Ett år efter Aurora 17, och SvT:s information


Militärövningen Aurora 17 ägde rum för ett år sedan. Där försämrades Sveriges säkerhet då regeringen så blint satte sig i knäet på världens mest krigiska och brutala stat – USA. Ett dystert ettårsminne!

Jag återpublicerar en artikel med sorg i sinnet nu ett år senare.

Artikeln.


Denna information kom från läsare. Hen meddelar att inslaget
Lokalt/Väst. Protestaktioner planeras mot stor militärövning som fanns med i Rapport 18.00 och 19.30 och dessförinnan på nätet har nu försvunnit, dvs lagts under lokalnyheter för västra Sverige, och ersatts med
Ryssland förbereder enorm militärövning
Aurora 17 -SvT 170824
Jag finner på Utrikes/Väst. Oj, något gick fel! På den här adressen finns ingen sida. Den kan ha tagits bort eller så kan något vara fel hos oss.

Finns det olika fraktioner inom SVT som slåss? undrar Anders Persson, och inte bara han?

Det finns stora skillnader mellan Aurora 17 och den ryska krigsövningen ur svensk synpunkt. Några är:
* I Aurora 17 deltar Sverige och Nato-länder, men Sverige är inte med i den ryska krigsövningen.
* Aurora 17 är tydligt riktad mot Rysland, medan den ryska krigsövningen Zapad 17 inte är riktad mot Sverige.
* Zapad är en återkommande övning sedan 1999, vilken senast hölls 2013.
* Zapad 17 sker sedan den amerikanska kongressen nyligen infört nya sanktioner mot Ryssland som ett svar på den påstådda ryska inblandningen i det amerikanska presidentvalet.
* Det finnns inga bevis för någon rysk inblandning i presidentvalet i USA, medan det finns belägg för USA intervenerat i val i Ryssland, bl.a. i presidentvalet år 2012.

* Försvarsminister Hultqvist utesluter militärt samarbete med Ryssland, då han påstått att Ryssland annekterat Krim. Men befolkningen valde fritt att åter ansluta sig till Ryssland. Och Hultqvist blundar helt för den USA-stödda statskuppen i Kiev, som banat vägen för inbördeskrig och ett nazisttolerant Ukraina, samt för den dominerande Nato-maktens upprustning, krigshot, terroriststöd och brutala krig i Mellanöstern.

aurora12-719362 170824Karta från Aurora 17 8 Dagar

Du kan gratis få utmärkt information om Aurora 17 och läget i världen på Stockholms fredsseminarium 2-3 september. Välkommen!

Denna korta film på Youtube informerar om den planerade Aurora 17-övningen i september.
Basal kunskap är ingen belastning!

Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter.
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt.
Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras.

www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se

Huvudparoller är

Stoppa Aurora 17!

Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora!

För att:
-Den bidrar till försämrat säkerhetsläge kring Östersjön
-Den innebär ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
-Freden bevaras bäst genom diplomati, samarbete och samtal.

Särskild annonsering finns på www.stopaaurora.se.

Arrangör är Nätverket Stoppa Aurora
Aurora 17
Utdrag ur uppropet

Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge deltar. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen.

Ingen USA-militär till Sverige i september!

Opinionen är mot Värdlandsavtal och Nato.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun. Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet
Opinionsundersökning om Värdlandsavtalet

Någon opinionsundersökning efter detta har inte genomförts efter vad jag vet.
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.
På DN Debatt skrev 15/6 Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén att ”Andelen som anser att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har 2016 minskat till 33 procent, mot 38 procent 2015.” Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato”

* 5. Förstärk gärna försvaret och öva tillsammans med andra länder. Sverige har haft en alliansfri utrikespolitik. Genom värdlandsavtalet och Sveriges totala uppslutning bakom USA:s empiriskt belagda brutala och krigiska militärpolitik, senast manifesterad med Hultqvists tal vid besök i USA nyligen har Sveriges säkerhetspolitiska läge försämrats. I nuläget är det bra att söka militärt samarbete med fredligare Ryssland och tona ned samarbetet med mer krigiska USA – se på fakta!
Inte bara för att visa reell alliansfrihet utan för att detta stärker Sveriges säkerhetspolitik.

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,


12 svar till “Ett år efter Aurora 17, och SvT:s information”

 1. Bra av Anders Persson som noterar detta fulspel i media.

  ”Det här övningarna kostar miljardbelopp och sänker aktivt Sveriges säkerhet och för oss närmare militär konflikt” skriver flera debattörer om krigsövningen som planerar demonstrationer.
  https://sv-se.facebook.com/StoppaAurora/posts/1903451896566543
  https://www.facebook.com/demonstreramotaurora17/

  Men vem lyssnar på folket? Inte politikerna och inte media som fortsätter med krigshets som ökar varje dag för denna krigsövning.

 2. Sveriges husorgan SVT är ett måste för staten som om de ska möjlighet att styra folkets tankeverksamhet och vad de pratar om med varandra. Idag läste jag att finansieringen för husorganet betraktas som ”otidsenligt” och måste därför reformeras. SVT föreslås då finansieras via skatteindrivning istället för som nu avgiftfinansiering direkt från tittarna. De som nu har TV-apparat alltså. Och där ligger förmodligen det ”otidsenliga”. För det har visat sig att alla inte är så intresserade av TV längre och speciellt då de unga som inte ser sig behöva någon sådan. Men hur ska då framtida generationer styras av staten? För det kan ju bli ett problem för kungen om ingen lyssnar till kungen budbärare och hur ska man då vara kungen som bestämmer över folket? Den moderna lösningen på det problemet tycks då bli att alla måste betala vare sig de har TV eller inte och då kan ju alla lika gärna skaffa TV, för varför betala för något man inte har glädje av? Så blir den nog med TV:n i framtiden, kapitalets fria liv ersattes med socialismens kalla tvång.
  Socialismen kommer aldrig att dö ut, den kommer alltid finnas tillhands så fort kapitalismen och marknaden behöver den för att hålla greppet om arbetarklassen.

 3. Har tidigare påtalat att namnet på övningen snarare skulle vara Engelbrecht, för det är så Ryssland uppfattar detta. Precis som vid operation Engelbrecht bistår Sverige med sitt territorium och infrastruktur en fientlig makt att angripa Ryssland, då Sovjetunionen. Hade Stalin haft taktiska kärnvapen hade inte tågen nått Haparanda.

 4. Vet inte om det har så mycket med krig att göra (just nu). Jag tror istället det var ett arrangemang för att svenska staten skulle köpa det (dyra och omoderna) amerikanska robotsystemet Patriot för massor av miljarder av skattebetalarnas pengar. Socialdemokraterna brukar göra sådana grepp för att få politisk acceptans kring betydande förändringar. Jag känner flera socialdemokrater som blev sturska att Sverige helt plötsligt hade en duglig krigsmakt. Själv upplevde jag istället att det var något sjukt eller falskt med den där övningen. Så här i efterhand förstår jag istället att det hade med inrikespolitik att göra istället och övningen behövdes för att övertyga människor inför den stora affären med USA. Många går ju på sånt här men det krävs då att de redan har en viss övertygelse för partiet och politiken. Det är den politiska splittringen man vill undvika. Faktum är ju att den här stora affären med USA har ju i princip genomförts helt utan debatt. Det är precis så makten vill ha det. Viktiga beslut ska bara glida igenom den demokratiska proceduren. Demokrati blir en demokratur. Därför har jag inte särskilt svårt att lägga min röst på partier som har käppar att sätta i sådana lättglidande hjul.

  • Tyvärr kan inte jag längre se dessa alternativa partival längre. Om det är SD du tänker på är dessa bara lömska vargar i fårakläder. Richard Jomshof uttalade sig i media för tid sen och påstod att SD skulle förändra sverige idag till det samhälle vi hade i sverige innan global- liberalismen förstörde vår välfärd. Jo visst man vill vinna poäng på det folkliga missnöjet idag, det är bara det att de riktar sitt missnöje åt fel håll ur folkligt perspektiv. Det kommer vi att bli varse om de får tillfälle att omsätta sin politik i verkligheten. Det är ett riktigt högerparti som inte ens vill hålla sverige utanför nato. Så mkt för det gamla sverige och dess neutralitet. De enda som skulle kunna förändra framtidsutsikterna för sverige i positiv riktning är S men de måste först hitta tillbaka till sig själva. Man ska inte se bakåt sägs det, men det kanske beror hur man gör. När man har gått vilse brukar de flesta gå tillbaka till den punkt där man känner igen sig för att om möjligt hitta tillbaka till den rätta riktningen igen. Punkten då S förlorade sig själva inträffade vid EU-inträdet och tiden dessförinnan. Spelet för att få svenska folket med på noterna var i sig ett falskspel, i sitt slag värsta tänkbara. Om S kunde bli lite självkritiska och öppet diskutera det här kanske mycket skulle vara vunnet. Det är ändå något man måste försona sig med idag eftersom vi är där idag och en förändring kanske helt enkelt inte låter sig göras.
   Sen är EU trots trots allt mkt bättre än nato.