USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen


Det brutala kriget i Jemen fortsätter, liksom desinformationen om det. Sveriges Radio sa i morse att Obama övertog 4 USA-krig då han tillträdde, och att han efterlämnar 7 till Trump. Ett av dem är kriget i Jemen.
För ett år sedan publicerades följande artikel. Sedan dess har en del hänt. Jag återger delar av ett tal som hölls vid möte i Stockholm i mitten av november, då föreningen Jemensolidaritet bildades. SOS Jemen och Protestmöte mot kriget mot Jemen
* I Jemen utspelar sig nu en av världens största humanitära katastrofer. Detta land längst söderut på den arabiska halvön — med en yta nästan som Frankrikes, och med en befolkning lika stor som i de nordiska länderna sammantaget är nu beroende av nödhjälp för över 80% av befolkningen! Hungersnöden är akut och ett antal hundra tusen barn är nu i riskzonen för att svälta ihjäl.
* Under 600 dagar har dessa systematiskt bombat Jemens civilbefolkning, bröllopsfester, begravningsceremonier, civil infrastruktur, broar, kraftverk, industrier, sjukhus och vårdcentraler, idrottsarenor, matlager, jordbruksanläggningar, bränslelager och Jemens anrika världsarv. Dessutom har Jemen belagts med en marinblockad som är den största bidragande orsaken till den akuta svältnöden i landet.
* Enligt hjälporganisationen Oxfam International förra våren:
*21 miljoner människor — över 80% av befolkningen — är i behov av akut nödjälp
* Över 14 miljoner kämpar för att skaffa tillräckligt med mat, varav över 7 miljoner är allvarligt ”food insecure” dvs. de vet inte hur de skall skaffa nästa måltid
* Över 19 miljoner saknar adekvat tillgång till rent vatten och sanitära faciliteter
* Över 14 miljoner har inte längre tillgång till sjukvård
* Ett av tre barn under fem år (1,3 miljoner) lider av akut undernäring — också kallat svält
*

Resolution 2216 från FN:s säkerhetsråd har betytt motsatsen till säkerhet för Jemens befolkning: Svält, osäkerhet, kontinuerligt bombande, misär fattigdom och död! Resolution 2216 måste kallas en Skammens Resolution, och ett av FN:s absoluta lågvattenmärken.


* Houthi-rebellernas officiella beteckning i västpressen är numera ”de Iran-stödda Houthi-rebellerna”. Sanktionerat folkmord i Jemen – utdrag ur artikelBerättelsen haltar, men har effektivt bidragit till att manipulera opinionen mot kriget till förvirring och passivitet [6]. Saudiarabien krigar inte via ombud, utan begår ett fullskaligt väpnat angrepp mot en annan suverän stat. Det finns ingen mellanhand mellan dem som fäller bomberna och dem som blir stekta, söndertrasade och begravda under ruiner på marken. Inte heller Jemens exilpresident som har flytt hals över huvud från Jemen till Saudiarabien, kan kvalificera till beteckningen ”ombud”: Att de Saudiska prinsarna skulle föra ett krig via ett vingklippt ”ombud” som sitter i exil i deras egen huvudstad är givetvis absurt. Iran kvalificerar inte heller som krigförande via ombud i Jemen [7][8]. Förvisso är Houthi-rebellerna en stridande part i konflikten som har visst stöd från Iran, men det gör dem inte automatiskt till ställföreträdare för Iran. För att betecknas som ”ombud” måste man också vara under uppdragsgivarens kontroll. Det finns inget som tyder på att Houthi-rebellerna för Irans krig [9]. Att Iran stödjer dessa av geopolitiska skäl och delvis för att försvara en religiös minoritet som man anser sig stå nära gör inte dessa till ombud för Iran. Tvärtom finns det flera bevis för att Houthi-rebellerna har agerat självständigt och i strid med iranska intressen och uttryckliga råd [10].
* Saudierna och deras bundsförvanter lyckades med att åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överföring av makten till vicepresident Hadi. Han blev vald till president i februari 2012 med 99,8% av rösterna i ett val där han var enda kandidat. Detta är grunden för den ”legitimitet” som USA/UK, Saudiarabien och GCC-länderna åberopar. Landet hade varit föremål för långvarig söndring men enhetssträvanden pågick efter en ”revolution” 2011 och ett Nationellt råd hade bildats.
Saudierna och deras bundsförvanter lyckades med att åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överföring av makten till vicepresident Hadi. Han blev vald till president i februari 2012 med 99,8% av rösterna i ett val där han var enda kandidat. Detta är grunden för den ”legitimitet” som USA/UK, Saudiarabien och GCC-länderna åberopar.
* Ex-president Hadi, är i dag en av Jemens mest föraktade personer för sin roll som ombud för Jemenssöndermalare. Han och en obskyr gruppering av människor sitter i trygghet i Saudiarabiens huvudstad Riyadh och kallas för ”Jemens internationellt erkända regering”. Han har ingen legitimitet i det Jemen som skall växa fram ur ruinerna.
* Jemen är en suverän stat och en interimsregering bildades i augusti 2016 och som kontrollerar huvudstaden Sanaa och som har bifallits av miljontals människor i massiva demonstrationer i huvudstaden. Denna regering kontrollerar ett territorium som omfamnar större delen av Jemens befolkning. En ohelig allians har bildats av ”houthi-rebellerna” och expresident Saleh.

Två svenska lågvattenmärken är Björn von Sydows besök i Riyadh ett dygn efter att det folkrättsvidriga luftangreppet mot Jemen hade startat. Syftet med mötet var att — medbringande försoningsbrev från Kung och Regering — uppklara missförstånd nationerna emellan, så vapenexporten till Saudiarabien kunde fortgå obehindrat.
* Det andra var statsminister Löfvéns besök hos de saudiska prinsarna i Riyadh tillsammans med Marcus Wallenberg, representant för den svenska vapenexportlobbyn.
saudi-lofven-161023Löfven säljer vapen till Saudis krig i Jemen
Detta möte ägde rum två veckor efter ”begravningsmassakern” i Sanaa, då Saudiarabien genomförde ett ”double tap” angrepp mot en begravningsceremoni som dödade minst 150 människor och skadade 500. Angreppet väckte global avsky och fick till och med USA att uttrycka viss bestörtning. Men statsminister Löfvén förblev tyst om detta, tillika den ”feministiska utrikespolitiken”-ministern.
Detta agerande är inget annat än medbrottslighet i Saudiarabiens brott mot mänskligheten i Jemen!

——————————————————————————————————————-
Artikeln. 160102, med efterskrift.
Här har då och då publicerats artiklar om det glömda, USA-stödda, brutala kriget i Jemen.
Se särskilt gästblogginläggen av Roland Hedayat 23/7 http://jinge.se/mediekritik/fn-sanktionerat-folkmord-i-jemen-bakgrunden.htm och 24/7 samt 21/8 ”Jemen: Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält”. http://jinge.se/mediekritik/jemen-brutalt-usa-stott-krig-dodar-barn-och-skapar-svalt-fn.htm artikeln och artikeln ”Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen?” 12/10
http://jinge.se/mediekritik/varfor-stodjer-usa-saudiarabiens-krig-i-jemen.htm och senast ”Svenska vapen används i kriget i Jemen”? http://jinge.se/mediekritik/svenska-vapen-anvands-i-saudiarabiens-brutala-krig-i-jemen.htm
jemen-kart”Världssamfundet” visar sin etiska och moraliska nivå samt illustrerar sin politik genom att mestadels tiga om kriget – och framför allt genom att undvika att kritisera USA:s engagemang. Denna artikel av Medea Benjamin visar USA:s djupa engagemang. Jag fann den på siten Codepink.http://www.codepink.org/yemen_crisis

Efter nästan ett år av inbördeskrig, träffades de motstridiga krafter i Jemen den 15 december i Genève, Schweiz, för att diskutera möjligheten att finna en politisk lösning på konflikten som har pågått sedan mars 2015. Även om detta är ett nödvändigt steg mot slut på våldet som har dödat tusentals, lamslagit infrastruktur och ledde till en kritisk humanitär kris, bör fredssamtalen omfattar en mekanism för att återuppbygga denna utarmade nationen. Saudiarabien, som är ansvarig för de flesta av förstörelsen med dess obarmhärtiga bombningar, ska tvingas betala för de fruktansvärda skador som har åstadkommit. Så bör USA också göra. USA:s inblandning i Jemen kan sammanfattas i tre ord: Stöd till Saudiarabien.
USA:s problematiska förhållande till Saudiarabien går hela vägen tillbaka till andra världskriget, när amerikanska tjänstemän började se Saudis olja som en strategisk fördel. Sedan dess hade USA blint stött kungariket i nästan alla politiska och ekonomiska insatser, trots att Saudiarabien är en ultrakonservativa islamisk monarki med utbredda och återkommande kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

När Houthierna från norra Jemen, övertog Jemens huvudstad Sanaa i januari 2015 och tvingade president Abdrabbuh Mansour Hadi i exil, bildade Saudiarabien en koalition bland arabiska Gulfstater för att bekämpa de Houthierna. Naturligtvis, har USA kommit överens om att stödja dessa nära allierade i dess strävan att ”återinföra ordning” i Jemen genom att tillhandahålla spaningsinformation, vapen och tankning av flygplanen i luften. USA har också skickat amerikanska krigsfartyg för att genomdriva en blockad i Adenviken och södra Arabiska havet. Blockaden påstods vara för att förhindra vapentransporter från Iran till Houthierna, men den hindrade också humanitära transporter till stöd för belägrade, instängda jemenitiska medborgare. CIA och annan militär underrättelsetjänst är också på plats i Jemen, och ger information om militära mål och annat logistiskt stöd. USA:s drönare flyger ständigt och skickar underrättelseinformation till saudierna.
Mideast Yemen
Sedan dess har koalitionen utfört urskillningslösa flyganfall och bombningar i hela landet, ofta i mycket tätbefolkade civila områden. I slutet av september hade FN dokumenterat att kriget hade dödat 2.355 civila och sårat 4862, de flesta fall på grund av koalitionens flyganfall. Saudi-ledda militära ingripande har skapat en humanitär kris där 75% av Jemens befolkning (21 miljoner människor) är i akut behov av omedelbar hjälp. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem och är utan vatten eller elektricitet, allteftersom landets infrastruktur fortsätter att upplösas.

USA är den största leverantören av dessa vapen som används för att bomba Jemen. Klustervapen, som säljs till Saudiarabien av ett amerikanskt bolag som heter Textron, har använts i flera av koalitionens strejker. Dessa fruktansvärda bomber utgör en särskild fara för civilbefolkningen på grund av sin omfattande effekt och det faktum att odetonerade bomber kan förbli farliga i decennier efter att de släppts. Därför är de förbjudna i mer än 115 länder. ”Saudi-ledda klusterbomber flyganfall har slagit till mot områden nära byar, och sätter lokalbefolkningen i fara”, säger Steve Goose, vapendirektör på Human Rights Watch. ”Dessa vapen får aldrig användas under några omständigheter. Saudiarabien och andra koalitionsmedlemmar – och leverantören, USA – trotsar den globala normen som förkastar klustervapen på grund av deras långsiktiga hot mot civilbefolkningen ”.

USA:s direkta roll i samordningen av Saudi flygoperationer gör också USA delaktigt i krigsförbrytelserna. ”USA:s regering är väl medveten om den saudiska-ledda koalitionens urskillningslösa flygattacker som har dödat hundratals civila i Jemen”, säger Joe Stork, vice Mellanöstern och Nordafrika chef på Human Rights Watch. ”Att ge saudierna med fler bomber under dessa omständigheter är ett recept för större civila dödsfall, som USA kommer att vara delansvarig för.”
För att göra saken värre, har de fruktansvärda förhållanden på marken lett till en förstärkning av extremistiska terroristgrupper som oundvikligen kommer att plåga att nationen i många år framöver. Den lokala al-Qaida gren, al-Qaida på den arabiska halvön (även känd som AQAP), som bildades 2009, har utnyttjat den nuvarande konflikten och ökat rekryteringsinsatserna. Det nuvarande politiska och säkerhetsmässiga tomrummet har också banat väg för uppkomsten av en gren av ISIL, som har utfört dödliga attacker mot shiitiska moskéer och positionerat sig som ännu mer aggressivt än AQAP. Vissa fruktar att AQAP:s och ISIL:s rekryteringsinsatser kan leda till konkurrens mellan de båda radikala grupper, som kan innebära ännu fler attacker runt om i landet när grupperna försöker dra uppmärksamheten från varandra.

Saudiarabiens inblandning i Jemen har bara förstört liv och skapat ett tillstånd av totalt kaos, och den amerikanska regeringen är delaktig i blodbadet. Båda nationerna bör som en del av fredsprocessen, tvingas att betala skadestånd för de enorma skadorna deras bomber har tillfogat.”

——————————————————————————————————————————

Efterskrift.


I november bildades föreningen Jemensolidaritet med följande paroller. För medlemskap maila ordföranden Roland Hedayat, roland@einherit

STOPPA ANGREPPSKRIGET MOT JEMEN!

STOPPA UTSVÄLTNINGEN AV JEMEN – HÄV BLOCKADEN NU!

INGA SVENSKA VAPEN TILL JEMENS BÖDLAR!

STÖD TILL SAUDI ÄR STÖD TILL DAESH!

ERKÄNN JEMENS NYA REGERING!

ÅTERUPPBYGG JEMEN!

Några artiklar om Jemen på bloggen.
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , ,

Aktuella artikeln om Jemen Pål Steigan 12/10 Counterpunch Blogginlägg 24/7 Pål Steigan 20/8
National Globalresearch 12/5 DN 14/5 Pål Steigan 19/8 DN 16/4 Rysslands röst 15/4Globalresearch 15/4 Pål Steigan 16/4 BBC Nyhetsbanken 15/4Globalresearch II DN 26/3 Iran protesterar

>


18 svar till “USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen”

 1. Norska Dagbladet (http://www.dagbladet.no/2015/12/23/nyheter/utenriks/jemen/42512174/) skriver ”Krigen de nå fører mot Houti-regime i hovedstaden Sanaa har høstet massiv kritikk fra både Amnesty, Human Rights Watch, Redd Barna og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).
  Nå går også FNs menneskerettighetssjef, Zeid Ra’ad Al Hussein kraftig ut. Han mener at Saudi-Arabias bombing gir «uforholdsmessig mye» ødeleggelse av infrastrukturen i landet.
  https://pbs.twimg.com/media/CW2nwiEWoAAXUEH.png
  Jemen HWR
  * Jag har tidigare skarpt kritiserat Amnestys och HWR:s uppfattning om Syrien,vilket inte hindrar att deras ställningstaganden i andra konflikter är ganska bra. HWR till och med kritiserar USA något. Men vem kan tro att USA och Saudiarabien vill undersöka ”what Went wrong”? De för detta brutala krig medvetet, bl.a. för att de vet att houthierna kanske vill föra en självständig politik och inte underordna sig USA.

 2. USA är alltid inblandade i alla krig, mer eller mindre aktivt. Det är deras livsluft och en förutsättning för att deras ekonomi inte ska kollapsa. Och EU är med raska steg på väg mot samma situation att bli en parasit på resten av världen. Men det är väl så det postindustriella samhället är tänkt att försörja sig.

  • Saudierna avrättade visst 47 personer på en dag hörde jag. Inte tu tal om några bombningar av Riyad dock.

 3. U.S. ”Welcomes” Saudi Arabia Heading U.N. Human Rights Council Panel

  The U.S. State Department says it welcomes the announcement that Saudi Arabia will head a U.N. Human Rights Council panel. The news comes amid a growing international outcry over the scheduled beheading and crucifixion of Ali Mohammed al-Nimr, http://www.democracynow.org/2015/9/24/headlines#9248

  Yemen: U.S.-Backed Airstrikes Kill 130 Members of Wedding Party http://www.democracynow.org/2015/9/29/headlines#9299

  AMY GOODMAN: According to the U.N., 21 million Yemenis, a staggering 80 percent of the population, need assistance. And half the population is facing hunger, famine. More than 15.2 million people lack access to basic healthcare, and over 20 million lack access to safe water.

  http://www.democracynow.org/2015/9/1/despite_global_ban_saudi_led_forces

  • Human Rights, Amnesty, Red Cross, UN, de är samtliga under kontroll av den allians som styr världen och startar alla krig. Inblandade är utan tvekan delar av USA’s ledning/Obama-administrationen, EU, Saudiarabien, Qatar och Muslimska Brödraskapet. Säkerligen delar av Israels ledning och vissa internationella affärsmän. Den som var ”the bad guy” när vi lite äldre växte upp – Ryssland, verkar vara ett av de länder med sundast ledning nu.

 4. Hur tänker egentligen USA? Vad vill de uppnå med detta? Ett raserat Yemen för att behaga bundsförvanter i Gulfstaterna? Kan det vara så enkelt? Och hur tror sig USA kunna gå segrande ur ”kriget mot terrorism” om de bombar bröllop till höger och vänster? På det sättet föds bara nya terrorister.

  Och, jättebra att Saudiarabiens och USA:s handlingar fördöms. Men stanna inte där utan gör något mer konkret. Hittills har världsamfundets protester varit alltför tandlösa, vilket USA&Co är väl medvetna om. Att USA ska kunna dömmas i ICC är ett steg på vägen.

 5. Som av en slump har de lyckats bomba bägge sjukhusen för Läkare utan gränser i Jemen. I attackerna har man denna gång gett möjlighet för evakuering vilket inte gjordes i Afghanistan.

  Sveriges roll i förberedelserna till detta krig, borde ÖB åtminstone tvingas ljuga om i KU. Ur lögnare får man aldrig sanningen, därför skall man tvinga dem att ljuga mer och mer, tills sanningen kan skönjas i det negativa space som alla lögner skapar.

  Det är en svag kungamakt som nu stöttas upp med allt desperatare medel. En kungamakt som även USA är beroende av, rasar den faller korthuset samman.

 6. Med alla dessa krig som vi direkt eller indirekt är indragna i så måste svenska folket ana oråd och agera emot politikerklassen!

 7. Det ”glada arabien”. Yemen ”yumn” översatt till ”lycka”, även ”Arabia Felix” (Det fertila eller det glada arabien) eftersom landet har mindre öken än övriga arabiska halvön;

  Miljöfrågor i Syrien:
  Begränsade naturliga färskvattenresurser, otillräcklig mängd rent dricksvatten, överbetning, jorderosion och ökentillväxt.

  Jasså? Varför det?

  Population: 27,392,779 (2016)
  Population under fattigdomsgränsen: 54% (2014)
  Andel muslimer: 99.1%
  Populationens tillväxt-takt: 2.37% (2016)

  Vad betyder 2,37% tillväxt-takt? – Jo det betyder att denna redan fattiga population, på samma yta som de just nu överbetar och gör om till öken, skulle bli följande om den fick fortsätta med sitt beteende utan att Demiurgen ingrep:

  60,744,646 år 2050
  210,213,827 år 2100

 8. Hej Martin,

  Innan jag gör några vidare, möjligen felaktiga tolkningar av vad du skriver så ber jag dig förklara vad du egentligen vill säga och vilka slutsatser du drar?

  mvh/Roland

  • Det är lite förvirrande med dessa gamla inlägg. Det är två kommentarer med 1 år emellan. Med två olika aspekter.

   Den gamla om Saudi. Det synes mig att kungamakten i Saudi är lite bräcklig. Det är flera orsaker till att jag anser det, men jag brukar säga att den starke aldrig är den som slår till. Det är inte ur styrka man slår. När den starke slår, slår hen när segern är snabb och garanterad, den starke drar inte igång okontrollerade förlopp med osäker utgång. Det är en desperat handling. Anfallet på Jemen är en desperat handling av en svag makt, en koalition av svaga. Saudi har intrigerat i Mellanöstern i decennier, men det inflytande de utövat har baserats på påtryckningar och pengar, det är stöd som inte är så stabilt, det är ”vänner” som snabbt kan försvinna om ens lyckas vindar vänder. Det är alltså inte bara för ens intresse i Jemen som man ingriper.

   Saudis intrigerande i Mellanöstern har haft udden emot Iran och varje tendens som inte är direkt fientlig emot Iran har Saudi betraktat som fientlig. Om Jemen skulle bli mer vänligt inställt till Iran är en risk de inte kan tolerera, då det undergräver decennier av intriger, en del av deras andra allierade i frågan kan kanske se hur en annan hållning till Iran kan vara lönsamt. Sådana tendenser skulle reducera Saudi till ett land bland andra i regionen.

   Kungamakten är som jag ser det även den beroende av dessa allianser utanför Saudi, tappar kungahuset dessa så kan krafter inom Saudi utmana kungahuset. Det finns så vitt jag förstår inga ”goda krafter” inom Saudi som skulle kunna utmana kungahuset. Exempel på utmanande krafter är islamister med vilka Saudi har en komplicerad relation, alla vet väl vad sådana som Usama ansåg om kungahuset och deras policy.

   Då kommer man till ALLA andras intresse i Saudi. Med alternativet till kungamakten som det är, med konsekvenserna av ett imploderande Saudi som en formlig pinata av vapen och pengar till riktigt jobbiga typer, så förstår man att deras allierade i världen, stöttar upp kungamakten med alla till buds stående medel. Jemen anses vara värt priset av alla cyniska analytiker. Med Sverige som bygger vapenfabriker och tränar stridsledning i förberedelsefasen till invasionen i Jemen, det är ett cyniskt offrande av Jemen, för pengar, för de stora killarnas (och därmed våra) geopolitiska intressen. Det är vad som framstår som rationellt för ”stabilitet”.

   Det är så många som stöttar upp kungahuset, till och med Ryssland är där och bygger grejer så som kärnkraft åt dem. Så Sverige är inte ensamt att göra sig en hacka på ett allt mer degenererat och svagt land med mycket stålar.

   Jag anser dock att Sverige måste stå upp för det som en gång kunde kallas Palmedoktrinen, hur väl den följdes kan man givetvis ifrågasätta, men att inte aktivt delta i stormakters interventioner och krig på geopolitikens altare är en självklarhet.

   När försvarsmakten ägnar sig åt bulvanaffärer, när militär personal deltar i utbildning och förberedelse för en invasion av ett grannland. Då måste detta ifrågasättas och genomlysas för allmänheten. Vi kan inte tolerera att Sverige, våra politiker och våra industrialister i hemlighet kan delta i krig. Politikerna måste nu paradera en lång rad politiker och tjänstemän genom KU och genomlysa alla aspekter av Sveriges deltagande i förberedelse till krigsbrott.

   Det är kortversionen av min syn på Saudi och Sverige.

   Frågan om Jemen är enkel, Saudi skall upphöra bomba Jemen, blockaden emot Jemen måste brytas så att folket går tillgång till mat och viktiga resurser för överlevnad.

   Frågor om stabilitet i Saudi, stabilitet i regionen och om Saudi – Iran relationer är komplicerade men har ingen bäring på ens ställningstagande i Jemen. Dessa frågor är inte det Jemenitiska folkets att bära.

   • Det är jag som är ansvarig för att de två inläggen. Har börjat återpublicera inlägg efter ett år, och vill denna gång göra en extraordinär uppdatering.

   • Martin, tack för ditt svar. Som Anders påpekar tar jag inte ansvar för att artiklarna blandas samman, det ger just upphov till den förvirring du upplever. Givet Anders monumentala engagemang och hans stora energi och produktion så har jag överseende med honom i det avseendet.

    När det gäller sakfrågan är vi överens om minst en sak, kanske den viktigaste, den att Sveriges bidrag till destruktionen av Jemen är vidrig, och speciellt illaluktande givet alla självförhärligande bröstklapp gällande högre standard när det gäller humanism, moral, civilisation, feminism etc etc som Regeringen omger sig med på en nästan daglig basis. H-ordet ringer i öronen så man får tinnitus. Att så många går på det är rätt beklämmande, men man är väl i akut behov av ”feelgood”-bludder för tiden antar jag.

    Att skälet för att man stödjer Saudiarabiens aggression mot Jemen skulle vara för att säkra landets fortsatta stabilitet är däremot betydligt mer svårsmält. Jag har svårt att se…ähm… vetenskapligheten i den härledningen. Tvärtom är det nog så att vapenbiståndet och stödet till SA:s aggressioner i hela Mellersta Östern accelererar den ruttna dynastins fall. Ett destabiliserande stöd med andra ord. Men detta är för långt för att utveckla i en kommentartråd, det är värt en artikel för sig.

    • Jag gör inga anspråk på vetenskaplighet, utan drar mest slutsatser av att ha insupit det som man kan läsa i media i främst väst, Wikipedia och annat. Det är mer känslan som finns i luften jag vill fånga.

     Ett exempel, Saudi har börjat göra små eftergifter för de humanistiska värderingarna. Är det kanske vår egen kung som rådgivit om hur man reformeras en monarki att överleva ”moderniteten”?

     Vi är överens om degenereringen iallafall. Jag som vanlig kommentarstråds-tjomme tillåter mig att ta ut svängarna lite på kartans mörka områden, kanske träffar jag något, kanske provocerar jag en kunnig att upplysa dessa mörka områden.

     Ser fram emot mer artiklar från dig, har läst det du skrivit med stort intresse.

     • Det med vetenskapligheten var en billig poäng från min sida som inte var allvarligt menad men som dock är ett exempel på en typ av frestelser man med fördel bör avstå ifrån…

      Men frågan om varför Saudiarabien startade vansinnesprojektet att förstöra Jemen är viktig, likaså hur US/UK/EU/Sverige kan stödja detta, i olika grad och med olika medel. Det vill jag försöka återkomma till.

      Men en sak är säkert: det som skulle bli en ”quick fix” utvecklade sig snart till ett bottenlöst träsk för Saudiarabien, och frågan är om det inte på sikt kommer att allvarligt besudla de aktörer som stött projektet — på samma sätt som vi ser i Syrien.

   • Martin, jag glömde. Du skrev:

    Det är så många som stöttar upp kungahuset, till och med Ryssland är där och bygger grejer så som kärnkraft åt dem. Så Sverige är inte ensamt att göra sig en hacka på ett allt mer degenererat och svagt land med mycket stålar.

    Ryssland var enda land i Säkerhetsrådet som inte röstade för Skam-resolution UNSC#2216. Förvisso lade de inte in veto, utan avstod. Till och med Kina röstade för resolutionen, oljekund till saudierna som de är. Men att Ryssland valde att avstå från att använda sin vetorätt är föga konstigt, given den spända situationen i deras eget närområde vid aktuell tidpunkt. Vi har ju sett Västs ramaskri när Ryssland lägger sitt veto mot resolutioner som i praktiken belönar wahhabi-terrorister i Syrien.

    Ryssland förklarade sin ståndpunkt avseende #2216 såhär:

    Explaining his delegation’s decision to abstain, the representative of the Russian Federation said the text failed to take into account proposals his country had made, refused to call on all sides to halt fire and lacked clarity on a humanitarian pause. There were inappropriate references to sanctions, he added, stating that resolution must not result in an escalation of the crisis.

    Ganska profetiskt, med beaktande av sista meningen…

 9. #SOS_YemenGenocide: Tragic photos of war-torn country shared online

  As Yemen continues to be ravaged by war, its people on the verge of mass starvation, social media users are urging the world to take notice and help the Yemenis in their silent plight.

  Yemen is on the brink of famine as the coalition’s blockade has cut off supplies and led to food prices skyrocketing. Yemen usually imports 90 percent of its food.

  https://www.rt.com/viral/372576-yemen-genocide-tragic-photos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS