Valet – reflektioner och politiska förslag


Denna artikel har skrivits av Göran Wahlén som liksom många andra har funderingar om och efter valet. Vi är båda norbottningar och lärde känna varandra i Uppsala och senare Avesta i början av 1970-talet då vi deltog i arbete mot imperialism och för en bättre, socialistisk värld.
Han är pensionär och har tidigare arbetat som industriarbetare, gymnasielärare och arkeolog
Hans artikel, som behandlar träffsäkert många viktiga frågor, har först publicerats på Facebook 14/9.

Göran Wahlen

Reflexioner om valet.


I dag blir väljarna förvirrade. De känner inte igen sina partier. Under 90-talet strävade Socialdemokraterna efter att bli de nya moderaterna. Moderaterna försökte fylla upp detta tomrum genom att försöka bli de nya socialdemokraterna.
Massmedia har i stället för att ställa partierna till svars för bristen på bostäder, sjuksköterskor, poliser, arbeten, i barn- och äldreomsorg, kollektivtrafik, de sänkta lönerna och pensionerna ältat frågan om regeringsmakten till leda. Avgörande frågor som medlemskap i EU och NATO har de undvikit.
Rasister har fått komma till tals medan motståndare till EU och NATO censurerats.

Partiledarna har ständigt fått frågor om sin inställning till Sverigedemokraterna. Massmedia har varnat för ryska ”troll” medan EU:s grepp om Sverige förtigits. Sanningen är att om Ryssland vill skapa politisk förvirring i Sverige gör det bäst genom att låta riksdagspartierna härja fritt.

I skrivande stund är det oklart vem som bildar regering. De två statsministerbärande partierna har inte varit mindre tillsammans på decennier. I stället har V, SD, KD och C gått fram. Det som förenar dessa sinsemellan att de har lyckats framstå som kritiker till maktpartierna trots att de suktar efter att få gå i ett maktpartis ledband.
Socialdemokratin har sedan 1990-talet misslyckats att försvara de svenska löntagarnas intressen i de samhällsomvandlingar som pågår. Den avgörande förändringen är att S de sista 30 åren inte tillvaratagit löntagarnas intressen utan vänt sig till andra väljargrupper. Klassmobiliseringen har avtagit och S stöds nu av historiskt låga fyra av tio LO-medlemmar. Den ekonomiska politiken har sedan 1990-talet inriktats på budgetbalans med överskottsmål. I en tid av massiva behov av bostads- och klimatinvesteringar, kollektivtrafiken, krafttag mot kriminaliteten, en förbättrad skola, förstärkt bemanning i välfärd och sjukvård och integration av nytillkomna svenskar är en sådan politik helt missriktad.

I tider av skriande ojämlikhet, där de rikaste konstant ökar klyftan till den breda massan av löntagare har den senaste mandatperiodens paniska rädsla för varje form av utjämnande skatter varit fyra förlorade år. Resultatet har blivit ett skattesystem där det lönar sig dåligt att vara arbetare utan det som lönar sig bäst är att förvalta kapital och fastigheter.

Några arbetare har gjort gått åt höger i årets val. Mer än varannan arbetare uppger att de har röstat på Allianspartierna eller Sverigedemokraterna jämfört med 34 procent i valet 2014. Den stora skillnaden syns i stödet för Sverigedemokraterna, som ökar från 11 procent till 26 procent bland dem som definierar sig som arbetare – mer än en fördubbling jämfört med förra valet. Detta om man ska tro av SVT:s vallokalsundersökning, Valu.

Socialdemokraterna betonar i dag till exempel feminism, gröna frågor, en utbyggnad att den statliga våldsapparaten och ett mångkulturellt samhälle. Flyktingpolitiken har visserligen skärpts, men Socialdemokraterna drar sig för att erkänna att invandring skapar problem. Och detta är oftast helt avgörande för dem som väljer att gå över till SD, detta stämmer med mina erfarenheter av SD-väljare. Invandringsfrågan är central. De som röstar på SD ser invandrare enbart som problem.

I dagens Sverige är det ungefär lika många som vill ta mot fler flyktingar som det är som vill ta emot färre. Detta avspeglas i valet i att även de två partier C och V, som försvarar asylrätten gått framåt. Idag regleras flyktingvågen alltför mycket av flyktingsmugglare. För att komma till rätta med detta måste vi satsa på säkra flyktvägar.
Sverige måste ge flyktingarna möjlighet att söka asyl direkt i flyktinglägren. En flygbiljett till Sverige kostar mindre än en deportationsresa från Sverige. Det skulle också ge fattiga och aktiva kämpar mot förtryck en större möjlighet att få asyl i Sverige. Vårt land ska på intet sätt understödja den verksamhet som EU bedriver genom Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån).

För att vi ska ta emot vår beskärda del av flyktingströmmen på ett värdigt sätt krävs en annan social politik än dagens nyliberala. Om det årligen kom in 100 000-tals flyktingar skulle arbetslösheten öka, bostadsköerna förlängas och skolklasserna växa. Vi behöver en plan för Sverige för att klara ett anständigt flyktingmottagande. Vi behöver ett flyktingmottagande som vårt välfärdssystem kan klara för att det ska accepteras av en bred opinion.
Att ta in flyktingar utan att bygga bort bostadskön är ingen human flyktingpolitik. För att kunna öka flyktingmottagningen måste vi öka bostadsbyggandet. Vi kan rekrytera nya byggnadsarbetare bland de flyktingar som anländer. Sverige har en potential att klara ett tvåmiljonersprogram. Men byggkapitalet är bara intresserade av att bygga för de välbeställda. Ett planmässigt byggande kräver att Sverige bryter med den nyliberala politiken. Ordningen ska vara, först ökat bostadsbyggande sedan ett ökat flyktingmottagande. Sak samma gäller skolan, sjukvården och sysselsättningen. Vad det gäller fördelningen av välfärden ska principen vara att boende i Sverige kommer först när det gäller bostäder. Nyanlända ska från flyktingförläggningarna få bostad med förstahandskontrakt genom de bostadsförmedlingar som existerar och där bostad ofta förmedlas i enlighet med kötid.

Jag förespråkar ett ökat flyktingmottagande med bibehållen välfärd. Detta kan ske genom en planmässig utbyggnad av välfärden och, ett ökat bostadsbyggande, en ökad sysselsättning och en omläggning av skattesystemet. Genom att genomföra detta kan vi förankra en generösare flyktpolitik hos en stabil majoritet av allmänheten.
Ett kraftigt ökat flyktingmottagande ska betalas av de rika.
Men de rika kommer inte att frivilligt lätta på sina penningpungar bara för att flyktingströmmarna ökar. Gången måste vara att först tvingar vi de rika att betala mer i skatt, sedan kan vi kraftigt öka flyktingmottagandet.

Men framförallt måste vi få fler arbetare att tänka och agera klass mot klass och ge dem ett socialistiskt perspektiv.


38 svar till “Valet – reflektioner och politiska förslag”

 1. Högern måste bekänna färg. Vill de ”regera” så få de göra med SD. Högern har inga problem med det. Vi minns hur det var i historien när det gäller högern. Hellre rasister än väster är borgarna/högerns paroll.

 2. Håller helt med Göran Wahlén och även om jag inte tror på kommunismen så är det uppenbart att frågan står klass mot klass. Den enda framkomliga vägen är att sträva efter folklig organisering. Ta tillbaka eller skapa nya demokratiska fackföreningar och andra folkliga organisationer. Demokrati kommer underifrån och utan verklig demokratisk organisation ingen verklig förändring.
  Kanske har möjligheterna till detta ökat i och med att så många ur arbetarleden övergett socialdemokratin, men innan det kan bli möjligt måste vi avslöja bondfångeriet från SD. Dom enkla lösningarna är ett av historiens värsta gift som måste bekämpas utan pardon och dom som sprider den skiten måste hängas ut.

  • Sedan Anders, så tror jag mig på din blogg se ett av problemen med att nå ut till vanliga arbetande människor.
   Du plockar bort alla delar av inläggen som du tycker låter lite för påträngande.
   Du är professor vid Karolinska institutet, jag är gammal metallarbetare.

   Något som var mycket tydligt och som vi ofta drev med på fabriksgolvet var tjänstemännens försiktiga attityd och närmast förskräckelse över vad vi metallare kunde kalla varandra för och det där tror jag är ett av dom stora problem som vänstern har haft i Sverige. Många vänstermänniskor är akademiker och över eller medelklass och det gamla uttrycket ”man blir som man umgås” är nog inte helt fel.
   Dom enda som kom runt det här problemet under en tid var gamla KPML(r) . Där fanns det ett relativt stort antal vanliga arbetare som medlemmar. Jag själv var en av dom. Vi hade också vissa framgångar på arbetsplatserna i Göteborg, antagligen delvis beroende på att vi kunde kommunicera som folk.

   Den enda ljuspunkten jag kan se i årets val var att en helt vanlig arbetande människa, slaktaren Karl Gustav Nilsson tog sig in Ludvikas kommunalfullmäktige. Att några miljöpartister gick över till V är ingenting jämfört med det. Han gjorde det säkerligen för att han uppfattas som just en person man kan snacka med och känna samhörighet och förtroende för.

   Så kanske behöver du inte vara riktigt så fin i kanten Anders. Det är inte professorerna som behöver organisera sig till försvar för sina rättigheter.

   • Tack för din tankeväckande kommentar. Instämmer. För egen del har jag visst umgänge med människor från alla klasser, inte minst i släkten.

    Ja, det händer enstaka gånger att jag plockar bort omdömen som jag upplever kan vara nedsättande i onödan. Det kan alltid diskuteras om det är rätt, inte minst borttagning av dina ganska milda ord mot slutet som jag strök. Olika människor upplever olika skrivningar olika.

    En del anvisningar finns i Kommentatorsregler.

   • Instämmer (med ett undantag), Anders Åberg!
    Detta skrev jag i en kommentar för ett par veckor sedan på Clarté-bloggen (en av de första kommentarerna så du får rulla ner ett bra stycke.
    https://www.clarte.nu/bloggen/10528-varfoer-roestar-arbetare-pa-hoegerextremister
    Undantaget är detta: Jag har själv arbetar inom industrin, suttit vid det löpande bandet – Ericsson i Kristianstad (blandad könsfördelning) – och vi arbetare drev med varandra. Men varken jag eller några mina kvinnliga arbetskamrater gillade inte den sexuella råa attityden bland våra manliga arbetskamrater, som t ex skämten om att gå ner till källaren och vad man kunde göra på en plastbal. Det skapade en kil eller splittring mellan männen och kvinnorna i arbetarklassen.
    Visst kan vi driva med varandra, ha en grov attityd och även ta upp sexualiteten i skämten. Men det får inte gå så långt att en enskild arbetskamrat oberoende kön känner sig mobbad och/eller besvärad.
    Du säger att du var metallarbetare. Innebar det en arbetsplats där männen var i majoritet på arbetsgolvet?

    • Ja Kerstin, den manliga dominansen var ganska påfallande och den råa tonen om kvinnor fanns där definitivt. Själv försökte jag gå emot den när jag hörde den och det var inte alltid jag var så snäll då, så antagligen fick jag inte höra allt.
     Efterhand blev det dock fler kvinnor på jobbet och då försvann det mesta av det där. Vi fick också en kvinnlig chef som var rejält tuff emot sådant. Ibland kan även chefer göra nytta!

 3. Ända sedan kolonierna blev formellt självständiga har de hindrats att bedriva en ekonomisk politik som skulle gynna en balanserad ekonomisk utveckling som å sin sida skulle dämpa överbefolkningen. Mer kapital lämnar Afrika än vad som investeras dit även i detta nu. Afrika dräneras på kapital de själva skulle behöva. Hur kan deras ekonomier utvecklas under sådana spelregler ? Lägg till detta krigspolitiken som västmakterna bedriver.

  Flyktingströmmarna är ett symptom. De ofördelaktiga reglerna för handel och investeringar är problemet. Samt de illegala krigen. Plåstren heter u-hjälp och flyktingmottagning. Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd och har rösträtt i många andra internationella organ. Och vad gör man ? Fortsätter att backa upp nykolonialismen och krigspolitiken med samtliga partiers stöd.

 4. De som sprider giftet är de som gödslar och odlar det. Sju partier i riksdagen är överens om massinvandring, det innebär att de som är emot måste bilda ett eget. Framgången är monumental, de sju slår ifrån sig, blandar bort korten och pratar om fascism. Ingenstans återfinns krav på enpartistat och enväldig ledare i SD´s praktik. SD är ett parlamentariskt parti som motsätter sig massinvandring och import av bidragstagare.

  Så enkelt.

  • Petter
   Åtta partier i riksdagen är överens om nyliberalismen och där har du problemens kärna. Sluta tjafsa om invandringen som om den vore orsaken till försämrad välfärd.

   Visst behöver vi förbättra integrationspolitiken och visst borde vi lämna EU och stoppa importen av billig arbetskraft, men den stora orsaken till sakernas tillstånd är lika förbannat att överheten inte möter organiserat folkligt motstånd mot sitt plundrande och det är på den frågan fokus måste ligga om vi skall kunna komma framåt.
   Sätt dig ner istället och fundera på hur vi skall skapa en ny demokratisk folkrörelse som går emot högerns politiska herravälde. Invandrarbjäbbet gör ju för fan raka motsatsen!

 5. Tack Göran för dina viktiga synpunkter.

  Tino Sanandajis bok –
  ”Massutmaning” –
  om den svenska migrationspolitikens konsekvenser kan vara ett bra komplement.
  Några recentioner (nedan):

  Henrik Höjer, Forskning & Framsteg: ”Angeläget om invandringspolitik … Boken är synnerligen faktamättad – den bygger främst på offentlig statistik och forskning”

  Mattias Svensson, Aftonbladet Kultur: ”Oavsett om man är positiv eller negativ till svenskt flyktingmottagande behöver man förhålla sig till Sanandajis ambitiösa problembeskrivning. Boken tvingar mig att tänka om på ett antal punkter”

  Professor Assar Lindbeck, intervju i SvD Ledare: “Sanandajis bok är den mest fullständiga sammanställning som gjorts av information från många olika källor om migrationsproblem i Sverige. Den är späckad med fakta och data”. Mfl

 6. Här är SKPs valanalys:
  https://riktpunkt.nu/2018/09/den-politiska-situationen-i-sverige-efter-valet/

  Anders Åberg.
  Du är nog mer kommunist än vad du inser att du är.
  Kommunism menas bland annat att folk – arbetarklassen och dom fattiga – strävar efter en folklig organisering, och skapandet av demokratiska och ej partibundna fackföreningar. Demokrati ska komma underifrån som du säger – och det är vad Lenin menade med proletariatets diktatur där demokratin utvecklas underifrån och utifrån arbetarklassen. Idag har vi kapitalismens och borgarnas diktatur där hela folket enbart får säga sitt en dag vart fjärde år. Allt medan det är kapitalet och borgarna som svänger sin dirigentpinne resten av tiden. Vi har inget att säga till om när kapitalet lägger ner fabriker som går med vinst och flyttar till t ex Baltikum. Det syns alltför väl i media när arbetarklassfrågor kommer på tal. Demonstrationen mot begränsningar i strejkrätten fanns överhuvudtaget inte på de SVT. Trots att vi är ungefär 80 % så syns vi allt mindre i medierna. Så vem är det som har taktpinnen inom den kapitalistiska staten? Det är kapitalet och borgarna som styr över vad du ska tycka. Och det har de gjort ända frän då media uppfanns. Fake news är inte ett nytt påfund. Det syntes alltför väl i Catalinaaffären, och de sovjetiska u-båtskränkningarna (den enda som vi med exakthet känner till är U137 som gick på grund utanför Karlskrona, men inte andra. Det enda vi har är försvarsstabens info om detta – men hur pålitliga är dom egentligen?) De kapitalistiska medierna (inklusive statliga medier) anser – och är inte sena att också tala om det för oss – att det de publicerar inte är fake news. Men att negligera en demonstration mot begränsningar i strejkrätten är också en felaktig information till det svenska folket. Medierna idag vill spegla en felaktig bild av en svensk arbetarklass som inte protestera och som röstar på SD. Det dröjde mycket länge innan de ansåg sig vara tvungna att ens ta upp den långvariga konflikten i Göteborgs hamn på riksnivå.
  Och medierna negligerar stora (50 000 eller mer) arbetarklass-demonstrationer i Europa, t ex i Grekland och i Irland. Men de kan ta upp nyliberala och liberala demonstrationer i Ryssland som oftast samlar enbart 5000 till 10 000 demonstranter. Så är de oberoende borgerligt ägda medierna så mycket oberoende som de säger att de är? Nej! De är beroende av att tala väl om kapitalismen – ingen kritik av kapitalismen får förekomma.

  • Anders Åberg,
   Läs SKPs länk jag länkade till och läs sedan de tre kommentarerna nedanför artikeln. En av personerna har ungefär samma åsikt som vad du (och andra) har.

   Du – och andra – kan även kommentera artikeln.

   • Ja det var en bra artikel, men jag blir inte kommunist för det.
    Jag tror jag kan instämma i nästan all kritik mot det bestående samhället som både SKP och KP har, men jag kan tyvärr inte se att kommunismen är lösningen.

    Min tämligen diffusa vision är snarare något som liknar det gamla folkhemmet. Marknadsekonomi hårt tuktad av demokratiska folkrörelser och fackföreningar och ett skattesystem som tar pengarna där dom finns, dvs hos överheten.
    Jag är dessvärre också medveten om att den politiken växte fram ur en värld som inte alls ser ut som idag och att det hela mycket väl kan vara rena drömmerier.

    Teknikskiftet vi har framför oss lär dessutom ställa det mesta på huvudet. En sak är jag dock säker på och det är att om vi inte klarar av att organisera oss till vårt försvar, så spelar det ingen roll vilka visioner vi har. Då blir det överheten som sätter agendan helt själv.
    Som läget ser ut nu är det lätt att deppa ihop fullständigt, men det måste vi försöka undvika.
    Som uppmuntring får du därför lite proggmusik från Chile, av en musikalisk kaliber som får den svenska proggen att blekna. Låten är lång, men du måste lyssna på hela för att förstå budskapet.
    https://www.youtube.com/watch?v=embxt0jQ8f4

    • ”En sak är jag dock säker på och det är att om vi inte klarar av att organisera oss till vårt försvar, så spelar det ingen roll vilka visioner vi har. Då blir det överheten som sätter agendan helt själv.”

     Det har du ju rätt i men vi har våra alternativmedier med öppna kommentarsfält där vi kan säja vad vi vill under eget ansvar förstås. Överheten gillar inte det här så nu kommer en omröstning i EU parlamentet om begränsningar på Internet. Socialisterna (Socialdemokraterna) verkar helhjärtat stödja förslaget i bästa kommunistiska DDR anda för begränsningar av yttrandefriheten. Hoppet står till Sverigedemokraterna som helt förkastar förslaget. Jag förstår det, därför kommunikationen på Internet är svår för kapitalet och etablissemanget att påverka. Folkets fria röst och borgarnas läxor är två från varandra helt avskilda röster. Partiet Alternativ för Sverige kommer ställa upp i valet för Europaparlamentet läste jag någonstans. Det ska till mycket för att kväsa folkets röst. Du ska få se att överheten inte klarar av det. Kommunisterna har överheten lindat runt fingret genom att ge dem makt i kulturlivet. Från nationalisterna kommer inte överheten få någonting alls om de inte har något att ge tillbaka. Är det på det viset är det bara en knuten näve som svar. Sverigedemokraterna talade häromdagen om fyra fokusområden för att ge sitt stöd till en blivande regering. Jag kunde konstatera att jag genast ställde upp på alla de här fyra fokusområdena.

 7. Ta exemplet Surahammar, där får SD 21,4 % av rösterna och någon invandrarproblematik existerar inte.
  Faktiskt så är det så att många orter med högt SD-tal inte har något flykting eller invandrings-bekymmer överhuvudtaget. Där SD är starkt är på landsorten, säger bland annat Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi som forskar om landsbygdsfrågor. Hon säger vidare att Sverigedemokraterna växer inte bara i valet till riksdagen utan rycker framåt i allt fler kommuner. Hon säger vidare, – Det är viktigt att förstå varför det sker. Man tar inte glesbygdens utmaningar på allvar. Vidare, ” Jag tror inte att man röstar på SD så mycket som mot något annat”

 8. Man ska inte ljuga. SD är inte rasister och kallar sig heller inte för det. De har medlemmar av alla olika raser. Har ni aldrig träffat dem?

  SD är emot EU, men för värlandavtalet med NATO. Värt att notera är att inte heller AfS eller NMR kallar sig för rasister. Om ordet ”rasism” används felaktigt framstår det som att man saknar argument mot sina åsiktsmotståndare och då har man förlorat diskussionen innan den ens börjat.

  Känslor av rasism är f.ö. fullkomligt naturliga, enligt psykiatrikern Tara Swart. Dessa känslor är heller inte olagliga. Hets mot folkgrupp är däremot olagligt. Men vilka är det som hetsar på våra gator? Vänstern.

  V är motståndare till EU och NATO och har INTE mörkats helt i fulmedierna. Visserligen har KP och SKP totalt mörkats, men det är samtidigt självförvållat. KP och SKP har nämligen inte anslutit sig till någon valsamverkan heller och har därmed gjort sig själva helt irrelevanta.

  Den individ som nyligen besökt Bilderberggruppen är sannolikt, efter ett långt utdraget käbbel, den statsminister vi kommer få, vilket sannolikt kommer stärka SD tills nästa val om inte KP och SKP får tummen ur, innan dess, förstås.

  Socialdemokratin är förgiftad av karriäristernas EU-positivitet och sossepartiet kommer därför sannolikt dö en långsam död, eftersom varken Sverigevänlighet, demokrati eller socialism är deras fokus längre inom EU:s ”race to the bottom”.

  Arbetare ser inte att de har ”gått åt höger”. De har protesterat mot etablissemangets politik, den högerpolitik som gynnat 10% i samhället och missgynnat 90%. Eftersom etablissemanget har spottat på arbetarna så har arbetarna röstat på det som det spottats på i fulmedia. Fulmedia visar givetvis upp alla de olika högeralternativ som de kan hitta och mörkar den riktiga vänstern så mycket de kan. Det beror på ägarförhållandena. monopolkapitalet föder kapitalismens partier.

  Invandringsfrågan och mångkultur används av etablissemanget för att splittra arbetarklassen, allt medan de själva roffar åt sig. Alla arbetare som säger ”rasism” åt SD har gått i fällan.

  De allra flesta partier försvarar asylrätten, men är emot fusket som undergräver den, eftersom man ger icke-barn och icke-flyktingar uppehållstillstånd i syfte att slå sönder svenska välfärd.

  Innan respekten för S, V och MP kan återskapas måste icke-barn, icke-flyktingar, gruppvåldtäktsmän och extremister kastas ut ur Sverige. Sveriges arbetare accepterar att en del av budgeten används för riktiga flyktingar och riktiga barn, men de vill inte strössla pengar på fel saker som de gör idag.

  Att ge människor möjlighet att söka asyl direkt i flyktinglägren är en bra idé. Den är inte ny. Kanada använder den metoden för att riktiga flyktingar och riktiga barn som kommer ha möjlighet att bli integrerade ska få hjälpen och inga andra. Då hjälper de bäst.

  Sverige har redan tagit oproportionerligt stor del av migranterna på ett ovärdigt sätt. Vi skulle inte ha gjort det. Massvis med människor har drunknat i Medelhavet och deras familjer är nu i tårar p.g.a. den klandervärda signalpolitiken från svenska politiker. Hade politikerna kunnat se konsekvenserna av sina handlingar hade de aldrig genomfört den här idiotin, så vida de inte är fullblodspsykopater.

  För att klara ett anständigt mottagande av riktiga flyktingar och riktiga barn så behöver vi byta ut de här politikerna. Det är uppenbart. Många arbetare förstår det, men har röstat lite fel, d.v.s. på ytterligare ett högerparti, d.v.s. SD.

  Världens problem ska inte lösas genom att skyffla folk norrut, men måste lösas lokalt. Det beror på att världens resurser är begränsade och att vi i Sverige befinner oss arktiskt och högkonsumerande land. Vi bör, enligt organisationen Population Matters, istället minska överbefolkningen i världen, inte ge den flerbarnstillägg i ett kallt överkonsumerande Sverige.

  Du förespråkar ett ökat migrant-mottagande med bibehållen välfärd. Jag måste då upplysa dig om att resurserna på planeten är ändliga och att pengar inte växer på träd, samt att så länge skatteparadisen i EU finns så kan man inte beskatta monopolkapitalisterna i landet utan att de sticker.

  Vi måste framförallt få fler människor ivänstern att tänka vänsternationellt och agera på ett sätt att beskattning av de rika i framtiden blir möjlig utan att skapa kapitalflykt och det innebär först och främst ett utträde ur EU. innan det sker måste vänstern stå i opposition till högerpartierna S, MP.

  • ”Världens problem ska inte lösas genom att skyffla folk norrut, men måste lösas lokalt. Det beror på att världens resurser är begränsade och att vi i Sverige befinner oss arktiskt och högkonsumerande land. Vi bör, enligt organisationen Population Matters, istället minska överbefolkningen i världen, inte ge den flerbarnstillägg i ett kallt överkonsumerande Sverige.”

   Kloka ord där tycker jag. Problemet är att vänstermänniskor är alltför humaniserade. Och ju mer feminismen sprider sig inom vänstern desto värre blir det. Jag läste idag att någon professor vid ett universitet hade påpekat skillnad mellan könen och blivit anklagad för det. Gamla rön ska inte längre gälla och kön är en social konstruktion enligt det nya sättet att tänka. En könlöst samhälle där manlighet och kvinnlighet blir likriktad? Vad ska man kalla det? Entreprenören Henrik Jönsson talade om social ingenjörskonst i sin film jag såg för en stund sedan. En ganska passande benämning kan jag nog tycka. Vet inte säkert om jag har så stor lust att bli ett objekt för sociala ingenjörer. För mig betyder det naturliga mycket. Och traditionen.

   * Ytterligare inlägg som hör till:
   Inlägget handlar ju om valet och reflexioner därtill. Jag har nu lyssnat till ännu en film av entreprenören Henrik J som för mig är urtypen för en moderat eller högerman. Åtminstone som det var tidigare. Filmen är sevärd tycker jag. Där förs fram förklaringar som kan vara intressanta. Jag håller faktiskt med, vi lever i en fostrande kultur där inte alla åsikter har lika värde eller ens är accepterade. Jag vill också instämma i att det är förklaringen till polariseringen av samhället som skapas genom den frustrationen. Och det har ingenting som helst med vare sig samhällsklasser eller kapitalägande att göra.

   https://www.youtube.com/watch?v=nciYIUNktFk

  • SD är klart rasister. SDs partiledare sa så här i slutdebatten om invandrare: ”De är inte svenskar. De passar inte in här.”
   Och enligt Wikipedias definition om rasism är detta rasism,
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasism

   Men däremot tyckte jag att SVT gjorde fel som markerade Åkessons uttalande. Nu hamnade fokus istället på SVT och inte på Åkessons uttalande.
   Och jag tyckte dessutom att de övriga partiledarna – förutom Centern – inte reagerade överhuvudtaget på Åkessons uttalande. Åtminstone borde VPs Jonas S borde ha gjort detsamma som Lööf.

   • SD är inga rasister, han pratade inte om alla invandrare utan dom
    som inte vill anpassa sig till Svenska samhället.
    Vill inte lära sig språket och vill inte jobba.
    Men vad som är lite oroande är den antidemokrati som
    man läste om rund om i landet under valrörelsen.
    Politiker blir spottade på , stenar kastade efter sig, blir mordhotade.
    Valarbetare blir misshandlade och valaffischer blir ner rivna .
    Valstugor brinner upp och torgmöten blir störda.
    Fascismen har fått fotfäste på Svensk mark.

    • Gutta. Det finns även svenskar som inte kan det svenska språket. Jag är svensk, och jag har talsvårigheter sedan barnsben. I skrift fungerar det svenska språket. Men när jag ska göra mig muntligt förstådd så hakar det upp sig.
     Så enligt SDS (och möjligtvis din) så platsar jag inte in som svensk eftersom jag inte har ’anpassat’ mig till det ’normala’ – d v s lärt mig att göra mig förstådd på det svenska språket.
     Och faktum är att många hörselskadade har ett annat språk än svenskar – teckenspråk. Teckenspråket är på svenskar (det finns olika teckenspråk för alla länder). Men de hörselskadade kan inte göra sig förstådd på en normal muntlig svenska.

     SD har gång på gång visat sig vara rasister. Här är en av många:
     https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-politiker-muslimer-inte-fullt-ut-manniskor-1

     • Hej Kerstin
      Talfel har inget med nationell samhörighet att göra. Jag tillhör samma kategori som du och det är en form av lättare handikapp. Alltså helt avskilt från etnicitet och kultur. Talfel kan alla människor ha, varthän de än kommer ifrån. Jag mejlar hellre än ringer i telefon men det är inte alltid det går. Kommunicera med skrift är för mig egentligen en borgerlig livsstil men har man en gång börjat och träna upp sig med det så går det av bara farten samtidigt som ordförrådet växer.

      • Så det är alltså bara invandrare som har kravet på sig att kunna göra sig förstådda på det svenska språket – och inte infödda svenskar med talfel? Då kommer vi direkt på om det inte ändå är rasism som Sd (och andra partier har som ett krav att kunna svenska) håller på med. Det kallas för assimilering.
       Det finns invandrare som har bott här i trettio fyrtio år och som har jobbat (och kanske t o m är svenska medborgare), och hur de har försökt genom många utbildningar så kan de bara inte lära sig en godtagbar svenska. I alla fall inte så att den blir godtagbar i SDs ögon.

       • Märklig diskussion. Jag har inte pratat om några språkkrav alls. Det jag vänder mig emot är den alltför omfattande migrationen som totalt förändrar mitt land förmodligen för alltid. Sverigedemokraterna representerar 1,1 miljoner svenska väljare. Tycker du att det är rättvist att hålla alla dem utanför det demokratiska samtalet?

        Irl har jag under sociala omständigheter fått kontakt med en migrant från Afrika. Jag har deklarerat min ståndpunkt men den förfäktas ungefär på samma sätt som på den här bloggsidan jinge.se. Våra åsikter om saken är motsatta men på det personliga planet fungerar kontakten bra. Jag upplever det som vi byter respekt mot respekt. Personen är inte uttalad socialist. Vid fråga om partier så landar det nånstans Centern eller Socialdemokraterna. Viktigast verkar vara migrationsvänlighet eller öppenhet eller hur man nu ska uttala det.

   • Visst har det förekommit plumpa uttalanden från Sverigedemokraterna det är jag den förste att hålla med om. Särskilt i valrörelsens slutskede då Sverigedemokraterna förmodligen drabbades av hybris. Men jag vill inte kalla dem rasister. För mig är Sverigedemokraterna främst nationalister. Det enda partiet i riksdagen som kan påstås vara det. Politik är närmast en bransch för visioner, och det finns olika sådana, bl.a. visioner om socialismen. Dock är det en annan vision som är idag dominerar och det är visionen om det mångkulturella samhället. Det är en mycket stor förändring och en vision som jag absolut inte delar. Sverige är ett högkonsumerande samhälle och det vi minst behöver är en kraftig påfyllning av människor som ökar den här redan höga konsumtionen. Det är inte bra för någon, utom möjligen kapitalisterna som av det här ökar både omsättning och profit.

    • Att du och SD säger att dom är nationalister säger inte så mycket om de står på folkets eller de multinationellas företagens sida. Det finns så många typer av nationalism, t e x vänsternationalism, medborgarnationalism, liberal nationalism, etc.
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism

     • Visa mig det svenska partiet där vänsternationalismen finns så lovar jag genast engagera mig.
      Jag tror man åtminstone delvis kan finna vänsternationalismen i det ryska konservativa partiet Enade Ryssland men nu är jag inte ryss eller bor i Ryssland. Ryssland har en lång tradition av kommunistiskt styre som regering oavsett inställning måste förhålla sig till. Som jag förstår är det vissa saker som folket bara kräver där som mat och husrum. Slumområden tror jag ens inte existerar. Det tror jag inte folket skulle tillåta. Men landet är inte felfritt. Det finns sociala utmaningar men de är inte växande som hos oss. Ryssland gör vad de kan trots ekonomiska svårigheter och bestraffningar från västvärlden. USA kan gärna få bli ovän med Kina för det kan skapa en solidaritet över Asien som en motvikt till USA:s världsdominans.

      • Då får du engagera dig i Vänsterpartiet, arbetarklass. Men alla socialistiska och kommunistiska partier är mer eller mindre för att nationer ska vara oberoende, att medborgarna ska kasta ut alla länder som ockuperar deras land. Vissa socialistiska och kommunistiska partier har t ex stött Sinn Féin i Nordirland för deras kamp mot britterna. Idag stödjer Vänsterpartiet Kataloniernas kamp för ett fritt Katalonien (Spanien). Likaså när det gäller kurderna i MÖ och palestinierna.
       Vi i SKP är mycket tveksamma till om Katalonien ska bli ’fritt’ från Spanien. Även om Katalonien blir fritt så kommer förtrycket av arbetarklassen att bestå, men då av den katalonska borgarna. Vi stödjer helhjärtat det palestinska folkets självständighet, och mitt emellan dessa kommer frågan om ett fritt Kurdistan.
       Baskien i Spanien är också en kontroversiell fråga för alla socialistiska partier.
       Även i Sverige finns det folkgrupper (som samer) som borde ha mer självständighet än vad borgarna i Sverige har gett dom.
       Sovjetunionen stödde många folk att resa sig från förtrycket av imperialismen för att bli självständiga, t ex Kuba, Vietnam, ANC i Sydafrika, Nordkorea, etc.
       Jag har själv skrivit en artikel om detta:
       https://www.clarte.nu/clartebloggen/bloggartiklarna/9947-vansternationalism

       Du kan inte finna någon vänsternationalism i det ryska partiet Enade Ryssland. Enade Ryssland står för nationalkonservatism, d v s de har kapitalistiska och borgerliga värderingar. Enade Ryssland och Sverigedemokraterna och det Republikanska Partiet i USA (Trumpfalangen) är alla konservativa och mycket antikommunistiska.
       Det existerar slumområden i Ryssland där folk (arbetarklassen) svälter och bor trångt, och där den ryska (och andra nationer) arbetarklassen utnyttjas av ryska kapitalister.

    • Visst är SD rasister, men av den nya typen sk. muslimhatare. Deras egna bloggar och det mesta dom pratar om själva avslöjar en närmast manisk fixering vid muslimer. Muslimers klädsel och religiösa vanor lyfts fram hela tiden. En viss överrepresentation av utlandsfödda bland dom som begår våldtäkter och är kriminella används också i det syftet. Påpekar man att socioekonomiska faktorer troligen ligger bakom dessa skillnader så blir man närmast utskrattad.
     Jan Guillou påpekade att 99,9 procent av de infödda svenskarna begår inte våldtäkt, inte heller 99,6 procent av invandrarna. Skillnaden är med stor sannolikhet just socioekonomiska faktorer.
     Läs gärna hela Guillous artikel, den är bra https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/A2wz4E/i-en-tid-nar-svarta-moln-hopar-sig-maste-alla-demokrater-ga-samman

     Syftet med allt detta är alldeles uppenbart att göra gruppen muslimer till syndabockar och då i praktiken anklaga massor av oskyldiga människor för andras brott. Det kallar jag för rasism.

     • https://polisen.se/aktuellt/handelser/2018/september/18/18-september-15.49-valdtakt-nassjo/
      https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/3jboe9/elev-misstanks-ha-valdtagit-larare-pa-skola

      ”– Det pågår en polisutredning och eleven är avstängd från skolan under pågående utredning.
      Gymnasiechefen säger att han själv reagerat med bestörtning.
      – Jag har aldrig varit med om något liknande och jag tycker att det är ett fruktansvärt brott, var det än inträffar.
      Enligt uppgift till Aftonbladet ska den kvinnliga läraren blivit inknuffad i ett klassrum eller ett annat utrymme inne i skolans byggnad i samband med brottet.
      – Det är mycket obehagligt. Vi är chockade, skärrade och lite förbannade att det överhuvudtaget kan hända, säger en anställd på skolan.
      Den misstänkta eleven är gripen och anhållen, uppger åklagarkammaren.”

      Hej Anders Åberg
      Kan vi misstänka det här våldsbrottet beror på socioekonomiska faktorer?

      • Dom olika exempel du hittills har givit i diskussionerna för att motivera ditt stöd till SD platsar inte riktigt i en bra diskussion.
       Dom länkar du skickade den här gången säger ingenting mer än att ett brott har begåtts.
       Inget om vem gärningsmannen är, mer än hans ålder och ingenting om eventuella socioekonomiska faktorer. Likafullt tycker du att detta är värt att lyfta fram för att stödja din ståndpunkt.

       Man kan misstänka att du vet något mer om denne förövare, hans etnicitet t.ex. Tycker du att ett enskilt fall som detta är nog för att skuldbelägga en hel grupp av andra helt oskyldiga människor? Om det är fallet, så är det ett exempel på rasism. Om du däremot inte vet mer än det som kommer fram i länkarna så är ditt inlägg meningslöst.

 9. Varfor kan vi i Sverige inte bygga bostaeder och ta emot fler invandrare an vi gor? Borde vi inte kunna ta emot atminstone 1 miljon om aret? Det borde vael inte vara en omojlighet. Befolkningen i Mellanostern och Afrika har okat nagot katastrofalt och samtidigt har barnafodandet i Sverige minskat. Sverige ar ett av Europas storsta laender till ytan och ett av varldens rikaste laender saa vi borde laett kunna oka vaar befolkning med 30 miljoner invanare. Fragan ar hur vi gor det snabbast och enklast.