Sanslös utrikespolitik – om Syrien

Denna debattartikel med titeln ”Sanslös utrikespolitik – om Syrien” publicerades 16 oktober på Synapze av professor Lars Drake.Synapze 16/10 Här publicerades 16/10 hans artikel ”Vänsterpartiet på villovägar” här
Löfven och Wallström
Artikeln.
Statsministern och utrikesministern har 16/10 skrivit en artikel i Svenska Dagbladet om Syrien, med titeln ”En skam att bomberna faller”. SvD
syrien-forstorelse
Ensidigheten i artikeln är så påtaglig att man kan säga att det är en skam att skriva en sån artikel.

I ingressen står det:

Att bekämpa kriget i Syrien och andra konflikter kommer att vara den viktigaste – och svåraste – uppgiften under Sveriges tid i säkerhetsrådet. Vi kommer att söka allianser med andra länder för att finna vägar till fred, skriver Stefan Löfven och Margot Wallström.
Det låter ju bra, men det är inte lika bra när man läser själva artikeln. Redan i första stycket pekas Syrien (regimen i deras terminologi) och Ryssland ut som de parter som ska utsättas för tryck, ingen annan part. Så otroligt ensidigt!

De skriver ”Vi behöver tillsammans med de övriga europeiska stats- och utrikesministrarna sätta tryck på syriska regimen och på Ryssland.”
Det syftar i stort sett enbart på företrädare för Natoländer i Europa. Kriget har pågått i fem år och den sidan som strider mot landets regering består av flera grupper. Två av dessa, IS/Daesh och Al Nusra (en Al Qaidaanknuten organisation som just bytt namn till Jabhat Fatah al Sham, troligtvis för att förvirra), har klassats som terrorgrupper av FNs Säkerhetsråd, bl.a. i Resolution 2054. Dessa terrorgrupper har fått olika former av stöd från Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet, USA och Israel. Det borde vara motiverat att sätta press på dessa länder, men de nämns inte i artikeln.
al-nusraal-Nusra
Det första konkreta kravet i artikeln är ett omedelbart eldupphör och Ryssland beskylls i anslutning till det för att ha förhindrat ett beslut i FNs Säkerhetsråd. Det som inte sägs är att det fanns två resolutionsförslag varav det ryska innehöll krav på ett eldupphör som inte inkluderade utpekade terrorgrupper och det fransk/spanska innehöll krav på eldupphör och särskilt ett slut på bombningar av östra Aleppo. Länder som röstade för det fransk-spanska förslaget var, utöver dessa två länder, USA, Storbritannien, Ukraina, Nya Zeeland och Japan, dvs fyra Natoländer och tre närstående, samt Malaysia och Senegal.

Det andra kravet är åtgärder för att lindra befolkningens lidande. Det är ett rimligt krav, men det talas bara om situationen i östra Aleppo. Situationen i andra delar av Aleppo som beskjuts av de terrorister som finns i östra Aleppo nämns inte. Situationen som råder i andra områden i Syrien som hålls av terrorgrupper berörs inte heller. Det är bara de områden som just nu utsätts för bombning av den syriska regeringens armé och ryskt flyg som tas upp. Det faktum att USA nyligen bombade den syriska arméns ställningar med 60 dödade, nämns inte. Den insatsen möjliggjorde för IS/Daesh att avancera.

Det tredje är kravet att de skyldiga ska ställas till svars för sina brott. Här framgår det inte direkt vilka brottslingarna det är, men eftersom artikeln bara nämnt Syriens och Rysslands insatser blir det naturligt att uppfatta att det är de som åsyftas. Skrivsättet är faktiskt bedrägligt. Slutligen tas det upp att:

”Säkerhetsrådets handlingsutrymme när det gäller kriget i Syrien begränsas av att en av de stridande parterna, Ryssland, är ett permanent medlemsland som därigenom har vetorätt. Detta begränsar utrymmet för vad som kan åstadkommas.” (SvD 16/10 2016)
Har författarna fullständigt missat att även USA, Storbritannien, Frankrike och Kina också i någon mening är stridande parter i kriget i Syrien och dessutom permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Sådant borde vara självklar kunskap för svenska ministrar med ansvar för utrikesfrågor i ett läge när Sverige är på väg att ta plats i Säkerhetsrådet. Finns det ingen på Utrikesdepartementet som kan hjälpa ministrarna med grundfakta. På ett annat ställe i artikeln står det:
de Mistura
… vårt stöd för FN-sändebudet Staffan de Mistura består. (SvD 16/10 2016)
Det låter ju också bra, men författarna verkar inte ha förstått att Rysslands utrikesminister, Sergey Lavrov, uttalat sitt stöd för Misturas förslag att förhindra att striderna i Aleppo fortsätter. Förslaget går ut på att stridande för Al Nusra inne i östra Aleppo ska ges fri lejd ut ur Aleppo till sin bas i Idlib. Detta förslag ska ha ingått i Rysslands resolutionsförslag i Säkerhetsrådet. Den ryska positionen stöds av en tidigare resolution i Säkerhetsrådet (2054) som slår fast att Al Nusra och IS/Daesh inte ska ingå i ett kommande fredsavtal och att offensiva och defensiva aktioner mot dessa grupper är tillåtna.

Dagen efter publiceringen av ministrarnas artikel hade Svenska Dagbladet en artikel med rubriken:

Blodig slutstrid mot IS i Mosul – ”blir jämnad med marken” (SvD 17/10 2016)
Då handlar det om att Irak med stöd av bl.a. USA just nu förbereder ett återtagande av staden Mosul med 1,2-1,5 miljoner invånare som hålls av IS/Daesh. Den retoriska frågan är om våra ministrar kommer att skriva en liknade ensidig artikel för att angripa dem som slår mot terrorister som håller en stad med terrorvälde. I fallet Aleppo är det Al Nusra som håller östra delen av staden. Anser Sveriges regering att det är fel att slå mot terrorister när Ryssland hjälper Syriens regering, men rätt när USA hjälper Iraks regering? Det är uppenbart att civila drabbas hårt i båda fallen. Västs hyckleri är monumentalt!

I en tidigare artikel på Synapze skrev jag:

Ryssland har bombat i Syrien inbjuden av landets regering. USA har bombat i ett flertal länder utan inbjudan från respektive lands regering under de senaste 20-30 åren. USA har varit inblandat i regimskiften i ett flertal länder och har infört sanktioner mot flera länder utan mandat i FN (tvärtom). Vilket land är det som bryter mest mot folkrätten och vilket land får skarpast kritik av Vänsterpartiet? Inte samma land av någon outgrundlig anledning.
Det är tyvärr minst lika aktuellt om Vänsterpartiet byts ut mot Regeringspartierna och naturligtvis i ännu större utsträckning Allianspartierna.

Vad är det för mening med att ta plats i Säkerhetsrådet om man tänker vara USAs knähund? Hur gynnas freden av det?

”Det är en skam att bomberna faller i Syrien”.SVD:s artikel 17/10
Att bekämpa kriget i Syrien och andra konflikter kommer att vara den viktigaste – och svåraste – uppgiften under Sveriges tid i säkerhetsrådet. Vi kommer att söka allianser med andra länder för att finna vägar till fred, skriver Stefan Löfven och Margot Wallström.

Stefan Löfven och Margot Wallström skriver att det krävs internationell markering mot Ryssland och den syriska regimen.

Bilderna på det mänskliga lidandet i Syrien är hjärtskärande. Sjukhus bombas och små barn grävs fram ur ruinerna. Humanitär hjälp når inte fram. Det är outhärdligt att bevittna. FN:s generalsekreterare har liknat Syriens största stad Aleppo vid ett slakthus och bomberna fortsätter att falla. Härom veckan attackerades en hjälpkonvoj i ett barbariskt dåd som riktade sig mot de allra mest utsatta. Det är en skam att detta får fortgå. Men utan en politisk lösning på konflikten kan vi inte börja arbetet för fred. Vi behöver tillsammans med de övriga europeiska stats- och utrikesministrarna sätta tryck på syriska regimen och på Ryssland.

För det första krävs omedelbart eldupphör. Sedan vapenvilan bröts har bomberna fortsatt att falla och parterna står långt ifrån varandra. Under helgen som gick hindrade Ryssland på nytt FN:s säkerhetsråd att besluta om ett omedelbart slut på striderna. En tydlig markering krävs mot den syriska regimen och mot Ryssland. Ryssland har inte bara ansvar för sitt agerande på marken i Syrien utan är också det land som har störst inflytande på den syriska regimen.

För det andra måste befolkningens lidande lindras. För att besegra oppositionen utsätter den syriska regimen och Ryssland tiotusentals civila människor för urskiljningslöst våld i Aleppo med terroristbekämpning som motiv. Så länge bomberna faller kan människorna inte få tillgång till den humanitära hjälp – mat, förnödenheter och sjukvård – som FN står berett med. Sverige har sedan krisen utbröt bidragit på ett robust sätt till de FN-ledda humanitära insatserna i Syrien och dess grannländer. Det senaste fem åren har vi bidragit med totalt 2,2 miljarder kronor utöver vårt omfattande icke-öronmärkta stöd till FN.

EU lanserade redan den gångna veckan ett initiativ om humanitärt tillträde för att hjälpkonvojer snarast ska nå de nödställda i Aleppo. Regimen i Damaskus måste släppa igenom nödhjälpen till alla de orter de belägrar och sluta ta bort medicinsk utrustning och läkemedel från de hjälpkonvojer som undantagsvis släpps in.

För det tredje måste frågan lyftas om ansvar för övergreppen mot den internationella humanitära rätten – krigets lagar – och de mänskliga rättigheterna. Såväl FN:s oberoende undersöknings­kommission för Syrien som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har påtalat att sannolikt krigsbrott och kanske även brott mot mänskligheten begåtts. Kemiska vapen och andra förbjudna urskiljningslösa vapen har använts, hela städer har belägrats och svälts ut, en av FN:s hjälpkonvojer har bombats, tiotusentals människor har godtyckligt frihetsberövats och den systematiska och omfattande användningen av tortyr och sexuellt våld har nått närmast industriell skala. Ansvaret för dessa vidriga handlingar måste utredas och internationell rätt skipas.

Nästa vecka hålls två viktiga möten i Bryssel, först med utrikesministrarna och sedan ett toppmöte med EU:s ledare. Det är centralt att EU enas om en väg framåt. Detta framhöll vi också när EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini besökte Stockholm i måndags. Vi i Sverige är inte ensamma med vår frustration över de övergrepp som pågår i Mellanöstern. Men vår målsättning på sikt måste vara att FN:s säkerhetsråd på nytt kan fullgöra sin uppgift, och vårt stöd för FN-sändebudet Staffan de Mistura består.

Sverige har sedan första oktober en observatörsplats i FN:s säkerhetsråd och följer därmed noga de diskussioner som förs om Syrien. Den 1 januari 2017 tar vi plats som medlem under två år. Säkerhets­rådets handlingsutrymme när det gäller kriget i Syrien begränsas av att en av de stridande parterna, Ryssland, är ett permanent medlemsland som därigenom har vetorätt. Detta begränsar utrymmet för vad som kan åstadkommas. Sverige kommer ändå att försöka påverka. På sikt har alla medlemmar av världssamfundet intresse av att bevara de humanitärrättsliga normer som utgör del av den internationella säkerhetsordningen sedan andra världskriget. Att bekämpa kriget i Syrien och andra konflikter kommer att vara den viktigaste – och svåraste – uppgiften under vår tid i säkerhetsrådet.

Vi kommer därför att söka allianser med länder både i EU och i säkerhetsrådet för att finna vägar för meningsfulla fredsförhandlingar – med både kvinnor och män vid förhandlingsbordet – och på sikt för återuppbyggnaden av det sargade Syrien. Det är en skrämmande lång väg kvar. Men de bilder vi sett från östra Aleppo kräver både vårt – och resten av världens – omedelbara och oförtröttliga arbete.

Stefan Löfven (S)

statsminister

Margot Wallström (S)

utrikesminister

Några artiklar om Syrien på denna blogg.
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , ,, , Syrien, , , ,

  13 comments for “Sanslös utrikespolitik – om Syrien

 1. En skam att VÄSTs bomber faller!
  20 oktober, 2016 at 06:56

  Stackars Sverige! Hur är det fatt med dig? Hur har du hamnat här?

  Löfven/Wallströms ”debattartikel” är ett led i det massiva propaganda kriget mot Syrien, ett land vars folk, regering och ledare vägrar att knäböja sig inför bankirvampyr altaren. Lovfen/Wallströms ”debatt” artikel ger en ny dimension och mening till uttrycket ”att blunda för”. Man måste var purblind för att missa faktum att det är Väst som har agerat ISIS-terroristernas och halshuggares koalitions flygvapen. Det kanske är en av stöttepelarna i den ack så fint benämnt ”feministiska utrikespolitiken”? Det kanske är också en viktig del del av det selektiva seendets grammatik att varken se eller höra när israels bomberna föll och fortsätter att falla i Palestina, eller Västs bomber faller i Jemen, eller Afghanistan, Somalia, Libyen? Sedan drygt en månad sedan har väst bland annat bombat Aleppo intensivt för att ge frilejd till sina satans mördare och hantlangare. Sverige säljer vapen till alla de länder som finansierar, tränar och agerar ISIS-flygvapen. Samtidigt anklagar Sveriges premiär och utrikespolitik anklagar Syriens regering, som p g a sanktionerna som USA och EU illegalt infört mot landet, kan inte ens köpa medicin och andra nödvändig sjukvårdsutrustning för att ge vård åt offren för västs satans mördar terrorister, för att bomba Västs satans mördar som har omvandlat livet till ett helvete för barn, kvinnor och civila i Syrein. Men om detta få man inte tala, eftersom det är känsligt (det är ju Wallenbergsfären som ju säljer dessa vapen). Dessutom bjöd ju Wallenbergs sfären premiärministern och makan häromhelgen på deras flottiga fest på självaste Grand Hotell. Det vore att skymfa en välgörare och det skall man inte. Det är en del av de ack så fina svenska värderingarna, de skrupellösa vill säga.

  Stackars Sverige! Hur är det fatt med dig? Hur har du hamnat här?

 2. Spökskrivna debattartiklar undanbedes
  20 oktober, 2016 at 07:24

  Därför skriker Väst ”Aleppo måste räddas”. Det finns en hel del som tyder på att det är dess egna agenter som skall räddas. Den dumme må tro att det är av ”humanitära skäl”. Men egentligen är det så Väst vill inte ertappas med finnarna i syltburken. Hur skulle det se med döda kroppar eller fångar från Israel eller Väst?

  OBS: nedanstående artikel är skriven av Finian Cunningham själv, och inte av en spökskrivare och/eller en PR firma som i fallet ”debatt artikel”, undertecknat Löfven/Wallström, där allt man behöver göra är bara underteckna sitt namn.

  https://sputniknews.com/columnists/201610191046508616-nato-aleppo-west-worry/

  • 20 oktober, 2016 at 08:09

   Mycket intressant. Jag träffade igår en förtroendefull vän från Syrien, som just fått rapport från en vän i västra Aleppo. Denne hade information från högt uppsatt militär om att det fanns specialstyrkor/militär från USA, Israel och Saudiarabien bland terroristerna i östra Aleppo. Terroristerna håller till och skjuter från lägenheter i östra Aleppo där de boende är mänskliga sköldar.

 3. Martin Kullberg
  20 oktober, 2016 at 09:31

  Det är verkligen ett desperat propagandanummer man gjort sista veckan. Dagstidningarna har intecknat sin trovärdighet fullständigt till förmån för islamister. Våra regeringsföreträdare har helt intecknat sin trovärdighet till förmån för islamister. Men kriget emot Assad ser sedan numer en ganska lång tid tillbaka ut att vara omöjligt att vinna. Så vad har då propagandaoffensiven för syfte? Det enda man kan hoppas åstadkomma är att förlänga kaoset.

 4. Gösta Lilja
  20 oktober, 2016 at 09:32

  ”Livet på planeten är i händerna på kriminellt sinnessjuka. Detta är den verkliga humanitära krisen”
  skriver Paul Craig Roberts och med ”kriminellt sinnessjuka” menar han inte Putin och Assad.

  http://newsvoice.se/2016/10/17/paul-craig-roberts-den-verkligt-humanitara-krisen-ar-inte-aleppo/

  Efter ca 6.15 in i filmen nedan visas en lista över USA:s och andra stormakters krig under drygt 200 år. Ska vi skylla på ”Stockholmssyndromet” när det gäller Löfven och Wallström?

  http://www.kla.tv/sv

 5. Vi han lika gärna skylla på er
  20 oktober, 2016 at 10:28

  ”Livet på planeten är i händerna på kriminellt sinnessjuka. Detta är den verkliga humanitära krisen”
  ”Ska vi skylla på ”Stockholmssyndromet” när det gäller Löfven och Wallström?”

  Sinnessjukt är när marxister stöder kapitalistisk och religiös diktatur för att krossa kapitalistisk och religiös diktatur och gör detta i samverkan med fascister. Det är sinnessjukt.

  • 20 oktober, 2016 at 11:43

   Marxister stödjer inte sådant.

 6. M
  22 oktober, 2016 at 14:57

  Avslöjanden:

  1. Helsingin Sanomat: A story too good to be true – The toy smuggler of Aleppo’s jihadist connections, made-up stories and an orphan project run aground

  ”Aid worker Rami Adham has gained international recognition for helping orphans in Syria. However, an investigation by Helsingin Sanomat finds that Adham has misled the public, has tight links to jihadist groups and his Aleppo orphan project also has many irregularities. Adham denies the claims.”
  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1477021713106?ref=hs-etusivub-uusimmat-#1

  2. Moon of Alabama
  Från en intervju med President Bashar Assad av ”Swiss SRF 1 TV Channel”, publicerad den 19 oktober, om ”pojken i ambulansen”, Omran:
  ”President Assad: There’s something I would like to say to you first of all, because I want you to go back after my interview, and go to the internet to see the same picture of the same child, with his sister, both were rescued by what they call them in the West “White Helmets” which is a facelift of al-Nusra in Aleppo. They were rescued twice, each one in a different incident, and just as part of the publicity of those White Helmets. None of these incidents were true. You can have it manipulated, and it is manipulated. I’m going to send you those two pictures, and they are on the internet, just to see that this is a forged picture, not a real one. We have real pictures of children being harmed, but this one in specific is a forged one.”

  http://www.moonofalabama.org/2016/10/assad-says-the-boy-in-the-ambulance-is-fake-we-show-why.html

  Läs och döm själva!!

 7. Martin Kullberg
  25 oktober, 2016 at 23:35

  Efter senaste propagande-pushen från bombvänstern. Så kommer nu okritiska rapporter från Mosul.

  ”Plötsligt får de syn på rörelser på en bondgård som ligger rakt nedanför oss. Majoren framför mig skjuter sex skott med sin M4.

  – Vänta, det är en kvinna!

  En person går sakta fram över sin gård där nere, bland en skock gäss. Hon bär en lila långklänning och inte alls de svarta heltäckande kläder, som IS lagstadgat om.”

  En annan rubrik för artikeln skulle kunna vara ”Den USA-ledda koalitionen i Mosul skjuter vilt omkring sig”.
  http://www.etc.se/utrikes/fanatiskt-motstand-mot-mosul-offensiv

 8. Jan Mellring
  9 november, 2016 at 09:58

  Sveriges regering har förklarat handelskrig mot Syrien
  Hade tänkt resa till Damaskus men det verkar mycket svårt
  får läsa Eva Bartletts och andras reportage.
  och det skamliga regeringsdokumentet http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes–och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-syrien/

Comments are closed.