Jemen: FN-sanktionerade förbrytelser mot mänskligheten


Detta viktiga informativa, genomarbetade inlägg om ett nonchalerat angreppskrig har skrivits av Roland Hedayat, som är systemutvecklare och konsult (M.Sc. Datavetenskap). Detta är det andra av två inlägg. Det första publicerades igår.

Interventionen

Den politiska situationen i Jemen har alltid varit ytterst komplex. Houthi-rörelsen ville knappast ta makten över Jemen. Befolkningsgruppen de utgår ifrån (Zaidi-stammarna) utgör ca. 40% av befolkningen, och det är mycket som tyder på att de sökte en omfördelning av makten, och att problemen och fattigdomen i deras regioner skulle uppmärksammas. Houthi-rörelsen signalerade också önskemål om en politisk lösning trots de militära framgångarna, icke minst för att de var måna om att behålla landet samlat [16].
Obama and kung Salman
För Saudiarabiens ledare var framgångarna för Houthi-rörelsen ett rött skynke. De ville se alla motsättningar i Mellersta Östern (och världen) som en kamp mellan deras medeltida tolkning av Islam, Wahabismen/Salafismen och det onda, med Shia islam som den värsta representanten för det senare. Zaidierna är en folkgrupp vars religion är en variant av Shia islam. Saudiarabien har stora shia minoritetsgrupper på eget territorium och betydande Zaidi-minoriteter i provinser som angränsar till Jemen. Eftersom saudierna håller sin egen befolkning i ett järngrepp och stoppar en avsevärd del av landets oljeinkomster i egen ficka är de livrädda för uppror. De hävdar att interventionen också är för att skicka ett budskap till Iran. Det är mer sannolikt att de vill skicka ett budskap till minoritetsbefolkningen på sitt eget territorium, med användande av Iran som syndabock [17].

Den 26 mars startade Saudiarabien sitt flygangrepp mot Jemen, ”Operation Decisive Storm”. För att tillföra det ett sken av legitimitet fick Saudiarabien med sig de små, petrodollar-stinna furstendömena inom organisationen GCC (Gulf Cooperation Council) i en ”Coalition of the willing”. Enbart GCC-medlemmen Oman avstod från deltagande. Några fattigare kusiner som möjligtvis låtit sig övertalas av petrodollar-bistånd — eller hot om uteblivet dito, anslöt sig till koalitionen, bla Egypten, Jordanien, Marocko
och Sudan [18]. Bland de som har åtagit sig uppgiften att i legitimitetens namn släppa bomber, inklusive förbjudna klusterbomber [19], över en försvarslös civilbefolkning återfinns några av de mest antidemokratiska, barbariska, brutala, och korrupta regimer som kan uppdrivas. I kulisserna bistod USA och Storbritannien operationen [20][21][22] med vapen och underrättelse samt med diplomatiskt och propagandamässigt stöd medan övriga västvärlden förblev handfallen.
Jemen - Saudiangrepp II
Al-Qaidas jemenitiska gren, AQAP, som räknas som en av de mest effektiva Al-Qaida organisationerna, har kontroll över stora delar av territoriet och är en av de stora vinnarna i Saudiarabiens krig mot Jemen då de kan utnyttja utrymmet som har uppstått till följd av bombardemangen mot såväl civilbefolkningen som mot dem som har varit deras farligaste motståndare, Houthi-rebellerna [23].

Efter tre och en halv månads bombkrig är situationen för Jemen en total katastrof. För den saudiarabiska regimens del blir läget alltmer trängt. Det finns gränser för hur länge naken ondska och aggression kan tolereras, också i
Väst. Men hur kunde FN acceptera detta flagranta krigsbrott?

Säkerhetsrådets Resolution 2216

Den 14 april 2015 hade det Saudi-ledda bombkriget pågått i tre veckor utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Det utgjorde därmed ett klart brott mot internationell lag. Kriget hade vid denna tidpunkt skördat ca 800 döda och tusentals skadade, de flesta civila, varav många barn. Förstörelsen av civil infrastruktur fick WHO att varna för att landets sjukvårdssystem stod på randen till sammanbrott.
FN-förbundet
Vid samma datum antog FN:s Säkerhetsråd enhälligt (med undantag för Ryssland, som lade ner sin röst) Resolution 2216 om Jemen, framlagd av Jordanien [24]. Resolutionen lade hela ansvaret för konflikten på Houthi-rörelsen och belade denna som enda part med ett vapenembargo. Två ledare inom denna, samt ex-president Saleh, belades med reseförbud och sanktioner. Saudiarabiens och
”koalitionens” pågående bombkrig mot Jemen förbigicks med tystnad, och blev inte ens omnämnt i Säkerhetsrådets resolution.

I debatten gav dock Storbritannien sitt stöd till Saudiarabiens bombkrig i en bisats, i enlighet med deras roll som Uncle Sam’s trojanska häst i Europa. USA själv refererade inte till luftangreppen. USA:s FN-ambassadör, Samantha Power, sade i en kommentar till resolutionen [25] att den ”… visar att Säkerhetsrådet kommer att agera mot dem som undergräver insatser för
försoning”.
Vidare uppmanade hon ”… alla parter att uppfylla sina förpliktelser under internationell humanitär lag och att underlätta för leverans av humanitär hjälp till nödställda civila”. Till sist sade hon att det inte finns något alternativ till en politisk process, och nationell dialog. Dessa ord uttalade hon alltså samtidigt som det stod helt klart att
hennes regering var fullt involverad i ”Operation Decisive Storm” med vapenbistånd, lufttankning av bombplan, logistik, underrättelse och lokalisering av mål samt marinblockad [26][27].

Jemens ”legitime” representant i Säkerhetsrådet, Mr. Khaled Hussein Mohamed Alyemany uttryckte å jemeniternas vägnar evig tacksamhet mot Saudiarabien och övriga GCC-länder för deras ”hjälp” till hans hemland. Med beaktande av det
inferno detta bombardemang har åsamkat Jemens civilbefolkning så var dessa ord ett starkt bidrag till att säkra den sittande regeringens legitimitet. De kommer säkert att gå direkt och för alltid till jemeniternas hjärta då de skådar ut över de ruinhögar de saudiska frälsarna håller på att göra av Jemens städer och byar.

Resolution 2216 gav i praktiken Saudiarabien fria händer att fortsätta med att våldföra sig mot Jemens civilbefolkning, vilket märktes omedelbart efter antagandet av resolutionen, då attackerna var speciellt intensiva [28]. Det besinningslösa våldet fortsätter än i dag, tre månader efter Resolution 2216. FN har uppgraderat det humanitära krisläget i Jemen till högsta nivå. Över 21 miljoner människor, behöver nu någon form av humanitärt bistånd och över hälften av befolkningen lider av akut matbrist. Vapenembargot mot Houthi-rörelsen har liten effekt, i och med att landet svämmar över av vapen. Men det har använts som förevändning för att ta Jemens befolkning som gisslan på ännu ett sätt: I praktiken är landet belagt med en marinblockad som
i dramatisk grad reducerar inflödet av humanitär hjälp. Skepp fulla med mat och medicin stoppas eller omdirigeras för ”inspektion”.

Säkerhetsrådets ”Resolution 2216” kommer att gå till historien som ett av organisationens lågvatten-märken. Å ena sidan åberopar man FN:stadgans Artikel VII mot en och bara en sida i ett komplicerat inbördeskrig, och belägger denna sida med ett embargo. Å andra sidan förbigår man i total tystnad en sedan flera veckor pågående intervention i samma inbördeskrig i form av det
storskaliga Saudi-ledda luftangreppet och de massiva övergreppen mot civilbefolkningen som detta har lett till. FN har därmed i praktiken gett ”carte blanche” till fortsatt massaker på den jemenitiska civilbefolkningen. Skammens Resolution 2216 leder tyvärr FN:s säkerhetsråd ytterligare ett steg mot irrelevans som representant för ”det internationella samfundet”.

Omvärldens tystnad

För tolv år sedan, veckorna innan USA inledde bombkriget mot Irak, såg man i Sveriges städer tiotusentals människor strömma ut på gatorna i manifestationer mot det stundande kriget. Ser man till Europa som helhet, var miljontals människor på gatorna för att visa sin avsky mot det. För Jemens del råder tystnad. Tystnad i pressen, tystnad i regering och Riksdag, tystnad på gatan, trots att de humanitära och geopolitiska konsekvenserna kan komma att bli lika förödande denna gång. Jemen har en befolkning som är större än Iraks 2003, året då det landet angreps.

En orsak till denna skillnad är att det i 2003 fanns två starka ledare i Europa som klart och tydligt uttryckte sitt nej till angreppet på Irak, nämligen Tysklands dåvarande förbundskansler Gerhard Schröder och Frankrikes dåvarande president, Jacques Chirac. Deras motstånd och ledarskap var en avgörande faktor för att mana press och allmänhet till ett stort NEJ till
kriget. De går till historien som statsmän [29]. Tyvärr tycks dagens ledare i Europa ha tappat såväl den moraliska kompassen som förmågan att överskåda konsekvenserna av sitt stillatigande samtycke till Saudiarabiens US/UK-sponsrade förstörelse av Jemen och massmordet på dess befolkning.

Att ytterligare en systematisk destruktion av ett stort land i Mellersta Östern kan få pågå ostört är illavarslande. Allt medan Europa är handfallet till hur man skall hantera några tiotusentals båtflyktingar över Medelhavet
och den ökade Jihadismen så för man en politik som med all säkerhet kommer att skapa ytterligare många miljoner flyktingar och ytterligare tusentals Jihadister, vilseledda och förbittrade ungdomar som har fått se sitt land, sina liv och familjer slås i spillror med Västs goda minne.
Margot Wallström
Sverige vill gärna se sig som en ”humanitär stormakt”. Att med dessa aspirationer samtidigt tiga om slakten på Jemens befolkning rimmar illa, speciellt eftersom slaktaren är en viktig handelspartner som dessutom har stöd från våra nära allierade, Storbritannien och USA. Ett viktigt skäl för att all vapenrelaterad export till Saudiarabien måste upphöra är att det inte får finnas minsta ekonomiska incitament till att tiga om de saudiarabiska krigsbrotten.

Sverige har inga problem med att kritisera Syrien för användande av så kallade tunnbomber med motiveringen att dessa dödar utan precision och urskiljning, vilket därmed utgör ett krigsbrott. Men om high-tech ”precisionsbomber” har dödat tusentals civila i Jemen så måste man utgå från att offren blev dödade med ”precision”. I civil straffrätt är uppsåtet viktigt, det torde också gälla folkrätten. Varför är Sverige tyst om den saudi-ledda terrorbombningen av Jemen?

Sverige anser sig förtjäna en plats i Säkerhetsrådet, och arbetar för det. Om det svenska officiella stillatigandet om Saudiarabiens krigsbrott i Jemen fortbestår så är det bättre att överlåta den stolen till någon som gör skillnad.

Referenser

16. http://www.lobelog.com/the-illusory-sectarian-war-in-yemen/
The Illusory Sectarian War in Yemen

17. http://www.counterpunch.org/2015/07/09/the-us-is-now-confronted-by-the-same-sectarian-strife-in-the-middle-east-that-it-fostered/
The US is Now Confronted by the Same Sectarian Strife in the Middle East
That It Fostered

18. http://edition.cnn.com/2015/03/27/world/yemen-saudi-coalition-map/
Yemen: Who’s in Saudi Arabia’s anti-Houthi coalition?

19. http://edition.cnn.com/2015/05/03/middleeast/yemen-hrw-cluster-munitions-saudi-arabia/index.html
Report: Saudi Arabia used U.S.-supplied cluster bombs

20. http://www.counterpunch.org/2015/04/24/obama-wades-deeper-into-yemen/
Obama Wades Deeper Into Yemen

21. http://www.mintpressnews.com/MyMPN/saudi-arabias-war-on-yemen-is-also-a-british-war/print/
MyMPN Saudi Arabia’s War On Yemen Is Also A British War

22. https://consortiumnews.com/2015/04/25/embracing-the-saudi-war-on-yemen/
Embracing the Saudi War on Yemen

23. http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/jihadis-likely-winners-of-saudi-arabias-futile-war-on-yemens-houthi-rebels
Jihadis likely winners of Saudi Arabia’s futile war on Yemen’s Houthi
rebels

24. http://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm
Security Council Demands End to Yemen Violence, Adopting Resolution 2216 (2015)

25. http://www.voltairenet.org/article187360.html
Resolution 2216 and debate (Yemen)

26. http://www.wsj.com/articles/u-s-widens-role-in-saudi-led-campaign-against-yemen-rebels-1428882967
U.S. Widens Role in Saudi-led Campaign Against Houthi Rebels in Yemen

27. http://www.theamericanconservative.com/larison/u-s-backing-for-the-disastrous-war-on-yemen-continues/
U.S. Backing for the Disastrous War on Yemen Continues

28. http://news.yahoo.com/un-chief-calls-yemen-ceasefire-while-seeking-envoy-050532926.html
Intense Yemen bombing, Qaeda attack after UN peace call

29. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2860715.stm
Chirac and Schroeder on US ultimatum

intressant Andra om:
, , , , , , , , ,

National Globalresearch 12/5 DN 14/5 DN 16/4 Rysslands röst 15/4Globalresearch 15/4 Pål Steigan 16/4 BBC Nyhetsbanken 15/4Globalresearch II DN 26/3 Pål Steigans blogg 26/3 Iran protesterar


14 svar till “Jemen: FN-sanktionerade förbrytelser mot mänskligheten”

 1. FN har åter fattat beslut som står i strid med FN-stadgan. Angreppskrig sanktionerat av ledande stater i världen. Man har samtidigt en dubbel syn: sanktion av krig samt hjälp. DN skriver ”Ett FN-fartyg med nödhjälp har lagt till i staden Aden i Jemen. Det har rasat hårda strider i Aden i fyra månader och kriget har medfört umbäranden för civila. Fyra femtedelar av Jemens befolkning behöver nödhjälp, bedömer FN.” FN skulle i stället ha hindrat kriget, fördömt angreppet och kanske satt in hårda sanktioner mot Saudiarabien och dess allierade – inklusive USA. Om det hade varit ett starkt organ i fredens tjänst.

  En tolerans för krig har utvecklats i världen, jämfört med t.ex. inför Irak-kriget 2003. Detta är mycket illavarslande inför framtiden. Flera säkerhetspolitiska experter varnar för ett tredje världskrig, där dagens konflikter kan signalera en upptrappning.

  • Visst har det utvecklats en tolerans för krig. Folk har blivit sinnessjuka över hela världen. USA låtsasbombar IS och nu känner sig Turkiet tvingade att spela med men tar chansen att bomba sina gamla fiender PKK och jag misstänker att bombningarna i Syrien av NATO och Turkiskt flyg nu inte riktar sig mot IS utan mot Assads styrkor. Mina irakiska kollegor som har vänner vid fronten säger att de har skjutit dussintals kineser och sett stora grupper av kineser strida för IS. De frågar mig: ’Hur kan kineser strida för IS. De är väl inte muslimer?’
   Tydligen vet de inte om att Kina har sina egna terrorister i form av uighurer. Jag såg förresten flera uighurer när jag var i Stockholm senast. Inbjudna av vem tro.

 2. Tolerans för krig och för kärnvapen: Det sägs att IAEA har vid många tillfällen bla i Irak i samband med sk lastbilsbomber detekterat bevis på minikärnvapen, samt att döma av senare privata videos eventuellt i Syrien(?) Donbass och Jemen.
  Det giftigaste vapnet är emellertid psyops. Turkiet spelar upp ett scenario som skall ge intryck av att de inte är i maskopi med IS. Usa har gjort upp ockupationsplaner för Syrien och vägen går genom samarbete och låtsad kamp mot IS.
  Lögnen tycks ha övertaget.
  http://www.landdestroyer.blogspot.se/2015/07/propaganda-wave-portends-invasion-of.html

  http://journal-neo.org/2015/06/26/us-to-begin-invasion-of-syria/

  Som T Cartalucci påpekar
  ”Som antytts förstärker väst avsiktligt motsättningar för att dela upp världen i två läger – de som stöder väst’s neoliberalism mot dem som stöder ISIS medeltida metoder och perifera ideologier. Mittfåran – de vanliga – marginaliseras av de mäktiga västmedierna, och även av alternativa medier, kognitiv infiltration har fått förnuftets röst att tystna och accelerera denna globala konflikt.”
  Jag vill påpeka att många alternativa medier är just som Cartalucci säger. Man möter där kommentarer som eldar på mot muslimska terrorister utan att kunna föreställa sig att det rör sig om falsk flagg hela tiden. Och kritik mot Usa lyser med sin frånvaro. Inte säkert att det ens är kognitiv infiltration alla ggr.

 3. Daily Star skriver ”GENEVA: Civilian suffering in Yemen has reached ”unprecedented levels,” the International Committee of the Red Cross (ICRC) said Friday, warning that intensifying violence in the country’s south was hamstringing emergency medical aid.

  The ICRC voiced particular concern over worsening clashes in the southern governorates of Taiz and Aden, where Saudi-backed forces loyal to exiled President Abed Rabbou Mansour Hadi have made major gains.” Kriget pågår med USA:s uttryckliga stöd – är det därför massmedia inte har någon kritik. Jämför med reaktionen på Rysslands oblodiga annektering av Krim med befolkningens stora stöd. Är Du/vi hjärntvättad(e)?

  De senaste händelserna (?): The airport reopened Wednesday about four months after its closure due to fighting between loyalists of the exiled President Abd Rabu Mansour Hadi and the mostly Shiite rebels. Saudi Arabia, where Hadi is now living, sent two planes to Aden on Friday with equipment needed for the full operation of the airport, Saudi broadcaster Al-Arabiya reported with details.
  Aden’s recapture marked the biggest setback to the rebels in four months. Saudi Arabia and fellow Sunni partners have mounted an air campaign in Yemen since late March against the rebels, who still control large parts of the country including the capital Sana’a.Aden was Hadi’s temporary capital before rebels forced him to flee the country in March.

 4. Undra om de vet själva varför de krigar? Det verkar som om hela MENA håller på att förstöras i kaos och krig. USA är som vanligt pigga på att deltaga i vilket krig som helst. Är syftet att jämna marken för ett StorIsrael eller behöver USA kontrollera Yemens strategiska läge för militärbaser eller vad?

  Paul Craig Roberts hade funderingar på om kriget var en vilseledande manöver för att dra in Iran i kriget under sanktionsförhandlingarna. Svälta ihjäl befolkningar är väl ett av de mer effektiva sätten att göra slut på en nation, har använts många gånger i historien. Trist utveckling.

  USA vill ha världsherravälde med lydiga vasallstater och Ryssland och Kina vill vara självständiga stater och bjuder in många andra länder till frihandel, integration och säkerhet mellan självständiga nationer som skydd mot USAs imperialism.

  • Vad inbördeskriget ursprungligen handlade om är en sak. Nu handlar det om överlevnad.

   Den saudiska massakern på den yemenitiska civilbefolkningen fortsätter varje dag:
   http://www.rt.com/news/310743-yemen-saudi-airstrikes-truce/

   Den enkla frågan man kan ställa sig är: Hur kan Sverige påstå sig ha en ansvarsfull policy för vapenexport och samtidigt exportera vapen till Saudi-Arabien, detta mörkrets, Al-Qaida-stödjande och terrorbombande furstendöme?

   • Det kan Sverige eftersom de tiger om de övriga aktörerna som har överlappande mål med Saudierna. Kan man tiga om Usas oerhörda förtryck har man redan solkat ner sig bortom det förlåtligas gräns och man vandrar redan obesvärat med djävulen.

   • Sverige stödjer ju Muslimska Brödraskapet och hjälpte bland annat till med pengar, underrättelser, it-experter och propaganda (media) när MB tog makten i Egypten. Sverige stödjer också Al Nusra och andra islamister som försöker ta makten i Syrien. Största delen av den miljard som har skänkts har mest troligt hamnat hos ISIS.

    • Det skulle inte förvåna mig om gammal krigare har rätt . Sveriges etablissemang är anglofiler och låter sig styras av deras agenda. Mycket av både europas islamisering och stöd till terror (förutom falsk flagg terror som skylls på oskyldiga araber) anses vara britternas verk och att britternas näste kung Prince Charles of Eurabia klär sig som på länken ter sig intressant.
     http://www.moonbattery.com/archives/2005/10/islam_screams_w.html
     Vid den tiden när brittiska medier tillfälligtvis nämnde att han tycktes vara Muslim klagade ett dussin länder på att England beskyddar terrorister . T.o.m Israel var bland dem som klagade. Att jag skriver ’T.o.m’ får ni tolka som ni vill.
     Han har enligt uppgift varit intresserad av islam sen 1980-talet nån gång
     Men Usa och England har parallellt gjort upp med Saudis och Opec om att de skulle göra investeringar hemma hos Us/Uk redan 1973 när västmedier bluffade om att det var arabländerna som höjde oljepriset av andra skäl men det gjordes bara för västs oljemagnater. Så det finns motiv för att klä sig så som ett pr-trick. Men eftersom de samtidigt nonschalerar berättigad oro för stödet till terror och jihadister visar de att det handlar om något annat. Britterna i den eliten tycks ibland vara multipelnaturer med multipla agendor. Imperiets intressen är det allt överskuggande målet. Lägg märke till hur britternas tankesmedjor drivit en hård konfrontationslinje mot Ryssland som ju ger stora förluster i handeln för andra EUländer men hur deras oljejättar parallellt har business as usual med Ryssland och nya samarbeten med north stream.

 5. Even worse – ”minikärnvapen” nämnda i dessa kommentarer kan mycket väl vara neutronbomber,
  Läs http://www.voltairenet.org/article188266.html där Thierry Meyssan/Voltairenet idag vsar videobevis på att neutronvapen mycket väl kan ha använts häromdagen i Jemen. En typ av strategiska minikärnvapen
  Israel sägs ha specialiserat sig på att framställa och redan tidigare kan ha använt i Libanon, och där lär ha lämnat fullt mätbara spår efter sig. Vad avbildade svampmoln i Jemen lämnar efter sig får vi förhpoppningsvis snart veta.

 6. Den USA-stödda massakern fortsätter…
  Sana’a (dpa) – The toll in a Saudi-led coalition bombing in Yemen’s central province of Taiz has risen to at least 141 civilians, medical workers said Sunday.
  The attack that took place Saturday in Taiz’s port town of Mokha was the deadliest since the alliance started a military campaign in Yemen against the Iran-backed Houthi rebels four months back, the medics said.
  (http://www.dpa-international.com/news/international/yemens-rebels-attack-aden-airport-a-46056605.html)