SOS Jemen!


Det har nu gått 600 dagar sedan Saudiarabien inledde sitt brutala krig mot Jemen, med stöd av USA och svenska vapen. på eftermiddag 10 /11 skedde den första, snabbt ordnade protesten mot det brutala angreppskriget mot Jemen, med nya föreningen Jemensolidaritet som arrangör. Rapport på mötet finns här
Det blev en fin tillställning i ogynnsamt väder med mycket snö och snöglopp (se bilderna). Inte så många åhörare. Vi delade ut närmare 500 flygblad (se längre ned), varav 30 st med engelsk text. Som en av de flitiga flygbladsutdelarna uppskattar jag att omkring 20-25 % tog emot flygblad. Ett tiotal kortare eller längre diskussioner skedde.

Arrangemanget med flaggor, plakat med texten ”Nej till krig mot Jemen” och bockar med bilder från Jemen och parollerna syntes tydligt.
jemen-161110-kvallsbild-med-bilder-iiJemenmötet 10/11

Talare:
Tunisiens nationalsång
Roland Hedayat Föreningen Jemensolidaritet (huvudtalare)
Walid Almufti från Jemen Föreningen Jemensolidaritet
Muhammed ”
Amir Shara Addin ”
Appelltal.
Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd
Anders Romelsjö, Folket i Bild-Kulturfront, Stockholm
Jan-Erik Romson, Föreningen Syriensolidaritet
Anders Romelsjö, Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)
Ulf Sandmark Schillerinstitutet Ulf Sandmark
Hussein Askary, Syriens stödkommitté

Talen hölls i 2 omgångar.

Videoer och bilder finns

Här
jemen-161106-5
Roland Hedayats tal.
I Jemen — rakt framför våra ögon — utspelar sig nu en av världens största humanitära katastrofer. Detta land längst söderut på den arabiska halvön — med en yta nästan som Frankrikes, och med en befolkning lika stor som i de
nordiska länderna sammantaget är nu beroende av nödhjälp för över 80% av befolkningen! Hungersnöden är akut och ett antal hundra tusen barn är nu i riskzonen för att svälta ihjäl.

Vi måste ha klart för oss: Denna katastrof är genererad av människor i en cynism och ett hyckleri som är svårt att överträffa!

För snart 600 dagar sedan anfölls Jemen — ett av världens fattigaste länder — från luften av en ”koalition” av rika oljestater, anförda av Saudiarabien och stödda av ett antal NATO-länder, med USA och Storbritannien i spetsen.

Under 600 dagar har dessa systematiskt bombat Jemens civilbefolkning, bröllopsfester, begravningsceremonier, civil infrastruktur, broar, kraftverk, industrier, sjukhus och vårdcentraler, idrottsarenor, matlager,
jordbruksanläggningar, bränslelager och Jemens anrika världsarv.

Till råga på detta har Jemen också belagts med en marinblockad som är den största bidragande orsaken till den akuta svältnöden i landet.

Varför angreps Jemen? Jemen hade inte hotat eller angripit något annat land.
Jemen angreps för att grupperingar inom landet som Saudiarabien/USA/UK inte kontrollerade höll på att skaffa sig ett övertag efter en längre period av inbördes stridigheter och social oro.

Jemen angreps för att en impopulär saudi-nickedocke-interimspresident — Hadi, som dessutom satt på övertid, tvingades från makten. Denne flydde då till
Saudiarabien, och bad dessa om att ”bomba honom tillbaka till makten”.

Detta var förevändningen som Saudiarabien/USA/UK hade längtat efter, och en armada om över 200 flygplan startade bombkriget mot Jemen.

Principen var i vanlig ordning ”Domination or Destruction” — så som vi känner
igen det från Syrien, Libyen, Irak..för att nämna några exempel.
Sedan dess har Jemen malts sönder, bit för bit — ackompanjerat av Västvärldens kompakta tystnad.

Dessa brott har utförts med täta leveranser från Västvärldens vapensmedjor!
Men USA och UK har också varit aktiva deltagare i kriget mot Jemen med lufttankning av bombplan, logistik, underrättelse och lokalisering av mål samt med genomförandet av marinblockaden.

USA och UK har också bistått Saudiarabien med full backning i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där de har sett till att blockera granskning av misstänkta krigsbrott begångna av Saudiarabien och dess ”koalition”. I FN:s
säkerhetsråd har deras insatser för genomdrivandet av UNSC resolution 2216 haft en särskilt förödande betydelse:
Obama och Saudis kungObama och Saudis kung
* Resolution 2216 lades fram 14 april 2015 — tre veckor efter att
bombkriget mot Jemen hade startat — utan att ens nämna bombkriget!

* Resolutionen lades fram av Jordanien, som var med i ”bomb-koalitionen”,
och därmed en krigförande part

* Resolutionen lade allt ansvar för en komplex politisk situation i Jemen
på en och bara en sida

* Resolutionen gav exklusiv legitimitet till en gruppering som inte hade
något demokratiskt mandat, som hade flytt landet och som totalt hade
tappat kontrollen över territoriet

* Resolutionen sanktionerar den marinblockad som nu i strid med
internationell lag och vanlig anständighet svälter ut Jemens befolkning

* Utan att referera till luftangreppen sade USA:s FN-ambassadör, Samantha
Power, i en kommentar till resolutionen att den

”… visar att Säkerhetsrådet kommer att agera mot dem som undergräver
insatser för försoning…”.

Vidare uppmanade hon

”… alla parter att uppfylla sina förpliktelser under internationell humanitär lag och att underlätta för leverans av humanitär hjälp till nödställda civila…”

Till sist sade hon att

…det inte finns något alternativ till en politisk process, och nationell dialog…

Dessa ord uttalade hon alltså samtidigt som det stod helt klart att hennes regering var fullt militärt involverad i ”Operation Decisive Storm””koalitionens” sida. Detta kommer från en person och regering där hyckleri har blivit standardnorm.

Resolution 2216 från FN:s säkerhetsråd har betytt den absoluta motsatsen till säkerhet för Jemens befolkning: Svält, osäkerhet, kontinuerligt bombande, misär fattigdom och död! Resolution 2216 måste kallas en Skammens Resolution, och
ett av FN:s absoluta lågvattenmärken.

Ex-president Hadi är i dag en av Jemens mest föraktade personer för sin roll som ombud för Jemens söndermalare. Han är en landsförrädare av 1:a graden, och har ingen legitimitet och ingen plats i det Jemen som skall växa fram ur ruinerna. Icke desto mindre sitter han och en obskyr gruppering av människor i
trygghet i Riyadh och kallas för ”Jemens internationellt erkända regering”.
Jemen miljonmarschmiljoner demonstrerar i Jemen mot krig

Men en stor majoritet av Jemens folk betackar sig för en Quisling-regering pådyvlade dem av ett ”internationellt samfund” som är kidnappat av krafter som förstör det ena landet efter det andra i Mellersta Östern. Jemen är en suverän stat och är inte betjänt av ett ”internationellt samfund” som sin förmyndare, speciellt inte när detta står på den sida som systematiskt förstör Jemen. Därför kräver vi erkännande av Jemens interimsregering som bildades i augusti 2016 och som kontrollerar huvudstaden Sanaa och som har bifallits av miljontals människor i massiva demonstrationer i huvudstaden. Denna regering kontrollerar ett territorium som omfamnar större delen av Jemens befolkning.

USA:s och Storbritanniens aktiva stöd till och deltagande i Saudiarabiens krigföring har varit essentiellt och oumbärligt för genomförandet av massakern på Jemen.
Men också Sverige har bidragit till destruktionen av Jemen

* Genom fortsatt vapenexport

* Total avsaknad av kritik av Saudiarabien för dess krigsbrott

* Legitimitetsstöd till Saudiarabien i form av ömsesidiga besök,
handelsdelegationer toppmöten på hög nivå etc.

Två lågvattenmärken värda att notera var Björn von Sydows besök i Riyadh ett dygn efter att det folkrättsvidriga luftangreppet mot Jemen hade startat. Syftet med mötet var att — medbringande försoningsbrev från Kung och Regering — uppklara missförstånd nationerna emellan, så vapenexporten till Saudiarabien kunde fortgå obehindrat.

Det andra var statsminister Löfvéns besök hos de saudiska prinsarna i Riyadh
tillsammans med Marcus Wallenberg, representant för den svenska vapenexportlobbyn.
saudi-lofven-161023Löfven säljer vapen till Saudis krig i Jemen
Detta möte ägde rum två veckor efter ”begravningsmassakern” i Sanaa, då Saudiarabien genomförde ett ”double tap” angrepp mot en begravningsceremoni som dödade minst 150 människor och skadade 500. Angreppet väckte global avsky och vrede och fick till och med USA att uttrycka viss bestörtning. Men statsminister Löfvén förblev tyst om detta, tillika den ”feministiska utrikespolitiken”-ministern.

Detta agerande är inget annat än medbrottslighet i Saudiarabiens brott mot mänskligheten i Jemen!

Så här motiverar Margot Wallström Sveriges ansökan om en plats i FN:s
säkerhetsråd
i en artikel i SvD 1/12-2015:

”…Ett land som Sverige, med vår trovärdighet i utvecklingsfrågor, vårt
arbete för mänskliga rättigheter och som talar med integritet och utan en
dold agenda, kan göra skillnad…”

Den prekära situationen i Jemen nämns inte, än mindre de grava folkrättsbrott som begås där.
Man kan hålla med om att när det gäller Saudiarabien så har Sverige ingen dold agenda. Den är öppen för alla att avläsa, och innebär lojalt stöd för USA/UK/Saudiarabiens krigspolitik och förbrytelser i Jemen!

Låt vår sorg och vrede över de massiva folkrättsbrotten mot Jemens befolkning
mynna ut i följande solidaritetsdeklaration

STOPPA ANGREPPSKRIGET MOT JEMEN!

STOPPA UTSVÄLTNINGEN AV JEMEN – HÄV BLOCKADEN NU!

INGA SVENSKA VAPEN TILL JEMENS BÖDLAR!

STÖD TILL SAUDI ÄR STÖD TILL DAESH!

ERKÄNN JEMENS NYA REGERING!

ÅTERUPPBYGG JEMEN!

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Destruktionen av Jemen
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden (28/4)
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne (24/3).
FN-sanktionerat folkmord i Jemen (23/7 2015)
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen

För dokumentation på engelska och bilder av den fruktansvärda förstörelsen av människor och byggnader under varje månad av det nu 18 månader långa glömda kriget se Yemenwar info

intressant Andra om:
, , , , , , , ,