Två protestmöten igår vid riksdagen: Stoppa svenska vapenexporten till Saudiarabien, Jemens slaktare!


Två demonstrationer mot den svenska vapenexporten ägde i onsdags rum utanför Riksdagen.

Först var fem fredsorganisationerna där på morgonen med krav på att de svenska partierna skall leva upp till sina löfte att stoppa vapenexport till diktaturer som Saudi Arabien.

Se videon från den första demonstrationen!

Amnesty Video

”“Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart är diktaturer” sa Stefan Löfven 2013. Idag beslutar riksdagen om att skärpa regelverket för vapenexport, ett förslag med stort utrymme för tolkning. Vi var på plats utanför riksdagen för att uppmana politikerna att se till att det nya regelverket faktiskt innebär ett stopp av vapenexport till diktaturer!”
// Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Amnesty International Sverige, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen

Rapport från den andra demonstrationen.
Jemenaktivister demonstrerade på Mynttorget utanför svenska Riksdagen onsdagen den 28.2 för att stödja det väntade beslutet att skärpa vapenexportbestämmelserna. Demonstrationen stödde kravet på en strikt tillämpning av de nya principerna för stopp för svensk vapenexport till diktaturer som Saudiarabien och Förenade arabemiraten, samma krav som framfördes i en debattartikel samma dag i Svenska Dagbladet av ordförandena eller generalsekreterarna för de fem största fredsorganisationerna i Sverige: Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds, Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF, Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen, Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen. [1]

Se video från den andra demonstrationen!

https://www.facebook.com/groups/782645211839340/permalink/1417836654986856/

Saudiarabien angriper och flygbombar skoningslöst sitt fattiga södra grannland sedan den 26 mars 2015, för snart tre år sedan. Den saudiska markoffensiven har kört fast och kan inte fälla Jemens faktiska, av parlamentet godkända regering i huvudstaden Sanaa. För att knäcka motståndet har Saudiarabien och dess allierade bland Gulfstaterna, Storbritannien och USA, helt i strid mot all internationell rätt, riktat kriget mot civilbefolkningen genom urskillningslösa bombningar av civila institutioner som skolor, sjukhus och marknader samt bostäder. Dessutom har dessa allierade ensidigt och helt illegalt utvidgat FN:s vapenembargo till ett införselstopp för civilbefolkningens mat, mediciner, drivmedel och alla andra för befolkningen livsnödvändiga förnödenheter, så att den stora humanitära katastrofen konstgjort utlösts i Jemen.
lofven-och-saudis-kung-161025Statsminister Löfven och Saudiarabiska ledare
I debattartikeln samma dag skrev fredsorganisationerna: ”Den 21 februari kom exportstatistiken för 2017. Den redovisar bland annat export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till ett värde av 156 miljoner kronor. Länder varifrån det återkommande rapporteras om grova övergrepp mot mänskliga rättigheter. Båda dessa länder är aktiva parter i kriget i Jemen, vars befolkning som en följd av detta nu genomlever en av de värsta humanitära katastroferna i världen.” SvD: Risk att Sverige fortsätter att sälja vapen till diktaturer
Organisationerna kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade arabemiraten. De skriver: ”Regeringen har lagt fram ett förslag med stort utrymme för tolkning. Hur våra partier och politiker väljer att tolka regelverket blir därmed avgörande för om svenska vapen ska hamna hos förtryckarregimer eller om detta är tillfället då vi säger stopp. Vi förväntar oss att varje parti redovisar sin syn på detta före valet detta år. Det är den politiska viljan som avgör vad regelverket ska innebära i praktiken. Hur stor är er vilja?”

Riksdagen skriver på sin hemsida att regeringen föreslog att ”öka kraven på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. För att landet ska få tillstånd att ta emot krigsmateriel ska landet ha respekt för mänskliga rättigheter, ha en hög demokratisk status och importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.”
Lövfen, flygplan-SaudiSvenska Erieye monterat upptill på planet

Efter att allt fler länder stoppar sin vapenexport till Saudiarabien är det med dagens opinionsyttringar, debatt och beslut möjligt att Sverige också avbryter sin vapenexport till diktaturerna Saudiarabien och Förenade arabemiraten och därmed Sveriges medverkan till det skoningslösa kriget mot Jemen där ett barn dör av umbäranden varje tionde minut.

Stoppa kriget mot Jemen.

Stoppa vapenexporten till dem som anfaller Jemen.

Stoppa blockaden mot Jemen.

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


Ett svar till “Två protestmöten igår vid riksdagen: Stoppa svenska vapenexporten till Saudiarabien, Jemens slaktare!”