Apelltal för solidaritet med Jemens folk av Swedish Doctors for Human Rights


Denna artikel publicerades för precis ett år sedan. Kriget i Jemen rasar vidare. Väst sprider USA:s och Saudiarabiens version om att det är ett krig där Iran är involverat fast man har inga bevis för det. Man skriver om ”Iran-stödda Houthi”-rebeller. Detta är bara ett appell-tal som också fäster viss uppmärksamhet på Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), som nyligen uppmärksammades rejält av DN, på första sidan och längre in i tidningen. Återkommer till detta.

Fler artiklar har här publicerats om Jemen, senast denna Sverige hjälper Förenade Arabemiraten att bomba fattiga Jemen Flera nämns längst ned.

In English further down.

Vid solidaritetsdemonstrationen på Norrmalmstorg 26/3 2017 mot kriget i Jemen hölls appelltal. Mitt appelltal för föreningen Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) har publicerats på föreningens hemsida, översatt till engelska. Jag återger här talet.

Yemen manifestation in Stockholm 26/3 2017

SWEDHR Research & Reports. Vol 3., N° 59, 29 March 2017

Jemen 170326 IAnders Romelsjö, SWEDHR
Appelltalet för SWEDHR.
Mötesdeltagare!
Jag heter Anders Romelsjo och är vice ordförande i ”SWEDHR – Swedish Doctors For Human Rights”, vilket betyder
Svenska Läkare för mänskliga rättigheter
Detta är en frivillig organisation (NGO) fokuserat på forskning och upplysning gällande hälsofrågor, krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga rättigheterna i världen. Vi avslöjar också brott mot mänskliga rättigheter mot regeringar, organisationer eller individer som har avslöjat krigsbrott.
Hälsoproblem är ett viktigt område vid krig och konflikter. Det är inom området mänskliga rättigheter försummat av många etablerade icke-statliga organisationer Human Rights-organisationer. Vi i SWEDHR arbetar från en platform som är oberoende av regeringen och särintressen. Vi agerar på grundval av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de etiska normerna hos World Medical Association.
• Vi söker ingen sponsring från någon Vi är helt oberoende av regeringen, och vi tar alltså inte emot ekonomiskt stöd från statliga eller korporativa enheter.
SWEDHR har tidigare bland annat skarpt kritiserat:
• USA:s bombningar av sjukhus i Kunduz, Afghanistan
• Attentatet mot Fackföreningens hus I Odessa, Ukraina 2 maj 2014
• USA:s Drönarattacker som dödats tusentals oskyldiga
• Användningen av tortyr
• USA:s behandling av av Julian Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden.
• Faran för Sveriges säkerhet med ett närmande till NATO
• Ifrågasatt den gängse rapporteringen av MH17-olyckan
• Krigsförbrytelser i Ukraina
Mot bakgrund av sin ställning som en NGO, en frivillig organization baserad på forskning och läkarvetenskap inom området mänskliga rättigheter, krig och hälsa är det naturligt för SWEDHR att protestera mot det brutala kriget i Jemen. Detta är även tydligt inriktat på civilbefolkningen och dess försörjning med mat. Massvält har redan rapporterats och detta medför ökad känslighet för sjukdomar av olika slag. Det bräckliga vårdsystemet I detta fattiga land är allvarligt skadat vilket ökar på eländet, dödlighet och sjukligheten med risk för bestående allvarliga konsekvenser.

SWEDHR Research & Reports have done a translation of the speech delivered by Vice-chairman Prof Anders Romelsjö, at the demonstration against the war in Yemen in Stockholm, March 26, 2017.

Yemen Saana 170326 II

Ladies and gentlemen,

I am the vice chairman of Swedish Doctors For Human Rights, SWEDHR.

This is a nongovernmental organization (NGO) focused on research and information regarding health issues, war, crimes and violations of human rights in the world. We also expose violations of human rights against governments, organizations or individuals that have denounced war crimes.

Health problems arising in wars and conflicts is an important issue within human frights, and at the same time is a theme that has been neglected by many established Human Right NGOs. We work from an independent platform that is independent of governments or partisan interests. We act on the basis of the UN Declaration on human rights and the ethical standards of the World Medical Association.

We seek no sponsorship from anyone. We are completely independent of the Government, and we do not therefore receive financial support from Government or corporate entities.

Among SWEDHR denouncing that have deserve wide international coverage it is found:

The bombing by the US of a hospital in Kunduz, Afghanistan.
The attack on the Trade Union’s House in Odessa, Ukraine on May 2, 2014
United States drone strikes that killed thousands of civilians.
The use of torture.
The treatment by Sweden, UK and the United States of the Julian Assange case; the US management of the situations of Chelsea Manning and Edward Snowden.
The danger that means for Sweden’s national security a further involvement in NATO
The flawed mainstream reporting around the MH17 accident.
The war crimes perpetrated against the population of Donbass, Ukraine.
The medical malpractices showed in the ‘White Helmets’ videos and its misuse of children for propaganda aims.

In our capacity of independent NGO and as volunteer organization of health professionals active in the field of human rights and the anti-war movement, it is natural to protest against the brutal war in Yemen. Clearly, these attacks are also aimed at the civilian population and the compromising of its of food supply. Mass starvation has already been reported and this situation causes increased vulnerability to diseases of various kinds. The fragile health care system in this impoverished country is seriously damaged, thus increasing the misery, mortality and morbidity with risk of permanent severe consequences for the Yemenite population.

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Destruktionen av Jemen
Två protestmöten vid riksdagen 1 mars: Stoppa svenska vapenexporten till Saudiarabien, Jemens slaktare!
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


3 svar till “Apelltal för solidaritet med Jemens folk av Swedish Doctors for Human Rights”

  1. En delegation från föreningen Jemensolidaritet deltog vid ett internationellt solidaritetsmöte i Berlin i helgen. Här bild från Brandenburger Tor, Berlin den 1.4 2017. På en av världens mest symboltyngda platser demonstrerade 500 jemeniter och andra som en del av de internationella demonstrationerna i samband med tvåårsdagen av bombkrigets inledning. Svenska föreningen Jemensolidaritet hade arrangerat en av dessa demonstrationer och deltog i Berlin med en delegation bestående av vice ordförande Walid Almufti och Ulf Sandmark.

    Jemen Berlin 170402

  2. Takk for ditt utrettelige engasjement for denne enormt viktige saken, Anders