Hycklande Löfvén i Irak


Pressmeddelande idag ”Statsminister Stefan Löfven besöker Irak”

I dag besöker statsminister Stefan Löfven Irak. Statsministern ska diskutera utvecklingen i landet, särskilt kampen mot Daesh och offensiven mot Mosul, och det svensk-irakiska samarbetet som kommer att intensifieras. Statsministern kommer under sitt besök i Bagdad ha överläggningar med Iraks premiärminister, president och parlamentets talman.
Kampen mot Daesh och den pågående offensiven mot Mosul kommer också vara ett centralt samtalsämne. Irak har drabbats hårt av Daeshs krigsföring, men Daesh utgör även ett hot mot alla öppna samhällen, inte minst i Europa. Sverige bidrar genom en militär utbildningsinsats i Irak men också långsiktigt genom utvecklingssamarbete och ett omfattande humanitärt stöd.

saudi-lofven-161023
De krafter som attackerar våra öppna demokratiska samhällen genom blodiga terroristdåd måste bekämpas. Offensiven mot Mosul är ett viktigt steg i kampen mot Daesh och alla aktörer måste göra sitt yttersta för att skydda den stora civilbefolkning som finns i staden. Det är också viktigt att irakiska ledare arbetar för nationell försoning och reformer i landet. Det är avgörande för en långsiktig stabil utveckling i landet, säger statsminister Stefan Löfven.

Nu är det så att det pågår en liknande kamp, men mer långvarig och generellt mer intensiv mot terrorismen i Syrien som är ännu starkare där. Vad säger Löfvén om den? Han fördömer den. Det gjorde han bl.a. i ett tal på Raoul Wallenbergs plats 16/10 och i en artikel i SvD samtidigt tillsammans med utrikesminister Wallström om Syrien, med titeln ”En skam att bomberna faller”. SvD
syrien-forstorelse
Ensidigheten i artikeln är så påtaglig att man kan säga att det är en skam att skriva en sån artikel. Jag återger delar av ett tidigare blogginlägg om detta. Sanslös utrikesdpolitik om Syrien

I ingressen står det:

Att bekämpa kriget i Syrien och andra konflikter kommer att vara den viktigaste – och svåraste – uppgiften under Sveriges tid i säkerhetsrådet. Vi kommer att söka allianser med andra länder för att finna vägar till fred, skriver Stefan Löfven och Margot Wallström.
Det låter ju bra, men det är inte lika bra när man läser själva artikeln. Redan i första stycket pekas Syrien (regimen i deras terminologi) och Ryssland ut som de parter som ska utsättas för tryck, ingen annan part. Så otroligt ensidigt!

De skriver ”Vi behöver tillsammans med de övriga europeiska stats- och utrikesministrarna sätta tryck på syriska regimen och på Ryssland.”

Det första konkreta kravet i artikeln är ett omedelbart eldupphör och Ryssland beskylls i anslutning till det för att ha förhindrat ett beslut i FNs Säkerhetsråd. Det som inte sägs är att det fanns två resolutionsförslag varav det ryska innehöll krav på ett eldupphör som inte inkluderade utpekade terrorgrupper och det fransk/spanska innehöll krav på eldupphör och särskilt ett slut på bombningar av östra Aleppo. Länder som röstade för det fransk-spanska förslaget var, utöver dessa två länder, USA, Storbritannien, Ukraina, Nya Zeeland och Japan, dvs fyra Natoländer och tre närstående, samt Malaysia och Senegal.

Det andra kravet är åtgärder för att lindra befolkningens lidande. Det är ett rimligt krav, men det talas bara om situationen i östra Aleppo. Situationen i andra delar av Aleppo som beskjuts av de terrorister som finns i östra Aleppo nämns inte. Situationen som råder i andra områden i Syrien som hålls av terrorgrupper berörs inte heller. Det är bara de områden som just nu utsätts för bombning av den syriska regeringens armé och ryskt flyg som tas upp. Det faktum att USA nyligen bombade den syriska arméns ställningar med 60 dödade, nämns inte. Den insatsen möjliggjorde för IS/Daesh att avancera.

Det tredje är kravet att de skyldiga ska ställas till svars för sina brott. Här framgår det inte direkt vilka brottslingarna det är, men eftersom artikeln bara nämnt Syriens och Rysslands insatser blir det naturligt att uppfatta att det är de som åsyftas. Skrivsättet är faktiskt bedrägligt. Slutligen tas det upp att:

”Säkerhetsrådets handlingsutrymme när det gäller kriget i Syrien begränsas av att en av de stridande parterna, Ryssland, är ett permanent medlemsland som därigenom har vetorätt. Detta begränsar utrymmet för vad som kan åstadkommas.” (SvD 16/10 2016)
Har författarna fullständigt missat att även USA, Storbritannien, Frankrike och Kina också i någon mening är stridande parter i kriget i Syrien och dessutom permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Sådant borde vara självklar kunskap för svenska ministrar med ansvar för utrikesfrågor i ett läge när Sverige är på väg att ta plats i Säkerhetsrådet. Finns det ingen på Utrikesdepartementet som kan hjälpa ministrarna med grundfakta. På ett annat ställe i artikeln står det:
de Mistura
… vårt stöd för FN-sändebudet Staffan de Mistura består. (SvD 16/10 2016)
Det låter ju också bra, men författarna verkar inte ha förstått att Rysslands utrikesminister, Sergey Lavrov, uttalat sitt stöd för Misturas förslag att förhindra att striderna i Aleppo fortsätter. Förslaget går ut på att stridande för Al Nusra inne i östra Aleppo ska ges fri lejd ut ur Aleppo till sin bas i Idlib. Detta förslag ska ha ingått i Rysslands resolutionsförslag i Säkerhetsrådet. Den ryska positionen stöds av en tidigare resolution i Säkerhetsrådet (2054) som slår fast att Al Nusra och IS/Daesh inte ska ingå i ett kommande fredsavtal och att offensiva och defensiva aktioner mot dessa grupper är tillåtna.”

Sammanfattning: Det pågår i princip samma kamp mot terrorism i Aleppo som i Mosul, men bilderna från politiker och press är de motsatta. Rätt bekämpa terrorism i Mosul men inte i Aleppo?
Löfvens hyckleri är monumentalt. Han ingår som en lakej i USA:s politik att utse Syriens regering och Ryssland – men inte de USA-stödda terroristerna – till skurkar i Syrien. Massmedia och FN:s Ban-ki-Mon följer efter och förråder allt av folkrätt, objektivitet och demokrati. Och Irak har mycket olja och kan också vara en intressant marknad för svenskt kapital.

Några artiklar om Syrien på denna blogg.
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , ,, , Syrien, , , ,


Ett svar till “Hycklande Löfvén i Irak”

  1. Att som Rysk i över 30 år i Sverige få bevittna detta mentala sönderfall…

    .. kunde aldrig tro att jag skulle tycka ”det var bättre förr” när ”Liberalerna/Folkpartiet” skulle K.O anmäla en statsminister, samma statsminister som åker till Ukraina med dess nazistbataljoner och donerar svenska skattemede. Nu urskuldar han svenska vapenaffärer med Saudi samtidigt som man anklagar Ryssland (I FN) för humanitära brott (i FN) när Saudi (som sitter i FNs råd för mänskliga rättigheter) bombar oskyldiga i fattiga Yemen.

    Kan det bli snurrigare än såhär?