Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!


Denna artikel är en fortsättning på gårdagskvällens artikel. Publicerats tidigare.
Jag tycker att den är lika bra än idag! Vad tycker du?

I en artikel 21/3 diskuterade jag kritiskt SÄPO:s kunskaper om och bedömning av ”demokrati” och ”terrorism” med utgångspunkt från den i torsdags publicerade ”Årsboken 2015” och SÄPO:s hemsida. Jag konkluderade med en stark bedömning SÄPO tycks sakna tillräcklig, elementär kunskap om och känsla för demokrati. Alternativt blundar SÄPO medvetet för de -i stort sett samma – krafter i Väst som de facto visat sig utgöra ett påtagligt hot mot demokratiska värderingar och som beklagligtvis framstår som de som mest främjat framväxten av terrorismen. Att dessa fundamentala svagheter verkar delas av regeringen (givetvis) är än värre. Vår politiska ledning och vår nödvändiga säkerhetspolitik utgör alls inget tryggt stöd för demokratin och i kampen mot terrorismen. Eller har jag fel? På vilket sätt?
SÄPO sapo-logo_2015_sv
* I denna artikel diskuteras säkerhetspolisens bedömning i Årsboken 2015 att ”det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland.”
I Årsboken 2015 finns rubriken ”Ryska olagliga underrättelseoperationer”
http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/fallstudier-och-artiklar-fran-arsbocker/spionage/ryska-olagliga-underrattelseoperationer.html. bl.a. att ”Flera länder bedriver idag olaglig underrättelseverksamhet i Sverige i syfte att samla in information till nytta för det egna landet. Under 2014 kunde Säkerhetspolisen konstatera att det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland. Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande. Det har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina.” Detta slogs upp stort av massmedia. DN skrev t.ex. dagen efter ”SÄPO: Ryssland vill splittra och manipulera” och följer upp det med en ledare igår med titeln ”Putins ryska brigader”.

I avsnittet Rysk påverkan på opinionen – och på det demokratiska beslutsfattandet” står att ”Medieföretag lojala mot statsledningen Säkerhetspolisen ser att Ryssland har en avsikt att påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen – inte bara i Sverige. Sådan påverkan kan ske genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och desinformationskampanjer. Vid sidan av de ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna ser vi också att stora och resursstarka ryska medieföretag och nyhetsbyråer på senare år allt tydligare fungerar som lojala verktyg för den centrala statsledningen. Dessa mediebolag är verksamma såväl i Ryssland som i utlandet. Bland dessa finns mediebolagen RT och Sputnik. Bristande granskning av etablerade mediekanaler och snabba okritiska delningar i sociala media medför att förvrängda, felaktiga och förvanskade budskap får snabb spridning. Risken är att allmänhetens tilltro till all nyhetsförmedling minskas.

RyssKrig-768954

DN skriver 17/3 i artikeln ”Säpo varnar för ryskt psykologiskt krig – tiotal agenter på svensk mark” http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-varnar-for-ryskt-psykologiskt-krig-tiotal-agenter-pa-svensk-mark/
”att en svensk myndighet som Säpo uttryckligen pekar ut Ryssland som ansvarig nation har inte skett tidigare.”

Vidare skriver DN ”Säkerhetspolisens bild är att Ryssland genom offentliga uttalanden har försökt påverka Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Liknande propaganda sprids också i sociala medier i Sverige. Samma felaktiga, förvrängda och förvanskade budskap som sprids genom den offentliga propagandan sprids här. Syftet är att få ut pro-ryska budskap och skapa splittring i samhället”, slår Säpo fast.”

””Säkerhetspolisen ser att Ryssland har en avsikt att påverka det politiska beslutsfattandet och den allmänna opinionen – inte bara i Sverige. Sådan påverkan kan ske genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och desinformationskampanjer. Syftet är att skada allmänhetens förtroende för de folkvalda.”

* DN skriver 18/3 att SÄPO anser att påstådda ryska agenters påstådda kartläggning av samhällsviktiga anläggningar är ”en del i ryska krigsförberedelser.” Inga belägg presenteras för detta allvarliga påstående. http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/sapo-ryssland-vill-splittra-och-manipulera/ och http://www.dn.se/nyheter/sverige/sarbara-system-star-fortfarande-utan-skydd/

Det ryska spioneriet och desinformationen gentemot Sverige är mycket allvarlig, säger utrikesminister Margot Wallström till TT.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/margot-wallstrom-ryska-desinformationen-allvarlig/

* USA verkar inte anses utgöra ett hot mot Sverige enligt SÄPO. Istället kallas det då samarbete och Sverige ger därför ifrån sig kritisk underrättelseinformation självmant.

Kommentar: Flera stater, och särskilt USA, samt EU har också en avsikt att påverka det politiska beslutsfattande och den allmänna opinionen. SÄPO ger inga konkreta exempel på att sådan påverkan sker. Man ger inga exempel på påverkansoperationer. Årsboken ger inte heller belägg för att mediebolagen fungerar som lojala verktyg för den centrala statsledningen. En oberoende, kritiskt tänkande person har ingen anledning att sätta tilltro till SÄPO:s bedömning, som ligger långt under den enklaste universitetsuppsats i analys. Det är givet att SÄPO måste hemlighålla en del uppgifter, men man måste fordra att belägg presenteras för så pass allvarlig kritik.
Propagana 1 untitled

Sådana undersökningar finns för t.ex. pressen i USA, som i praktiken väsentligen är språkrör för regeringen (DiMaggio 2008, Herman & Chomsky 1988). Media i USA kontrolleras av ett fåtal bolag, där ekonomiska faktorer, annonsintäkter och goda relationer är av stor betydelse. Forskaren Di Maggio skriver ”För den New York Times var källan till nyhetsinformation om Irak under perioden april 2004- juli 2007 i 66 % regeringskällor, i 12 % allierade regeringar, i 6 % militären och i 6 % händelser i Irak. DiMaggio visar i en särskild analys hur de ledande massmedia felrapporterar och reducerar betydelsen av en viktig antikrigsdemonstration 15 september 2007. ” ”On nearly every major point, the mainstream press distorted the news and conveyed serious misinterpretations of the reality on the ground”.
Källor: DiMaggio, A. 2008.When media goes to war. New York: Monthly Review Press.
Herman, E.S. & Chomsky, N. 1988. Manufacturing consent. Pantheon Books

Rysslandskännaren Stefan Lindgren skriver på goda grunder ”Är det någon som det senaste året överhuvudtaget har hört några ryska röster i nyhetsförmedling och debatt? Hör i så fall av er till mig. Jag lovar hittelön!” http://www.8dagar.com/2016/03/darfor-laser-jag-svd-idag.html

Förutom svenska och utländska etablerade massmedia, diverse bra alternativmedia läser jag ibland Sputnik och Russia Today. De senare innehåller ofta seriösa, faktabaserade artiklar och intervjuer som saknas i våra strömlinjeformade och ack så ”okritiska” dominerande massmedia. De är som regel faktabaserade och har en saklig ton som positivt avviker från alla de russofoba artiklarna med föga fakta som är så vanliga i svenska massmedia – och som utmärker Årsbokens skrivningar om Ryssland. (Jag har bara sökt på Ryssland och läst avsnitt om Ryssland i Årsboken). Dock svarar Sputnik och Russia Today bara för en liten andel av mina referenser, som domineras av uppgifter från USA och Väst. Kanske bör jag öka mina studier av ryska media – SÄPO-rapporten stimulerar till det!
Russia Today
”RT, tidigare känd som Russia Today, är en rysk nyhetskanal ägd av den ryska staten, grundad 2005. Sändningarna sker på arabiska, engelska, ryska och spanska. Kanalen sänder dygnet runt och varvar nyhetsinslag med dokumentärer, pratshower, debatter, sportnyheter och kulturprogram med utgångspunkt i Ryssland. Kanalen har 2 000 medarbetare över hela världen och sänder till 430 miljoner tittare i över 100 länder. I mars 2012 hade kanalen nästan 700 miljoner visningar på Youtube. Sedan december 2013 ingår RT i nyhetbyrån Rossija Segodnja. RT har fått ett antal internationella TV-utmärkelser”. (Wikipedia).
Sputnik_logo.svg
Sputnik, även kallad Sputnik News, är en statlig rysk nyhetstjänst. Den lanserades av Rossija Segodnja i november 2014 och ersätter den tidigare nyhetsbyrån Ria Novosti samt radiokanalen Rysslands röst, som slogs ihop genom en lag underskriven av president Vladimir Putin.[1] Enligt Sputniks chef Dimitrij Kiseljov ska Sputnik utgöra ett alternativ till vad han kallar den ”västliga nyhetsagendan”[2] och menar att de är ”trötta på den aggressiva propaganda som tvingas på världen”. Målet är att i större skala än tidigare sprida rysk politik och världsbild utomlands, och producera nyheter i 34 länder på 30 språk.[1][3]
*** OBS! Jämför med SVT Program 1 och 2 och BBC som är statsägda ***
I Nyhetsbanken 21/3 skriver Jan Nybondas tankeveäckande ”De ryska medierna sägs ha lockat till sig ett stort antal intresserade och till och med ligga före CNN som nätmedia. Amerikanska kabelkanaler är däremot restriktiva i sitt programutbud och endast en minoritet erbjuder ryska medier. Detta fenomen går under namnet konkurrens och är mot förmodan något helt nytt i det tidigare så monotona amerikanska medielandskapet. Plötsligt finns det ett alternativ. En debattör var nyligen missnöjd med hur RT rapporterat om en händelse och fick då frågan från sin motpart om hur Fox News hade återgett samma sak. Reaktionen blev upprörd: ”Alla vet att Fox ljuger, det är deras jobb, ingen tar dem på allvar.”
http://www.nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2446

Jag anser att alla anhängare av demokrati, faktabaserade analyser och yttrandefrihet samt mångfald ska välkomna det tillskott i våra massmedia som Russia Today och Sputnik utgör. Läs dem som komplement till andra massmedia och bilda dig en egen uppfattning.

Extra läsning erbjuds kostnadsfritt!!

”Är våra massmedia objektiva?” http://jinge.se/mediekritik/ar-vara-massmedia-objektiva.htm
”DN och andra stora massmedia om Ryssland: Desinformation och krigshets”http://jinge.se/allmant/dn-och-andra-stora-massmedia-om-ryssland-desinformation-och-krigshets.htm

i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,

Från SÄPO:s hemsida DN 17/3DN 18/3
8 dagar

DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,


23 svar till “Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!”

 1. Välkommen Säpo till alternativmediernas värld. Det är där saker händer, MS-media befinner sig i koma. Detta beror på att de sistnämnda mer eller mindre bannlyst kritiskt tänkande intellektuella och journalister. Noam Chomsky, den namnkunnigaste bland västintellektuella har varit portförbjuden sedan 70-talet, då han sökte svar på frågan om huruvida Vietnamkriget hade rättslig legitimitet.

  Av de riktigt stora journalisterna är det bara ett fåtal som finns kvar på MS-medier, och då ofta på mindre kända sådana. Det senaste avhoppet är Chris Hedges från NYTimes, Robert Scheer har startat eget liksom Robert Parry. Den största ännu verksamma amerikanska journalisten Seymour Hersh hittar inte längre utgivare i USA, utan förekommer på kulturmagasinet London Review of Books. Läs Seymour Hershs ”The Price of Power”, boken som får varje statsvetare att bli grön av avund och varje journalistkollega att tänka på byte av bransch.
  Sedan har vi bjässen från Australien, John Pilger, som numera endast skriver för alternativmedier och även ofta utges av RT. Även nya intressanta röster som Pepe Escobar från Brasilien och tjeckbördige Andre Vltchek förekommer endast på alternativmedier, utges dock även av Sputnik och RT. För Säpo rekommenderas särskilt Pepe Escobar, brassen som är journalistikens Pelé eller Messi för den yngre publiken. Med ett leende på läpparna dribblar han bort MS-medierna och sätter bollen i krysset. Låt er inte luras av textens glättiga tonfall. Bakom döljer sig stenhårt grävarbete, publiken skall få njuta av spelglädjen.

 2. Det enda namn de kan knytas till och framstår som är, Osäkerhetspolisen..

  Norden behöver ett Deja Vu, en Ellsberg. Kejsaren och de lika trogna bakdelarna är blottade.. Man blir väl lika det FBI, CIA, NSA man umgås med..

  The too full monty… https://youtu.be/opyymMi50rk

  • Jag rekommenderar alla att läsa texten i den text som Per-Ove Lindström rekommenderar. Tyvärr tror jag att många ledande politiker, som M Wallström och S Löven, och många andra tar SÄPO på allvar. SÄPO:s rapport håller mycket låg nivå med diverse påstående utan täckning.

   Här är texten:
   ”John Kerry has attacked RT for its coverage of the Ukraine crisis, calling it a “propaganda bullhorn.” Neglecting to address the US’ role in the conflict or back up his assertions with any evidence, Kerry said Russia was behind the unrest in Ukraine.
   During a press conference with the State Department on Thursday, Secretary of State John Kerry rounded on RT, lashing out at its Ukraine coverage.

   “The propaganda bullhorn that is the state-sponsored RT program has been deployed to promote – actually, RT network – has been deployed to promote President Putin’s fantasy about what is playing out on the ground,” Kerry said. Furthermore, he said RT spends almost all its time “propagandizing and distorting what is happening, or not happening, in Ukraine.”

   Dismissing the entire eastern Ukrainian, anti-Maidan movement as being sponsored and controlled by Moscow, Kerry did not address allegations of American involvement in Ukraine. Earlier this week, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said that America was “running the show in Ukraine” and referenced the visits to Kiev of CIA head John Brennan and Vice-President Joe Biden.

   Lavrov decried John Kerry’s latest comments about RT as “uncivilized” and “prosecutorial.”

   “[The West] was convinced for some time that it had a full monopoly on mass media,” said Lavrov in a statement. “Russia Today has won a large audience in the US and Western Europe, not to mention in Latin America and the Arab world.”

   RT’s Editor-in-Chief Margarita Simonyan responded to Kerry, saying the channel was preparing a letter seeking an apology from the State Department and asking for evidence to back up their assertions.

   “We are planning to write an official request to the State Department for concrete examples of when RT has distorted facts,” said Simonyan. “It’s unfortunate that the head of the State Department knows so little about what’s going on in Ukraine at the moment.”

   “It surprises me that at this difficult and embarrassing time for the US, Secretary of State John Kerry has nothing else to worry about apart from our television channel,” Simonyan tweeted.

   Back in 2011, then-Secretary of State Hillary Clinton declared the US was losing a media war with up-and-coming, alternative outlets like Al Jazeera and RT.

   “We are in an information war and we are losing that war,” said Clinton.

   Previously, the US State Department had attacked Al Jazeera for broadcasting videos of Osama Bin Laden justifying the 9/11 attacks. They accused the channel of engaging in propaganda for terrorists and tried to get the emir of Qatar to shut it down.

   Kerry’s statements follow a flurry of anti-Russian rhetoric from Washington and, when it comes to the facts, it’s not the first time broad statements without the backing of evidence have come out of Washington.

   RT correspondent Gayane Chichikyan was shot down by State Department spokesperson Jen Psaki when she asked about the launch of Kiev’s anti-terror operation which coincided with Vice-President Joe Biden and CIA head John Brennan’s visit. Psaki accused Chichikyan of repeating “ludicrous claims” by the Russian government and refused to answer the question.

   Psaki treated RT’s Anastasia Churkina in a similar manner back in March when asked to clarify American assertions that Russia had “shot first” in a fight at a Ukrainian military base in Crimea on March 17 that left two people dead. Psaki cut Churkina short with a swift “I think we’re ready to move on” and refrained from answering the question.

   Russia has called the coup-appointed government in Kiev “illegitimate” and accused it of instigating anti-Russian policies and alienating the east of the country, which is largely Russian-speaking.

 3. Tack för tipset. Måste börja följa Sputniknews. Som du säger kan man göra sin egen bedömning och jämföra. Vi är ju inte alla helt korkade, Många bra inlägg du har.

  • Men våra ledande politiker och beslutsfattare förstår nog inte hur svag och dåligt underbyggd SÄPO:s analys är. Det är det verkligt ruskiga!

   • Det är inte det viktiga! Oavsett den är svag tjänar den sitt syfte. Vi ser själva att det är något lurt med våra mediers samstämda rapportering (eller underlåtna rapportering) från konflikter där USA/EU är insyltade. Det är inte den progressiva utrikespolitik vi förde på 70-talet då vi hamnade i konflikt med USA. Nu är vi totalt undergivna och belönas av Vita Huset. Alltfler känner att Sverige inte lägre står för en egen uppfattning. För alla makthavare är tillit A och O. Vi ska lita på dem och våra massmedier. Om den världsbild vi matas med håller på att rasa samman på grund av att den är falsk går det att motverka genom att påstå att det är ryssarna som säger att den är falsk. Lita inte på rysk propaganda och ryska troll! Lita på oss! Vår nedärvda rysskräck plockas fram för att mota Olle i grind.

     • Inga avvikande reportage/åsikter av betydelse tas in i MSM. Det är samstämmigheten/sammanhållningen som är vitsen( därav upprördheten kring Konflikt). Vad står det i rapporten? Jo, att Ryssland försöker ”splittra och påverka demokratiska beslut”. Ryssland försöker också splittra EU, dvs om vi är kritiska mot EU går vi Rysslands ärenden, liksom om vi är kritiska mot NATO, USA eller svensk utrikespolitik. McCarthy andan återuppväcks! Målet för propagandan(=SÄPO-rapporten) är ökad tilltro till våra politiker och därmed ökad sammanhållning. Problemet är samstämmigheten i media blir dess akilleshäl. Vi har vant oss vid en viss åsiktsspridning mellan medierna och politikerna. Det blir något lurt när alla applåderar en statskupp där fascister öppet deltar eller när de unisont plötsligt tar ställning för jihadister mot en sekulär statsledning. Jag tror att politikerna är införstådda med rapportens syfte – de vet. Lyssnar och tittar man noga på W. Unge i länken nedan har han själv svårt att framtona som trovärdig.

      http://www.expressen.se/nyheter/forsokte-sprida-desinformation/

 4. Säpos trovärdighet är snart nere på samma nivå om Marinen och Arbetsförmedlingen! Att ens politikerna läser detta trams som Säpo presenterar, på ett amatörmässigt sätt dessutom…det räcker för politikerna med att gå ut på nätet så hittar man en helt annan bild än den MSM och Säpo presenterar. Men problemet är nog att man varken vågar eller vill…sanningen är antagligen för obehaglig.

 5. Varje sändare har en agenda och önskar sig ett resultat. Wall street´s massmedia som går Washingtons ärenden och de med liknande agenda såsom Bonnier-familjens massmedia och deras presstituerade, samt sannolikt de statsledningar de korrumperat inkl. deras säkerhetstjänster har begått ett fatalt misstag.

  De har ljugit så fatalt, mörkat och förvrängt att folk inte längre håller dem för trovärdiga överhuvudtaget och folk har därför börjat söka sig till ex. RT eller Sputnik. Men man måste komma i håg att vara skeptisk till allt eftersom även dessa massmedier har en sändare och en agenda även om de för det mesta fortfarande verkar försöka tala sanning så mycket som möjligt. Det är intelligent för genom massmedia kan man kontrollera människor, men då måste människorna tro på den och läsa den, inte bojkotta den.

  Oavsett hur professionella de är på att framstå som sanningsenliga, så är det som båda stormakternas statsöverhuvuden har gemensamt sannolikt den gröna sköldpaddan på the Economist´s omslagsbildsom symboliserar den lågsamma utdragna konflikten. Läsaren är den lille killen med flygplanet i näven…. ja, tills denne vaknar upp….

 6. Ingenting ont som inte har något gott med sig, kan man säga om Säpos magplask. Nu kanske en del blir lite nyfikna och ser TV-kanalen RT. Själv har jag sett RT sedan starten 2006 och jag har fortfarande förståndet i behåll och är till skillnad från svenska Massmedia inte helt hjärntvättad.
  RT sjösattes vid Georgienkriget där den första hysterin mot Ryssland piskades upp. Värsta rapporteringen hade BBC, denna självbelåtna kanal som försöker slå vakt om det lilla imperium som England fortfarande tror sig ha.
  Och vem kommer inte ihåg hur Carl Bildt skrek som en stucken gris över rysk aggression, något som självaste EU tog avstånd ifrån i sin rapport om händelserna. Tyvärr har Bildt fått en värdig efterträdare i Margot Wallström.
  Det var en sann fröjd att se hur utrikesminister Lavrov på ett lysande sätt klädde av den georgiske presidenten Saakasjvili och hans äventyrliga utrikespolitik, samma Saakasjvili som nu söker lyckan i Ukraina

 7. Ett exempel på Sputniknews sakliga rapportstil

  US Central Command said that US-led coalition against the Daesh terrorist group, conducted 25 airstrikes in Syria and Iraq on Tuesday hitting the groups’ personnel and infrastructure.

  US-Led Coalition Launches 20 Strikes Hitting Daesh Targets in Iraq, Syria
  WASHINGTON (Sputnik) – The US-led coalition against the Daesh terrorist group conducted 25 airstrikes in Syria and Iraq on Tuesday hitting the groups’ personnel and infrastructure, the US Central Command (CENTCOM) said in a press release.

  ”In Syria, coalition military forces conducted eight strikes using ground-attack, attack, fighter, and remotely piloted aircraft against Daesh targets,” CENTCOM stated on Wednesday. ”Additionally in Iraq, coalition military forces conducted 17 strikes coordinated with and in support of the Government of Iraq using rocket artillery and attack, fighter, and remotely piloted aircraft against Daesh targets.”

  Eight airstrikes near three Syrian cities, Mara, Raqqa and Manbij, destroyed six Daesh’s tactical units, as well as mortar and fighting positions and a weapons storage facility.

  The US-led coalition also conducted 17 airstrikes near ten Iraqi cities to the north and west of Baghdad, including Kirkuk, Ramadi and Mosul. The strikes destroyed multiple Daesh tactical units and staging areas, among other targets.

  The Daesh is a terrorist group outlawed in the United States, Russia and numerous other countries. The infamous group has seized large areas in Syria and Iraq and declared a caliphate on territories under its control.

  Read more: http://sputniknews.com/middleeast/20160323/1036833103/us-led-coalition-daesh.html#ixzz43jfpLL4T

 8. Läste DNs ledare i söndags, ”Putins svenska brigad”. Ledaren refererar ett seminarium på Utrikespolitiska institutet där ”den svenska falangen av Putinapologeter” framförde sina vanliga argument: ”Vi måste förstå Kremls oro för ett expanderande Nato. Rysslands militära budget är mycket mindre än USAs, för att inte tala om Natos. Det är ju inte bra att journalister mördas eller att Putin anfaller länder som Georgien eller Ukraina, men vi måste analysera varför han är så nervös och försöka nå den avspänning som vi hade i Europa under 1990-talet.” ”Putins lilla men ihärdiga svenska stödbataljon…består bland annat av exdiplomater och journalister som ogärna ser något som helst ryskt hot, åtminstone inte mot Sverige.”
  Välkomna till det nya kalla kriget! Slut på sakliga diskussioner om risken för upptrappning och krig. Slut på alla försök att tala för avspänning och försök att förstå båda sidors argument. Husbonden har talat. Allt är Putins fel. Natos avsikter är helt igenom goda och Rysslands alltigenom onda. Vi som inte håller med om det är trots allt inte så få. Till ”Putins svenska brigad” får enligt DNs definition räknas tungt vägande socialdemokrater som Thage G Petersson, Maj Britt Theorin och Pierre Schori, gamla folkpartister som Hans Blix och diplomater som Rolf Ekéus, de tre sistnämnda medverkande i den aktuella Natoutredningen som bland annat betonar följande säkerhetspolitiska instrument: En stark diplomati, inriktad på samtal och samförstånd. Prioritera kontakter med Östeuropa och Ryssland. Öppna generalkonsulatet i Kaliningrad. Fortsatt starkt stöd till FN. EU bör prioritera rollen som förtroendeskapare och fredsbyggare i Europa. Samarbetet inom OSSE framstår som extremt viktigt och värt att vårda.
  Om det här är vad ”Putins svenska brigad” står för, enligt DN, var står då DN, Sveriges största oberoende massmedium med anspråk på saklighet och opartiskhet?

  • Efter vad jag hört från en närvarande var stämningen hätskt anti-rysk. Förre ambassadören och statssekreteraren Sven Hirdman och särskilt förre utrikesministern Hans Blix hade kloka kommentarer, och förtjänar plats i ”Putins svenska brigad”, dit jag innerligt hoppas kunna bli inräknad som en mer okänd brigadär.

  • Cui Bono? Vems intressen är det som DN ger uttryck för? Om någon trodde att DN skriver utifrån Sveriges säkerhet och svenska intressen, så är hen grundlurade! DN är den svenskspråkig megafonen för eliterna som styr världen. Dessa har liknande megafoner på engelska, franska, tyska, ja, alla västeuropeiska språk. Att underkuva Ryssland är och har varit elitens dröm från Napoleon krigen till vår tid. Förstår man det, så faller mycket på plats.

   https://www.globalresearch.ca/countering-the-lies-of-the-mainstream-media/5441427

 9. Att politiker också lever i en bubbla fylld av korruptionens gas kanske inte är så avlägset iaf. Den slutlikriktade lösningen gynnade iaf ett intresse på bekostnad av många andra.. Media är trots allt de gamla drakar från fornstora dar, vi nästan vant oss vid att ignorera den monstruösa bilden av… Ny syns blåslampan riktas mot folket så att de viker undan för maktens anspråk på tyckandets herra- och kvinno-välde.

  Något mer självdestruktivt än ett krigsmaskineri är svårt att finna.. Medias ansikte påminner om ungdomens irriterande invasion.. Plottande generande blemmor över hela fundamentet..

 10. […] Igår lyssnade jag av en händelse på ”Medierna” i Sveriges Radio. Jag skrev följande mail till programmet ”Medierna” (medierna@tredjestatsmakten.se) där jag tar upp några frågor och vänligen ställer mig till förfogande för medverkan i deras program. Mailet. Idag fördes en kritisk diskussion i programmet ”Medierna” på Sveriges Radio om Russia Today, bl.a. under hänvisning till SÄPO. SÄPO har inte presenterat någon analys eller fakta som ger stöd för bedömningen att ”Den statskontrollerade ryska mediekanalen RT har av Säpo klassats som ett centralt propagandaverktyg för Kreml och Putin.” Sveriges Radio Här två artiklar om detta: Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism? Efter SÄPO:s rapport: Läs också Sputnik News och Russia Today […]