Trump on Syria! Kritiserat samarbete med Putin och Assad för att besegra ISIS och få fred

Fredsälskande människor, anhängare av folkrätt och FN-stadga hoppas på en förändring av USA:s utrikespolitik, då Donald Trump blir president. Daily Star rapporterade igår under rubriken ”Donald Trump WILL back Assad in Syria and JOIN Putin to clear out ISIS” (Donald Trump kommer att stödja Assad i Syrien och gå samman med Putin för att ta kål på ISIS). Daily Star

Artikeln i Daily Star.
Både Trump och Putin har lovat att förbättra relationerna mellan länderna
efter år av frostiga relationer.
”Förbättrade relationer” mellan de två supermakterna kan innebära att de går samman för att stödja president Assad i kampen mot ISIS.
Desperata rebeller som kämpar mot president Assad har uppmanat USA att stödja deras kamp för att störta Syriens folkvalda regering och parlament (med val under suboptimala förhållanden men med större deltagande än i valet i USA).
Men Trump anser att det bästa sättet att eliminera jihad-viruset är att stödja den ”despotiske” (enligt CIA, USA:s psykologiska krigföring och Daily Star) syriske ledaren tills stabilitet kan återställas.
En av Trumps vallöften var att ge generalerna 30 dagar på sig för att komma fram till en plan för att besegra ISIS.

In en intervju med Wall Street Journal bekräftade Trump sin åsikt att USA bör samarbeta med den syriska regeringen (”Trump reaffirmed his view that the US should side with the Syrian government.”).
syrien-donald-trump-and-vladimir-putin-isis-561361-1

Han sa: ”Jag har haft en motsatt uppfattning än många människor om Syrien. Min inställning var att vi bekämpar Syrien, Syrien bekämpar Isis, och vi måste bli av med ISIS. ”
Trump sade att han ”inte gillar [Assad] alls”, men skulle vara villiga att samarbeta med honom och Putin för att ta itu med extremism och avsluta kriget.
På tal om jihadister (här menas sannolikt terrorister) bland rebellerna, tillade han: ”Ryssland samarbetar helt med Syrien, och Iran, som blivit stark, på grund av oss (!), är på Syriens linje.

”Nu stödjer vi rebeller mot Syrien, och vi har ingen aning om vilka dessa människor är.”
Han sa att om USA fortsätter att attackera Assad, ”kan vi hamna i strid med Ryssland”.
I möten över hela landet har Trump tidigare sagt att han är öppen för samarbete med Ryssland för att krossa ISIS.
Vid ett möte i Nevada sa Trump ”Om vi kan samarbeta med Ryssland och Ryssland besegrar ISIS så är det OK för mig.”
Damaskus, Moskva och Teheran välkomnade alla Trumps seger den här veckan. (Kommentar: De skulle diplomatiskt artigt ha välkomnat en seger för Clinton om hon vunnit).
syrien-aleppo-osborne-160211
Källor nära Assad sade att han är ”redo” att samarbeta med Trump.
Den högt uppsatte brittiske militäre chefen amiral Lord West berättade för Daily Star Online att USA och Ryssland borde ha mer gemensamt tänkande för att besegra ISIS.
Kommentar: Vilket Storbritanniens förre ÖB tidigare sagt. UK:s förre ÖB – stöd Assad!

Independent har en artikel med liknande innehåll Independent

Kommentar: Om Trump kan stå fast vid sin linje, och inte blir hjärntvättad vid planerade dagliga möten med terroriststödjande tortyr- och mördarorganisationen CIA, enligt Pulitzerpristagaren Mazetti Pulitzerpristagaren M Mazetti: The way of the knife, the CIA, a secret army skulle detta kunna innebära en betydligt mer kraftfull militär insats mot ISIS och andra terroristorganisationer. Det skulle öka möjligheten för ett enat självständigt Syrien, med bl.a. FN-övervakade presidentval. Minskad spänning mellan USA och Ryssland, som naturligt kan följas av avbruten upprustning av NATO i Europa.
Om allt går väl väljer Trump sedan att satsa på att bygga upp infrastrukturen i USA i god ”New Deal”-anda i stället för att öka militärutgifterna.
Ska bli intressant att se hur alla Västs politiska ledare och dominerande massmedia svänger om i sina åsikter och sluter upp bakom Trump…
Jag bedömer dock att inget är säker i nuläget. Terroriststödjande statschefer i Väst vill pressa Trump – se nedan.

Trumps samarbete mot terrorismen impopulärt i Storbritannien.


Britter försöker få Trump att ändra uppfattning om Putin och Syrien

Låt mig påminna med några om USA:s hittillsvarande engagemang i Syrien.
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
Wesley Clark untitled
2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker.
3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA.
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
* Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia liksom USA arbetade för att störta Assads regim.
4. · • Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”.
5. · • New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
6. · • I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
7. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
8. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2

9. * I en intervju våren 2015 medgav generallöjtnant Michael Flynn att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Ändå sände man ändå stora mängder vapen till vad man kallade ”moderata rebeller”, en allt svagare grupp till följd av avsaknad av lokal förankring och övergångar till al-Qaida, al-Nusra och senare IS(IS). Det överordnade syftet var att störta den alltför självständige Assad och hålla tillbaka Iran.
Några artiklar om Syrien.
FN:s Ban-ki-Mon talar inte om terrorism i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , ,

————————————————————————————————————-

In English

Bromance has blossomed between the Russian leader and the US president-elect who have both vowed to unite the countries after years of frosty relations.
“Fully fledged relations“ between the two superpowers could now see them join forces to support President Assad in the fight against ISIS.
Desperate rebels fighting against President Assad have been calling on the US to support their struggle to overthrow the besieged government.
But Trump believes the best way to eliminate the jihadi virus is to back the despotic Syrian leader until stability can be restored.
One of his headline election pledges was to give generals 30 days to come up with an ISIS defeating plan.
In an interview with the Wall Street Journal, Trump reaffirmed his view that the US should side with the Syrian government.

he said: “I’ve had an opposite view of many people regarding Syria. My attitude was you’re fighting Syria, Syria is fighting Isis, and you have to get rid of ISIS.”
Trump said he “did not like [Assad] at all” but would be willing to work with him in conjunction with Putin to tackle extremism and end the war.
Speaking about the jihadists within the ranks of the rebels, he added: “Russia is now totally aligned with Syria, and now you have Iran, which is becoming powerful, because of us, is aligned with Syria.

“Now we’re backing rebels against Syria, and we have no idea who those people are.”
He said if the US continues to attack Assad, “we could be fighting Russia”.

In rallies across the country Trump has previously said he’d be open to the idea of teaming up with Russia to crush ISIS. Speaking in Nevada, Trump said: ”I will say if we get along with Russia and Russia went out with us and knocked the hell out of ISIS, that’s okay with me.”

Damascus, Moscow and Tehran all welcomed Trump’s historic election upset this week.

Sources close to Assad said he is “ready” to cooperate with Trump.

It comes after British military chief Admiral Lord West told Daily Star Online that the US and Russia would have more joined-up thinking on defeating ISIS.

  10 comments for “Trump on Syria! Kritiserat samarbete med Putin och Assad för att besegra ISIS och få fred

 1. Michael Thudén
  13 november, 2016 at 13:47

  Jo, man kan ju hoppas. Men frågan är om inte både USA och Sverige är för inbäddade i en fiktionsekonomi där militärindustrin är nästintill den enda kvarvarande reella ekonomin som finns kvar. Både Sverige och USA måste förstöra andra länder för att hålla liv i sin krigsindustri och dollarn. Vapen och ammunition måste användas och ersättas för att det ska bli någon efterfrågan. Varken Sverige eller USA är rustade för fred.

  Titeln på mitt blogginlägg nedan kan verka brun men innehållet är motsatsen. Vi behöver en väbster som vaknar upp och går emot de bruna krafternas stöveltramp som hörs allt högre.
  https://parasitstopp.wordpress.com/2016/11/13/sverige-kommer-ga-at-helvete-och-japp-invandrarna-tar-svenskarnas-jobb/

  • 13 november, 2016 at 20:55

   Jag går ju ganska hårt åt Vänsterpartiets och Sjöstedts oförmåga att vara vänster längre i ovan blogginlägg.

   Efter lite grävande kan man ju undra lite om Sjöstedt. Kollade runt lite efter vad hans fru, Ann Måwe och diplomat på UD, håller på med och hittade det här pappret:

   ”Special high-level meeting with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development”
   http://www.un.org/en/ecosoc/meetings/2006/bwi2006/participants2006.pdf

   Där finns Måwe med – så man kan ju undra lite lätt hur mycket det påverkar Sjöstedts och Vänsterpartiets tystnad i ekonomiska frågor.

   • 13 november, 2016 at 21:30

    Varför låter socialisterna i V honom vara kvar? Med pro-USAimperialisten Linde då det gäller t.ex. Syrien och Ryssland.

    • 13 november, 2016 at 23:55

     Jo, man kan ju undra. Han stödde ju USA:s krig i Libyen och la ned rösten om Afghanistan. Och Nato-lobbare verkar han också vara – har inte så bra koll på Vänsterpartiet längre (tappade förtroendet för länge sedan) men googlade upp det här:

     http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article20856000.ab

     Så, nä jag fattar inte vad Vänsterpartiet sysslar med. När försvann ordet imperialism t.ex? Eller dollarimperialism (som var Sovjets utrikesminister Molotovs uttryck på att dollarn fick härskarstatus efter Bretton Woods 1945). V är så totalt ideologiskt utsuddat att åtminstone jag inte har en aning om vad de står för.

 2. M
  13 november, 2016 at 13:53

  ”Just like the German Defense Minister, who recently warned Donald Trump to stay away from Russia, Britain’s high-level officials are likely to follow a similar tactic to try and convince Donald Trump that Russia and Syria are the bad guys in this world.

  It is, however, very unlikely that Trump will take them seriously at least for one simple reason – these people, unlike Putin or Assad, always and publicly considered Trump to be nothing more than a joke, showing no respect and never anticipating that he would become the next president of the United States”.
  http://theduran.com/donald-trump-scheduled-to-speak-with-vladimir-putin/

  ”Donald Trump’s election victory ends Al-Qaeda hopes of Western military intervention in Aleppo and ends Western media campaign to condemn Russian bombing there.

  One place where Donald Trump’s election victory has had an immediate effect is in the battlefield around Aleppo.

  Reports from the area of the battlefield speak of a total collapse of morale amongst the Al-Qaeda led Jihadi forces which have been attacking the city from the south west, as whatever lingering hopes there were of a Western military intervention following a victory by Hillary Clinton in the US Presidential election have turned to dust.

  The result is that the Jihadi forces have been rapidly losing ground in the south western suburbs of Aleppo over the last three days, a fact which has apparently obliged Al-Qaeda to draw on its last reserves in order to rush reinforcements to the front to prevent a total collapse there”
  http://theduran.com/first-effect-trump-win-al-qaeda-morale-aleppo-collapses-western-campaign-russian-bombing-ends/

 3. Helomvändning är det som gäller
  13 november, 2016 at 17:56

  Nya hussen Donald Trump vill annat. Så nå behöver det svenska etablissemanget och dess sonkör (experter, kännare och presstituter) blir tvungna att kasta de ryssfobiska toner i korgen och snabbt som attan lära sig några nya körsånger:”Avspänning”, ”Konfliktlösning”, ”Rundabordssamtal” med Putin. Självfallet är det Trump som dirigent. En konsertresa till Moskva och spela fiol förPutin år 2017 …

 4. Helomvändning är det som gäller
  13 november, 2016 at 21:32

  Arbetsförmedlingen kommer att införa en ny kategori arbetslösa ”f.d. Rysso-fober”. För dessa gäller det att vara flexibel, anpassningsbar, ställs sig till förfogande genom att hänga med i de krav som de nya tiderna ställer. De kommer att erbjudas coacher som lotsar de igenom en tuff övergång. En steg i rätt riktning för att övervinna sina fobier mot Ryssland och/eller dess ledare Vladimir Putin är resor till Ryssland där man få träffa och lära känna vanliga ryssar och deras kultur. Det är en beprövad fobi avvänjningsmetod som även arbetsförmedlingen kommer att använda sig utav.

  De som däremot väljer att övervintra fram tills 2021, i hopp om att en ny Ryss-fob husse kommer till makten i USA eller av andra anledningar väljer att avstå från programmet kommer att hänvisas till Fas3.

 5. J. Stolleberg, NATO "general sekreterare"
  13 november, 2016 at 22:07

  Rysslands smarta taleskvinna Maria Zakharova, gör en rolig men sann läsning av den f.d. vänstern men numera NATO-spingpojken Jens Stoltenbergs ”artikel” på The Guardian. Tänk om Sverige hade en utrikesminister hälften så begåvad som Zakharova!

  https://www.rt.com/news/366800-nato-trump-stoltenberg-moscow/

Comments are closed.