Hur lämnar man EU? Är Svexit aktuellt?


Att gå ut genom dörren är vanligen lätt, men att lämna EU, det är svårt det.
* Denna artikel har skrivits av Jan-Erik Gustavsson som även tidigare berikat bloggen med artiklar om EU och annat. Jan-Erik har i många år varit ordförande i ”Folkrörelsen Nej till EU” Facebokssite för Folkrörelsen Nej till EU
Brolin II. Sveriges roll 180225
Artikeln.
Den statliga utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) konstaterade strax före Brexitomröstningen 2016 ”att det i stort set råder tystnad om politiken på EU-nivån” i Sverige. Efter Brexit utlovade regeringen att debatten om EU måste komma igång, men i praktiken har inget förändrats.

De senaste tio åren har inte enda bok getts ut som diskuterar EU ur ett motståndarperspektiv. Nu finns den boken. Författaren och nationalekonomen Mark Brolin, sedan millenniumskiftet bosatt i Storbritannien, har skrivit boken: ”Sveriges roll i det nya Europa – 17 skäl till Svexit och internationell nystart.”

Brolins bok är ett ovärderligt bidrag till en debatt som alltmer tränger sig på. I boken analyserar han 17 skäl, som visar att EU är ett byråkratiskt, federalt projekt, som inte fungerar längre. Det går inte att reformera EU inifrån, anser han, och demokratin, ett av EUs grundvärden, och nationalstaterna har ställts på undantag.
Svexit 180225
Med Storbritanniens utträde existerar ett gyllene tillfälle att starta på ny kula; genom ett också svenskt EU-utträde, ett Svexit, följt av internationell omstart. Helst i samarbete med Nordens övriga länder, menar han.

Boken kommer att bli en rik kunskapskälla för att få till stånd ett Svexit.

strong>Bloggen har behandlat EU och Brexit i några andra artiklar :

USA och EU beväpnar Israel
Macrons vision om Europas framtid – gottpåse för mer överstatlighet
* ”Är EU enda räddningen eller hur socialdemokrater förtvivlat letar efter verktyg” http://jinge.se/mediekritik/ar-eu-enda-raddningen-eller-hur-vanstersocialdemokrater-fortvivlat-letar-efter-verktyg.htm
* ”EU, euron och Grekland: Vadan och varthän”? http://jinge.se/mediekritik/eu-euron-och-grekland-vadan-och-varthan.htm
* ”Vem bestämmer i EU”?http://jinge.se/mediekritik/vem-bestammer-i-eu.htm
Ökad majoritet för Brexit.
Vilka är Brexit-grupperna?
Folkomröstningen om Brexit – frågan avgjord nu?
160625 Att hämnas på Brexit

i Andra om: , , ,, , ekonomi, , , , , , ,, , , ,


8 svar till “Hur lämnar man EU? Är Svexit aktuellt?”

 1. Det faar vi verkligen hoppas, att det blir ett SWEXIT inom det snaraste. EU-diktaturen kan fara at he……

 2. Svexit är lättare att genomföra än Fixit, ett finskt utträde, därför att Sverige har sin egen valuta. Grexit borde ha genomförts men de stora riskerna förknippade med en övergångsperiod där den egna valutan inte fanns redo som i Argentina gjorde att Syriza inte vågade ta steget ut.
  Finske presidenten Kekkonen sade till Kosygin som var hans förtrogne inom den sovjetiska ledningen att Finland skall inrättas som kapitalismens museum, på tidigt 70-tal när en vänstervåg svepte genom Europa. Jag befarar att Sverige och Finland är de sista att inse att EU måste nedmonteras innan något nytt kan komma till stånd, de blir hellre EU:s museum. Finland var Tysklands trognaste vapendragare och nickedocka när det gällde att trycka Grekland ner i skorna i stället för att ge landet möjligheter till nystart.
  Som Yanis Varoufakis har beskrivit i sina böcker är EU:s grundpelare de samma som Kol- och stålunionens från 50-talet. En industrikartell avsedd att reglera balansen och lönsamheten mellan ländernas tunga industrier. Unionen var aldrig avsedd för de vidlyftiga och omfattande ändamål som den i dag förväntas uppfylla. Demokratin inom EU är rent dekorativ och den gemensamma utrikespolitiken ha kapats av de forna kolonialmakterna för aggressiva syften. Merkels Tyskland har exakt samma allierade kretsar i Östeuropa som Hitler.

 3. Huvudsaken är att man inte låter borgare och högersossarna inleda samtal om nya frihandelsunioner efter utträdet. Det är frihandeln och den fria rörligheten som är grundproblemet. Den skapar ett ”race to the bottom”, ”race mot bottnen” och jag tror att detta är grundorsaken att mediansvensken har förlorat ca 150’000kr i förmögenhet bara de senaste tre åren medan den rikaste delen av Sverige, ca 10% av befolkningen har skott sig.

 4. Jaha en svensk bosatt i England tilltros att veta vad som är bra för vem? England troligen.
  Brexit var inget folkligt uppror även om massorna som vanligt lurats att tro att det handlade om deras intressen. Att splittra folken på kontinenten har alltid legat den Brittiska oligarkin varmt om hjärtat. Britternas chansning kanske var att utlösa EUs sönderfall när dom som primärt motiv ville undgå EUs hårdare bankregler.
  Det som är dåligt med EU är tillika angloamerikas verk. Deras medlöpare har ena benet inne för att kunna välta omkull sin egen skapelse när den börjar visa tecken på olydighet. Tex att trots all ovederhäftig retorik ändå inte ha klippt av energisamarbetet med Ryssland.
  William Engdahl antydde att Frankrike har partiska motiv att rädda sina problemtyngda banker genom att späda ut problemet över Tyskland mfl. Men Tyskland kan nog väga sina prioriteringar.