Russofobi – istället för att lösa inhemska problem


* Denna artikel har skrivits av Jan-Erik Gustavsson som även tidigare berikat bloggen med artiklar om EU och annat. Jan-Erik har i många år varit ordförande i ”Folkrörelsen Nej till EU”. Den har publicerats som ledare i Folkrörelsens tidning ”Kritiska EU-fakta”. Kritiska EU-faktaHans senaste artikel här var Hur lämnar man EU? Är Svexit aktuellt?

Det är en välkänd gammal härskarteknik att söka enighet i en stat, ett land, genom att peka ut en extern fiende eller hot

. Med västländernas fördjupade ekonomiska kris sedan 2008 pekas Ryssland dagligen ut som en ondskefull makt.
Men russofobin, det vill säga fientlig inställning eller rädsla för Ryssland och skylla allt på Ryssland, är ett tomt försök att vända bort befolkningarna i USA och EU från alltmer ut- manande interna och institutionella problem. Den dominerande ”officiella” berättelsen från USA och EU är att det ”elaka” Ryssland ”sår splittring; eroderar demokratiska institutioner” och ”underminerar allmänhetens tilltro” vad avser politikens styrning och trovärdigheten hos etablerade partier och nyhetsmedia.
RyssKrig-768954

Patetiskt nog har

den västerländska politiska klassen indoktrinerats i tron att det ”avsides Ryssland” är ute efter att ”kollapsa” västliga demokratier genom ”beväpnad desinformation” och sprida ”falska nyheter” via ryska media som Russia To-day (RT) och Sputnik. I nästan totalitär anda får det inte finnas någon avvikande mening i mediavärlden.
Storbritanniens premiärminister Theresa May anklagar Moskva för att ”så splittring”; Nederländska underrättelsetjänsten hävdar att Ryssland destabiliserade det amerikanska presidentvalet; EU:s kommissionär för säkerheten, Julian King, smädar ryska nyhetsmedia som av ”Kremlin orkestrerad desinformation” för att destabilisera de 28 medlemsländerna; CIA-chefen Mike Pompeo varnar Ryssland för att intensifiera ansträngningarna att påverka det amerikanska mellanårsvalet.

Svenska Politiker

– militär- och mediaetablissemanget följer med i kören. Sedan den av USA och EU understödda fascistanstrukna kuppen i Ukraina 2014 bygger numera Sverige utrikes- och säkerhetspolitik på hotet från ett alltmer aggressivt Ryssland, vilket till och med är inskrivet i regeringens utrikesdeklaration. Ryssland påstås ansvarigt för aggression mot Ukraina, men inget sägs om EU:s associationsavtal med Ukraina som utlöste krisen på Maidan i februari 2014, som mer eller mindre gjort Ukraina till ett EU-protektorat. I julveckan presenterades Försvarsberedningens utredning om totalförsvaret. Med hänvisning till hotet från Ryssland skall nu varje hushåll vara skyldigt att ha förnödenheter, energikällor, vatten och kontanter i hemmet för en vecka i händelse av krisläge. Ministrar i regeringen varnar för att Ryssland kan komma påverka valrörelsen i år, och Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att kartlägga ryska desinformationsaktiviteter.
Det talas nu om nationella motstrategier mot ryska så kallade påverkansoperationer.
Detta kan tolkas som en kylig plädering för en likriktning liktydigt med att i en polisstat varje form avvikelse eller kritik är ett ”tankebrott”. Det är emellertid ett sådant anti-demokratiskt och paranoidiskt tänkande av den västliga eliten, hjälpt och underblåst av ett tjänstvilligt media, som tar död på demokratin inifrån och inte någon förmodad utländsk fiende.
System för politisk styrning, politiker av alla sorter och institutioner som etablerade media och underrättelsetjänster misstros eller till och med föraktas av allmänheten. Enligt Mediebarometern har allmänheten minst tilltro till riksdagspartier och EU-kommissionen bland alla viktiga samhällsinstitutioner. Den västliga allmänhetens ökande misstro mot regeringar, politiker och media härstammar också från den alltmer groteska klyftan i social ojämlikhet och fattigdom, som växt fram från ett slaviskt tillämpande av en nyliberal åtstramningspolitik, en grundlagsfäst politik inskriven i EU:s Lissabonfördrag, som ger litet utrymme för nationellt beslutsfattande.
guy-mettan-varfor-vi-alskar-att-hata-ryssland-lagupplost

Russofobi är ett försök att göra Ryssland till syndabock för inhemska alltmer kroniska demokratiska tillkortakommanden och problem, som ägs av regeringarna själva, sam- tidigt som dessa regeringar systematiskt våldför sig på internationell lag genom kriminella krig och undanflykter för att åstadkomma regimförändringar i till exempel östra Europa och Mellersta Östern.

i Andra om:
, , , , , , , , , , ,
,


5 svar till “Russofobi – istället för att lösa inhemska problem”

  1. Ryssland har nu utvisat en svensk diplomat som svar på att Sverige helt nyligen utvisade en rysk diplomat. ”Vi står fast i vår solidaritet med Storbritannien i den här frågan” säger en representant för den svenska regeringen till Public Service SVT. Det är det här jag menar är en del av vår regerings ambition till ”stora gemensamma lösningar” som gör dem så svaga att jag ens inte vill kalla dem för regering då de själva blir regerade på det sättet. Bara ut med vår regering och helst igår. Det är min önskan. Jag vill ha en regering som verkligen är regering och som sätter Sverige och det svenska folket främst. I sann rysk patriotisk anda.

    I Ryssland är Kreml ett internationellt erkänt maktcentra. Vad har vi för centralmakt i Sverige? Finns det någon överhuvudtaget? Riksdagen? Dagens Nyheters redaktion? Tidningsutgivarna? Public Service Svt? Eller vad?