Sveriges ÖB polisanmäld för högförräderi.


Artikelns titel är inget skämt! Läs noga och fundera! Publicerades för ett år seda. Lika aktuellt idag.

Ett Pressmeddelande har nyss nått mig: KP:s ordförande polisanmäler ÖB Micael Bydén för högförräderi.

Idag onsdag 6 september anmälde Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson överbefälhavaren Micael Bydén och hans föregångare Sverker Göranson för högförräderi.

Det är tydligt hur de har agerat för att Sverige ska bringas i beroende av utländsk makt och de har med utländskt bistånd framkallat fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter. Enligt svensk lag har de med andra ord gjort sig skyldiga till högförräderi, säger Robert Mathiasson.

Både Bydén och Göransson har starka kopplingar till USA:s militär och krigsindustrin, och det finns all anledning att misstänka att de inte arbetar med Sveriges bästa för ögonen, och därför polisanmäler jag dem, fortsätter Robert Mathiasson.

Vi gör det nu för att nästa vecka – det ödesdigra datumet 11 september – inleds den största militärövningen i Sverige sedan kalla krigets dagar. Innan valet 2014 skrev Göranson under värdlandsavtalet med Nato, utan någon debatt i den folkvalda riksdagen. Nu ska Bydén testa avtalet i praktiken genom en krigsövning som på ett farligt sätt ökar spänningarna i Sveriges närhet och öppnar upp vårt land för Donald Trumps militära styrkor, avslutar Robert Mathiasson.
Robert Mathiason Proletären 170906Roberth Mathiason

Underlaget till polisanmälan och ett foto på Robert Mathiasson (foto: Proletären) med anmälan bifogas. Fler bilder eller andra högupplösta bilder kan fås efter förfrågan.” Proletären

POLISANMÄLAN OM HÖGFÖRRÄDERI


Brottsplats: Stockholm samt Washington DC
Brottstid: 1999-2017
Brott/Händelse: Högförräderi Brottskod: 1901
Målsägare: Kommunistiska Partiet
Anmälare: Robert Mathiasson
Brottsmisstänkta: Sverker John Olof Göranson (1954-05-03) och Per Micael Bydén
(1964-06-13)
FRI TEXT
Brott:

Tidigare och nuvarande överbefälhavare Sverker John Olof Göranson (1954-05-03) och Per Micael Bydén (1964-06-13) anmäls för högförräderi enligt brottsbalkens 19 kap 1- 2§.
Svea Rikes Lag säger att den som ”med utländskt bistånd” agerar för att riket ska ”läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt” gör sig skyldig till högförräderi (Brottsbalken 19 kap 1§).
micael-bygden
Lagen säger vidare att den som med ”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter” gör sig skyldig till högförräderi (Brottsbalken 19 kap 2§).
Händelse:
Genom sina göranden och nära band till USA:s militär och den svenska vapenindustrin finns anledning att misstänka att Göransson och Bydén inte agerat med Sveriges bästa för ögonen utan tvärtom agerar för att Sverige ska bringas i beroende av främmande makt och för att framkalla fara för krig och andra fientligheter i syfte att gynna militära och säkerhetspolitiska intressen i USA samt vapenindustrins intresse av ökad försäljning.
Bakgrund:
Sverker Göranson och Micael Bydén arbetade runt millennieskiftet som militärattachéer i Washington DC, uppdrag som innebär nära kontakter med både främmande makt och privata näringslivsintressen inom militärindustrin. Göranson och Bydén har även haft ledande befattningar i Natoledda militära insatser på Balkan och i Afghanistan.

Strax innan riksdagsvalet 2014, utan någon debatt i den av svenska folket valda riksdagen, skrev Göranson i egenskap av överbefälhavare under Värdlandsavtalet med Nato. Avtalet innebär att Sverige bringas i beroende av främmande makt och öppnar upp nya marknader för näringslivet med intressen i krigsmaterielproduktion. Efter att Micael Bydén tillträdde som överbefälhavare den 1 oktober 2015 har han fortsatt Göransons verk. Bydén bär högsta ansvar för militärövningen Aurora 17 i september i år, en övning som underblåser faran ”att riket skall invecklas i krig eller
andra fientligheter”
. Aurora 17 är enligt Bydén en ”milstolpe” (Expressen 5/2-17),
vilket bara kan tolkas som att Göransons och Bydéns gemensamma projekt är uppdelat i olika faser och att mellan dessa faser finns milstolpar.
Sverker GöranssonSverker Göransson
Bydén erkänner att det finns en agenda bakom det som han själv och tidigare Göranson gjort som överbefälhavare. Med tanke på Göransons och Bydéns nära kontakter med främmande makt och med privata ekonomiska intressen finns anledning att misstänka att de inte handlar med Sveriges bästa för ögonen. Misstanken stärks av att Sverker Göranson våren 2016, sex månader efter att han slutade som överbefälhavare, tillträdde en tjänst som rådgivare åt Saab – Sveriges största producent av krigsmateriel – med placering i USA.

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Natosamarbete ökar risken för kärnvapenkrig
Peter Hultqvist felbedömer landets säkerhet och ”hotet från Ryssland”
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , , ,, , , , ,
, , ,


18 svar till “Sveriges ÖB polisanmäld för högförräderi.”

 1. Att polisanäla ÖB är verkanslöst. De utövar en tjänst på order av Försvarsministern som har till uppgift att förhandla fram avtalet efter beslut i Sveriges Riksdag.
  Om kommunisterna verkligen ville göra en slagkraftig polisanmälan skulle de istället polisanmält försvarsministern och regeringen.

  • Tja. I Nürnbergrättegångarna kom man fram till att man inte måste lyda order. Blir man uppmanad av regeringen att begå det som kan anses vara en brottslig handling, som dessutom går stick i stäv med folkviljan, så kan man faktiskt avgå och berätta för folket varför man avgår.

   Jämförelsen med Hitlertyskland haltar dessutom inte det minsta med tanke på USA:s många olagliga invasioner.

   Man bör nog nog inse att ÖB definitivt är en av de huvudansvariga ifall domstolen (eller en framtida folkdomstol) beslutar att det rör sig om ett brott.

   Själv anser jag att militärövning med USA i närheten av Ryssland är ett brott mot vår grundlag, mot vår demokrati, d.v.s. folkviljan, ett brott mot svenska värderingar, förmodligen ett brott mot brottsbalken, samt ett brott mot varje logisk och känslomässig rimlighet, som kan liknas med att Sovjet utför övningar på norra sidan av Kuba.

   Detta beteende gör att jag ifrågasätter de inblandades mentala tillstånd och misstänker någon form av utpressning eller mutbrott. Det verkar inte finnas så många andra förklaringar till beteendet, anser jag, men jag är givetvis öppen för förklaringar, öppna eller anonyma (i VP:s kommernatsfält)

   • Jag håller med dig i resonemanget om grundlagsbrottet i sak och den militära övningen.
    Däremot har du fel i denna fråga eftersom vi nu är underställda EU och därmed gäller i mycket inte vår grundlag utan EUs inflytande.

    Avseende Nuernbergdomsluten var dessa enligt alla folkrättsperspektiv inte mer än ett skådespel vilket också fastställdes i liknande domslut senare genomförda i Tokyo.

    Det finns stor anledning att ifrågasätta de inblandades mentala hälsa i alla dessa fall.
    Så även vad avser anmälarna i frågan som lämnar sig öppna för en motanmälan för falsk angivelse.
    Inte för jag tror försvaret vill pröva detta i en dylik ”småsak”.

    • Jag tror att det du påstår är osanning, men framlägg gärna evidens på att Sveriges riksdag och regering är underställda EU i frågor om nationell säkerhet, tack!

     Om Nürnbergrättegångarna och Nürnbergprocessen enligt alla folkrättsperspektiv inte var ”mer än ett skådespel”, menar du då att människor INTE dömdes och avrättades för sin brottslighet mot mänskligheten (även om segrarmakterna inte dömde sina egna brottslingar)?

     Tror du att dessa individer levde sina sista dagar i Argentina likt någon slags Spitting image-komedi?

     Motanmälan för falsk angivelse kan de anklagade alltid göra, men i så fall måste nog uppgifterna som lämnats in kunna bevisas vara oriktiga och visar Mathiasson att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund att uppge den så ska han enligt brottsbalken inte dömas för detta.

     Intentionen att avslöja dessa höga militärers förbindelser och förmodade illojalitet med Sverige är också viktig och där kan han ange att han vill skydda Sverige eller t.o.m. att han vill undvika ett globalt kärnvapenkrig.

     Mathiasson har helt klart helt rimliga skäl att polisanmäla, anser jag, särskilt med stöd av ett helt politiskt svenskt riksdagsparti, och säkert med stöd av en majoritet av befolkningen om man ser på Sifo-undersökningar, och det är absolut ingen ”småsak” med kärnvapenkrig som försmutsar miljö och kan göra planeten obeboelig i 100 år. Tycker du verkligen att det är en ”småsak”?

     Frågan är så enormt stor, anser jag, att jag skulle gå med i och röstat på Kommunistiska partiet om de ingick i en valsamverkan(ex. med Valsamverkanspartiet) som garanterat tog dem över 4%, för de har en partiledare som visar något som vänstern i övrigt länge saknat, nämligen ryggrad.

 2. Riksåklagaren lägger ner alla sådana åtal. Den anmälan som gjordes av 700 svenskar 2011 mot Riksdag och Regering samt militärledning för Sveriges delaktighet i attacken på det suveräna Libyen ogillades med motiveringen: ”Anmälarna saknar anknytning till det påstådda brottet” . Det skulle få en vaken befolkning att sitta upp och ropa ”Va fan!”. Att med skattemedel finansiera ett militärt överfall på en suverän nation är alltså enl. den Svenska riksåklagaren att ”sakna anknytning” till folkmordet. Förvänta ingen justitia från en sådan myndighet framöver.

  • Riksåklagaren kan givetvis lägga ner åtal. I fallet med Libyen har de delvis rätt. ”Anmälarna saknade anknytning till det påstådda brottet”, men hade således människor som förlorade nära och kära i Libyen anmält brottet så hade de säkert angett något annat skäl för Sveriges illegala krig. Det skälet kan de inte ange här. En stor majoritet av svenska folket är emot Nato-vapenskrammel mot Ryssland och Mathiasson är svensk medborgare med exakt samma intresse.

   Visst kan riksåklagaren låta brottet fortgå ostraffat, men rättsstaten lever naturligtvis på intrycket av rättssäkerhet, men även på intrycket av demokrati. Når folket ser att rättssäkerheten och demokratins principer, om att följa folkviljan, inte efterlevs kan de motiveras att rösta betydligt bättre i valen, särskilt om man ger dem några fullgoda valsamverkande alternativ som har rimlig chans att komma över 4% och ersätta de partier som struntar i folkviljan.

   Om riksåklagaren har ryggrad nog att ta upp fallet och om fler politiker i Sverige har ryggrad nog att stötta Mathiasson är en annan sak. jag tror förmodligen att vi blir tvungna att ersätta dem med demokratiska medel så länge vi faktiskt har den reella möjligheten.

 3. Ytterligare stöd för Mathiassons handlande finns helt klart från Atomvetenskapsmännens bulletin 2017:

  Domedagsklockan står på två och en halv minut i tolv.

  Ur den kompletta rapporten kan man läsa att beslutet togs när Trump enbart hade varit president ett par dagar:

  ”The board’s decision to move the clock less than a full minute—something it has never before done—
  reflects a simple reality: As this statement is issued, Donald Trump has been the US president only a matter of days.”

 4. Att polisanmäla ÖB blir förmodligen lika verkningslöst som den framställan till Vita huset som kräver att den ungerska/amerikanska miljardären George Soros ska förklaras som en ”terrorist”.
  Hittills har denna framställan nått över 140 000 signaturer, vilket överstiger de 100 000 som behövs för att kräva ett officiellt svar från förvaltningen.
  Soros har medvetet och löpande försökt destabilisera och på annat sätt begå uppvigling mot USA. Dessutom har han utvecklat ett osunt och otillbörligt inflytande över hela Demokratiska partiet och en stor del av den amerikanska federala regeringen.
  Några mer konspirationssinnade tror att Soros själv orkestrerade och finansierade båda sidorna av de våldsamma protesterna i Charlottesville förra månaden.
  Chansen att Vita huset tar denna petition seriöst är i princip noll. Soros och Trump kan hata varandra i den mån deras politiska världsutsikter skiljer sig, men vad som är viktigt för dem mer än någonting annat är pengar.

 5. Aktuellt Fokus skriver (AktuelltFokus)

  Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén och hans föregångare, Sverker Göranson, har polisanmälts för högförräderi. Polisanmälan lämnades in hos Göteborgspolisen strax efter lunchtid under onsdagen. Bakom anmälan står Kommunistiska Partiets ordförande, Robert Mathiasson.

  Anmälan om högförräderi är inget skämt. När Aktuellt Fokus talar med Robert Mathiasson ger han ett lugnt men allvarligt intryck. Allvaret är inte konstigt med tanke på den militära situation Sverige står inför. I realiteten kan Sverige stå inför scenarion där amerikanska kärnvapen och trupper placeras på svensk mark.

  Enligt Mathiasson och Kommunistiska Partiet springer det svenska etablissemanget USA:s ärenden.
  – Vi gör anmälan för att sätta fingret på att det svenska etablissemanget springer USA:s ärenden och sätter den svenska krigsindustrins intressen före svenska folkets intresse av fred och avspänning.

  Tror du att rättsväsendet kommer att ta anmälan på allvar?

  – Vi hoppas att anmälan tas på största allvar. Läget är farligt. Nu är det upp till det svenska rättsväsendet att visa om det är Sveriges Rikes Lag eller Sveriges Rikas Lag som gäller. Står Wallenberg och Saabs intressen av säkra vinster över de svenska säkerhetsintressena? Och framförallt står USA:s utrikespolitiska intressen över den svenska säkerheten? Men om frågan är om jag tror att anmälan tas på allvar så är svaret tyvärr nej.

 6. Ja, det är inom försvarsmakten som landsförräderiet gror. Det är folk som skaffat sig en kompetens de vill använda. De ser i sina kontakter med NATO massa fina möjligheter till karriär som den svenska försvarmakten aldrig kan ordna dem. Allt som krävs för dem är att vara lojal främmande makt, så kommer de bli belönade i en annan krigsorganisation.

 7. Påtal om landsförräderi.

  Två besvärande saker om vapenindustrin, som får en att säga hmm.

  1. Vapenindustrin är en politiskt aktiv maktfaktor i Sverige, därom kan det inte råda någon tvekan.
  2. Vapenindustrin får lejonparten av sina pengar från främmande makt via export.

 8. Martin G. och Mikael visar med stor tydlighet att de kan långt mer juridik (i de frågor som rör polisanmälan mot ÖB) än vad jag kan. Men är dessa juridiska spörsmål de viktigaste i detta fall? Det viktiga är väl att anmäla ett lagbrott och att visa att det finns någon som har mod och vilja att påtala detta. Det jag funderar på är om KP:s ordförande försökte få med sig något annat parti eller organisation som säger sig vara för en strikt svensk neutralitet. Eller var avsikten i allt för hög grad att visa tuppkammen?