).
Kapitalism is not working images

För detta behövs massrörelser och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas!

intressant.se, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , ,, ,


12 svar till “Kapitalismen går framåt! Nu äger 5 personer lika mycket som 50 % av mänskligheten (3 700 000 000 personer)”

 1. Krisen för kapitalismen framstår ju som alltmer uppenbar. Människor verkar dock inte gå till socialistiska partier i någon större utsträckning. Immanuel Wallerstein talar om ”bifurkationer”, dvs. att kapitalismens kris kan leda utvecklingen in i olika och oförutsägbara banor. Kanske är det folkliga stödet för Trump och Brexit exempel på sådana bifurkationer.

  • Majoriteten av världens judar (cirka 90 %) utgörs av östjudar-askhenazim av kazariskt ursprung. Deras förfäder (kazarerna) är ett turkiskt folk från Volga ach Kaukasus).
   Kazarerna sökte en statsreligion i syfte att ena riket runt år 740 e. kr och den kazariska kungen, hovet samt den härskande militära klassen övergick till den mosaiska läran. Judendomen blev därmed kazarernas statsreligion. En judisk stat, ett konungarike blev resultatet och det kazariska väldet var som mäktigast från 600 talet till 900 talet e kr. Om detta går att läsa i (den för allmänheten okända) boken “Den trettonde stammen” av Arthur Koestler.
   Om de flesta av världens alla judar är av kazariskt (turkiskt) och inte av semitiskt ursprung så innebär det att de inte har något genetiskt släktskap med Abraham, Isak och Jakob. De tillhör då inte automatiskt “det utvalda folket”.
   Så gott som hela Israels “stridslystna” ledarskikt och de judar som idag dominerar världens bankväsende (inklusive federal reserve, som varken är federal eller någon reserv utan en huvudbank för en privatägd bankkartell) samt övervägande delen av all film, tidnings och förlagsverksamhet, industrier med mera, utgörs av ashkenazi judar varav de flesta inte tror på någon Gud utan utnyttjar judendomen och de troende judarna för att kunna driva igenom sin “sionistiska” politik med siktet inställt på en världs regering.
   Denna världs regering styrs redan av ett litet antal ogudaktiga individer (psykopater) och den resterande delen av mänskligheten vilka inte avlidit på grund av miljögifter (chemtrail), vacciner, läkemedel, psykiska sjukdomar, missbruk, krig, våld och terror.
   Judar kan som nämnts, kalla sig judar utan att tro på “judendomen“. Samtidigt kan de påstå sig tillhöra det utvalda folket (om de kallar sig judar) även om de inte är besläktade med Abraham, Isak och Jakob och inte har något semitiskt utan kazariskt påbrå.

 2. Här en lista på de tio budorden eller lögner (välj vilket) som kapitalisterna (av typen herrarna på bilden) och deras betalda hejarklackar exempelvis Timbro-gänget eller ekonomen som har ordinerar ett och samma piller ”sänka lönerna” för alla slags ekonomiska problem i snart ett halv sekel (herr Calmfors) matar oss med.

  http://www.globalresearch.ca/ten-lies-that-capitalists-tell-us/5597872

 3. Ja, det enda fattigt folk har gott om är pengar. Nyfattigdomen har nedtecknats i tio budord på stentavlor med namnet Georgia Guidestone.

 4. ”-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);”

  Det görs redan idag inom kapitalismen som ett krav på ökade rationaliseringar. En direkt följd är att produkterna ser likadana ut. Individualiteten raderas ut och tingen blir direkta nyttoföremål att brukas under en designad tid för att sedan återvinnas i den mån det är möjligt. Redan det känns för mig ett steg i socialistisk riktning där tingen försvinner som egenvärde till förmån för en humaniserad och antimaterialiserad människa.

  Du möter en bil på vägen idag, ser du vad det är för märke på den?

  Gamla amerikanska bilar är inget köp-slit-och-släng. De skrotas aldrig. Bilarna säljs, ärvs och lever vidare i generation efter generation. Så även på socialistiska Kuba. Kapitalistisk kvalitetsprodukt på individuell basis. På den tiden som Trump vill ha USA igen. Något som kommuniststyrda länder hittills aldrig lyckats med. Utom möjligen till kultföremål för samlare i en postkapitalistisk omdaning (Trabbi).

  • Om vi då förutsätter att socialism skapar likformighet så skulle ju socialism aldrig gå att genomföra i USA. Ett land från grunden präglat av individualism och där individen själv skulle skapa sin egna lycka. Lättare då i Ryssland där den feodale bonden redan var likformad. Socialism på Kuba fungerade också då amerikanarna i decennier utnyttjat landet som bordell och dekadent leverne. Missnöjet växte till bristningsgränsen och folket betraktade nog kommunisterna som bearbetat landet under några år som de verkliga befriarna. Nu skulle det bli ordning och reda under ett helt nytt samhällssystem. Självklart kunde inte det här accepteras av USA som bokstavligen blivit utkörda ur landet. USA som kan Bibeln Första testamente vet att Gud hämnas. Kuba genast blockerat från allt samröre med USA. Hur länge?

   • Det här var något helt nytt (för mej alltså). Här är en radikal vänsterorganisation som inte identifierar sig med socialismen. Kan det möjligen vara en tänkbar väg åt vänster i en tid då de kommunistiska idéerna inte är på högsta modet?
    Skulle vara intressant att höra vad ni här på bloggen har för åsikter om det.

    https://skiftet.org/

   • Finns ingen anledning alls att förutsätta eller tro att socialism skapar ”likformighet” vad det nu är. Även den bristfälliga socialismen som tillkom i det så fattiga Ryssland skapade mångfald med stora insatser inom ekonomi,kultur,sport,teknik etc.

    Ja, USA:s hårda embargo har verkligen hämmat Kubas utveckling. Varför tolererar världen sådant?

    • Tidigare var USA betraktat som ett föregångsland men idag känns det som de halkat efter.

     I går kväll lyssnade jag på Youtube musik. Mest gammal populärmusik. Arbetarrörelsens Folkparker är för mig svensk kultur men dansen som var där är det inte. Men det förekom annat i Folkparkerna artister, politiska manifestationer m.m. jag vet det. Jag tog reda på det i går kväll och danserna som dansades i folkparkerna var inspirerade från USA. Det började någon gång på 40-talet samtidigt som Folkparkerna växte. Det som vi kallade ”bugga” är från början afro-amerikansk dans uppkommen på nattklubbar i New York i början av förra seklet. Foxtrot tror jag kommer från England. Men kulturyttringar sprider sig. Jag såg också en alldeles nygjord filmsnutt från Vitryssland där en samling (äldre) människor dansade den här sortens sällskapsdans i en park. Dom kallade det för ”streetdance” i filmen.