Osakliga säkerhetsmyndigheter – en fara för rikets säkerhet?


Igår publicerade jag en artikel i ämnet, där jag först återgav en intervju för en talesman får Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), där denne utan egentligen belägg utmålade Ryssland som det stora hotet.
Jag återgav sedan bl.a. utdrag ur en artikel av Martin Aagård nyligen i Aftonbladet.Invasionen som aldrig inträffade”. Denne skrev:
Det torde vara ett totalt underbetyg till det svenska psykologiska försvaret, men egentligen är det värre än så.
Enligt en rapport från Kennan institute – ett amerikansk forskningsinstitut med fokus på Ryssland – finns ingen rysk militär hybridkrigsdoktrin, tvärtom är ordet mest en trendig men ganska meningslös catchphrase för allt Ryssland gör.

Ryssland Ab juli 2016

Att kalla propaganda, desinformation och tendentiös journalistik för krig blir ett sätt att efterlysa extraordinära åtgärder. Ett argument för att begränsa yttrandefriheten. Det är också ett ord som fått DN:s Mikael Holmström och Peter Wolodarski att sätta på sig hjälmen och ställa sig i försvarets, ­i stället för läsarnas, tjänst. Och då har vi hamnat riktigt snett.”

Egen kommentar: Vi har behandlat frågan om synen på Ryssland hos svenska och utländska myndigheter och politiker och i massmedia i flera artiklar. Det är uppenbart att uppgifter från Ryssland är mer korrekta än de från USA och svenska myndigheter i centrala frågor som Ukraina och Syrien.

Avslutande kommentar från igår: Vi behöver en bra, saklig säkerhetstjänst med demokratisk inriktning och inte de nuvarande som förmedlar oftast obestyrkta synpunkter från USA-eliten utan konkret analys. Det finns en klar tendens att viktiga fakta och saklig debatt sätts åt sidan av MSB, SÄPO och MUST. Detta är mycket farlig, och en utveckling mot ett samhällsklimat som i McCarty-tidens USA är skönjbar.
SÄPO uppvisar samma låga nivå och enögdhet som MSB i t.ex. sin årsbok som kom i mars, vilket jag kommenterade i två blogginlägg. Det första var Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?, liksom MUST.

Där skrev jag:
Från SÄPO:s hemsidan: ”Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Man kunde då ha nämnt något om det finns länder som skadat andra länders demokratiska system. Är Ryssland då värsta hotet? Ryssland har fredligt, med stöd av omkring 95 % i en folkomröstning fredligt införlivat Krim i sitt område. Detta anser flera experter, men inte alla, vara ett brott mot folkrätten. Detta har medfört omfattande kritik i Väst och sanktioner som är olagliga enligt FN-stadgan. Den av USA och EU stödda fascistinfluerade statskuppen i Kiev 22/2 2014 mot en regering vald i demokratiska, lovordade val måste ses som ett större brott mot folkrätten, men förnekas som sådant helt av Sverige, länderna i EU och USA som allmänt uppfattas som demokratiska. Statskuppen i Ukraina ha följts av nästan halvering av BNP, inbördeskrig, ökad korruption etc.
Rysslands folkstödda ingripande i Krim väger lätt mot USA:s omfattande brott mot demokratin i sin utrikespolitik. USA har sedan millenniumskiftet startat krig i Afghanistan, Irak, Libyen (via NATO) och Syrien (via ombud) med uppemot 2 miljoner dödade. Irakkriget hade ej stöd i FN, startades efter lögn om massförstörelsevapen efter negativ inspektionsrapport, medan krigen i Libyen och Afghanistan (med svenskt deltagande) innebar grovt överskridande av FN-resolutioner. Det är mycket väl belagt i uttalande av ledare i USA och av officiella USA-källor att USA och allierade i tidigt skede intervenerade i Syrien med stöd till rebeller, inklusive terrorister. Detta är en huvudorsak till förstörelsen av landet och till flyktingströmmarna till Europa.

Några (icke-ryska) USA-källor:
* 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen (http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
* DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
* I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
* New York Times skrev 23/1 ”Since then (2013), the CIA and its Saudi counterpart have maintained an unusual arrangement for the rebel-training mission, which the Americans have code-named Timber Sycamore. Under the deal, current and former administration officials said, the Saudis contribute weapons and large sums of money, and the CIA takes the lead in training the rebels on AK-47 assault rifles and tank-destroying missiles.”http://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?_r=0

http://jinge.se/mediekritik/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel.htm
ISIS trupper med flagga images
* En officiell rapport till USA:s kongress uppger att landet sponsrar terrorism i Syrien. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress. Den konkluderar:
* Medan terrorismen vuxit kraftigt inte minst till följd av USA:s och Västs politik (officiella USA-källor) har den snabbt försvagats och för första gången försvagats tydligt sedan Ryssland engagerade sig i legalt samarbete med Syriens regering och armé, en huvudkraft sedan länge i den avgörande väpnade kampen mot terrorismen på marken.
* Bombningarna av USA, Frankrike, Storbritannien och i Syrien utan tillstånd av Syriens armé är olagliga enligt internationell rätt, och kan i framgång inte mäta sig med de ryska – legala – insatserna. (Vissa folkrättsexperter anser de ryska insatserna inte är legala då de ej sanktioneras av FN, men de är rimligen i så fall betydligt mindre illegala än Västs insatser. Man måste kunna resonera om grader av brott även då det gäller folkrätt).
* Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Detta har jag rapporterat om i upprepade blogginlägg.

I sin Årsbok skriver SÄPO – utan att presentera analys eller fakta ”Vid sidan av de ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna ser vi också att stora och resursstarka ryska medieföretag och nyhetsbyråer på senare år allt tydligare fungerar som lojala verktyg för den centrala statsledningen. Dessa mediebolag är verksamma såväl i Ryssland som i utlandet. Bland dessa finns mediebolagen RT och Sputnik. Bristande granskning av etablerade mediekanaler och snabba okritiska delningar i sociala media medför att förvrängda, felaktiga och förvanskade budskap får snabb spridning. Risken är att allmänhetens tilltro till all nyhetsförmedling minskas.” Detta behandlade jag i det andra blogginlägget Efter SÄPO:s rapport – läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today
Putin imagesCAAIMOLN

I SvD säger chefen för den hemliga militära underrättelsetjänsten MUST som kritik av Ryssland (http://www.svd.se/must-moskva-gillar-eus-splittringhttp://www.svd.se/must-moskva-gillar-eus-splittring)
”Vi vet att Ryssland gynnas av och gärna vill se en splittring inom EU, och också i Nato. Det gör det lättare för Ryssland att få genomslag för sin politik”, säger generalmajor Gunnar Karlson till TT under Almedalsveckan i Visby. Han är chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) – som är något av det hemligaste som finns inom statsförvaltningen. Must, andra svenska säkerhetsorgan, Försvarsmakten och regeringen har de senaste åren rapporterat om ett allt mer aggressivt militärt ryskt agerande i Östersjöregionen.

MUST-chefen har sannolikt rätt i att Ryssland gärna ser en splittring inom EU och NATO, men man har inte uttalat sig så. Jag tror att en splittring inom EU och NATO skulle minska risken för inte minst stora krig och stimulera fredssträvanden i världen.
Men minns då att det finns en omfattande kritik mot EU bland invånarna i medlemsländer i EU.
Pew I 160607 PM_2016.06.07_brexit-00
Pew 4 PM_2016.06.07_brexit-04

Pew 5 PM_2016.06.07_brexit-05

NATO:s aggressiva politik har berörts ovan. Och flera världsledare är kritiska mot detta:
* Greklands premiärminister Tsipras vill mildra konflikten
* Den tyske utrikesminsistern Frank-Walter Steinmeier varnar för NATOs vapenskrammel och krigshets.
* Den franske presidenten Hollande vill betrakta Putin inte som ett hot utan som en som en “partner”.
* Henry Kissinger tycker att USA:s (och NATO:s) Rysslandspolitik är för aggressiv. Henry Kissinger om Ryssland
* Liksom USA:s tidigare Moskvaambassadör J Matlock.
* Majoriteten i Sverige ville inte ha ett Värdlandsavtal enligt den enda opinionsundersökningen, i februari.

Mot bakgrund av detta är det mycket märkligt att MUST-chefen kritiserar Ryssland på detta sätt. Den inställning han kritiserar delas av en stor opinion i Sverige, EU och säkerligen i världen där NATO:s ledande land USA sågs som det största hotet mot freden i världen vid en stor opinionsundersökning 2013 – den senaste jag hittat.USA är största hotet mot freden MUST inger inte förtroende. En passiv regering visavi SÄPO, MSN och MUST inger inte heller förtroende för vår säkerhet.

Avslutande kommentar: Vi behöver en bra, saklig säkerhetstjänst med demokratisk inriktning och inte de nuvarande som förmedlar oftast obestyrkta synpunkter från USA-eliten utan konkret analys. Det finns en klar tendens att viktiga fakta och saklig debatt sätts åt sidan av MSB, SÄPO och MUST. Detta är mycket farlig, och en utveckling mot ett samhällsklimat som i McCarty-tidens USA är skönjbar.

i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,

Från SÄPO:s hemsida DN 17/3DN 18/3
8 dagar The Saker – Guy Mettans bok måste läsas

DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,

Propaganda 150223

Några artiklar om (desinformationen) om Ryssland.
Finns förklaring till svenska russofobin
Brev från Frankrike om EU och Ryssland
Rysslands annektering av Krim,, NATO:s bombkrig i Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
EU:s sanktioner mot >Ryssland, och Minskavtalet – bedrägeri på hög nivå
Mer samarbete med Ryssland
Bortom kallt krig – mobilisering för krig mot Ryssland
Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering
Debatt med Erik Helmersson om yttrandefriheten i Ryssland


10 svar till “Osakliga säkerhetsmyndigheter – en fara för rikets säkerhet?”

 1. Vem betalar natopropagandisternas deras desinformation?

  ”Sven Hirdman får ordet i artikeln och finner att den ”ryska propagandan är ingenting mot den svenska propagandan åt andra hållet”. Hirdman påpekar om det uppskruvade debattklimatet i Sverige: ”Vad som har hänt är att du har ett antal journalister, några militärer, några inom FOI och ett antal figurer som med enorm ihärdighet framhåller det ryska hotet. ”

  http://www.alliansfriheten.se/i-trollfabriken-mats-bjorkenfeldt/#more-5103

 2. Politikerna tillsätter cheferna och cheferna utför deras uppdrag.
  Om politikerna arbetar för främmande makts intressen så arbetar de tillsatta cheferna i främmande makts intressen. Det är likadant med tidningar. Ägs de av utländska intressen så arbetar de för utländska intressen, inte för folkets väl.

 3. Vil du ha et eksempel på desinformasjon, se ikke lengre enn til SVT. Nyhetene hadde denne saken
  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/osse-medarbetare-hotade-i-ukraina , om OSSE-medarbeidere som var truet i Ukraina. Ved bruk av rasistiske ord som er ment å gi en bestemt inntrykk, antyder SVT at det var russiske (eller separatister) soldater som truet OSSE.

  «En man i en militärliknande uniform utan nationalitetsbeteckning.»er et tema som har vært gjentatt til det uendelige («Putins små grønne menn») De «pratade ryska», som jo halva Ukraina gjør, også blant de regjeringsvennlige troppene. «Flera av dem verkade vara berusade» også ment for å gi oss et inntrykk av at det handlet om russere.

  Ikke med ett ord nevner SVT de viktige ordene fra selve OSSE-rapporten, lett verifiserbar for alle journalister som ikke har en agenda: «at a known Ukrainian Armed Forces position»

 4. MSB borde byta namn till Myndigheten för Skrämsel och Bullshit med ansvar för att hålla sägnen om Monstret under sängen levande.

 5. ”Russian news may be biased – but so is much western media”

  Piers Robinson from the Department of Journalism Studies at the University of Sheffield.

  ”Manipulation of the news for propaganda purposes is not the prerogative of the west’s enemies. It’s vital to look at all media, including the UK’s, with a critical eye.

  Whatever the accuracy, or lack thereof, of RT and whatever its actual impact on western audiences, one of the problems with these kinds of arguments is that they fall straight into the trap of presenting media that are aligned with official adversaries as inherently propagandistic and deceitful, while the output of “our” media is presumed to be objective and truthful. Moreover, the impression given is that our governments engage in truthful “public relations”, “strategic communication” and “public diplomacy” while the Russians lie through “propaganda”.

  Neither of these claims has significant academic support. A substantial body of research conducted over many decades highlights the proximity between western news media and their respective governments, especially in the realm of foreign affairs. For reasons that include overreliance on government officials as news sources, economic constraints, the imperatives of big business and good old-fashioned patriotism, mainstream western media frequently fail to meet democratic expectations regarding independence.

  One might reasonably conclude from all this evidence that the western public fell foul of a major deceptive propaganda campaign which involved exploiting terrorism threats in order to “clear up other problems” and which was instigated by our own governments and communicated through “our” media. Propaganda and deception is not, it would appear, the sole preserve of non-western states; it is alive and well in western democracies.

  The first step towards becoming more informed is to avoid seeing our governments and media as free from manipulation while demonising “foreign” governments and media as full of propagandistic lies.

  The second step is to recognise that one can gain useful insights and information from a variety of news sources – including those that are derided as “propaganda” outlets: Russia Today, al-Jazeera and Press TV should certainly not be off-limits.

  And, more broadly, we need to become more aware of the strategies of manipulation that all governments employ in order to shape opinions and conduct.”

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/02/russian-propaganda-western-media-manipulation

 6. Skulle förvåna mig om inte alla viktiga personer på MUST, SÄPO är så tätt knutna till amerikanska motsvarigheter att man i praktiken kan säga att dom är totalt USA/NATO-kontrollerade.