Glenn Greenwald om USA:s och Storbritanniens aktiva deltagande i Saudis krigsbrott mot Jemens befolkning

”Snälla” Facebook skriver idag ”Dina minnen på Facebook. Anders, vi bryr oss om dig och dina minnen på Facebook. Vi tänkte att du skulle vilja se tillbaka på det här inlägget som publicerades för 1 år sedan.”. Dessutom har ”Snälla Facebook vänligen försett påminnelsen med et adekvat foto och flygblad, som inte fanns i inlägget. Tack!

Jag återger flygbladet längst ned. Lika aktuellt idag.

Nedanstående artikel publicerades alltså för exakt ett år sedan.

”Denna viktiga artikel visar hur världen blundar inför Saudiarabiens brutala, folkrättsvidriga, USA-stödda krig mot Jemen, med sannolikt också svenska vapen. Den bygger på en artikel av Glenn Greenwald som översatts och kommenteras av Roland Hedayat, som är systemutvecklare och konsult (M.Sc. Datavetenskap). Vapenvilan innebär tyvärr inte alls att kriget är över.

Han har berikat bloggen med artiklar om Jemen:
Destruktionen av Jemen
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden (28/4)
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne (24/3).
FN-sanktionerat folkmord i Jemen (23/7 2015)

Glenn Greenwald om USA:s och Storbritanniens aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning

I denna artikel från tionde oktober går Glenn Greenwald hårt ut mot
USA/UK:s agerande mot Jemen.
Nedan följer ett sammandrag av artikeln
och en påminnelse om att man i Sverige och Norge har goda skäl att
kräva oberoende utredningar om respektive lands medansvar i begångna
krigsförbrytelser mot Jemen, givet dessa länders oförtrutna export av
vapen till Saudiarabien.

Glenn Greenwald rapporterar:

Från starten av den avskyvärda saudiska bombkampanjen mot Jemen för
18 månader sedan har USA och UK spelat aktiva och vitala roller för
att kunna bistå i slakten. De saudiska grymheterna vore
ogenomförbara utan deras ständiga och aggressiva stöd.

President Obama har under sin tid som president erbjudit
Saudiarabien
astronomiska vapenleveranser och under sina första
fem år
som president sålde han vapen för trettio miljarder
dollar mer än vad President Bush gjorde under hela sin
åtta-åriga presidentperiod. Enligt
den saudiske utrikesministern
är officerare från USA och
Storbritannien närvarande i sauidernas kommando- och kontrollcentral för
luftangreppen mot Jemen och har full tillgång till listan över
mål. Sålunda är båda dessa länder med-ansvariga till slakten och
lidandet enligt ledarartiklar i New York Times.
New
York Times
och
The Guardian
. Tidningen The Intercept har från
starten av denna kampanjen rapporterat om hur den USA/UK-stödda
kampanjen har bombat civila urskiljningslöst eller rent utav med
avsikt. Vid enstaka, speciellt vidriga
attacker händer det att Vita Huset kommer med ett
ytligt, obligatoriskt utlåtande
där man uttrycker ”bekymmer”,
för att sedan direkt återgå till att bistå med attackerna.

Lördagen den åttonde oktober ägde en av de mest avskyvärda
massakrerna rum, då krigsflyg upprepade gånger angrep en
begravningsceremoni i Sanaa.
jemen-161016-2016-10-mena-yemen-funeral-02
Hundratals skadades och dödades (se
bild ovan). Saudiska talesmän försökte först ljuga bort
ansvaret genom att skylla på ”andra orsaker”, men fick backa på
detta. Följande video visar omfånget av slakten och destruktionen:

Videon

Obama/Vita Huset fördömde genom sin talesman ”den oroväckande
serien angrepp mot Jemens civilbefolkning”
utan att nämna sitt
upprepade praktiska stöd för dessa attacker
— och varnade tafatt om
att ”Säkerhetssamarbete mellan USA och Saudiarabien är inte en blank
check”.
Men det är just vad det är! De 18 månaderna av bombande,
stött av USA och UK har, som New York Times uttryckte
det
”till stor del misslyckats, medan rapporter om civila döda
har blivit vardagliga alltmedan stora delar av landet är på randen
av hungersnöd”.

Det är ett känt faktum att den saudiske bombkampanjen från första
början har varit urskiljningslös och brutal. Trots detta har Obama
och den brittiska regeringen fortsatt att spela centrala roller.
The
Guardian tog i januari del av en FN-rapport
som fann att “koalitionen hade utfört flygangrepp riktade mot civila
och civila föremål i strid med internationell humanitär lag,
inkluderande flyktingläger för internflyktingar, civila ansamlingar,
såsom bröllop, civila fordon, bussar, bostadsområden, medicinska
faciliteter, skolor, moskéer, marknadsplatser, fabriker och matlager
och annan civil infrastruktur.”

Vad som däremot inte har varit känt förrän en anmärkningsvärd Reuters
rapport
nyligen publicerades, är att Obama uttryckligen blev
varnad om att det inte bara var saudierna som begick krigsbrott,
utan att USA också skulle kunna betraktas som medskyldiga till
dessa:

Obama administrationen framhärdade i fjol med en vapenförsäljning
till Saudiarabien värd 1,3 miljarder dollar, trots varningar från
egna tjänstemän om att detta kunde implicera USA i
krigsförbrytelser.

Med andra ord, 2009 års vinnare av Nobels Fredspris blev
uttryckligen varnad om att han skulle kunna bli medskyldig till
krigsförbrytelser genom att agera vapenleverantör till en
bombkampanj som avsiktligen angriper civila, och genom att fortsätta
att förse förövarna med rekordleveranser av vapen under kampanjens
genomförande.
Inget av detta torde vara förvånande: Det vore svårt
för Obama att fördöma “double-tap”-attacker av den sorten saudierna
just genomförde — eftersom han själv är ansvarig för att ha använt
samma taktik, ofta beskriven som ett ”terrorismens kännemärke”.

Britterna har för sin del blockerat utredningar om huruvida
krigsförbrytelser har begåtts i Jemen,
medan nyckelmedlemmar i
Parlamentet har blockerat rapporter som bevisar att brittiska vapen
har använts vid begångna krigsförbrytelser och medvetna angrepp mot
civila.

USA och UK är de två ledande länderna när det gäller att cyniskt
exploatera omtanke för mänskliga rättigheter och för krigets lagar i
syfte att angripa sina motståndare.
Dessa länder och deras
stjärnskribenter älskar att sprida vackra, självförhärligande tal om
hur andra nationer — dessa primitiva, onda ”over there” — angriper
civila och begår krigsförbrytelser. Men dessa båda står orubbligt
till stöd för en av planetens mest brutala förtryckarregimer, och
beväpnar denne till tänderna, allt detta med full och ovedersäglig
vetskap om att de bidrar till massakrer som som hänsynslöst, och i
flera fall avsiktligt är riktade mot civila.

Efter detta angreppet på hyckleriet ger sig Glenn Greenwald på
tystnaden som har omgivit det vidriga angreppet mot Jemens redan
hårt prövade befolkning. Han avslutar sin artikel såhär:

Det finns några nationer på planeten som har trovärdigheten som
krävs för att fördöma krigsförbrytelser och angrepp mot civila. De
två länder som under nästan två år har beväpnat Saudiarabien under
sin pågående slakt av Jemens civila är definitivt inte bland dessa.

Roland Hedayats kommentar:Med denna slutkläm från Glenn Greenwald är det naturligt att ställa
frågan om Sverige och Norge kvalificerar till ovan nämnda
trovärdighet.

Både Sverige och Norge har sålt vapen till Saudiarabien allt medan
detta land ostört har fått mala sönder Jemen och begå ett kallblodigt
och systematiskt massmord på dess befolkning
i form av en grym och
rättsvidrig bombkampanj kombinerat med en effektiv utsvältning av
befolkningen i form av en sjöblockad. Det senare drabbar i speciellt
grym grad Jemens barn där många kommer att svälta ihjäl eller skadas
för livet av den saudi-genererade svältkatastofen.

För att tillfredsställa den egna vapenexportlobbyn och inte störa
handelsrelationerna så har båda länder underlåtit att kritisera
Saudiarabiens krigsförbrytelser. Inte ens den såkallade ”vänstern” har
krävt omprövning av denna politik som bryter mot allt man kunde
förbinda med de skandinaviska länder som ”fredsnationer”. Detta
tillhör tydligen en svunnen tid.


Jemen Walid och flygblad 161018Flygblad från oktober 2016. Förstoras vid behov

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Destruktionen av Jemen
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden (28/4)
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne (24/3).
FN-sanktionerat folkmord i Jemen (23/7 2015)

intressant Andra om:
, , , , , , , ,