Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli


På USA:s nationaldag inbjuder som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén till:
Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm kl 16-18.
Se längre ned!

4 juli 2018 Affisch (kopia 2)

PROGRAM
• talarna 5 minuter

• 16.05 Anita Persson hälsar välkommen,
•16.15 USAs Krigshets, Norden som plattform för krig mot Ryssland
• -Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, Avsluta med 2 sånger
• 16.25 Kamp mot USA-imperialismen i Sverige, Anders Romelsjö , FIB Kulturfront, Stockholmsavdelningen
• 16.35 USAs offensiv mot Latinamerika, nytt Mellanöstern, Eva Björklund, Svensk-Kubanska
-16.45 Beatriz Piñeda
• 17.00 Syriensolidaritet, Hans Öhrn
-17.05 Kemal, 2 sånger
• 17.15 Jemen Solidaritet, Roland Hedayat,
-17.20 Stina Bengs & Mathias Zackariassen

• 17.25 Irak Solidaritet
– 17.30 Xavier
•17.40 Venezuela Solidaritet, Martin Lööf, Hands off Venezuela
-17.45 Xavier
17.55 Anita: Slut, tack för idag, till nästa år

Flygblad.

Alla människors lika värde
Alla folks lika rätt


Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten
till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin
regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.

Med dessa vackra ord grundades USA för 241 år sedan. Trots dem byggdes världens
starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av
andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets
sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde med mottot: ”Ett enda jordklot,
en enda supermakt”. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som
hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har slagit land efter land i spillror, hemsökta av
terrorkrigföring och urskillningslös flygbombning som lett till flyktingkatastrofer utan like.. Och
USAs globala avlyssning närmar sig Orwells mardrömmar.

Försvagat imperium på aggressiv offensiv i Latinamerika och världen
Kring millennieskiftet började USAs ställning i världen försvagas av den ekonomiska
krisen och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper
i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och för stödet till Israels folkmordspolitik. Världsmakten
undergrävdes också av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse med ett eget
förbund av självständiga stater, utan USA. Efter krigspolitikens misslyckande satsade
Obama på ”mjuka kupper”: undergrävande verksamhet, kommersiella och sociala medier,
dollarbistånd till ”regimkritiska” femtekolonnare, väpnade om så behövs, för regimskifte,
inte bara Latinamerika. Men också ofattbara miljarder för militär kraftsamling i Asien, Afrika,
Europa. Med Trump också återupptagen i Latinamerika.

De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris
IMF, Världsbanken, WTO – helt kontrollerade av USA och EU – har drivit skuldsatta länder
till undergång i tredje världen och försöker nu även i Europa med Grekland som varnande
exempel. De fattiga staternas rätt att driva politik, att kontrollera egna naturtillgångar, att
utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella bolagens
rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring,
desperation och underutveckling. Världens fattiga folkflertal – även i det rika Europa – får
bära följderna när de så kallade frihandelsavtalen – som TTIP som nu ska dra in hela EU i
USA-bolagens maktsfär – sätter deras rätt före folkens och bolagsvinsterna före miljön och
framkallar klimatkatastrofer.

USA/NATO siktar på världsmakt
Med sin militära och politiska övermakt kväver USA/NATO de förändringar folken kräver.
Med följsamma mediers informationsmonopol, paramilitärer, ”okonventionell” krigföring
sprider USA kaos och terror och bryter sönder hela samhällen. Med EUs benägna stöd har
USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella
suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century.
Förtäckt stöd till terrorgrupper och utomrättsliga avrättningar med förarlösa flygplan har blivit
vardagsmat för en världsmakt som hävdar att dess våld är lag.

Kontroll över världens olja och gas
USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden ska stärka den
militära övermakten. Ett mål är att säkra tillgången till världens olja, kontrollera oljeledningar
och tankfartygs rutter på internationellt vatten och undanröja hot mot energitillförseln. Med
anfallet på Libyen inledde USA och Europas ledande före detta kolonialmakter det tredje
kriget på tio år mot Arabvärlden. I det fjärde kriget, det mot Syrien, har de lierat sig med
Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå inte lyckats ta kontroll över
Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.

Över 1.000 USA-baser i världen för inringning av Ryssland och Kina
USA/NATO stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I
Ostasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära
nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med
Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora
krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Konflikten i Ukraina måste ses i detta sammanhang.
Liksom kraven att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de
baltiska länderna”. I Afrika har USA militärbaser i nästa alla länder.
Finland och Sverige inlemmas stegvis i NATO i ett projekt för världsherravälde som
överträffar Hitlers och deltar i krigsövningar för kontroll över olja och gas under ryska Arktis.
USA/NATO drog i juni 2016 samman 40.000 soldater i tre samtidiga övningar i Östersjön:
Anakonda, Baltops, och Saber Strike, från Stockholm till Polen. I Kiruna står Esrange,
världens största nerladdningsstation för satelliter, till tjänst.
Vi lever i en extremt farlig tid och Sverige drivs allt tätare in i NATO med värdlandsavtalet
där USA/NATO från Sverige kan angripa tredje land, operera på egen hand och t.o.m. föra
in kärnvapen.

Återta kontrollen över ”egna” världsdelen
Hemmavid har USA aktiverat sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika
och Karibien, med uppdaterade planer för att ”ingripa” i Venezuela. USAs militärbaser i
Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av
världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. ALBAländerna
demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs med hundratals miljoner US-dollar
och störtas med ”mjuka kupper”, och om det inte går, av ett återupplivat militärkuppspöke.
Men de lyckas inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd
USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till FNs
deklaration om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till
kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och demokrati. Vi
firar 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot mänskliga
rättigheter, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.

Stöd solidaritetsarbetets paroller:


Nej till Nato i Sverige! Förbjud kärnvapen!
• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och raketbaser i andra länder.
• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!
• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!
• Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!
• För ny ekonomisk och social världsordning! Stoppa frihandelsavtalens utplundring!
• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar
• För ett aktivt och demokratiskt FN
• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande
• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! Lämna Venezuela &Nicaragua i fred!
• Stöd Syriens kamp mot USA-stödd terrorism och Jemens kamp mot USA-stödda Saudi!

i Andra om: , , ,, , nationaldag, , , , , ,


18 svar till “Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli”

 1. Jag ser att Kemal Görgu ska vara med. Kan du inte fråga honom om varför kurderna strider med USA? Ser de det som en väg mot ett fritt Kurdistan? Enligt SVT så finns det enskilda svenskar som beskrivs som kommunister och andra som strider för kurderna (en situation som liknar Ukraina). Förut så var ju kurderna våra – vänsterns – bundsförvanter och vice versa, så varför har kurderna vänt i denna fråga? Eller sker händelserna så snabbt att vi inte vet vilka vi ska stödja? För ett år sedan sköt Turkiet ner ett eller ett par ryska stridsflygplan och relationerna mellan länderna blev frostiga men har på ett halvår har detta vänt. Turkiet och Ryssland blev vänner igen – och kanske kan påverka kurdernas situation i Turkiet och Syrien.

  • @Kerstin

   Turkiska företag m.fl. har investerat miljarder dollar i Kurdernas växande ekonomi, kanske även USA och resten av väst och turkarna ser sannolikt kurderna som en viktig buffert mot IS som finns/fanns i norra Syrien och Irak. (numera bor IS-jihadisterna ofta granne med svenskar i radhus sannolikt p.g.a. regeringarnas goda relationer med Saudiarabiens bokstavstroende Wahhabister.) IS-männens kvinnor är heltäckta under burqa och förtryckta i Sverige.

   Kurdistan däremot är västvänligt och tryggt med en stabil balanserad demokrati. De råkar ibland ut för samma sak som London och Stockholm, d.v.s. terrordåd, men i stort är det tryggt. Kurdistan kan inte jämföras med det kaos som förstört resten av Irak eller Syrien.

   Nyckelfaktorer för stabiliteten är 1. en hög etnisk homogenitet (95%) D.v.s. ingen ”mångkultur”, d.v.s. såsom vi hade det förr ungefär fram till Mona Sahlin. 2. En stor oberoende folkarmé (som vi hade förr) Peshmerga där även kvinnorna är med. 3. Nationalism. De är patrioter och har sin egen flagga. 4. Hög nivå av socialism som ett resultat av demokrati och upplysning.

   Turkarnas bekymmer med Kurdistan handlar, enligt min egen uppfattning, om turkarnas egen religiöst grundade fascism, stolthet och dominans-vilja. De fascistiskt religiösa turkarna vill vara ett herrefolk i området. Detta bottnar i Koranen och historien om Muhammed, något som givetvis handikappar många muslimer mentalt. Religionen försvårar givetvis för folken i området, något som även Kemal Mustafa Attaturk noterade och därför önskade att alla religioner skulle landa på havsbottnen.

   Muhammed (som gifte sig med en 6-åring) var absolut ingen Jesus. Jesus (som mediterade) uppfattning om att Gud var ren kärlek och fanns inom oss alla, skiljer sig markant från judarnas och muslimernas uppfattning om att guden är Demiurgen.

   Min egen uppfattning är att Jesus var den första i problemområdet som bröt med sin religion och blev ateist, men att Jesus med ordet ”gud” alltså menade det som dyrkades och det var den inre rena kärleken, d.v.s. det kollektiva högre medvetandet som vill allt och alla väl.

   Letar man makabra citat i gamla testamentet, i judendomens böcker och i islams strofer så kan man undra vilken ”gud” vissa egentligen dyrkar … och man kan då sannolikt se sambandet med mycken ondska i området och själva anledningen att USA ”den stora djävulen” är där.

 2. Jag kan rapportera om ett väl arrangerat och väl genomfört möte. Inte minst blandningen mellan musik och tal fungerade väl. Fina banderoller som hölls väl utspända. Det var kanske ett par hundra som aktivt lyssnade under hela eller del av mötet. Där fanns gott om turister, inte minst japaner. Flygblad delades ut av många med bild och text som ovan – och översatt till engelska.

  Arrangemanget inspirerar till fler antiimperialistiska möten, bl.a. på Stortorget!

  Tal Stortorget IIBild på en av talarna, tillika bloggare

 3. Kan man anklaga USA för skenande kriminalitet, korruption som bara växer, maktmissbruk och allmänt vanstyre? Ibland kan jag tycka USA får utgöra en syndabock där man kan lägga all skuld. Visst, USA är och har varit en stor destruktiv kraft för sitt egenintresse skull men jag tror de tappat kraften i samma takt som den ekonomiska styrkan förflyttats från västvärlden till Asiens länder. Vänstern överlag borde göra självrannsakan men de klarar inte det därför då riskerar implosionen komma liksom i Sovjetunionen. Därför fortsätter propagandamegafonerna oförtrutet så länge det finns människor beredda att ropa ut budskapet. Men i en någorlunda fungerande demokrati är det ändå folket som väljer vägen. I Mexiko valde människorna vägen till vänster men jag tror det är mest av den anledningen att de önskar få ordning på sitt land. Jag tillhör dem som hoppas att den nya vänsterpresidenten kommer att lyckas. Men vägen kan nog vara både lång och svår. Vägen till kaos kan dock vara betydligt kortare och det är något som politiker överlag borde ta på allvar och inte försöka smita undan för sina ideal och egna karriärer.

  • Det är då av stor betydelse att befolkningen är väl informerad. Blir den det i USA och Sverige?

   • Bra fråga. Det är väl just här yttrandefriheten kommer in i bilden? Jag tror inte informationen någonsin har flödat så mycket som nu. Det som givit möjligheten är alla gånger Internet. Men i det här informationsflödet är det också lätt att bli vilsen. Krigets första offer är sanningen brukar det heta. Det är något man måste ta fasta på när de idag talar om informationskrigen. Jag tycker din blogg är jättebra och jag skulle sakna den om den inte fanns. Du gör en stor insats med både den och ditt kunnande. Jag upplever och tycker samt ser händelser och världsbilder från mitt eget perspektiv. Jag tror vi lever i en tid där vi utsätts för stark påverkan hela tiden. Det räcker inte längre med tidningarnas ledarsidor. Snarare har det de krympt till nästan ingenting i det mediala bruset.

  • Kriminaliteten har minskat i USA jämfört med för 25 år sedan. Beror på vilken jämförelseperiod man har.