Rysslands ”aggression” mot Ukraina

Denna artikel behandlar Ukraina, vilket är mycket aktuellt med tanke på gårdagens rapport om sabotage i Krim från Ukrainas sida. Krim – sabotageintrång från Ukraina?

Den är skriven av Siv O’Neall i Lyon som kontaktade mig för en månad sedan och har sedan berikat bloggen med flera artiklar.
Hon har varit kolumnist i första hand för Axis of Logic, en progressiv anglofon site, i över 10 år. Hon har undervisat i franska i high schools i nio år i Westchester, NY, och i engelska i grandes écoles i 25 år i Paris och Lyon. Hon har nyligen berikat bloggen med inlägget Skrämmande svensk Rysslandspolitik – brev från Frankrike och Kommentarer till massakern i Nice

Senast, 31/7, kom Finns förklaring till den svenska russofobin? som följdes av 19 kommentar. Vi fick bl.a. en kritisk kommentar av ”Thomas”, som jag beslöt Siv besvara mer utförligt. Jag har med Sivs godkännande delat upp Sivs utförliga svar. I den första artikeln tillbakavisar Siv påståenden om rysk aggression mot Georgien och de baltiska staterna. Denna artikel behandlar Ukraina.

Synpunkter från en kommentatorn Thomas: ”Det du kallar ”ryssofobi” skulle ju också kunna bero på att Ryssland ockuperat Krim, är otäckt aggressiv emot de baltiska staterna och fört krig i Georgien. Det skulle ju kunna vara en enklare förklaring än dina vidlyftiga konspirationsteorier. Du påstår också, helt felaktigt, att Ryssland skulle vara ”den andra stormakten”. Det är Kina som är den andra stormakten idag, ekonomiskt, militärt och geopolitiskt. Vilket är lite nesligt för Ryssland, som ju desperat försöker att vara en stormakt…..”

Sivs svar:
När det gäller Ukraina är det hela mycket klart. Givetvis har Washington aldrig erkänt att de låg bakom kuppen i Kiev, trots att hela världen vet detta. Victoria Nuland, ’Assistant Secretary of State for Europe’, var i tydlig maskopi med de nynazistiska legoknektarna i den våldsamma kuppen där de angrep den etniska ryska befolkningen i ett länge pågående upplopp som kulminerade på Maidan i februari 2014 och som orsakade massmord och enorm förstörelse i centrala Kiev. Flera av nynazisterna hade hakkors på ärmen och de uppförde sig som grymma blodtörstiga huliganer. De dödade och totalförstörde allt omkring dem.1
Nuland och Arseny Yatseyuk imagesNuland och dåvarande favoriten Jatsenjuk före statskuppen
Ukrainas befolkning har alltid haft en betydande del fascistiska, nynazistiska element (Nazister under andra världskriget) och Washington hade nu lanserat dessa för att skapa en ny västvänlig och ryskfientlig regering som ett stort steg i deras kampanj för att krossa Ryssland. Protesterna som började i november kulminerade i slutet av februari. Pressen kallade ligisterna för demonstranter, men de var snarare legoknektar hyrda av Washington och räknade många icke-Ukrainare i sina vilt huggande, brännande, mördande härar av ’thugs’. Antalet döda i dessa kravaller är omöjligt att finna en tillförlitlig siffra för, men de uppgick i flera fall till över 50 under en enda dag.

Följden till dessa upplopp blev som vi alla vet, att den ryskvänlige Viktor Janukovytj måste fly till Ryssland, och han blev ersatt som president av Petro Porosjenko. Porosjenko har förklarat öppet att han kom till makten genom en kupp. Val hölls dock i oktober men det var inte helt klart att Porosjenko vann detta val. Separatisterna i Donbass regionen kunde inte rösta, och utgången är mycket omtvistad. Ukraina är definitivt nu ett delat land.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV

Krimkrisen kom snabbt efter kuppen i Kiev. Efter en så totalt våldsam och illegal kupp som helt ändrade deras syn på Ukraina, så helt öppet understödd av USA, ville naturligtvis inte Krimborna förbli under Ukrainas korrumperade regering.2 Det finns en minoritet av Ukrainare på Krim (15%) och det finns även en stor mängd Krimtatarer (12%), men den stora majoriteten är ryssar. Det följde ett uppror av den ryska Krimbefolkningen i den autonoma republiken Krim i slutet av februari, som ledde till folkomröstningen vars resultat genomgående ifrågasatts av den USA-lydiga västvärlden och massmedierna.

”The majority population in Crimea speaks Russian, identifies with Russia and was formally a part of Russia until the region was transferred to Ukraine as a largely administrative measure in 1954 when Ukraine and Russia were full republics united in one country: the Union of Socialist Soviet Republics.The vote by Crimea to leave Ukraine has led to a chorus of condemnation and economic sanctions against Russia by the United States and all the NATO governments of Europe.” (Global Research)
ukraina-2-1920-jpg
I en folkomröstning hade ja-siffran en betydande majoritet (den exakta siffran varierar så enormt beroende på vilken källa man använder att vi definitivt inte kan ge någon exakt siffra) och därefter förklarade Krims autonoma regering sin självständighet och de upptogs i den ryska federationen. 3 Den Ja-siffra som uppgetts till över 90% i denna folkomröstning är givetvis alldeles för hög om vi ser på hela befolkningen. Procenten av de röstande uppges i Wikipedia vara 81,37%, men det måste anses som tvivelaktigt eftersom majoriteten av Krimtatarer bojkottade folkomröstningen och även många Ukrainare. De röstande uppgick, enligt en annan källa, till 50-60%. Detta är ju helt förklarligt mot bakgrunden av den etniska pluralismen. Helt naturligt är Tatarerna, som är Turkmener, turkvänliga. Turkmener är spridda över Europa och Asien, men den stora majoriteten bor i Turkmenistan. Dessutom måste ju säkert ett stort antal Ukrainare också ha röstat för alternativet att förbli en del av Ukraina, vilket var det andra alternativet i omröstningen.4

En väsentlig detalj i resultatet av denna folkomröstning är givetvis frågan om hur röstningen tillgick. Det har påståtts att den ryska armén invaderade Ukraina och att ukrainarna röstade under vapenhot från de ryska militära styrkorna. Aftonbladet som inte är ett massmedium känt som en överdriven sympatisör för Ryssland skriver: ”Ryska trupper som omringat ukrainska militärbaser på Krim har dragit sig tillbaka, rapporterar norska medier. Bara tre baser ska ännu vara belägrade. Samtidigt har parlamentet på Krim enhälligt röstat för att bli en del av Ryssland.”
Svobodas ledare och McCain imagesCAZYG1LL
Slutligen ett ord om begreppet ’stormakt’. Vår kommentator anser att det begreppet inte gäller för Ryssland. Det är ju helt subjektivt vad vi vill se som en stormakt. USA vill givetvis vara den enda stormakten i en totalt unilateral värld. Efter alla Washingtons vansinniga och övermodiga dåd i de nu helt förstörda länder där de härjat och massmördat, kommer det dock utan tvivel att bli rum för andra nationer att spela med i spelet om världsdominans. USA har, något som Sverige inte tycks ha insett, spelat ut sin roll som världens ledare.

Om det är Ryssland eller Kina som ska anses som den kommande rivalen till stormakt status är väl oklart idag. För min del har jag inget behov av varken någon unilateral eller bilateral världssyn. Jag skulle helt subjektivt föredra att ha flera länder som inte tävlar om makten eller om titeln som stormakt, utan som samarbetar i fredligt syfte. D.v.s. detta förutsätter ju att vi nu äntligen en gång ska få se ett slut på denna oerhörda arrogans och megalomani som representeras av USA och som världen inte längre kan leva med.

Vad beträffar den ekonomiska, militära och geopolitiska situationen (för att citera kommentatorns ord) – om vi jämför Ryssland och Kina, så är de, trots alla skillnader dem emellan, förmodligen ungefär lika starka i militärt avseende, även om Rysslands vapen är
mera avancerade.5 Ekonomiskt lär det vara omöjligt att jämföra två så totalt olika nationer. Kina har gjort enorma framsteg under de senare decennierna vad beträffar levnadsstandard och mänskliga rättigheter och har kanske nästan kommit upp till Rysslands nivå. Däremot är deras ekonomiska situation idag inte så stark som den en gång ansågs vara.
Emellertid har Ryssland en enormt sofistikerad försvarskapacitet, troligen teknologiskt överträffande t.o.m. USA i snabbhet och precision. För Ryssland gäller det dock endast defensiv kapacitet, eftersom aggression överhuvudtaget aldrig har varit deras syfte. De vill, förklarligt nog, behålla och försvara mot hot från väster, sitt nationella och kulturella territorium

En kort kommentar till anklagelsen för att ha presenterat ’konspirationsteorier’.
Ryssland försvarade de regioner som förklarat sig självständiga efter Sovjetunionens upplösning. Ryssland har givetvis gjort alla försök att behålla de etniskt ryska regioner som ville hålla kvar stödet från det land som de ansåg sig tillhöra. Det är givetvis en fråga om kulturell tillhörighet, ett viktigt faktum som USA helt sett bort ifrån.

När det gäller Ukraina är det hela mycket klart. Givetvis har Washington aldrig erkänt att de låg bakom kuppen i Kiev, trots att hela världen vet detta. Victoria Nuland, ’Assistant Secretary of State for Europe’, var i tydlig maskopi med de nynazistiska legoknektarna i den våldsamma kuppen där de angrep den etniska ryska befolkningen i ett länge pågående upplopp som kulminerade på Maidan i februari 2014 och som orsakade massmord och enorm förstörelse i centrala Kiev. Flera av nynazisterna hade hakkors på ärmen och de uppförde sig som grymma blodtörstiga huliganer. De dödade och totalförstörde allt omkring dem.1

Ukrainas befolkning har alltid haft en betydande del fascistiska, nynazistiska element (Nazister under andra världskriget) och Washington hade nu lanserat dessa för att skapa en ny västvänlig och ryskfientlig regering som ett stort steg i deras kampanj för att krossa Ryssland. Protesterna som började i november kulminerade i slutet av februari. Pressen kallade ligisterna för demonstranter, men de var snarare legoknektar hyrda av Washington och räknade många icke-Ukrainare i sina vilt huggande, brännande, mördande härar av ’thugs’. Antalet döda i dessa kravaller är omöjligt att finna en tillförlitlig siffra för, men de uppgick i flera fall till över 50 under en enda dag.

Följden till dessa upplopp blev som vi alla vet, att den ryskvänlige Viktor Janukovytj måste fly till Ryssland, och han blev ersatt som president av Petro Porosjenko. Porosjenko har förklarat öppet att han kom till makten genom en kupp. Val hölls dock i oktober men det var inte helt klart att Porosjenko vann detta val. Separatisterna i Donbass regionen kunde inte rösta, och utgången är mycket omtvistad. Ukraina är definitivt nu ett delat land.

Krimkrisen kom snabbt efter kuppen i Kiev. Efter en så totalt våldsam och illegal kupp som helt ändrade deras syn på Ukraina, så helt öppet understödd av USA, ville naturligtvis inte Krimborna förbli under Ukrainas korrumperade regering.2 Det finns en minoritet av Ukrainare på Krim (15%) och det finns även en stor mängd Krimtatarer (12%), men den stora majoriteten är ryssar. Det följde ett uppror av den ryska Krimbefolkningen i den autonoma republiken Krim i slutet av februari, som ledde till folkomröstningen vars resultat genomgående ifrågasatts av den USA-lydiga västvärlden och massmedierna.

”The majority population in Crimea speaks Russian, identifies with Russia and was formally a part of Russia until the region was transferred to Ukraine as a largely administrative measure in 1954 when Ukraine and Russia were full republics united in one country: the Union of Socialist Soviet Republics.The vote by Crimea to leave Ukraine has led to a chorus of condemnation and economic sanctions against Russia by the United States and all the NATO governments of Europe.” (Global Research)
Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitledFascistiske Svobodas ledare Tyahnybok
I en folkomröstning hade ja-siffran en betydande majoritet (den exakta siffran varierar så enormt beroende på vilken källa man använder att vi definitivt inte kan ge någon exakt siffra) och därefter förklarade Krims autonoma regering sin självständighet och de upptogs i den ryska federationen. 3 Den Ja-siffra som uppgetts till över 90% i denna folkomröstning är givetvis alldeles för hög om vi ser på hela befolkningen. Procenten av de röstande uppges i Wikipedia vara 81,37%, men det måste anses som tvivelaktigt eftersom majoriteten av Krimtatarer bojkottade folkomröstningen och även många Ukrainare. De röstande uppgick, enligt en annan källa, till 50-60%. Detta är ju helt förklarligt mot bakgrunden av den etniska pluralismen. Helt naturligt är Tatarerna, som är Turkmener, turkvänliga. Turkmener är spridda över Europa och Asien, men den stora majoriteten bor i Turkmenistan. Dessutom måste ju säkert ett stort antal Ukrainare också ha röstat för alternativet att förbli en del av Ukraina, vilket var det andra alternativet i omröstningen.5

En väsentlig detalj i resultatet av denna folkomröstning är givetvis frågan om hur röstningen tillgick. Det har påståtts att den ryska armén invaderade Ukraina och att ukrainarna röstade under vapenhot från de ryska militära styrkorna. Aftonbladet som inte är ett massmedium känt som en överdriven sympatisör för Ryssland skriver: ”Ryska trupper som omringat ukrainska militärbaser på Krim har dragit sig tillbaka, rapporterar norska medier. Bara tre baser ska ännu vara belägrade. Samtidigt har parlamentet på Krim enhälligt röstat för att bli en del av Ryssland.”

Slutligen ett ord om begreppet ’stormakt’. Vår kommentator anser att det begreppet inte gäller för Ryssland. Det är ju helt subjektivt vad vi vill se som en stormakt. USA vill givetvis vara den enda stormakten i en totalt unilateral värld. Efter alla Washingtons vansinniga och övermodiga dåd i de nu helt förstörda länder där de härjat och massmördat, kommer det dock utan tvivel att bli rum för andra nationer att spela med i spelet om världsdominans. USA har, något som Sverige inte tycks ha insett, spelat ut sin roll som världens ledare.

Om det är Ryssland eller Kina som ska anses som den kommande rivalen till stormakt status är väl oklart idag. För min del har jag inget behov av varken någon unilateral eller bilateral världssyn. Jag skulle helt subjektivt föredra att ha flera länder som inte tävlar om makten eller om titeln som stormakt, utan som samarbetar i fredligt syfte. D.v.s. detta förutsätter ju att vi nu äntligen en gång ska få se ett slut på denna oerhörda arrogans och megalomani som representeras av USA och som världen inte längre kan leva med.

Vad beträffar den ekonomiska, militära och geopolitiska situationen (för att citera kommentatorns ord) – om vi jämför Ryssland och Kina, så är de, trots alla skillnader dem emellan, förmodligen ungefär lika starka i militärt avseende, även om Rysslands vapen är
mera avancerade.4 Ekonomiskt lär det vara omöjligt att jämföra två så totalt olika nationer. Kina har gjort enorma framsteg under de senare decennierna vad beträffar levnadsstandard och mänskliga rättigheter och har kanske nästan kommit upp till Rysslands nivå. Däremot är deras ekonomiska situation idag inte så stark som den en gång ansågs vara.
lofven-poroshenkoLöfven hjälper stolt USA:s statskuppspresident
Emellertid har Ryssland en enormt sofistikerad försvarskapacitet, troligen teknologiskt överträffande t.o.m. USA i snabbhet och precision. För Ryssland är det dock endast defensiv kapacitet som är objektivet. De vill, förklarligt nog, behålla och försvara mot hot från väster, sitt nationella och kulturella territorium.

En kort kommentar till anklagelsen för att ha presenterat ’konspirationsteorier’.
I varje fall som en teori inte passar till en persons eller en regerings egennyttiga teori, så blir den stämplad som konspirationsteori. Så lätt att komma ifrån försvar för sina handlingar. Ännu ett paket på posten från USA. Släpp propagandan lös i stället för att svara på obekväma frågor och anklagelser. De oljar sina maskiner väl i USA, och oljan sprider sig snabbt.

Några andra artiklar om Ukraina.
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper
Vågar du verkligen se Oliver Stones film om Ukraina
Granskning av svenska dagstidningars rapportering om Ukraina-krisen

Fotnoter.
1 Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, ”Democratic Institutions” (Information Clearing House)
2 Det hade ju funnits grav korruption under den ryskvänlige Viktor Janukovytj också, men den nya formen av korruption var orkestrerad av USA och den satt mycket illa med i synnerhet den ryska Krimbefolkningen.
3 Till och med CNN som inte är känd för sin objektivitet skriver helt sanningsenligt ”Turnout was high, but many Crimean Tatars, an ethnic Turkic group with deep roots on the peninsula, were boycotting the vote, as were many ethnic Ukrainians.
4 ”A Russian Warning” By Dmitry Orlov, The Saker, Victor Katsap and Evgenia Gurevich

intressant.se , , , , , , , , Ukraina

  41 comments for “Rysslands ”aggression” mot Ukraina

 1. 11 augusti, 2016 at 07:37

  Ja, det finns en förklaring till den svenska russofobin. Intensiv hatkampanj utan like samt hets- och krigspropaganda i Goebels stil har gjort Rysslandsfientligheten till en standard i den s.k. politiska korrektheten. Bedrövlig! Vilken värld lever vi i?

 2. 11 augusti, 2016 at 07:49

  Stor all-ukrainsk pilgrimsmarsch för fred med 80000 deltagare skapar hopp. Hoten mot marschen var många, bomber upptäcktes längs rutten marschen skulle gå och högerextrema lovade att döda deltagare om de gav sig iväg Men marschen avlöpte väl: https://www.rt.com/news/353588-orthodox-procession-peace-kiev

 3. Nya tongångar
  11 augusti, 2016 at 08:24
 4. Christian
  11 augusti, 2016 at 08:25

  ”Procenten av de röstande uppges i Wikipedia vara 81,37%, men det måste anses som tvivelaktigt eftersom majoriteten av Krimtatarer bojkottade folkomröstningen och även många Ukrainare. De röstande uppgick, enligt en annan källa, till 50-60%.”

  Det hedrar Siv att hon är så rakryggad att avfärda det officiella valresultatet som strunt. Att många andra har svalt det officiella valresultatet med hull och hår säger egentligen mer om deras förmåga att använda sunt förnuft och logiskt tänkande.

 5. Sparven
  11 augusti, 2016 at 08:53

  Delar en artikel om Natos informationskrig mot sin egen befolkning. Vi ser detta i svenska medier också!
  https://midtifleisen.wordpress.com/2016/07/29/natos-informasjonskrigforing-mot-sin-egen-befolkng/

  En annan länk som också visar Natos propagandaverktyg.

  http://www.globalresearch.ca/nato-psychological-operations-psyop-to-influence-emotions-and-sway-public-opinion/5538249

 6. Sparven
  11 augusti, 2016 at 08:58

  Christian: Tråkigt men din desinformation stämmer inte. Tatarerna som grupp bojkottade inte valet och tatarerna är knappt 10% av befolkningen. Gör om gör rätt med matten!

  • Christian
   11 augusti, 2016 at 09:15

   Sparven jag återger bara vad Siv skriver i inlägget och kommer inte med någon egen information.

   • Sparven
    11 augusti, 2016 at 10:06

    Christian: Är inte tatarerna runt drygt 10%? Förnekar du detta?

    • Christian
     11 augusti, 2016 at 14:57

     Sparven, jag har ingen aning hur många de är utan återger bara vad Siv skriver i inlägget. Tycker därför du borde ställa dina fråga/kommentar till henne istället för till mig.

     • sparven
      11 augusti, 2016 at 16:13

      Christian: jaha så du avfärdar alltså inte valresultatet? Det var starkt gjort av dig.

      • Christian
       11 augusti, 2016 at 17:56

       Sparven, jag förkastar det officiella valresultatet precis som Siv gör i inlägget.

       • 11 augusti, 2016 at 19:22

        Siv förkastar inte valresultatet men för en diskussion om de olika uppgifterna om hur stor den stora majoriteten var.

 7. Häleri Klintan
  11 augusti, 2016 at 09:08

  Under tiden som vi matas med västpropaganda om falska aggressioner och hot så fortsätter skandalerna om Häleri C. att växa.

  https://www.rt.com/usa/355447-clinton-emails-state-department-foundation/

 8. 11 augusti, 2016 at 11:11

  Utmärkt bakgrund till Krimtatarerna:

  https://www.rt.com/op-edge/187724-crimea-tatars-election-russia/
  En till källa:
  http://www.euronews.com/2014/03/16/crimean-tatars-boycott-vote-as-pro-russians-prepare-for-victory
  Givetvis var Tatarerna delade. 100% är alltid en mycket osannolik siffra.
  Tatar leader says Crimean Tatars boycotted “referendum” —
  http://euromaidanpress.com/2014/03/17/tatar-leader-says-crimean-tatars-boycotted-phony-referendum/#arvlbdata
  En av de viktigaste punkter jag vill citera här är emellertid Krimtartarernas historia. Jag lade till en fotnot om Stalin och Krimtataerna, men den kom in för sent och den kom inte med. Här är den nu:

  ”The forcible deportation of the Crimean Tatars from Crimea was ordered by Joseph Stalin as a form of collective punishment under accusations of collaborating with the Nazi occupation regime in Taurida Subdistrict during 1942–1943. The state-organized removal is known as the Sürgünlik in Crimean Tatar. A total of more than 230,000 people were deported, mostly to the Uzbek Soviet Socialist Republic. This included the entire ethnic Crimean Tatar population, at the time about a fifth of the total population of the Crimean Peninsula.”

  Jag kommer int ihåg vad min källa var för mitt uttalande om bokottandet av folkomröstningen av Krimtatarerna, men jag använder bara kredibla källor. Om Krimtatarena utgör 10 eller 12% av Krimbefolkningen kan väl vara hugget som stucket.

  Så jqg hoppas detta kan lägga till ro det lilla meningsutbytet mellan Christian och Sparven

  • Alex
   11 augusti, 2016 at 13:57

   Krim hade vid omröstningen någonstans runt 2,1-2,2 miljoner människor.
   Att 10%, 200 000 krimtatarer skulle rösta emot en federering innebär att nära 100% av krimtatarer röstade inklusive nyfödda.

   Det fanns även internationella observatörer på plats även om de inte var officiellt accrediterade av flera stater så godkände vissa stater observatörerna.

   Hade valen varit orättvisa hade vi i alla fall fått höra detta vilket vi aldrig fick.
   Sedan kan vi konstatera att dessa observatörer konstaterade att runt 60-80 000 krimtatarer struntade i att rösta och 30-40 000 röstade varav en 1/3 del för federering.

   Vad Wikipedia inte säger är detaljerna i dessa siffror. 81% röstande av hela befolkning är kanonbra! Jämför bara med EU-valen i Europa som sällan når mer än 40%.

   Av de som faktiskt röstade röstade Nära 96% för federering. De som inte röstar räknas inte och det är så demokrati fungerar. Hyckleri att gnälla på Krimtatarer som deltog alltså med drygt 2-3% av hela befolkningen. Snacka om minoritetsfokus.

 9. Thomas
  11 augusti, 2016 at 14:44

  Visst kan man diskutera och ifrågasätta om händelserna i Ukraina var ett folkligt uppror mot en korrupt och dålig regim – eller om det var en kupp iscensatt av USA. (Jag blir ibland fascinerad av hur man kan tro att USA har så stor makt….)
  Och visst kan man på samma sätt fråga sig om folkomröstningen i Krim var legal eller inte. Visserligen har FN tydligt sagt att den inte var legal.

  Men det är helt oväsentligt. Min kommentar var enbart byggd på det faktum att Ryssland gick in i Krim med beväpnad militär för att annektera provinsen. Det faktumet nämns inte i Siv’s svar.
  När Ryssland, i strid med folkrätt och helt utan stöd av FN, annekterar en strategisk provins i ett grannland är det väl rätt självklart att det finns en viss oro för Rysslands aggression.
  Det finns en stor rysktalande minoritet i de baltiska staterna – har Ryssland för avsikt att ”befria” dem också?

  Jag är djupt orolig för den aggression som Ryssland visar i vårt närområde och som Kina står för i Sydkinesiska sjön. Det är en giftig sörja som utan tvekan kan utlösa en ny, stor militär konflikt.

  • 11 augusti, 2016 at 16:01

   Det finns inte alls stöd för påståendet att Ryssland gick in i Krim med beväpnad militär för att annektera provinsen. Detta är helt väsentligt.
   Starkt folkligt stöd för åter införlivning, oblodigt.
   Statskuppen i Kiev är väl belagd dock.

   Vad säger du om de stora militära konflikterna i Mellanöstern med USA som helt dominerande aktör och krigsherre. Över en miljon dödade, fler skadade och miljoner flyktingar i Europa. Någon oro för dessa realiteter?

  • Benny
   11 augusti, 2016 at 16:44

   Man måste vara ordentligt hjärntvättad av MSM om man inte ser vilket nation det är som är aggresiv i sin politik! Det finns bara en nation i världen som för det mesta ligger bakom de flesta konflikter och det är USA! Allt annat är struntprat!

  • Hur man smutskastar Ryssland - lektion för nyttiga idioter
   11 augusti, 2016 at 17:10

   Djupt orolig att nästa gång Hillary svimmar, så är det p g a Ryssaggression.

  • 11 augusti, 2016 at 17:26

   Thomas — Det är fullkomligt klart för hela världen som lyssnar på de rätta källorna, inte enbart DN och andra mass medier som förvrider sanningen att kuppen i Kiev var orkestrerad av Washington. Victoria Numland har helt offebtligt sagt att USA lagt ut 5 miljarder $ för att ”stödja” ett Ukraina som inte är ryskvänligt utan USA vänligt. ”Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, ”Democratic Institutions” (Information Clearing House)” (fotnot 1.)
   Du säger ”Min kommentar var enbart byggd på det faktum att Ryssland gick in i Krim med beväpnad militär för att annektera provinsen. Det faktumet (sic) nämns inte i Siv’s svar.” — ”Faktuml???” VAD utgör ett faktum för dej? Visst ”nämner” jag detta ”faktum”. Jag sa helt tydligt att den ryska militären LÄMNADE de militära baserna:
   ”En väsentlig detalj i resultatet av denna folkomröstning är givetvis frågan om hur röstningen tillgick. Det har påståtts att den ryska armén invaderade Ukraina och att ukrainarna röstade under vapenhot från de ryska militära styrkorna. Aftonbladet som inte är ett massmedium känt som en överdriven sympatisör för Ryssland skriver: ”Ryska trupper som omringat ukrainska militärbaser på Krim har dragit sig tillbaka, rapporterar norska medier. Bara tre baser ska ännu vara belägrade. Samtidigt har parlamentet på Krim enhälligt röstat för att bli en del av Ryssland.” Ingen rysk invasion ägde rum. Du kan väl förstå lika väl som jag, med bara en liten aning av god vilja (kan du för en sekund lämna åt sidan dina enträgna fördomar?) att om västvärlden (och FN) inte godkänner utgången av omröstningen så är det givetvis därför att de går i USA:s ledband. Och du som tycks vara så hjärntvättad av USA:s propaganda ska ställa frågan om USA har så stor makt. Du är ju själv offer för deras intensiva upprepningspropaganda. En lögn upprepad ideligen om och om igen får till slut, för majoriteten av folk som lyssnar karaktären av sanning. Har du aldrig läst Orwell’s 1984. Ett absolut ’måste’ om du verkligen vill se hur vår värld ser ut idag. Det är inte en uppbyggande syn. Det enda som möjligen skulle kunna rädda världen (oss) vore om vi kunde inse att en multi-lateral värld skulle fungera enormt mycket bättre. Om vi fortsätter att låta världen styras av Washington, är vi sålda.

   • sl
    11 augusti, 2016 at 18:59

    Orwells 1984 handlar om Sovjetunionen, den föddes ur Orwells erfarenhet av den sovjetryska politiken under spanska inbördeskriget. Emmanuel Goldsteins testamente var en övertydlig blinkning till Trotskij som förstods av hela sina samtid, numera läses 1984 boken som fan läser bibeln, ingen fattar längre bakgrunden. Det är å andra sidan ett hälsotecken, sovjetisk politik är helt enkelt obekant, ett resultat av socialismens sjunkhål. Läs gärna 1984, den är utmärkt, särskilt testamentet.

   • Thomas
    12 augusti, 2016 at 11:02

    Men då är vi ju helt överens i sakfrågan, Siv.
    Som du skriver, Ryska styrkor omringade Ukrainska militärförläggningar. Dvs ett militärt angrepp på en granne.
    Det är just den militära aggressionen jag vänder mig emot!

    Vad som hände innan det och vad som hände efter det är uppe för diskussion och tolkning, men vi verkar vara helt överens om att det förekom ett Ryskt militärt angrepp på Krim.

    Jag tycker uppriktigt att det är synd att inte Ryssland inte gick en annan väg efter det att Sovjetunionen föll samman. De kunde ha byggt en stabil och bra ekonomi istället för att vara så beroende av olja och naturgas. De kunde ha byggt upp en tillverkningsindustri, liknande den i Kina, och haft en stabil ekonomi. Då hade de inte behövt vara så aggressiva som de tyvärr är idag.

    • 12 augusti, 2016 at 18:03

     Men bäste Thomas, det var ingen AGGRESSION. Det var ingen INVASION. Det är där du ser det hela fördomsfullt. En DEL av den ryska militären hade lämnats kvar för att BESKYDDA de röstande. Det hade alltid funnits militär närvaro på Krim — givetvis. Det finnas en stor rysk flottbas vid Svarta Havet där. Givetvis fanns det alltid rysk militär närvarande. Du har ju sett nu hur angelägna Ulrainarna är att sabotera allt som gör att Krimborna kan leva ett normalt och fredligt liv. Alla vittnen (givetvis internationella) bedyrar att valet gick mycket fredligt till. Också f.ö. Krimborna själva. Jag har sett video-intervjuer av röstande Krimbor. Allt var så lugnt som det möjligen kan vara. Varför måste du insistera på att det fanns en ryskt aggression? Det är så solklart, om du ser på situationen utan dina ryskfientliga glasögon, att Moskva inte har den minsta avsikt, även efter den sista kommentaren på tyska, är jag fullt övertygad om att Putin aldrig kommer att börja ett aggressivt krig. Tro bara inte att jag dyrkar mannen. Inte alls. Tills alldeles nyligen när han visade sej vara en verkligt skicklig och eftertänksam statsman (i motsats till Washington-gänget som dödar och föröder med hurrarop) gav oss alla hopp om att det möjligen — möjligen kunde finnas en klok statsman som skulle kunna visa Washington att man inte går ut och mördar och föröder utan negativa följder. Hur skulle världen se ut om alla följde Washingtons recept och bara satt igång med mördandet??? Om han nu har ändrat sin ton till något mera aggressivt så är det alldeles klart för att få Washington att förstå, to get a message across to Washington. De MÅSTE upphöra med sina illegala destruktiva krig och äntligen lära sej att leva med andra länder, inte MOT andra länder. Är det inte en junta psykopater som styr världen och åtminstone måste vi börja med att få den svenska regeringen att se att de är på alldeles fel sida. Har du sett bilden av Löfvén och Poroshenko?
     http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Kiev/Aktuellt/Nyheter/Stefan-Lofven-besokte-Kiev-sys/
     Om något kan kritiseras i Putins handlande i denna enorma kris som vi är mitt inne i så är det ju att han är alltför lågmäld. Han har en lågmäld och behärskad stil som är beundransvärd i mitt tycke. Men då och då blir han förbannad och det är mycket bra. Washington gänget är lite döva och dumma och vi måste höja rösten ibland för att få dem att höra, om än inte att förstå. De förstår tydligen bara vapen. Och det är det som är så enormt skrämmande.

    • M
     13 augusti, 2016 at 10:05

     ” Jag tycker uppriktigt att det är synd att inte Ryssland inte gick en annan väg efter det att Sovjetunionen föll samman. De kunde ha byggt en stabil och bra ekonomi istället för att vara så beroende av olja och naturgas. De kunde ha byggt upp en tillverkningsindustri, liknande den i Kina, och haft en stabil ekonomi. Då hade de inte behövt vara så aggressiva som de tyvärr är idag.”

     Svaret finner du i denna artikel från 1999 av Dan Josefsson:
     http://josefsson.net/artikelarkiv/57-konsten-att-foerstoera-ett-land.html

  • M
   11 augusti, 2016 at 23:26

   Thomas!
   Du upprepar som en ”papegoja” Ryssland folkrättsbrott, men bryr dig inte om att innan dess, i samband med kuppen har begåtts brott mot internationella avtal!?

   Mycket bra analys av en klok man, Gordon Hahn (is an Analyst and Advisory Board Member of the Geostrategic Forecasting Corporation, Chicago, Illinois; Adjunct Professor and Senior Researcher, Middlebury Institute for International Studies at Monterey):

   ”International and Domestic Coercive Escalation
   Foreign influences can push conflicting sides to escalate in the belief they have powerful foreign backers, the support of which can tip the scales in their favor. In mid-December, President Yanukovych was set to travel to Moscow for discussions on a possible economic rescue package and Ukraine’s involvement in the Eurasian Economic Union. It was at this crucial point that Washington stepped up its backing for the protests and would-be revolution.

   On Wednesday, December 12th, US Deputy Secretary of State Viktoria Nuland and US Ambassador to Kiev Jeffrey Pyatt encouraged the demonstrators to stay the protest course by walking through Maidan Square and handing out cookies. In a press conference during her visit, Nuland said she had a “tough but realistic” conversation with President Yanukovych and believed it possible to save Ukraine’s “European future” if he showed “leadership.” US State Department spokesperson Jen Psaki suggested the US might impose sanctions on Ukraine, and the US government-funded think tank Freedom House called on Yanukovych to resign immediately and declare early elections as “the only non-violent way to end the standoff with demonstrators.” Like Nuland, German Foreign Minister Guido Westerwelle toured the Maidan protest camp with two Ukrainian opposition leaders and asserted that “Ukraine should be on board with Europe.”[38] The Polish Foreign Ministry set up a tent on Maidan Square, according to some reports.[39]

   At the same time, the US government began to threaten Yanukovych with sanctions as punishment for the November 30th violence. The statements began to hold the Ukrainian administration for any violence by police forces, even if it came in response to demonstrators’ violence, which was increasing among the nationalists. On December 11th Sen. Ben Cardin, head of the U.S. CSCE Helsinki Commission issued a warning: “If the Ukrainian government does not take concrete action to improve the situation, the international community should seriously consider additional measures, including targeted sanctions against Ukrainian officials responsible for violations human rights, including the repression of peaceful protests.”[40] The same day, U.S. State Depertment spokeswoman Jen Psaki stated that all policy options, including sanctions, were on the table.[41] At the same time, eleven U.S. senators introduced a draft Senate resolution No. 319 stipulating that “in case of further use of force against peaceful protesters, the US president and Congress may consider whether to apply targeted sanctions, including visa restrictions and the freezing of assets, on the persons responsible for the issuance of the order or commit violence.”[42]

   In the days that followed the cookie walk and threats of U.S. sanctions, the barricades that had been disappearing from the square were returned by the demonstrators. But on Sunday, December 15th, a rally of some 200,000 supporting Ukraine’s ‘European choice’ was feted by two US Senators – Democrat from Connecticut Sen. Christopher Murphy—sponsor of Senate resolution No. 319 threatening sanctions against Yanukovych—and former Republican Party presidential candidate John McCain (Arizona), well-known for his anti-Russian and bitterly anti-Putin stances. McCain’s words seemed calculated to whip up an anti-Russian sentiment. He declared: “We are here to support your just cause, the sovereign right of Ukraine to determine its own destiny freely and independently. And the destiny you seek lies in Europe. We…want to make it clear to Russia and Vladimir Putin that interference in the affairs of Ukraine is not acceptable to the United States. People of Ukraine, this is your moment. The free world is with you, America is with you, I am with you.”

   Warning Putin not to interfere in Ukrainian politics from Maidan Square in central Kiev seemed blatantly hypocritical and designed to antagonize Moscow.[43] While in Kiev, McCain also met with ultra-nationalist Svoboda party leader Oleh Tyagnibok, whose followers had been and would continue to play a leading role in the violence on Maidan and the ultimate coercive seizure of power in February. Russian officials not surprisingly expressed their dissatisfaction with this American interference.[44]

   Taken together or simply in its essential parts, the activity of Nuland, Payatt, McCain and Smith seems to constitute a violation of the Helsinki Final Act’s clauses banning the interference of member-states of the OSCE in the domestic politics of its other member-states. The Final Act’s Section VI on ‘Non-Intervention in Internal Affairs’ reads:

   ”The participating States will refrain from any intervention, direct or indirect, individual or collective, in the internal or external affairs falling within the domestic jurisdiction of another participating State, regardless of their mutual relations.

   They will accordingly refrain from any form of armed intervention or threat of such intervention against another participating State.

   They will likewise in all circumstances refrain from any other act of military, or of political, economic or other coercion designed to subordinate to their own interest the exercise by another participating State of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of any kind.

   Accordingly, they will, inter alia, refrain from direct or indirect assistance to terrorist activities, or to subversive or other activities directed towards the violent overthrow of the regime of another participating State (author’s emphases)”.[45]

   Article VI’s final clause referring to the refraining ‘from direct or indirect assistance to … subversive activities directed toward the violent overthrow of the regime of another participating State’ is perhaps gotten around or trumped by the deniability—dubious albeit—provided by the ‘dual-use political technologies of democracy promotion and color revolutions described in previous chapters. It would seem that the politics, indeed crisis politics on the Maidan in those days, would constitute the ‘internal affairs falling within the jurisdiction’ of Ukraine and not that of the US or its officials. Nuland, Pyatt, and McCain clearly failed to ‘refrain from any intervention, direct or indirect, individual or collective,’ in Ukraine’s internal affairs.

   Moreover, the Budapest Memorandum much cited by Western officials and pundits after Russia annexed Crimea from Ukraine in March 2014 to prove Putin had violated international law and the ‘rules of the game,’ pledged Russia and the U.S. to a “commitment to Ukraine, in accordance with the principles of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, to respect the independence and sovereignty and the existing borders of Ukraine.”[46] Thus, the West had violated not just the Helsinki Final Act but very arguably the Budapest Memorandum as well—one of the pillars of Ukraine’s state sovereignty—by encouraging revolutionaries to continue their demonstrations, helping to fund those same revolutionaries, and backin their illegal takeover after the fact as a ‘democratic’ development. For Moscow, this could be the green light to reunite the Crimea, the status of which Moscow agreed not to raise on the basis of the Budapest Memorandum’s assurances, which rendered Ukraine a neutral country.”

   http://gordonhahn.com/2016/02/26/working-paper-revisedupdated-edition-escalation-points-1-5-in-the-ukrainian-revolutionary-crisis-november-2013-january-2014/#_ftn24

 10. 11 augusti, 2016 at 20:48

  Det är väldigt lite lätt att säkert veta vad som är fågel eller fisk i dags dato.

 11. M
  12 augusti, 2016 at 11:22

  ”Påståenden om ”RYSK AGGRESSION” och ”RYSKA TRUPPER”

  1. Varför Poroshenko, som i vartenda uttalande hävdade ”rysk aggression”, inte ville att en tingsrätt skulle, juridiskt, fastställa den ryska aggressionen??

  Poroshenko ville inte att Shevchenkovsky tingsrätt i Kiev ( pga stämningsansökan inlämnat av ukrainske människorättsaktivisten Stanislav Batrin 2014) skulle slå fast den ”ryska aggressionen”.

  ”On February 9th, the Presidency sent a fax to the court requesting it to postpone the session on legal views and their justifications. Furthermore, the position of the President was clearly stated. Poroshenko asked the court to dismiss the claim on the verification of armed aggression by the Russian Federation.

  The Ministry of Internal Affairs played a strange part in the process: at first, the MIA posted some information on its site that disputed the presence of regular Russian troops in the Ukraine. However after the court demanded evidence, the Ministry responded that they couldn’t provide it because the person who has it is on a business trip.

  Ukraine can’t decide whether there was an aggression or not. Probably, they are afraid that the world media and political entities that verbally support the Kiev government know there has been no aggression.
  http://russia-insider.com/en/politics/russia-vs-ukraine-two-countries-numbers-video/ri15432

  2. MP Evgeni Muraev krävde i en TV intervju med den ukrainska kanalen ”112” att ukrainska regeringen lägger alla kort på bordet/bevis om ”ryska trupper” i Ukraina:

  ”In the explosive interview for Ukrainian news channel 112 Ukraina, Evgeni Muraev criticized the government’s failed political and economic policies, and said directly that after over two years of conflict in the east of the country, Kiev has not yet been able to provide any convincing evidence of Russian military involvement there.

  ”We hear about a million proofs [of Russian aggression in eastern Ukraine],” Muraev noted. ”Let’s present them to the world! In Europe, they no longer take such statements seriously.”

  Unfortunately, he added, the authorities aren’t willing to provide even their own people’s representatives with evidence to that effect.

  The MP explained that a month ago, he submitted a formal request to the Security Service of Ukraine (SBU) and the country’s Ministry of Defense, asking them to provide information on exactly which Russian military units are involved in the conflict.

  ”According to the law on the status of parliamentary deputies, they were required to provide me with an answer, but neither the SBU nor the Ministry of Defense has given me with any information about it,” the lawmaker complained.

  Effectively, Muraev suggested, Ukrainian, and the rest of the world for that matter, are simply being deceived by authorities in Kiev.

  ”Every television set across the country is saying that these [Russian units] exist somewhere – so [let the government] show them! Then no one, either in Europe, in Ukraine, or anywhere would have any doubts,” the MP noted.
  https://www.youtube.com/watch?v=RZK64LDIKF4
  http://sputniknews.com/europe/20160806/1043998951/lawmaker-demands-evidence-russian-troops.html

 12. M
  12 augusti, 2016 at 11:29

  Putin tappade tålamodet, kallade (helt rätt) Poroshenko ”puppet”

  ”Putin throws down the gauntlet – takes aim at US, calls Poroshenko ”puppet”
  It is much more common for Putin to speak softly, and carry a big stick. This Teddy Roosevelt approach to geostrategy has worked well for him, even if superficially pro-Russian detractors and critics would like him to engage in fare more chest beating than would be appropriate for a statesmen having this level of caliber and international respect.

  This is why yesterday’s statement can only be interpreted as an ultimatum that will be followed by some no-doubt history making, and serious action.

  …/Putin clarifies, of course, that it is because Poroshenko is but a puppet, entirely beholden to the US who placed him in power following a violent and illegal coup. ”
  http://www.fort-russ.com/2016/08/putin-throws-down-gauntlet-takes-aim-at.html

 13. M
  12 augusti, 2016 at 11:32

  OFF TOPIC:

  Stolen Kosovo: the Czech Documentary

  https://off-guardian.org/2016/08/11/stolen-kosovo-the-czech-documentary/

 14. M
  12 augusti, 2016 at 11:41

  Judiska organisationer på Krim avvisar kategoriskt Pjotr Poroshenkos uttalanden om brott mot judiska rättigheter på halvön (som han nyligen gjort till det israeliska parlamentet).

  ”These claims are knowingly false and are a clumsy attempt to pervert the true picture of the existing inter-ethnic peace and accord in Russian Crimea,” the statement conveyed to Interfax-Religion reads.

  The document is signed by the All-Crimean Jewish Congress, Simferopol and Yalta Jewish national and cultural autonomies, the Jewish community of Sevastopol, the Simferopol Community of Orthodox Judaism and the local religious organization of progressive Judaism in the city of Kerch.

  ”Mr. Poroshenko should know that we do not worry for ourselves and our relatives in Crimea. We do not have anti-Semite followers of Bandera, we do not have any military groups, and torch marches with swasticas are not practiced here,” the statement reads and its authors stress that today Crimean Jews are under ”the safe protection of the Russian state.””

  http://www.pravoslavie.ru/english/89230.htm

 15. Thomas Åkerblad
  12 augusti, 2016 at 13:13

  ”Die grosse Anspannung auf beiden Seiten hat Spekulationen über eine neue Eskalation der Ukrainekrise ausgelöst. So warf unter anderem der ehemalige schwedische Premier und Aussenminister Carl Bildt (heute als Berater für Poroschenko tätig) auf Twitter die Frage auf, ob Russland einen Grund für neue militärische Handlungen suche. Genährt werden diese Spekulationen durch eine weitere Aussage Putins vom Mittwoch. Er sagte, dass angesichts der angeblichen Vorfälle auf der Krim weitere Friedensgespräche keinen Sinn mehr ergäben.”

  Länk till en bra sammanfattning i schweiziska Basler Zeitung ”Die Angst vor Putins nächstem OlympiaKrieg” :

  http://bazonline.ch/ausland/europa/Die-Angst-vor-Putins-naechstem-OlympiaKrieg/story/30563602

  • ERIK
   13 augusti, 2016 at 14:06

   Thomas! Carl Bildt har ingen trovärdighet. Fortfarande håller han på med uttalanden om rysk aggression i samband med Georgienkriget. Han tog parti för Saakashvilis version att Georgien anfallits och trots att det nu är konstaterat att Saakashvilli var och är en korrupt lögnare fortsätter CB med sin desinformation. Länkarna från Der Spiegel nedan har nyligen lagts ut på denna blogg. Nu när Georgienpropagandan smulats sönder försöker du återanvända den med vinkling mot Krim istället. CB passar bra ihop med Poroschenko – politikens trollkarlar vars trick avslöjas gång på gång!

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19502468.ab
   http://www.spiegel.de/international/world/terrible-losses-overnight-cables-track-us-diplomatic-efforts-to-avert-russian-georgian-conflict-a-732294.html
   http://www.spiegel.de/international/world/eu-report-independent-experts-blame-georgia-for-south-ossetia-war-a-650228.html

   • 13 augusti, 2016 at 16:41

    Tack för denna första länk, Erik. Om du läste mitt förra inlägg så vet du att jag är ute efter Carl Bildts skalp.
    http://jinge.se/allmant/finns-forklaring-till-svenska-russofobin.htm/comment-page-1
    Jag har nu genom din länk här fått veta att Carl Bildt är en ökänd starkt korrumperad man. Hans link till Carl Rove, Bussh’s ’propaganda minister’ (spin doctor) är mycket väl känd och jag satte den länken som en av anledningarna till hans roll i Assange affären, som var så olaglig som något överhuvud taget kan vara. Vänskapen mellan Rove och Bildt är ju mycket välkänd, men jag säger inte mer om den här. Marianne Ny var alldeles klart köpt av USA (genom tvillingarna Rove & Bildt). Jag var mycket upprörd över denna skamlösa historia. Det var ju så alldeles klart från första början att det var för att göra en tjänst till Washington som det började rotas i Assange’s sexaffärer, som ingen har någonting att göra med eftersom det förklarats att det inte var fråga om våldtäkt. Så det var alldeles klart att om Assange blev utlämnad till Sverige så skulle nästa hållplats bli Guantanamo. Jag skrev an essä om detta för Axis of Logic, den site jag arbetar med. ”Julian Assange extradited to Sweden – high comedy or political drama” — http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_63999.shtml
    Marianne Ny är också helt klart korrumperad. Jag kan inte föreställa mej att någon går i Washingtons ärenden utan att vara korrumperad. Jag önskar bara att någon äntligen kunde komma åt Bildt and get his scalp.

 16. Нешко
  12 augusti, 2016 at 22:20

  Israel källa (Israeli News Live): Russia Moves Tanks Into Position For Major War https://youtu.be/_fqMQZQsB2U
  Vittnesmål/förhör av fångade ukrainska spcops/terrorister som planerade terrodöd på Krimea (under deras infiltreringsförsök dödades två ryssar, en från FSB=ryska säkerhetstjänsten och en soldat från gränsbevakningsstyrkor) sänd på rysk tv (Россия 24):
  https://youtu.be/FeFMS-n__Vo
  https://youtu.be/8zJG3PxjAaw
  Man behöver förstå innehållet för att relativt väl kunde bedöma om deras vittnesmål verkar vara trovärdiga, om de verkar vara skrämda och tvingade till att säga det som spelats in eller de valt att samarbeta och talar sanningen.
  Mer om samma:
  Ukrainian terrorism drives the nail in the coffin of the Normandy Format: http://www.fort-russ.com/2016/08/ukrainian-terrorism-drives-nail-in.html
  Russian border regions face off threat of new Ukrainian attacks: http://www.fort-russ.com/2016/08/russian-border-regions-face-off-threat.html
  Two moves ahead: Russia refuses to slip into Ukrainian trap: http://www.fort-russ.com/2016/08/two-moves-ahead-russia-refuses-to-slip.html

  The nazis have announced attacking Russia beforehand:
  https://www.youtube.com/watch?v=IEMIquLFr5o
  https://www.youtube.com/watch?v=6LKeBdXs6bQ&t=8m

  “Dmitri Yarosh (Trizub and Pravy Sektor, and Assistant Secretary of Council on Defense and National Security): “It is better for us to build our own National State! Does that mean knives to the Moskals and ropes to the Jews? Well, not so unsophisticated. There must be a Ukrainian authority in Ukraine; the titular nation must dominate in business, politics, and culture…then–forced Ukrainization. Russians do not like it? Well, go back to F#cking Russia! Those that don’t want to go–we can help them. Russians are not even Slavs…. Next we will liberate our lands: Voronezh, Kursk, Belogorod Oblast, and Kuban. These are all Ukrainian lands!””

  http://www.globalresearch.ca/ukraines-neo-nazis-stepan-bandera-and-the-legacy-of-world-war-ii/5373773

  • Нешко
   12 augusti, 2016 at 22:42

   … och lite till
   Putin throws down the gauntlet – takes aim at US, calls Poroshenko ”puppet”

   Putins presskonferens (engelska undertexter):
   https://www.youtube.com/watch?v=Ie6xrZ7-CoQ

   http://www.fort-russ.com/2016/08/putin-throws-down-gauntlet-takes-aim-at.html
   A surprising public statement

   In yesterday’s public statement, which took many by surprise, Russian President Putin has thrown down the gauntlet, and openly revealed Moscow’s actual assessment: The present government in Ukraine is illegitimate, was installed by a violent coup backed by the US, and Poroshenko is but a puppet of the US, who acts both blindly and foolishly in carrying out acts of terrorism against the Russian Federation.

   Putin also went on to characterize the assassination attempt upon the life of Igor Plotnitsky, head of the Lugansk People’s Republic, as an act of terrorism. While it is consistent with Russia’s policy to date to consider any acts of violence against the Russian Federation directly as an illegal aggravation, this is the first time since 2014 that Putin has characterized violence against Novorossiyan leadership as a de facto ’international’ event (as opposed to an internal police action within Ukraine), and of terrorism at that.

   In light of all of this, Putin publicly expresses something almost approximating incredulity, that Poroshenko cannot create a rational policy on Russia. Is he simply envious of Putin’s successes in the many countries he deals with, including in the EU and the US, and their sanctions? Putin clarifies, of course, that it is because Poroshenko is but a puppet, entirely beholden to the US who placed him in power following a violent and illegal coup.

 17. Thomas Åkerblad
  13 augusti, 2016 at 15:39

  Intressant referat av Peter kadhammar i Aftonbladet:

  ”Jag sitter i en hörsal och lyssnar på en kortväxt man med sorgsna ögon och ­rufsigt hår.
  Han heter Mustafa Dzhemilev och är ledare för folkgruppen krimtatarer.
  Han befinner sig på Utrikespolitiska ­institutet i Stockholm eftersom den ukrainska halvön Krim har ockuperats och annekterats av Ryssland i strid mot internationell rätt. Mustafa Dzhemilev skulle gärna vara på Krim, där hans fru fortfarande är kvar, men Ryssland släpper inte in honom.
  – – –
  – Ingen kunde tro att en stat skulle ta ­territorium från en annan på 2000-talet …
  Han hostar, en djup och rosslande hosta. Jag ser att vänstra kavajärmen är fläckig.
  – – –
  – Världen tog inte den ryska aggressionen mot Georgien 2008 på allvar. Vi sa då att Putins nästa steg skulle bli Krim. Vi varnade för att ryska diplomater delade ut ryska pass, erfarenheten visar att efter ryska pass kommer ryska stridsvagnar.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article22821137.ab

  • 15 augusti, 2016 at 07:20

   Ett exempel på den vanliga ensidigheten och desinformationen om Georgien-kriget.

   • Calle Bildt
    15 augusti, 2016 at 13:18

    Imponerade att de källor som går emot er (herr Romelsjö och fru N’Neill) politiska övertygelse presenteras som desinformation medan era källor är sanningen.

    • 15 augusti, 2016 at 14:38

     Presentera gärna faktabaserad, konkret information och försök ange vad som är fel i våra källor, bäste ”Calle Bildt”

    • 15 augusti, 2016 at 16:14

     Denna kommentar är lika giltig oberoende om kommentatorn ”Calle Bildt” är förre utrikesministern Carl Bildt eller ej.
     Calle Bildt — Jag tror att världen håller på att få upp ögonen för vad som verkligen sker i denna USA-styrda unipolära värld. Dina och alla andras (Marianne Ny t.ex.) komplotter håller inte mycket längre. Er tid är ute. Men om Du möjligen kunde försöka se hur världen ser ut idag, så skulle det bli klart för dej att det är MYCKET hög tid att den svenska regeringen ändrar kurs. I stället går Stefan Löfvén till Poroshenko och bugar sej inför den förnäme presidenten av ett olagligt land som själv har förklarat att han kom till makten genom en kupp. Du är själv alltför djupt förankrad med Karl Rove i detta förstörelsespel och du kan aldrig mer tvätta av dej smutsen som har gjutit sej som en tvångströja över hela din person. Skyll inte på Anders Romelsjö och mej. Det är Du själv som har bäddat Din säng med alla dina neocon länkar och sympatier. Nu får du ligga i din egen bäddade säng med dina U.S. kumpaner. Have fun. Your time is out. EU är på bristningsgränsen och NATO därmed. Så vi får se hur det blir med det fascistiska Ukraina. Mitt namn, by the way, is O’Neall. Det är ett irländsk namn som du kanske hört någon gång, men jag är helt svensk medborgare och uppvuxen i Sverige.
     Dessutom, som Anders redan sagt här har vi de bästa källor för vad vi säger.

Comments are closed.