Sverige hjälper Förenade Arabemiraten att bomba fattiga Jemen


Först ett utdrag ur Sveriges Radios kända program ”Kaliber” Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan
”P1-programmet Kaliber kan i dag avslöja nya uppgifter om Luftfartsverkets samarbete i Förenade Arabemiraten. Flera personer som arbetat på plats vittnar om att myndighetens personal dagligen flyglett militära plan.
Förenade arabemiraten flygMilitärt fraktplan av modell C-17 Creative Commons
Bland annat har miltära transportplan varit på väg till krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström som arbetade med flygledning på Abu Dhabis internationella flygplats mellan 2015 och 2017, berättar att han såg krigsmateriel lastas ombord på militära fraktplan som fanns på flygplatsen.
”Jag kunde ju se att de tryckte in en helikopter eller en stridsvagn så det är ju vapen.”

Luftfartsverkets helägda dotterbolag har sedan 2013 ett samarbete gällande flygledningen för fem flygplatser i Förenade Arabemiraten – ett land som befinner sig i krig i Jemen. Luftfartsverkets personal ska bara arbeta civilt. Något som underströks av vd för Luftfartsverkets dotterbolag, Maria Wall Petrini, i en tidigare intervju med Kaliber.

Skulle det vara problematiskt om det är så att det har lyft militärflyg som har bidragit på något sätt till den här konflikten i Jemen?

”Ja, självklart är det ju inte bra om det är så. Men jag vidhåller att vi är där för att bedriva en civil luftfart och hjälpa till att driva en civil luftfart, inte en militär luftfart”, sa Wall Petrini då.

Men Kaliber har varit i kontakt med flera personer som jobbat på plats i Förenade Arabemiraten, och som berättar om att Luftfartsverkets personal dagligen hanterade militära flyg, både passerande stridsflyg och transportplan som bland annat varit på väg till just krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström berättar att det fanns en särskild inhägnad militär plattform på flygplatsen där han jobbade där stora militära fraktplan var stationerade– något som bekräftas av foton och artiklar Kaliber sett. Och fraktplanen flygleddes dagligen av Jan Källström och hans kollegor.

”Det var rätt så ofta, men säg att det kanske var 30-40 starter på en dag. Men det här att åka till Jemen, jag har svårt att säga men det kanske var två till tre flygmaskiner om dagen som flög dit”, säger han och fortsätter:

– Nej, man fick ju den informationen att den här ska ner till kriget, så att här ska det vara försiktigt.

Luftfartsverket har avböjt en ny intervju. I ett mail skriver de att det ingår i civil flygtrafiktjänst att hantera militära flygningar på civila flygplatser. Men de kommenterar inte uppgifterna om att deras personal flyglett militär i Förenade Arabemiraten på väg till kriget i Jemen och inte heller att VD för deras dotterbolag tidigare sagt att det inte vore bra om så var fallet.

Men hade ni några tankar, att ni flygledde de här?

”Ja någon tanke som sagt, att: ”hjälper jag till här?” Jag är ju liksom en spindel i nätet jag och är det moraliskt rätt, det här landet är i krig. Och det här flygplanet ska iväg och lämna material i alla fall eller den här stridsflyget som passerar ska ju ner och bomba nu kanske”

, säger Jan Källström.

Kaliber har sökt bedömning av samtliga riksdagspartier och fått svar från fyra av partierna. Ansvarig minister Tomas Eneroth utgår från att gällande bestämmelser följs och menar att det är Luftfartsverket och inte regeringen som är ansvargt.
Mp:s talesperson menar att man ”måste titta närmare på det här”. V:s talesperson anser att Sverige nu blir part i kriget, medan SD anser att detta är ”väldigt oroanade” och att man ska ställa frågor till ansvarig minister.
Övriga riksdagspartier har antingen inte svarat eller avböjt att svara.

(Slut Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan)

All heder åt Jan Källström som vågar framträda med namn och berätta. Uppgifterna bekräftas andra anställda som Kaliber har fått intervjua anonymt.

Saudiarabien och Förenade Arabemiraten bedriver ett angreppskrig mot Jemen, med stöd av USA som under Trump har sex-dubblat egna bombningar av Jemen ett världens fattigaste länder Jemen. I media påstås att de så kallade Houthi-rebellerna har stöd av Iran.
Belägg för detta saknas. Ingen har t.ex. påvisat iranska militärer i Jemen.

Sverige har stött Saudiarabien och Förenade Arabemiraten med vapen även efter det att angreppskriget mot Jemen inleddes.

lofven-och-saudis-kung-161025Statsminister Löfven och Saudiarabiska ledare
I en debattartikel skrev fredsorganisationer ”Den 21 februari 2017 kom exportstatistiken för 2016. Den redovisar bland annat export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till ett värde av 156 miljoner kronor. Länder varifrån det återkommande rapporteras om grova övergrepp mot mänskliga rättigheter. Båda dessa länder är aktiva parter i kriget i Jemen, vars befolkning som en följd av detta nu genomlever en av de värsta humanitära katastroferna i världen.” SvD: Risk att Sverige fortsätter att sälja vapen till diktaturer
Organisationerna kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade arabemiraten. De skriver: ”Regeringen har lagt fram ett förslag med stort utrymme för tolkning. Hur våra partier och politiker väljer att tolka regelverket blir därmed avgörande för om svenska vapen ska hamna hos förtryckarregimer eller om detta är tillfället då vi säger stopp. Vi förväntar oss att varje parti redovisar sin syn på detta före valet detta år. Det är den politiska viljan som avgör vad regelverket ska innebära i praktiken. Hur stor är er vilja?”

I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 2014 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia ”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.”
”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”
Lövfen, flygplan-Saudi
(Erieye monterat upptill på planet)
Han skriver också ”Militär fackpress beskriver det svenska luftburna radarsystemet Erieye från Saab som en hörnsten i Saudiarabiens krigsföring i regionen. Därför är det högst troligt att svenskt krigsmaterial medverkat till att svenskfinansierat bistånd till den jemenitiska civilbefolkningen förstörts.”

Riksdagen skriver på sin hemsida att regeringen föreslog att ”öka kraven på de länder som Sverige exporterar krigsmateriel till. För att landet ska få tillstånd att ta emot krigsmateriel ska landet ha respekt för mänskliga rättigheter, ha en hög demokratisk status och importen av krigsmateriel får inte motverka en rättvis och hållbar utveckling i landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.”

Verkar inte vara så…

* För bakgrund till kriget i Jemen Destruktionen av Jemen

Efter att allt fler länder stoppar sin vapenexport till Saudiarabien är det med dagens opinionsyttringar, debatt och beslut möjligt att Sverige också avbryter sin vapenexport till diktaturerna Saudiarabien och Förenade arabemiraten och därmed Sveriges medverkan till det skoningslösa kriget mot Jemen där ett barn dör av umbäranden varje tionde minut.

Stoppa kriget mot Jemen.

Stoppa vapenexporten till dem som anfaller Jemen.

Stoppa blockaden mot Jemen.

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Destruktionen av Jemen
Två protestmöten vid riksdagen 1 mars: Stoppa svenska vapenexporten till Saudiarabien, Jemens slaktare!
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


5 svar till “Sverige hjälper Förenade Arabemiraten att bomba fattiga Jemen”

 1. USA tanker til og med bombeflyene til Saudiene. Det de kaller Houti militsen er det yemenittiske folket. FN er en lakei for USA.

 2. Dagens Sverige. Dubbelmoralens förlovade land.
  Jag vill lyfta fram Vilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941.

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

  Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

  Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

  Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

  Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

  I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

  Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

  – Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

 3. Sveriges inblandning kring kriget i Jemen blir bara mer och mer besvärande.

  Intäkter är snabbt beroendeframkallande och så snart du arbetar åt någon, så arbetar du åt någon.

  I Förenade arabemiratet så föds människor statslösa. De i princip föds på mark som ägs av några fåtal. För dessa fåtal medborgare är människor som föds på deras land, ungefär som vilken jordbruksprodukt som helst, som en potatis eller kanske ett rådjur.