Världsopinionen – USA världens största fredshot


En vänlig kommentator har sänt mig en länk till hemsidan för International Business Time där hittar jag en intressant artikel, baserad på en stor internationell gallupundersökning. Den återges nedan och sedan följer en liten kommentar. Snart inser jag att jag rapporterat detta tidigare, insprängt i ett större blogginlägg. Men viktiga saker förtjänar att upprepas – vad är viktigare än fred?

Artikeln.
Är det farligaste landet i världen Förenta staterna? Enligt en mycket stor opinionsundersökning i slutet av förra året från WIN och Gallup International är USA det största hotet mot världsfreden.

I den årliga opinionsundersökningen tillfrågades mer än 66.000 människor i 65 länder av forskare vid WIN och Gallup International. Man fann att 24 procent av alla tillfrågade svarade att USA ”är det största hotet mot freden i världen i dag.” Pakistan och Kina kom på andra och tredje plats med 8 respektive 6 procent. Afghanistan, Iran, Israel och Nordkorea delade fjärde plats med 4 procent.

Mycket av fientligheten mot Amerika kommer från länder i Mellanöstern och Nordafrika, som löpt risken att påverkas av amerikanska militära aktioner under det senaste decenniet. Fyrtiofyra procent av medborgare i Pakistan ansåg att USA var den farligaste nationen, trots USA:s bistånd till Pakistan. 54 % av kineserna och 49 % av ryssarna bedömde USA som den farligaste nationen.

Trettiosju procent av mexikanerna och 17 procent av kanadensarna och hela 13 procent av de amerikanska respondenterna ansåg att deras eget land var det största hotet mot världsfreden också.

Obama hök untitled

Ingen rök utan eld- en liten påminnelse av mig om USA:s insatser detta millenium.

* Det illegala brutala kriget mot Irak med mellan hundratusen och en miljon dödade;
* Det brutala angreppskriget i Afghanistan;
* Sönderslagningen av Libyen via NATO;
* Kriget mot Syrien via ombud som banat vägen för ISIS;
* Drönarna, där användning baseras på beslut av president Obama utan juridisk eller demokratisk insyn;
* CIA:s omvandling från brutal spionorganisation och statskuppare till terrroristorganisation (Pulizerprisvinnaren Mazetti);
* De upprepade mordförsöken mot Venezuelas ledare Chavez och Kubas ledare Castro;
* Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden;
* Den kraftiga militära upprustningen, med minst 700 militärbaser i andra länder och en omringning av Kina och Ryssland
* Den omfattande moderniseringen av kärnvapen av Nobels fredspristagare Obama;
* Den omfattande, tidigare hemliga övervakningen av människor runtom i världen, av statschefer, viktiga organisationer och USA-bolags konkurrenter av NSA och andra;
* Minskningen av demokratin i USA enligt USA-jurister och expresident Carter;
* Guantanamo.
Allende 2 untitled

Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
Frihetsgudinna gråter bild

-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.

Samband mellan USA:s rikedom och lycka? Det brukar då och då diskuteras om det finns samband mellan lycka och rikedom. I sammanhanget kan nämnas att USA kom på plats 114 av 143 länder i en opinionsundersökning med måttet ”The Happy Planet Index”, som utvecklats av New Economic Foundations. (Annie Leonard. The Story of Stuff. New York: the Free Press, 2010;sid 151; http://happyplanetindex.org).i Andra om: , , , , , ,

, , , ,

Gallupundersökningen BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research Gallupundersökningen om USA som hot Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 SKP-bloggen AFP

  4 comments for “Världsopinionen – USA världens största fredshot

 1. Zokrates
  14 oktober, 2014 at 21:21

  Ramlade just över en serie videoföreläsningar som ingår i en en produktion om våldets historia ”ten years of terror” i efterskalven av 9/11. http://historiesofviolence.com/specialseries/ten-years-of-terror/full-lectures/

  Den enda värd att lyssna på är i stort sett Chomsky eftersom han är den enda som inte spekulerar vilt utan utgår från seriösa källor.

  Kontrasten mot Västs egen selektiva historieskrivning är som vanligt slående.

  Zygmunt Bauman och Brian Massumi är också intressanta.

  • Zokrates
   15 oktober, 2014 at 10:58

   Intressant ”Maggan”

   Via Obamas talskrivare får vi här en inblick i märklig fundamentalistisk linje i amerikansk politik som påminner om kolonialmakternas självgratulationer och uppkomsten av en ”übermensch” överideologisk propaganda och dessa internaliserade myterna som den ”vita mannens överlägsenhet” och den genom den europeiska historien alltid lika närvarande rasism för att rättfärdiga kolonialismens kärna. Den nationalistiska mytbildningen är en del av den interna propagandan, långt innan creel kommisionen och framväxten av modern PR och psykologisk krigföring.

   ”I believe in American exceptionalism with every fiber of my being.” – Obama

   ”..I have been guided by the standard John Winthrop set before his shipmates on the flagship Arbella three hundred and thirty-one years ago, as they, too, faced the task of building a new government on a perilous frontier. ”We must always consider”, he said, ”that we shall be as a city upon a hill—the eyes of all people are upon us”. Today the eyes of all people are truly upon us—and our governments, in every branch, at every level, national, state and local, must be as a city upon a hill — constructed and inhabited by men aware of their great trust and their great responsibilities. For we are setting out upon a voyage in 1961 no less hazardous than that undertaken by the Arbella in 1630. We are committing ourselves to tasks of statecraft no less fantastic than that of governing the Massachusetts Bay Colony, beset as it was then by terror without and disorder within. History will not judge our endeavors—and a government cannot be selected—merely on the basis of color or creed or even party affiliation. Neither will competence and loyalty and stature, while essential to the utmost, suffice in times such as these. For of those to whom much is given, much is required…”

   -Kennedy

   Nej historien ska ”inte döma oss”. Fullständigt sanslöst.

   Orwells värsta visioner kommer inte ens i närheten av att beskriva vår verklighet den är mycket värre än så. Många lever i villfarelsen att Orwells kritik var riktade mot de totalitära systemet i Öst men detta är en djup missuppfattning. Det var precis lika mycket riktat mot Väst. Som vanligt har man genom historien och nutiden varit fullständigt hemmablinda och self-serving.

   • Peter Grafström
    16 oktober, 2014 at 19:14

    Zokrates
    Harry Elmer Barnes instämmer med dig i skriverier från 50-talet. Han säger att Usa gled in i ett Orwellskt tillstånd ungefär 1937. Orwell avsåg titeln 1948 men i sjukligt tillstånd övertalades han visst att ändra till 1984. Barnes Perpetual war for perpetual peace är aktuell. Det ständiga kriget för profit uppbackat av Orwellska medier och historieförfalskning. Alla de revisionister med samsyn som var verksamma då var negativa till Sovjet, men det måste ses mot bakgrund av att de redan var anklagade för att vara förrädare och blev helt utfrusna och tegs ihjäl.

Comments are closed.