Valet i Venezuela – uppfylldes förhoppningarna?


Det finns verkligen olika uppfattningar om valet i Venezuela, och om landet.

DN skrev 29/7 före valet i ledare Socialismens rätta ansikte att
”Venezuelas president Nicolás Maduro är på väg att avskaffa demokratin. Det är en logisk följd av företrädaren Hugo Chávez styre.”
Några belägg för detta presenteras inte. Vid valet igår utsågs representanterna till författningskonventet som ska skriva om grundlaget. Vi vet inte vilket deras förslag blir.

Det råder stora motsättningar i landet som bekant. Oppositionen vägrar att delta i det demokratiskt utlysa valet.
Vad skulle DN säga om oppositionen i t.ex. Sverige skulle motsätta sig att delta i ett val?

Denna kommentar har jag fått av Latinamerikakännaren Eva Björklund, som skrivit flera värdefulla artiklar om Venezuela.

Artikeln.
Trots en 3 månader lång och våldsam USA-stödd oppositionskampanj för att stoppa de allmänna valen 30 juli – utlysta den 3 maj – har de genomförts enligt grundlag och vallag. Valet gällde ombud till en grundlagsförsamling för att införa ändringar i den då helt nya grundlag som antogs av en på samma sätt vald grundlagsförsamling 1999 – efter Hugo Chávez seger i presidentvalet 1998 – som utformade en av världens mest konsekventa grundlagar för deltagande demokrati.
Venezuela val
Prognoserna träffade rätt – drygt 8 miljoner röstade

Röstberättigade var 19 miljoner medborgare över 18 år. Utifrån tidigare 20 allmänna val kunde valskolket normalt förväntas bli mellan 20 och 25 procent, dvs mellan 3,8 och 4,75 väljare. Men eftersom oppositionen uppmanat de sina att inte rösta, beräknades det bli 6,8 miljoner fler som avstod från att rösta denna gång, då det antogs att kunna bli 10,6 miljoner. Och utifrån det antal röster som chavismen fått i tidigare val kunde de hoppas på mellan 7,8-8,3 miljoner röstande, som det också blev, drygt åtta miljoner röstande (8.089,320), 41,53 procent.
År 2012 fick Chavez 8,2 miljoner, så valresultatet är bra.

Varför trotsade så många oppositionens våld och barrikader?

• det förbättrade livsmedelsförsörjningen

• löne- och pensionsjusteringarna för att hänga med i inflationen

• när oppositionen försöker genomföra statskupp, organiserar sig chavisterna och blir fler.

• protest mot Trumps stöd till oppositionen och även andras utländska inblandning i Venezuelas inre angelägenheter

• protest mot oppositionens oerhörda våld mot misstänkta chavister – 23 levande brända , mm – och mordbrand på offentliga institutioner som förskolor, sjukhus, livsmedelsbutiker som plundrades, mm.
Venezuela. Chavez och Maduro
Vad gällde valet? Att stärka demokratin och välfärden.

Den nu valda grundlagsförsamlingens uppgift är att ta ställning förslag att införa vissa ändringar, bland annat att grundlagssäkra ett nytt socialförsäkringssystem som stadfäster många av de framsteg som gjorts under 2000-talet i form av landsomfattandet projekt, kallade Misiones: allmän och gratis hälsovård, allmän och gratis skolgång hela vägen, bostadsbyggande, lågpris livsmedelsbutiker, m.m. samt utveckla den mångkulturella identiteten och deltagande demokratin utifrån kommundels- och kommunförsamlingarna, värna naturen och motarbeta klimatförändringarna, med mera i samma riktning, dvs utveckla demokratin och välfärden, stärka den nationella suveräniteten och införa en ny, icke oljebaserad ekonomisk modell. Alltså inte frågan om att införa diktatur, som oppositionen, USA och mediemakten påstår, tvärtom.

Säkert valsystem, oberoende valmyndighet

Venezuela har ett av världens mest avancerade och säkra valsystem, med strikt kontroll över röstlängder, identitetskontroll med fingeravtryck, garanterad valhemlighet och kontroll av valurnorna. Jag var där som valövervakare 2014 och blev mycket imponerad. Allt organiseras, övervakas och verifieras av Centrala Valmyndigheten CNE, ett från både regering och partier fristående organ, bestående av 5 personer, 3 tillsatta av civilsamhället, 1 av juridiska och politiska fakulteterna på Venezuelas universitet, 1 tillsatt av Medborgmakten (en företrädare för Riksåklagaren, Riksombudsmannen och Riksrevisorn tillsammans). Alltså inte kontrollerad av regeringen, som oppositionen, USA och mediemakten påstår.

Oppositionen fortsätter sin våldsamma kamp.

USA, Colombia och Mexiko vägrar erkänna valet och fortsätter att stödja oppositionen som redan utlyst nya demonstrationer. USA & Co hade dock – liksom mediemakten – förbehållslöst stött den ”folkomröstning” som oppositionen genomförde 19 juli, utan röstlängder, utan valövervakare, där det gick att gå runt och rösta i flera vallokaler, det enda som krävdes var ID-kort, och en namnteckning. Och USA har redan infört fler ekonomiska sanktioner för att undergräva Venezuelas ekonomi.
Venezuela statskuppsbild 170713
Här har i tidigare artiklar bl.a. påtalats:
* Att risk för USA-stödd statskupp i Venezuela är stor;
* Att delar av oppositionen använt terroristliknande metoder med dödsskjutningar och bränning av människor;
* Att delar av kapitalistklassen undanhållit varor för befolkningen;
* Regeringen har uppenbarligen gjort misstag inom det ekonomiska området, men kunde lika litet som andra förutse det stora prisfallet på olja i USA:s intresse.
* Exxon Mobile (förre chefen var USA:s nuvarande utrikesministern Rex Tillerson) slutit kontrakt med Guyana om infrastruktur, borrning och upplag för att utvinna de enorma olje- och gasfyndigheterna inom det s.k. Liza Project, innanför gränsen för venezolanskt territorialvatten enligt Genèveöverenskommelsen 1966. Venezuela: Har USA:s ockupation redan börjat?
* CIA-chefen Mike Pompeo försäkrar att hans organisation arbetar aktivt för att störta regeringen i Caracas, även om han naturligtvis inte uttalar sig så exakt och ordagrant. CIA-chefen Pompeo arbetar med för att störta Venezuelas regering
Venezuela: Har USA:s ockupation redan börjat?
CIA-chefen Pompeo arbetar med för att störta Venezuelas regering
Stöd dialogen för fred i Venezuela! 8/7 2017
Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media? 24/5 2017
Vad händer i Venezuela? 22/4 2017.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

i Andra om: , ,, , , , , , , , ,


42 svar till “Valet i Venezuela – uppfylldes förhoppningarna?”

 1. Nu är jag absolut inte för militarisering men jag är väl medveten om att kapitalet bara förstår ett enda språk och det är våldets. Ryssland och Nordkorea håller inkräktare och manipulatörer borta med hjälp av en terrorbalans men vad har Venezuela att sätta emot då kapitalet trycker på? Våld mot egna kan skapa en splittring och inre motsättningar som utifrån kan stöttas så den Venezulanska revolutionen faller, Kanske Maduro liksom Kim Jong Un skulle satsa på en atombomb för att sätta skräck i kapitalets inkräktare och hålla dem borta så revolutionen för en chans att byggas vidare?

 2. Det finns en grupp som hävdar att de är emot USA på grund av landets brist på att främja demokrati. Detta är i vissa fall också en korrekt synpunkt. Sen finns där en annan grupp som också hävdar att de är emot USA på grund av landets brist på främjande av demokrati. Denna grupp har dock samtidigt inga problem att hylla och stöta riktiga diktaturer vilket gör att deras kritik mot USA rörande demokrati bara är hyckleri. Därför är situationen i Venezuela så oerhört intressant för den utgör en sådan tydlig vattendelare mellan dessa båda grupper.

  Den som verkligen är kritisk mot USA på demokratiska orsaker har inget val annat än att fördöma utvecklingen i Venezuela för anledningen till att det är val där har inget med demokrati att göra utan tvärt om.

  Folket har redan gått och röstat, det gjorde de i parlamentsvalet 2015. Resultat blev en jordskredsseger för oppositionen som nu kontrollerar parlamentet. Vad gör Madoru då? Respekterar han folkets röst som en verklig demokrat hade gjort och accepterar att oppositionen har makten i parlamentet? Nej det gör han inte utan lanserar istället en ny församling som ges möjlighet att skriva om konstitutionen och därmed i praktiken gör parlamentet överflödigt. Dock kan man tycka att ett sådant försök borde vara dödfött redan från början då oppositionen vann en jordskredsseger i senaste parlamentsvalet och sedan dess har utvecklingen gått allt annat än åt rätt håll i Venezuela. De problem som brist på mat och läkemedel som gjorde att oppositionen segrade är betydligt värre nu än då. Därför borde ju oppositionen även vinna en jordskredsseger nu. Så hade det också varit om platserna i församlingen hade valt proportionellt i förhållande till antalet röster. Detta är ju också Maduro medveten om och därför har han också sett till att platserna inte tillsätts proportionellt. Istället tillsätts dem enligt principen att varje ”kommun” får tillsätta lika många representanter oavsett hur många som bor i kommunen. I Sverige skulle det innebära att tex Stockholm fick skicka lika många representanter till riksdagen som Haparanda. Denna typ av fördelning gynnar dem som har relativt starkare stöd på landsbygden än i staden. Vem tror att det är en slump att Maduro just har sitt starkaste stöd på den relativt sett glest befolkade landsbygden? Trots detta system kände dock inte Maduro att han kunde vara säker på att segra. Därför var han också tvungen att införa att vissa av platserna i församlingen tillsetts av olika intresseorganisationer som står regeringen nära. I Sverige skulle det vara som att socialdemokraterna beslutade att LO skulle tillsätta vissa av platserna i riksdagen. Med andra ord så långt från demokrati (folkstyre) man kan komma.

  I presidentvalet i USA var det många som hävdade att elektorsystemet i USA är odemokratiskt då presidenten inte utses i ett proportionellt val. Skulle vara mycket intressant att höra vad dessa personer tycker om valet i Venezuela då det knappast går att komma längre ifrån en person en röst än valet i Venezuela.

  Nej för den som verkligen är för demokrati är utvecklingen i Venezuela en fars. Maduro har inte längre stöd av en majoritet av folket i Venezuela och därför måste han hitta på andra lösningar än fria demokratiska val för att kunna sitta kvar vid makten. Om Maduro inte störtas innan så är det ingen som skall bli förvånad om förslaget till ny konstitution i Venezuela inte längre innehåller att presidenten väljs baserat på den kandidat som får flest röster. Det vill säga om inte arbetet med den nya konstitutionen dra ut på tiden och Maduro känner att nästa presidentvalet inte kan hållas förrän den nya konstitutionen är klar. Därför tvingas han skjuta upp presidentvalet på obestämd tid

  Man är inte demokrat eller demokratisk för att man har segrat i ett demokratiskt val. Demokrat blir man när man har förlorat ett val och respekterar folkviljan och lämnar över makten.

  • Våren 2013 skrev jag här Hugo Chavez efterträdare Nicolas Manduro vann valet i Venezuela med 230 000 rösters övervikt (1,8 %), med ett valdeltagande på 78 %, i nivå med Sverige och helt överlägset motståndaren USA:s låga valsiffror. (http://jinge.se/allmant/dodligt-vald-efter-valet-i-venezuela-usa-stodd-statskupp-pa-gang.htm)

   Det är skillnad mellan oppositionen i Venezuela och den i USA eller Sverige. Oppositionen i Venezuela vägrar delta i ett enligt konstitutionen utlyst val, och utlyser innan en egen folkomröstning där valsedlarna sedan förstörs. Att detta kan ske vittnar om en demokrati med yttrandefrihet.

   Vad hade man kallat det om så skett i USA/Sverige? Sabotage?
   Om oppositionen använt dödligt våld?
   Om en del kapitalägare ej säljer sina produkter på den öppna marknaden i kapitalistiska Venezuela?

   Mycket talar för att just USA är engagerat i Venezuelas framtid – se CIA-chefen uttalanden. (http://jinge.se/allmant/cia-chefen-pompeo-samarbetar-med-colombia-och-mexiko-for-att-storta-venezuelas-regering.htm)

   Det har länge varnats för statskupp i Venezuela – inte utan orsak.
   Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
   -Mossadeq i Iran 1953;
   -Arbenz i Guatemala 1954;
   -Lumbumba i Kongo 1960;
   -Sukarno i Indonesien 1965;
   -Allende i Chile 1973;
   -Sihanouk i Kambodja 1970;
   -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
   -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
   -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
   -Zelaya i Honduras 2009;
   -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
   -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
   -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014.
   -Statskuppsförsök i Venezuela.

   • Anders du bemöter inte på något sätt min kritik i bristen på demokrati hur valet i Venezuela är utformat eller genomfördes. Det hade jag iochförsig inte räknat med heller. Svar från dig brukar nämligen inte innehålla något annat än en statisk uppräkning på alla dåliga saker du som hävdar USA har gjort de senaste 70 åren och detta oavsett fråga.

    • Tidigare val i Venezuela har fått fina vitsord av valobservatörer, som USA:s förre president Carter.
     Jag hänvisar till Eva Björklunds beskrivning ”Trots en 3 månader lång och våldsam USA-stödd oppositionskampanj för att stoppa de allmänna valen 30 juli – utlysta den 3 maj – har de genomförts enligt grundlag och vallag. Valet gällde ombud till en grundlagsförsamling för att införa ändringar i den då helt nya grundlag som antogs av en på samma sätt vald grundlagsförsamling 1999 – efter Hugo Chávez seger i presidentvalet 1998 – som utformade en av världens mest konsekventa grundlagar för deltagande demokrati.” …”Venezuela har ett av världens mest avancerade och säkra valsystem, med strikt kontroll över röstlängder, identitetskontroll med fingeravtryck, garanterad valhemlighet och kontroll av valurnorna. Jag var där som valövervakare 2014 och blev mycket imponerad. Allt organiseras, övervakas och verifieras av Centrala Valmyndigheten CNE, ett från både regering och partier fristående organ, bestående av 5 personer, 3 tillsatta av civilsamhället, 1 av juridiska och politiska fakulteterna på Venezuelas universitet, 1 tillsatt av Medborgarmakten (en företrädare för Riksåklagaren, Riksombudsmannen och Riksrevisorn tillsammans). Alltså inte kontrollerad av regeringen, som oppositionen, USA och mediemakten påstår.”

     Det är inte lätt med en (splittrad) opposition där delar saboterar ekonomin och använder dödligt våld, och som anordnar en illegal folkomröstning, där man snabbt förstör rösterna.

     • Som sagt du berör på inget sätt min kritik att a) enda anledningen till ett nytt beslutande organ skall introduceras är att runda parlamentet där opposition har majoritet och b) att valet är utformat på ett sätt som skall garantera att Maduros folk får majoritet genom att glest befolkade områden för relativt till sin folkmängd tillsätta betydligt fler representanter än befolkningen i städerna och att en stor del av platserna tillsätts inte ens genom val utan av olika intresseorganisationer. Det är möjligt att detta är inslag som ingår i det du vill införa och du brukar kalla ”utökad demokrati” vilket hade förklart det obefintliga stödet för dina förslag i Sverige.

      • Du har inga bra belägg för dina påståenden. Syftet förefaller att vara att få en bred folklig representation.
       Visst kan man säga att detta innebär att parlamentet ”rundas” i syfte att bevara och förstärka de framsteg som skett under den bolivarianska revolutionen, då oppositionen även använder våld och ekonomiskt sabotage och med stöd av USA strävar att motverka detta. Folket som nu haft möjlighet att utse representanter till den konstituerande församlingen ska sedan ta ställning till ett förslag till ny grundlag i en folkomröstning.
       Regeringen vänder sig alltså till folket både i valet till konstituerande församling och med det nya förslaget vilket i sig är en form av demokrati.
       Oppositionen hade mycket väl kunnat delta men motsäger sig alltså.

       De förslag som grundlagsförsamlingen ska ta ställning till handlar bland annat om ett nytt socialförsäkringssystem som ska stadfästa många av de samhälleliga framsteg som gjorts under 2000-talet i form av landsomfattande projekt, kallade Misiones, som husläkarsystem på grannskapsnivå för allmän och gratis hälsovård, skolor för gratis utbildning för alla, bostadsbyggande, kultur, samhälleliga lågprisbutiker m.m. samt att utveckla den mångkulturella identiteten och den deltagande demokratin utifrån kommundels- och kommunförsamlingarna, värna naturens och motarbeta klimatförändringarna, med mera i samma riktning, dvs utveckla demokratin och välfärden, men också att stärka den nationella suveräniteten och införa en ny icke oljebaserad ekonomisk modell.

       Även i Östeuropa utvecklades ekonomin efter Andra Världskriget i olika takt i olika länder. Tidvis fanns brist på varor och mat. Att analysera detta ligger inte inom ramen för denna artikel och kommentar. I andra länder, som USA, finns gott om val, men nyligen levde över 40 miljoner där på matkuponger.

  • De valsystem i Venezuela som du nu förfäktar är ju direkt av samma typ som USA, England och Frankrike och andra imperialiststater som du förmodligen hyllar och sätter högst bland demokratier. Men nu när en socialiststat använder samma system så är det plötsligt inte rättvist längre. Kan det istället vara den socialistiska vänsterregeringen du inte gillar och inte valsystemet?

   • Arbetarklass där har du tyvärr helt fel. I England har man visserligen enmans valkretsar där vinnaren tar allt vilket vissa hävdar minskar demokratin medan andra hävdar att den ökar den. Den stora skillnaden mot Venezuela är att 1000 personer i England får skicka lika många personer till parlamentet om de bor i London eller på den engelska landsbyggden. När det gäller USA under Obama så kontrollerades Kongressen av hans politiska motståndare, republikanerna, som gjorde livet surt för honom. Dock var det knappast så att Obama då lanserade ett nytt maktorgan som skulle ersätta komgressen där minoriteter skulle få tillsätta relativt fler av platserna än deras folkmängd.

    • Jo, jag tänkte på enmans valkretsar som i England och elektorsval som i USA jämfört proportionella val som vi är vana vid i övriga Europa och kanske världen. Men det kanske då inte är jämförbart med valsystemet i Venezuela?

     • Som framgår av dagens nya bloggartikel utses representanter till den konstituerande församlingen på annat sätt.

 3. Redan innan rösterna var färdig räknade så skrev Fejk Stream Media ( t ex AP) om att endast 9% deltog. Enligt Fejk Aritmetiken är 9/18×100=9%.

 4. Igår röstade drygt 8 miljoner enligt regimen, i valet 2015 röstade 14 miljoner och i valet 2013, 15 miljoner. Röstförfarandet är elektroniskt, man röstar med det ”patriotiska Id-kortet” som är samma Id-handling som man får ut matransoner på. Så det går inte att bränna valsedlar, bara sudda i hårddisken.

  • En så kallad president i USA väljs med mindre än 30% av de röstberättigade. Det är mindre än 50 miljoner av ca 150 miljoner röstberättigade som väljer en ”president”. I samma land är det förbjudet att rösta om du finns med i polisregistret. På så sätt sparas USA datorminne och pengar. Inte heller behöver du bränna, när du är redan bränt, så att säga. USAs regime kallar valen demokratiska och vill sprida samma minoritetsstyre. Smaka på det du.

  • I Venezuela skrivs ut ett kvitto efter en elektronisk röstning. Detta kvitto används sedan för att jämföra resultatet av en elektronisk röstning och resultat från räkningen av kvitton.
   Så att radera hårddisken hjälper inte.

 5. TV-journalisten Bert Sundström menar att valdeltagandet med betydande sannolikhet var betydligt lägre. Något belägg för detta presenterade han inte. Han nämnde något om skattning av ”ett oberoende institut”.
  Vad det var och hur han visste att detta var ”oberoende”.
  Programledaren undrade då hur någon kunde rösta på Maduro. Han reflekterade tydligen inte över om rapporteringen var allsidig och korrekt. Den var verkligen partisk, för den saboterande oppositionen.

 6. Regimen i Venezuela har infört priskontroll. Det innebär att köer ersätter de val individer och företag gör under utbud och efterfrågan, och att regeringen försöker styra hela livet för alla. Den regering som gör tar på sig ett sånt ansvar inför per definition sin diktatur.

  Venezuelas regering är ansvarig för sin skötsel, oppositionen är bara opposition, den ansvarar inte för driften av landet. Den har vägrat delta i det försåtliga valet. Gårdagens omröstning syftade till att runda valresultaten som gav oppositionen majoritet i den valda församlingen. Venezuela har alltså inte parlamentarism, även USA´s president kan vara president med motståndarmajoritet i de valda församlingarna. Och numera även vi, eftersom alliansen inte är opposition mot minoritetsregeringen, de är i storallians mot de sk ”fascisterna”.

  För att hysa förhoppningar om en sådan utveckling måste man vara mentalt rubbad. Priskontroll är ett administrativ term för inbördeskrig.

  • Priskontroll är inte alls diktatur. Vi har haft det i Sverige.

   I början av 1970-talet införde regeringen Palme allmänt prisstopp. Syftet var att möta vreden från husmödrar som demonstrerade mot stigande matpriser. Prisstoppet blev inledningen till en period på hela 20 år med prisregleringar som ett inslag i stabiliseringspolitiken, en längre tid än i något annat industriland.

   Delar av kapitalistklassen har hållt inne tillgången till varor. Varulager har bränts. Sedan länge har delar av oppositionen använt dödligt våld. Våren 2013 skrev jag efter Maduroas seger i presidentvalet med 230 000 rösters övervikt ”Enligt rapporter blev oppositionens protester igår dödliga. Minst sju personer har dödats och över 61 skadades när oppositionsgrupper enligt uppgift brände hemmen för ledare för socialistpartiet (PSUV), attackerade allmänna sjukhus och mercales (subventionerade livsmedelsbutiker), attackerade kubanska läkare, statliga eller allmänna mediastationer, och hotade chefen för valkommissionen och tjänstemän. ” …”Reuters meddelar 17/4 att utrikesminister John Kerry meddelat att USA ej godtagit valresultatet.” (http://jinge.se/allmant/dodligt-vald-efter-valet-i-venezuela-usa-stodd-statskupp-pa-gang.htm). USA har hela tiden stött oppositionen och inte bara det. Läs artikeln med uttalanden av CIA-chefen.

   Och detta ”Valobservatörens artikel.”Jag har just återvänt från Venezuela där jag var en av 170 internationella valobservatörer från hela världen. Detta inkluderar länder som Indien, Guyana, Surinam, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Skottland, England, USA, Guatemala, Argentina, Sydkorea, Sri Lanka, Etiopien, Jamaica, Brasilien, Chile, Grekland, Frankrike, Panama och Mexiko. Dessa observatörer inkluderar två tidigare presidenter (från Guatemala och Dominikanska republiken), domare, advokater och många högt uppsatta tjänstemän från nationella valkommissioner. Vad vi fann var ett valsystem som var transparent, tillförlitligt, välskött och grundligt granskat.

   Faktum är att revisionen, vilket knappt nämnts av den etablerade pressen innebär att över 54% av alla röster faktiskt redan har granskats för att säkerställa att de elektroniska rösterna stämmer övenrens med de papperskvitton som tjänar som back-up för de elektroniska rösterna. Och denna granskning skedde i närvaro av vittnen från alla partier i själva vallokalen. Jag bevittnade en sådan granskning i slutet av valdagen. Och, som vanligt, stämde pappersresultaten perfekt med de elektroniska. Som den tidigare presidenten Alvaro Colom från Guatemala, som tjänade som observatör, menade, är omröstningen i Venezuela ”säker” och lätt att kontrollera.
   Obama hök untitled

   Kort sagt, observatörernas erfarenhet förra veckan är i linje med iakttagelsen i fjol från USA:s förre president Jimmy Carter att Venezuelas valsystem verkligen är ”det bästa i världen.”
   (http://jinge.se/allmant/usa-fortsatter-att-underminera-demokratin-i-venezuela-rapport-fran-en-valobservator.htm) 21/4 2013.

   Vidare, och med tanke på USA:s hittills obevisade anklagelser mot att Ryssland lagt sig i USA:s presidentval ”I mars 2009 sände USA:s ambassad i Venezuela ett hemligt meddelande till utrikesdepartementet i Washington. Meddelandet som offentliggjorts av Wikileaks lyder: ”Utan vår fortsatta hjälp är det möjligt att de organisationer som vi har hjälpt till att skapa…kan tvingas lägga ner…Vår finansiering utgör en nödvändig livlina för dessa organisationer.” ■Fem år senare fortsätter pengaflödet. I USA:s statsbudget för 2014 har fem miljoner dollar avsatts för att stödja venezuelanska oppositionsgrupper. Bland de som får pengar finns de studentorganisationer som nu är ute på gatorna.
   ■USA betalade under åren 2000-2010 ut över 100 miljoner dollar till oppositionella i Venezuela. Dessa pengar har bland annat gått till att grunda högerledaren och förre presidentkandidaten Henrique Capriles parti, ”Rättvisa först,” och till att utbilda högerstudenter i ”aktivism”.
   ■Stöd från USA har gått till de två högerledare som eldat under de senaste protesterna, María Machado och Leopoldo López.” (http://jinge.se/mediekritik/arbetar-for-kupp-i-venezuela-som-i-ukraina-och-pa-andra-hall.htm)

   • Att påstå att bristen på mat och läkemedel i Venezuela beror på oppositionen är bara trams utan resultatet av regeringens socialistiska ingrepp på marknaden. I Östeuropa under kommunismen rådde det brist på livsmedel komstant i 50 år med omfattande köande utanför affärerna. Var detta också ett resultat av oppositionen?

    Dessutom att vissa affärer vägrar att sälja beror heller inte på någon ond konspiration utan ekonomiskt förnuft. Priskontrollerna hindra affärerna att sälja till marknadspris vilket då gör att många låter bli att sälja. Om en produkt kostar dig som affärinnehavare 1000 SEK att köpa in eller att tillverka men regeringen då inför en priskontroll och säger att du får bara sälja den för 900 SEK. Då är det väl naturligt att du väljer att inte sälja?

    Samma sak gäller de grundlösa anklagelserna om oppositilnens våld. De som begår våld i Venezuela är hulliganer som finns överallt i världen. Under G20 mötet i Hamburg blev det också våldsamheter och du hade knappast godtagit att någon hade hävdat att det var ”vänstern” eller ”anti-imperialister” som låg bakom våldet där.

    • Bristen visar tydligt kapitalismens stora problem – omsorg om den egna vinsten måste gå före folkliga problem. Det är det ”ekonomiska förnuftet”. Priskontrollens syfte är att folk, här i en besvärlig ekonomisk situation, ska ha ökad chans att tillfredsställa elementära behov. Visar åter den inhumana, primitiva karaktären av kapitalismen.
     Det är väl belagt att delar av oppositionen har använt våld, och dödligt våld. Varje ansvarsfull regering ingriper mot sådant.

  • Den av väst så hypade oppositionen i Venezuela är en samling robotar som styrs från Langley, Virginia och USAs ambassad i Venezuela. Oppositionella timavlönade för att förstöra och ska kaos. Under tiden kan bombvänster från fjärran länder som Sverige gråta krokodiltårar över priskontroll och utebliven ”valfrihet”.

 7. Om Stefan Löfven för en månad sedan utlyst ett val för att ändra Sveriges grundlag där 545 skall väljas, av dem 364 baserat på kommunerna och där Sjöbo får samma representation som Stockholm och där 173 representanter utses via LO, PRO, Hyresgästföreningen och 8 representanter utses av samerådet hade jag då röstat? Med all säkerhet inte! Jag hade krävt att en sådan viktig förändring som en ny grundlag skulle beslutas av två rikdagsbeslut med mellanliggande val enligt svensk lag. På det sättet hade jag känt att demokratin i varje fall fått en chans, principen en man, en röst hade gällt, det hade funnits tid för en allmän kritisk debatt osv.
  Hade dessutom 62% av väljarna i den av Löfven organiserade grundlagsförändringen kunnat rösta 2 gånger, en som tex LO-medlem och en som invånare i Sjöbo hade jag omdelbart misstänkt att reglerna var specialutformade för att gynna Löfvens parti. Hade förslaget dessutom kommit i en situation med politiska spänningar på gränsen till inbördeskrig och där en majoritet senast 2 år tidigare röstat emot Lövfens parti hade jag betraktat valet som en provokation inte som ett sätt att lösa problemen. Efter ett val där 41% av väljarna fått sagt sitt (ibland med 2 röster) skulle de nu kunna stänga riksdagen, fängsla allianspartiernas riksdagsmän eller i princip göra vad de behagar. Som sagt, även jag skulle ha bojkottat Löfvens val och krävt val med 1 man, 1 röst ett system som vi haft ända sedan mer än ett sekel, då vi avskaffade den gamla högerns system där antalet röster var beroende av taxeringskalendern. Demokratin är i mitt tycke historiens mest revolutionära ide och det är därför inte konstigt att reaktionärer av olika kulör fruktar den.

  • Förslaget kom 1 maj inför ett val 30 juli, kort tid, men å andra sidan specifika omständigheter. En del av befolkningen erkänner inte staten och är beredda med våld störta regeringen. Istället för att möta våld med våld (vilket varje stat gör och har rätt att göra) försökte Maduro lansera ett förslag som skulle kunna förändra situationen. I efterhand kan vi se hur valet faktiskt samlade 8 miljoner (ett bra resultat) samtidigt som oppositionen fick sämre stöd för sina olika aktioner.

   Valsystemet är verkligen inte proportionerligt men alla val är inte det. Det är inte detsamma som att säga att de är odemokratiska. De flesta länder med val har inslag som gör att de inte är proportionerliga. Ex USA, Storbritannien, Grekland, Frankrike för att bara nämna några.

   Valet av grupper som inte väljs i direkt representation känner jag är godtyckligt men det är inte sant att det är intresseorganisationer. Även om det är klart att kända företrädare för intresseorganisationer har större möjlighet att bli valda. I svenska val deltar för övrigt politiker som kommer från diverse intresseorganisationer.

   I kommentaren tas det upp 1 man 1 röst i valet i söndags vad jag förstått kunde bara de som tillhörde gruppen i fråga välja representanter. Oklar hur det kontrollerades.

   Kommentaren verkar tycka att på grund av motsättningen mellan parlamentet och presidenten var det fel att ha valet. Med tanke på den extra-ordinära situationen menar jag att det var värt att ta detta initiativ för att förändra maktbalansen.

   Många av de grupper som stödjer regeringen har sett denna valrörelse som en möjlighet att lyfta sina ideér och förslag.

   Grundlagen kommer senare att behöva godkännas av en folkomröstning.

   • “En del av befolkningen erkänner inte staten och är beredda med våld störta regeringen. Istället för att möta våld med våld (vilket varje stat gör och har rätt att göra) försökte Maduro lansera ett förslag som skulle kunna förändra situationen”

    Helt fel. De som protesterar vill inte ha en ny konstitution de vill ha en ny president. Att påstå att detta görs för att tillgodose protesterna är bara strunt. De som protesterar var ju de som struntade i att gå och rösta och de som var som mest kritiska till förslaget. Den nya konstitutionella församligen var på så vis helt misslyckad då den ökade protesterna snarare än att minska dem. Och som jag har sagt tidigare förslaget om en ny församling syftar inte till något annat än att ge Maduro en möjlighet att runda det folkvalda parlamentet då det är oppositionen som kontrollerar parlamentet.

    ” Valsystemet är verkligen inte proportionerligt men alla val är inte det. Det är inte detsamma som att säga att de är odemokratiska. De flesta länder med val har inslag som gör att de inte är proportionerliga. Ex USA, Storbritannien, Grekland, Frankrike för att bara nämna några.”

    Problemet i Venezuela är att vissa personer for tillsätta relativt fler personer än andra vilket gör dem odemokratiska. Framförallt när denna skevhet är utformad av Maduro och dessutom gynnar Maduro. I England får 10000 personer boende i London utse en parlamentsledamot medan 10000 personer boende på landsbyggden får utse 1 parlamentsledamot. I valet i Venezuela får 10000 boende i Caracas utse en representant medan 10000 boende på landsbyggden utse 2 representanter. Det är detta som gör valet odemokratiskt. Hade det varit så precis som i England att valet hade skett i lika stora enmansvalkretsar hade det inte varit någon som hade tyckt det var odemokratiskt.

    Valet av grupper som inte väljs i direkt representation känner jag är godtyckligt men det är inte sant att det är intresseorganisationer. Även om det är klart att kända företrädare för intresseorganisationer har större möjlighet att bli valda. I svenska val deltar för övrigt politiker som kommer från diverse intresseorganisationer.”

    Också fel. Problemt är att det är intresseorganisationer som står regeringen nära och som garanterat kommer välja Maduro folk. Exemplet som Sven Anderson ger är klockrent. Om Stefan Löven skulle föreslå att i nästa riksdagsval skall Haparanda får utse 150 riksdagsledamöter och Stockholm 150 och övriga 49 skall utses av LO så tror jag knappast att det är någon som hade tyckt att det hade varit ett demokratiskt val och det är just det som har hänt i Venezuela.

    ” Kommentaren verkar tycka att på grund av motsättningen mellan parlamentet och presidenten var det fel att ha valet. Med tanke på den extra-ordinära situationen menar jag att det var värt att ta detta initiativ för att förändra maktbalansen.”

    Betydligt bättre då att upplösa parlamentet och utlysa nyval gällande parlament och president. Hade direkt accepterats av oppositionen. Alternativt hade parlament och president behövt börjar sammarbeta som Obama tvinngades göra med den republikanska kongressen.

 8. Det går givtevis att diskutera detaljer i hur valet utformades vilka intressegrupper som valdes ut och hur de utsågs

  Jag kan inte detaljerna så väl men varje valsystem har sina specifika inslag

  Det jag tänker i sammanhanget är att förslaget från Maduro att kalla till en konstituerande församling har ett stöd i grundlagen

  Att detta görs med tillägget att den nya grundlagen ska godkännas i en folkomröstning samt att andra val ska hållas regionala val och presidentval

  I ett större sammanhang är det även en bra idé att försöka förändra situationen när en minoritet med utländskt stöd försöker störta regeringen och staten med våldsamma metoder

  Många av de som stödjer regeringen men upplever att det behövs förändringar har sett konstiuerande församlingen som ett tillfälle att lyfta olika ideer och kandidater

  I övrigt skulle man kunna säga att Sveriges regering saknar stöd av det demokratiskt valda parlamentet, att regeringen trots omfattande kritik från en majoritet av riksdagen framhåller sin politik, att Sveriges utrikesminister av ledande judiska företrädare anklagas för anti-semitism osv osv

 9. Sverige har en utrikesminister som drivit igenom ett Värdlandsavtal som ökar risken för att Sverige ska dras in i krig, med stöd av riksdagsmajoriteten. Trots att en majoritet från alla partier i en opinionsundersökning strax innan ställt sig negativa till Värdlandsavtalet. Bra demokrati?

  • Jag har tyckt mig förstå att demokratin inte är det högsta beslutande organet. Det finns en makt högre upp som politiker och parlament måste rätta sig efter. Om det är möjligt alltså. Sverigedemokraterna är ett unikum därför dom har lanserat en åsikt på den politiska arenan som den högre makten egentligen inte tillåter men inte kan stoppa därför den har visat styrka tillräckligt svår att tillintetgöra. En kommunistisk revolution skulle stöta på samma problem om inte sju resor värre. Här är ett exempel på vad som händer när en här i Sverige otillåten åsikt framförs av någon etablerad politiker. Pudla eller petas, ofta båda.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kdu-politikern-om-pride-perversa-veckan

   • Jag uppfattar inte att SD lanserat någon åsikt som inte kapitalet kan godta.

    Marxismen ´hävdar på goda grunder att ekonomin bestämmer politik, litet förenklat. I Sverige härskar då kapitalistklassen och staten är den härskande klassens stat som styr i den härskande klassens intresse.

    • Det håller jag helt och fullt med om men inte enbart väl? Ta en sådan fråga som Priderörelsen, den borde väl ligga utanför kapitalisternas intresse? Jag vill ha det till en övermakt som anger ett slags ”demokratiska värderingar” och de som inte delar den måste bekämpas om det inte ligger kapitalets intressen som hindrar t.ex. Saudiarabien.

     • Funderar vidare… Kan det vara så att kapitalismen är mer än pengar? Jag menar kapitalismen lyfter fram individen och självförverkligande och där kanske gayrörelsen kan hamna?

      Postkommunistiska Ryssland har inte individualiserade traditionen med en fortfarande stark centralmakt över kollektivet. Kommunismen är ju precis tvärt om, den förtrycker individen och lyfter fram kollektivet och dess behov.

      Kerstin sa för en tid sedan att viss företagsamhet tilläts i DDR och visst var det så. Servicenäringar som till exempel en frisersalong eller en bilverkstad i privat ägo. Nackdelen var att just där frodades motståndet mot det kommunistiska systemet därför unga driftiga företagare sökte friheter istället för tvång.

      Till Kerstin:
      Servicenäringar och viss produktion kan kommunismen tillåta men inte mer. Huvudproduktionen är gemensam (statens) och kan inte konkurrensutsättas. Tänk dig om bilverkstadsägaren plötsligt skulle börja tillverka navkapslar för bilar och det visar sig att de navkapslarna skulle vara bättre än de staten kan erbjuda då faller ju hela systemet, eller hur?

      • Jag skrev att jag hade hört det av en reseledare att en viss privat företagsamhet var tillåten när vi reste genom DDR. Jag kan inte verifiera att det verkligen var så. Det är så länge sedan, och det var enbart hörsägen. Så du ska kanske inte göra det till fakta (gör inte en höna av en möjlig fjäder).
       En uppfinning ska gagna folket, inte den som uppfinner saker. Som t ex mediciner. Idag har ju företag patent på mediciner, och det finns många sjuka – även i västvärlden – som inte kan betala sin medicin eftersom den är alltför dyr. Även de svenska landstingen har bestämt sig att inte köpa hem mediciner till ovanliga sjukdomar eftersom medicinen anses vara alltför dyra (det kan handla från 100 000 kr och uppåt för en behandling). Dessutom föredrar läkemedelsföretagen att ägna sig åt att uppfinna mediciner till vanliga och ofta förekommande sjukdomar i den rika västvärlden som läkemedelsföretagen kan tjäna pengar på. De satsar ytterst lite på invånarna i de underutvecklade länderna. Det eftersom dessa människorna är alltför fattiga för att kunna betala medicinen.
       Jag tror att kanske Anders kan berätta mer om detta.

       • ”Så du ska kanske inte göra det till fakta (gör inte en höna av en möjlig fjäder).”

        Jag tror det är fakta men går säkert att söka vidare för att få bekräftelse. Som jag fattat det fanns en ”underjordisk” förtryckt opposition i DDR som mötte en vår och blommade ut vid Berlinmurens fall då hål i muren mot västeuropa gjordes i en vild fest och jag minns det själv från nyhetsinslagen i TV-rutan. Det var säkert inte enkelt att vara oppositionell i DDR men till enskilda individers tankar kunde inte Stasi nå och kanske inte heller till de servicenäringsidkande småföretagarnas middagsbord.

        ”En uppfinning ska gagna folket, inte den som uppfinner saker.”

        Men moroten då, vart finns den???
        Det här vet jag med säkerhet från mitt eget liv, igår, idag och i morgon.

        Om du satsar din tillvaro på att föra fram en bättre politisk ideologi är kan blotta övertygelsen vara din morot. Men om jag lyckas skapa en bättre avgasrenare för bilar så kan inte övertygelsen om dess förträfflighet vara min morot. Jag kräver lön för min insats och högre ju bättre den är annars har den renaren inget som helst värde för mig.

      • Dessutom förtrycker inte kommunismen individen. I Sovjetunionen var det så att regeringen och det kommunistiska partiet uppmanade människor att studera, även på kvällstid. Att förkovra sig. Och detta var en individuell kunskap som gick till kollektivets och/eller landets bästa.
       Och jag tror att många sovjetiska författare och konstnärer skrev och målade främst för sin egen skull än av någon skulle läsa boken eller betrakta konstverket (och att det fortfarande är så världen över).

       • ”Och jag tror att många sovjetiska författare och konstnärer skrev och målade främst för sin egen skull än av någon skulle läsa boken eller betrakta konstverket (och att det fortfarande är så världen över).”

        Men man måste väl skilja mellan arbete och hobby??
        Fast en hobby kan ju faktiskt bli ett arbete om det går att få ut en lön av den. Du kanske borde förklara hur de här konstnärerna livnärde sig i Sovjetunionen?

        Med rätt budskap i sitt konstnärsutövande kanske de kunde imponera på någon eller några i politbyrån så de köpte konstverket eller antog boken för tryckning och gav sedan konstnären lön (rubel eller förmåner) för mödan?

 10. Skillnader mellan ändringen av Venezuelas grundlag 1999 och 2017

  Under processen år 1999 för att föreslå en ny konstitution gick Hugo Chavez tillväga på följande sätt:
  1. först hölls en folkomröstning med 1 man 1 röst som princip som ställde frågan om folket ville ha en ny konstitution eller inte.
  2. Valen till den konstituerande församlingen hölls sedan.
  3. Därefter hölls en ny folkomröstning där folket, med 1 man, 1 röst fick godkänna den nya konstitutionen.

  För att utse församlingen kandiderade 1167 kandidater för att utse 128 delegater i direkta val medan 3 delegater utsågs av ursprungsbefolkningen.
  Av de 128 direkt valda utsågs 24 på nationell nivå, 104 utsågs på regional nivå. Chavez fick kämpa en hård strid mot högsta domstolen eftersom metoden att ändra grundlagen med hjälp av en konstituerande församling inte medgavs av den tidigare konstitutionen från 1961. Däremot medgav 1961 års konstitution rådgivande folkomröstningar och det var den vägen Chavez valde för att kringå konstitutionen. Chavez fick dock backa på en punkt; en av de frågor som skulle ställas i folkomröstningen gällde huruvida president Chavez med hjälp av dekret skulle kunna påverka urvalet av kandidater till församlingen. Resultatet blev att de 128 delegaterna blev valda i direkta val.
  Skillnaden mellan 1999 års process och 2017 är milsvidd. 1999 påbörjas och avslutas processen med folkomröstningar i direkta val, 1 man, 1 röst. Totalt fick varje venezolan göra sin röst hörd 3 gånger i direkta val. 2017 utlyser Maduro val inom ett par månader via dekret, där varje individs röst har olika vikt beroende på om man bor i en stor eller liten kommun och beroende på vilken sektor man tillhör. Efter hård press tvingades Maduro lova att en folkomröstning skall hållas där venezolanerna får avgöra om den nya konstitutionen accepteras eller inte. Ingen vet om detta genomförs, den konstituerande församlingen kan ju fritt ändra regelverket, avsätta presidenten, stänga parlamentet osv. Det är bara att hoppas att den församling som enligt officiella siffror representerar 41% av väljarna och som inte är proportionellt vald har tillräckligt med förstånd att välja en form som leder till fred i landet.

  • Ber dig ange källor till dessa uppgifter.

   Var god se tidigare kommentar av Martin L.
   USA:s president väljs sedan decennier med stöd av högst 30 % av valmanskåren. Demokrati?
   Presidenten i uSA måste vara miljardär eller få stöd av åtminstone många hundra miljoner dollar. Demokrati?
   (Dollarocracy – hur pengar har förstört USA:s valsystem;http://jinge.se/allmant/dollarocracy-hur-pengar-har-forstort-usas-en-gang-ganska-demokratiska-valsystem.htm)

   • Här Anders har du mina källor. När det gäller jämförelsen mellan demokratin i Venezuela så vill jag understryka att jag inte ser USAs ”demokrat” som ett föredöme för ” 20 århundratets socialism”. Det vore väl bedrövligt om vi alltid måste jämföra socialismen med det sämsta som kapitalismen har att erbjuda. Jag har i hela mitt liv ansett socialismen rätt genomförd som ett överlägsett system både när det gäller ekonomi och demokratiska rättigheter. Jag nöjer mig inte med att socialismen är några procentsatser bättre än det sämsta inom kapitalismen.