Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?


Påståenden och rapporter har stor betydelse för Sveriges politik. Denna artikel publicerades här för exakt ett år sedan.
Visst är den fortfarande aktuell! Åter publicering verkar vettigt. Synpunkter?

Vi får veta att aktiva terrorister får en fristad i Sverige. SÄPO lämnar inte ut uppgifter om hemvändare från ISIS, med politiskt stöd och enligt gällande lag. Dessa skyddas och risken ökar för terroristdåd i Sverige – enligt ISIS uttalade planer. Man kan lugnt konstatera att den politikerstödda policyn från SÄPO i detta avseende ökar risken för terroristdåd i Sverige, vilket också är SÄPO:s bedömning om jag förstått rätt. Detta är politiskt konsistent med Sveriges uppslutning bakom USA:s brutala krigspolitik med dess stöd till terrorism (enligt bl.a. Obama,Biden,USA-generaler), trots en del bombattacker mot ISIS.

Sveriges regering stödjer inte FN-stadgan, nationellt oberoende och inte kampen mot terrorismen, annat än marginellt.

Detta får mig att utan vidare åter publicera denna artikel om SÄPO som första gången sändes härifrån 21 mars 2016.

Artikeln
Frågan i rubriken kan te sig billig, okunnig och insinuant. Tyvärr är den väl befogad. Och jag tycker att det är naturligt att Sverige har en säkerhetspolis – men en bättre sådan.

I torsdags rapporterade SÄPO från publiceringen av sin Årsbok 2015 under rubriken ”Ryska olagliga underrättelseoperationer”
http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/fallstudier-och-artiklar-fran-arsbocker/spionage/ryska-olagliga-underrattelseoperationer.html. bl.a. att ”Ryska olagliga underrättelseoperationer
Flera länder bedriver idag olaglig underrättelseverksamhet i Sverige i syfte att samla in information till nytta för det egna landet. Under 2014 kunde Säkerhetspolisen konstatera att det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina.”
Detta slogs upp stort av massmedia. DN skrev t.ex. dagen efter ”SÄPO: Ryssland vill splittra och manipulera” och följer upp det med en ledare igår med titeln ”Putins ryska brigader”.
SÄPO -logga II images
Detta är den första av två artiklar om SÄPO och granskar synen på demokratin och terrorismen. Nästa artikel handlar om SÄPO:s syn på hotet från Ryssland.

Från SÄPO:s hemsidan:
”Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.
Verksamheten kan i huvudsak delas in i fem områden:
•Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet….
•Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet.
•Författningsskydd innebär att motverka verksamhet som med trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner. Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka de krafter som försöker utöva otillåten påverkan på det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten.
* Säkerhetsskydd på Säkerhetspolisen innebär att höja säkerhetsnivån i samhället…
•Personskydd… ”

SÄPO ska alltså skydda Sveriges demokratiska system. Man kunde då möjligen ha nämnt något om det finns länder som skadat andra länders demokratiska system. Är Ryssland då värsta hotet? Ryssland har fredligt, med stöd av omkring 95 % i en folkomröstning fredligt införlivat Krim i sitt område. Detta anser de flesta experter, men inte alla är ett brott mot folkrätten. Detta har medfört omfattande kritik i Väst och olagliga sanktioner enligt FN-stadgan. Den av USA och EU stödda fascistinfluerade statskuppen i Kiev 22/2 2014 mot en regering vald i demokratiska, lovordade val måste ses som ett större brott mot folkrätten, men förnekas som sådant helt av Sverige, länderna i EU och USA som allmänt uppfattas som demokratiska. Statskuppen i Ukraina ha följts av nästan halvering av BNP, inbördeskrig, ökad korruption etc.
Putin imagesCAAIMOLN
Rysslands övergrepp mot demokratin i Krim väger lätt mot USA:s omfattande brott mot demokratin i sin utrikespolitik. USA har sedan millenniumskiftet startat krig i Afghanistan, Irak, Libyen (via NATO) och Syrien (via ombud) med uppemot 2 miljoner dödade. Irakkriget hade ej stöd i FN, startades efter lögn om massförstörelsevapen efter negativ inspektionsrapport, medan krigen i Libyen och Afghanistan (med svenskt deltagande) innebar grovt överskridande av FN-resolutioner. Det är mycket väl belagt i uttalande av ledare i USA och av officiella USA-källor att USA och allierade i tidigt skede intervenerade i Syrien med stöd till rebeller, inklusive terrorister. Detta är en huvudorsak till förstörelsen av landet och till flyktingströmmarna till Europa.

Några (icke-ryska) USA-källor:
* 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen (http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
* DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.”
* I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
* New York Times skrev 23/1 ”Since then (2013), the CIA and its Saudi counterpart have maintained an unusual arrangement for the rebel-training mission, which the Americans have code-named Timber Sycamore. Under the deal, current and former administration officials said, the Saudis contribute weapons and large sums of money, and the CIA takes the lead in training the rebels on AK-47 assault rifles and tank-destroying missiles.”http://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?_r=0

http://jinge.se/mediekritik/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel.htm
ISIS trupper med flagga images
* En aktuell officiell rapport till USA:s kongress uppger att landet sponsrar terrorism i Syrien. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress. Den konkluderar:
* Medan terrorismen vuxit kraftigt inte minst till följd av USA:s och Västs politik (officiella USA-källor) har den snabbt försvagats och för första gången försvagats tydligt sedan Ryssland engagerade sig i legalt samarbete med Syriens regering och armé, en huvudkraft sedan länge i den avgörande väpnade kampen mot terrorismen på marken.
* Bombningarna av USA, Frankrike, Storbritannien och i Syrien utan tillstånd av Syriens armé är olagliga enligt internationell rätt, och kan i framgång inte mäta sig med de ryska – legala – insatserna. (Vissa folkrättsexperter anser de ryska insatserna inte är legala då de ej sanktioneras av FN, men de är rimligen i så fall betydligt mindre illegala än Västs insatser. Man måste kunna resonera om grader av brott även då det gäller folkrätt).

* Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskuppen i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Statskuppsplaner mot al-Assad i Syrien omkring 2012-2013;
-Stödet till den militärens statskupp mot Morsi i Egypten 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Man blir påmind om att enligt en global opinionsundersökning utförd av Win/Gallup International år 2013, som genomfört opinionsundersökningar sedan 1977, menar 24 % av omkring 68 000 personer i 65 länder över hela världen att USA är det största hotet mot världen. På andra plats kom Pakistan med 8 %, följt av Kina (6 %) och Afghanistan, Israel, Iran och Nordkorea med vardera 5 %. Därefter följde Indien, Irak och Japan med vardera 4 %, medan Syrien fick 3 % och Ryssland 2 %.
Frihetsgudinna gråter bild

* Källor finns bl.a. i skriften ”USA som världspolis” – se bloggsidan.

SÄPO kompetent i bekämpande av terrorism?
Säpo skriver i sin årsrapport att cirka 300 personer har rest från Sverige till Syrien och Irak för att strida för terroristnätverken. Varför har inte SÄPO kunnat hindra detta? Jakten på al Qaida i Boliden ifrågasätter SÄPO:s kompetens. 40 000 migranter som finns i Sverige men som inte har sökt asyl borde väl ge SÄPO meningsfull sysselsättning, som Nyhetsbanken påpekar. http://www.8dagar.com/2016/03/darfor-laser-jag-svd-idag.html

Konklusion: SÄPO nämner knappast dessa avgörande frågor om demokrati och problematiken med demokratiska staters stöd till terrorism i sin årsbok. Har SÄPO tillräcklig, elementär kunskap om och känsla för demokrati? Alternativt blundar SÄPO medvetet för de -i stort sett samma – krafter i Väst som de facto visat sig utgöra ett påtagligt hot mot demokratiska värderingar och som beklagligtvis framstår som de som mest främjat framväxten av terrorismen (Obama, rapport till USA:s kongress). Att dessa fundamentala svagheter verkar delas av regeringen (givetvis) är än värre. Vår politiska ledning och vår nödvändiga säkerhetspolitik utgör alls inget tryggt stöd för demokratin och i kampen mot terrorismen. Eller har jag fel? På vilket sätt?

i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,


14 svar till “Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?”

 1. Tja, som ett brev på posten kom en incident som givetvis ska accentuera den ryska ”farligheten” med de s.k ddos-attacker som man insinuerade skulle ha ryskt ursprung. Man kan nog misstänka att det är andra aktörer bakom i stället…varför inte Säpo själva efter alla mindre lyckade operationer för att framställa sig själva i bättre dager?

  • Håller med ”Benny”. Den här ”attacken” så mycket bättre cirkus än ”ubåtskränkningarna”. Kommer att fungera
   som propaganda för att vi MÅSTE gå med i NATO. ”För att skydda oss mot Ryssland.” Att lilla Sverige utsatts för detta – inget annat land – lyser false flag-operation lång väg. Frågan är om de som iscensatt detta vågar driva spelet vidare.
   Ulla Johansson

  • Vad ska man då säga om USA och NATO-länder som har stora övningar inne i Sverige. Och USA har stora övningar runtom i världen. Stora övningar med kärnvapen i beräkningen vid gräns till Nordkorea, Kina. Kärnvapen på olika håll nära Rysslands gränser.

 2. Jag tror Säpo har väldigt tunt på fötterna när det gäller de hemvändande ”IS-krigarna”. Man har inte en aning om var dom varit och vad dom gjort. Men man måste visa sig vara duktiga inför sina uppdragsgivare så man får de medel man äskar och lite till. Det är i mångt och mycket en lekstuga för konspirationsteoretiker

 3. Klar och tydlig, eller bara enkelspårig ?
  Vi skall inte inbilla oss själva att ”svenska” SÄPO är en isolerad företeelse – det är en del i ett internationellt nätverk med minimal transparens av naturliga skäl. Hur tolkningar av olika hot och ”narrativer” prioriteras det kan ”vi” endast utläsa av riksmediernas ledarsidor mm. Men verktygslådan den kommer utan omsvep från andra sidan atlanten, det ligger i linje med logiken. Vi får hoppas man gör sitt ”jobb” så självständigt och i en så ”svensk” anda det bara går. Bara inte ”nätverket” blir till ett ”spindels” nät – kontrollen och värderingen bör utgå härifrån och inte vara av ombudskaraktär (måste den vara just det, just nu?), en sådan risk finns faktiskt av naturliga skäl. Värderingar finns alltid med i dessa sammanhang.

 4. NATO har ju drillat vår militär till ödesdigra fatala konsekvenser och förspillda liv genom ett halvt sekel och hållit ett meningslöst kallt krig ifrån att stelna i sin patetiska pose och gick bakom ryggen på sin regering..

  Att SÄPO & FRA är filialer för överdrivna och förvanskade underrättelser blir liksom ingen nyhet utan är en konsekvens av svansviftande existensen de tagit skepnad i oavsett vad det kostar aka politikermord osv..

  SÄPO’s rapport ser ut och låter som om den kommit ur en teleprinter med het linje till CIA’s wonderfactory. Ett Dizznyland av grumliga fumliga anklagelser som ser ut som sitcom nu när Wikileaks bekräftar vad de anklika utsagorna redan dolt så illa att det varit uppenbart länge.. Hackningen av företag, myndigheter så som den rapporteras komma från Ryssland har alltså sin kärna i det ruttna CIA.

  Guillou’s benämning av SÄPO som ”aphuset” får aktuell klang som om dumheten arbetade på ackord och kan få chimpanser på krigsstigen. Det är ju skändligt att behöva bli liknade vid mindre intelligenta människor.

 5. Den här semesterhem- och konvalecenthemspolitiken för terrorgrupper är ryslig tycker jag men politikerna har lyckats gömma den bakom bilder av lemlästade barn och krigets fasor på bilder äkta eller fejkade. Jag pratar med ett par socialdemokrater ibland och de säjer bara ja, ja och tar istället upp ett hot från Ryssland som de menar är så viktigt vi har USA:s och Nato:s skydd ifrån och just därför måste vi uppträda på ett ”demokratiskt” sätt som tillhör västerlandet och vår kultur och kyrka som jag menar socialdemokraterna själva så gärna vill dominera. De ser med glädje och stolthet på USA:s krigsövningar här i Sverige när och om dom kommer hit. Själv upplever jag inget hot från Ryssland men däremot en oviss framtid när så många människor från avlägsna kulturer och med helt främmande religion som lämmeltåg strömmar in i vårt land efter våra politikers välsignelse och avlägsnade nationsgränser. Jag är vän med dom här socialdemokraterna men vi är INTE längre överens om den övergripande politiken. Dom vill att jag ska skämmas och känna mig som en dålig och empatilös människa och det kanske de lyckats med tidigare men jag börjar så smått räta upp ryggen och bemöter deras påståenden om jag bara kan.

  • Bade vi och Ryssland har tva fiender (eller om det ar en och samma), namligen Saudi Arabien och EU. Fast i arlighetens namn saa sitter vael Bilderberggruppen och drar i tradarna. Saudi/Muslimska Brodraskapet efterstraevar varldsherravalde och genom att provocera fram ett krig mellan Europe’er och Ryssar saa skulle det underlatta for deras planer betydligt. Nar europe’erna och ryssarna ar oskadliggjorda aterstar USA, men dar driver vansterextremisterna en lika forodande kampanj mot sina egna som haer i Europa och Obama/Clinton har sett till att CAIR, Muslimska Brodraskapets amerikanska gren nu blivit en betydande maktfaktor.
   Nar denna delen av planen ar genomford, hur lang tid det nu tar, saa aterstar Kina. Darefter saa har de natt sitt mal och hela varlden kommer att se ut som en soptipp, som alla muslismska laender gor, och folk kommer att leva i misaer med eviga konflikter och blodshamnder.
   Nedskraepningen av vaar planet ar heller ingenting som bekymrar dessa ”herrar”.
   Vilken framtid de planerar for manskligheten.

 6. Socialdemokraterna är mycket för jämställdhet. Jag minns det varit deras paroll sedan årtionden.

  Nu har Socialdemokraterna blivit så jämställda att de vill män ska föda barn. Om en kvinna sedan bidrar med sina spermier till barnets tillkomst ska hon sedan betraktas som mor till barnet.

  Jag måste därmed inse att genusforskningens påstående om att kön endast skulle vara en social konstruktion inom en snar framtid kan presenteras som vetenskap och fakta. Bibelns Första Mosebok kan därmed avfärdas som endast religiösa berättelser.

  ”Reglerna innebär bl.a. att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.”