Inför folkomröstning om Brexit – Vad vill de stora Nej till EU-grupperna i UK?


Denna informativa, nedkortade beskrivning har nått mig från Folkrörelsen Nej till EU. http://www.nejtilleu.se/ Beskrivningen kan ses som en komplettering till den nyligen publicerade artikeln ”Europeiskt upprop – stöd Brexit”.
Brexit 160222

Nedan följer en översättning från de viktigaste kampanjorganisationernas hemsidor i Storbritannien om varför de kampanjar för utträde (Leave) Den radikalaste och politiskt mest avancerade analysen kommer enligt min mening från Trade Unionists Against the EU (fackliga aktivister) www.tuaeuc.org

Vote Leave är en kampanjorganisationen som inte längre ser fördelar för Storbritanniens teknologiska och industriella utveckling med att leva under EUs byråkratiska ok osm som representerar en medelklass som känner sig allt mer trängd av EU:s åtstramningspolitik.
Labour Leave är labourvänsterns kampanjorganisation.
Trade Unionist Against the EU (TUAEUC) representerar radikala aktivister inom fackföreningsrörelsen som med de nu i hemligt pågående TTIP-förhandlingarna med USA och EU ser EU som en omöjlig konstruktion. Till TUAEUC har
Campaign against Euro-federalism anslutit sig.
Grassroots Out or GO är en sorts paraplyorganisation för kampanjorganisationerna.

Alla dessa anser att EU våldför sig på Storbritanniens parlamentariska demokrati.

• Vote Leave ( både konservativa + labour) www.voteleavetakecontrol.org
• Leave.eu (tvärpolitiskt)www.Leave.eu
• Labour Leave labourleave.org
• Trade Unionists Against the EU (fackliga aktivister) www.tuaeuc.org
• Campaign against Euro-federalism www.caef.org.uk
• Grassroots Out or Go Grassroutsot.co.uk

De olika organisationernas upprop.
Vote Leave

Teknologiska och ekonomiska krafter förändrar världen snabbare än EUs institutioner kan hantera. Vi har förlorat kontrollen över vitala politikområden. Detta är skadligt. Vi behöver ett nytt förhållande. Hur ska det se ut?

Vi förhandlar en ny UK-EU uppgörelse som bygger på frihandel och vänskapligt samarbete. Vi gör slut på EU-lagstiftningens överhöghet. Vi återtar kontrollen. Vi stoppar att skicka 350 miljoner pund varje vecka till Bryssel och kan istället använda dessa pengar för våra prioriteringar, som den nationella sjukvården (NHS) och forskningen.
Vi vinner tillbaka våra platser i internationella institutioner, som Världshandelsorganisationen, vilket gör oss till en mera inflytelserik kraft för frihandel och internationellt samarbete.
En röst för ’utträde’ och ett bättre och vänligare förhållande med EU är mycket säkrare än att ge Bryssel mer makt och pengar varje år.

Globala krafter – EUs misslyckande
Teknologiska och ekonomiska krafter förändrar snabbt världen. Inom de nästa 15 åren kommer en miljard människor att ingå i världsekonomin. Nya teknologier sprids som mobilt internet, ’internet för saker’, genetisk ingenjörskonst, och robotisering. Nationella, regionala, och globala institutioner måste snabbt anpassa sig.

EU anpassar sig alltför saktfärdigt och skadar Europa. Det lider av låg tillväxt, hög arbetslöshet, en dysfunktionell euro, och en kultur som inte är gynnsam för teknologi och entreprenörer. EUs regelsystem baseras på en saktfärdig, splittrad 1950-talsbyråkrati som inte snabbt kan lösa problemen. T.ex. det kliniska direktivet för tester har förorsakat svåra störningar i tester för nya läkemedel.

Vilka institutioner behöver EU?
Vi behöver en ny europeisk arkitektur.
För det första skall icke-euroländer sluta med att blockera Eurozonen vad den vill göra för att rädda euron.
För det andra skall alla europeiska länder, både inom och utom euron, kunna handla fritt och samarbeta. Vi behöver ett regelsystem som är mycket raskt, lätt att förändra och decentraliserat. Europa kan arbeta på basis av ömsesidigt erkännande av nationella standarder som kombineras med globala standarder när det är lämpligt.
För det tredje kommer det att bli lättare för europeiska länder att samarbeta globalt i många frågor som t.ex. revolutionära teknologiska innovationer. EUs institutioner skall sluta med att blockera Storbritannien från att sluta handelsavtal utanför Europa.
* Inget att detta behöver att EU-lagstiftningens överhöghet gäller i Storbritannien.

Europa kan inte hantera en utveckling som går i fel riktning
EU-kommissionen planerar nu för det nästa EU-fördraget (http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf ) för att lösa euron’s problem. Varje fördrag sedan 1950 har gett Bryssel mera makt. Det nya Fördraget planeras ta mera makt från medlemsländerna, inklusive makten att beskatta.
Våra klagomål kommer att ignoreras. Vår politiker kommer att ge upp som vanligt. Upprepade gånger har vi lämnat över kontrollen i hopp om att få ’inflytande’. Förlusten av kontroll är verklig. Hoppet om inflytande har varit en hägring.

Icke-euroländer är en minoritet utan inflytande inom en organisation där euroländerna har en inbyggd majoritet (QMV) och går i fel riktning.
Storbritannien har förlorat kontrollen över många saker som är grundläggande för vad Abraham Lincoln kallade ’en folkets regering, av folket, för folket’. De 19 eurozonländerna utgör nu en majoritet i EU som rutinmässigt röstar bort Storbritannien. (Och då även Sverige, Anders R).
Vår förlorade kontroll skadar den offentliga sektorn, entreprenörer och skattebetalare. Miljarder av pund tas bort från produktiva investeringar. Vårt förhållande till EU underminerar välstånd, demokratiskt ansvarstagande, och vänskapliga internationella relationer.
Vilket är säkrast- en röst för EU-lagstiftningens permanenta överhöghet, eller en röst för att ta tillbaka kontrollen?
Vilket är säkrast
– en röst för att skicka hundratals miljoner varje vecka till Bryssel, eller för att använda pengarna för forskning och den nationella sjukvården?

LEAVE.EU Älska Europa, Lämna EU
Den brittiska allmänheten röstade 1975 ’ja’ till ett frihandelsavtal med Europa. De röstade däremot inte för ett ’Europas Förenta Stater’ : något som skulle fortsätta för att krossa vår demokrati, och i den processen skapa en politisk överklass. Vi betalar nu en enorm medlemsavgift på 15 miljarder pund per år till EU. I utbyte har vi fått ett massivt handelsunderskott med Tyskland, Frankrike, och nästan varje annat europeiskt land.

Om 3 miljoner jobb i Storbritannien beror av medlemskapet i EU, så är ännu fler jobb i Europa beroende av vår ekonomi. Vi kommer alltid att vara en del av Europa. Men EU är gjort för storföretagen, de stora bankerna och de höga politikerna – inte för vanligt folk.
Vi är övertygade att en allmänhet ’med kunskap’ kommer att säga ’nej’ till EU och rösta för utträde i folkomröstningen om EU-medlemskapet. Sedan vår kampanj för ’kunskap’ lanserades i augusti 2015 har vi fått över 175 000 följare och tusentals personer ansluter varje dag.

Låt oss ta ställning. Tillsammans kan vi vinna tillbaka vårt land!

Labour Leave
Det är klart att David Cameron inte kommer att kunna åstadkomma den fundamentala förändring som det här landet behöver. En inkommande labourregering 2020 kommer inte att kunna genomföra sitt reformprogram på grund av EU-restriktioner. Det är så eftersom successiva brittiska regeringar har lämnat över makt och inflytande till oansvariga EU-institutioner och avlägsna tjänstemän utan samtycket från den brittiska allmänheten

Labourpartiet har sina rötter i demokratiska traditioner. Dess historia grundas på det arbetande folkets kamp för att uppnå ett bättre samhälle. EU har blivit en anti-demokratisk och anti-socialistisk institution, det står fullständigt i motsats med labourpartiets politik, och EU står i vägen för Labourpartiets ledarambitioner.

Labour Leave stöder helt och hållet löftet som gjordes av Jeremy Corbyn under ledarskapskampanjen att labourpartiets skall diskutera sin position till EU-medlemskapet vid en specialkonferens i partiet. Vi anhåller starkt att labourledningen genomför detta löfte.

Labour Leave kräver också att labourledningen tillåter fri röstning för labours parlamentsledamöter, liksom allas rätt att kampanja på ena eller andra sidan inför folkomröstningen. Labour är ett demokratiskt parti och skall stödja rätten för dess medlemmar att kampanja som de känner för det i denna fundamental fråga som går utan på partipolitiken.

Vi uppmanar alla medlemmar av labourpartiet, supportrar, närstående liksom våra vänner i fackföreningsrörelsen och socialistiska föreningar att ansluta sig till Labour Leave (http://labourleave.org/sign-up/)

Trade Unionists Against the EU

Rösta för ett utträde och rösta nej till TTIP – en röst för att lämna EU är en röst emot TTIP

Europeiska unionen förhandlar för närvarande hemliga handelsavtal, vilka kommer att institutionalisera en oåterkallelig massprivatisering av offentliga tjänster som det arbetande folket är beroende av, lägre säkerhetsstandarder till förmån för vinsten och borttagna skatter för världens storföretag. Det senare är skatter som gynnar dig och mig.
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999
Dessa avtal, som kallas TTIP med USA och CETA med Kanada, kommer att upprätta hemliga domstolar, vilka tillåter transnationella företag att stämma länder till väldiga belopp pengar för minsta avvikelse från detta finanskapitalets frihetsbrev.

Det är viktigt att notera att TTIP betyder Transatlantic Trade and Investment Partnership, det handlar uteslutande om att skydda investerare. Varje nationell åtgärd en internationell investerare invänder emot är det samma som en ’indirekt expropriation’ som t.ex. åtgärder för att minska storföretagens vinster kan ifrågasättas i hemliga off-shore domstolar, skapade av avtal som innehåller hemliga ISDS klausuler, som går vid sidan av de demokratiskt rättsliga systemen.

”Varje part skall erhålla en rättvis och likvärdig behandling och fullt skydd och säkerhet för investeringar och investerare” är den fras som EU använder, och som är väl känd från många andra ISDS-avtal som garanterar rätten att stämma regeringar för skydd och regelverk som de bedömer vara ”orättvisa och icke likvärdiga”.

Denna investerare-till-stat tvistlösningsmekanism (ISDS) används redan i andra ’handels’avtal och är utformad för att helt enkelt suga ut miljarder från nationalstaterna för att fylla upp kistorna hos världens största företag.

Den senaste FN-undersökningen om ISDS förekomst i internationella handelsavtal – som läcktes ut – visar att antalet anspråk från de multinationella företagen under ISDS mekanismen växer. Stämningar under 2014 varierade mellan 8 miljoner dollar och 2,5 miljarder dollar. Det högsta tillerkända utslaget var på 50 miljarder dollar 2014.

Oavsett namnen på dessa handelsavtal så är ISDS modellen tydligt en strategi för världshegemoni av världens rikaste människor. Inte förvånande har det blivit en allmän ilska när dessa hemliga planer allt mer kommit fram i ljuset. John Hilary från War on Want varnade nyligen: ”Om den grekiska krisen har visat hur EUs institutioner inte vill stoppa för någonting för att påtvinga sina varumärken för kapitalistisk disciplin, så är TTIP bekräftelsen på att vi snart får smaka på samma medicin”.
Ändock har EU-kommissionen förkastat två miljoner underskrifter i ett Europeisk medborgarinitiativ om dessa handelsavtal trots det faktum att sådan initiativ är inskrivna i Lissabonfördraget, EUs grundlag.

Förklaringen är att EUs institutioner och fördrag samverkar med modellen för företagens dominans som det uttrycks i direktiv efter direktiv som alla kräver samma sak för olika industrier och sektorer; massprivatisering och så kallas ’fri marknadskonkurrens’, vilket i praktiken innebär institutionaliserad monopolkapitalism.
Så alla dessa ’handelsavtal’ är ingenting nytt, bara god gammal imperialism; en värld som EU- entusiaster inom arbetarrörelsen av goda skäl sällan vill tala om.

EU är inget annat än en kartell för de viktigaste imperialistmakterna i Europa, vilka agerar endast för sina mest mäktiga företags intressen med syftet att påtvinga strukturell förändring för mer än 500 miljoner själar som lever under deras träldom.
EU imperialismen imagesCAG76REP
Vi har sett detta förut, som när den brittiskas eliten instruerade oss att ’fira’ Första världskriget så blir parallellerna mellan då och nu tydliga. Som vi alla vet var ursprunget till Första världskriget öppnade dörrar för imperialismen och de kapitalister som tjänade så mycket på konflikten.

Och imperialismen förblir med oss idag. T.ex. under Berlinkonferensen med de europeiska makterna 1884-85 lanserades ’uppdelningen av Afrika’ och det sattes till och med upp en kommitté över mellanstatliga konflikter om vem som ägde vilken koloni. Konferensen inleddes i en period av förhöjd kolonial aktivitet av de europeiska makterna och var någon slags gentlemäns samtycke att inte bekämpa varandra militärt för att minska kostnaderna. Samtidigt tog de död på de flesta existerande former av afrikansk självständighet och själv organisering som baserades på traditionella stamsamhällen och embryon till nationer. Deltagarna i denna uppdelning av kontinenten var Tyskland, Österrike-Ungern, Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Portugal, Ryssland, Spanien, Sverige-Norge och det Ottomanska riket.
eurafrika-eus-koloniala-rotter

Makterna på konferensen satte sig bara ned och bokstavligen delade upp Afrika bland dem själva med raka gränser på kartan som existerar fortfarande idag. De gav sig själva ’rätten att erövra’. Afrikanska raser, stammar, och nationer bjöds avsiktligen inte in till konferensen på liknande sätt som vi av uppenbara skäl inte har blivit inbjudna till TTIP-förhandlingarna.

Idag står vi inför ett ”slagsmål och uppdelning av världen” genom användandet av en flotta av handels- och investeringsavtal. Det verkliga syftet med TTIP och alla EU-fördragen är att sopa bort nationell makt och alla former av demokrati som följer av detta.
Vår egen konservative premiärminister David Cameron säger att snabba upp TTIP-förhandlingarna är hans viktigaste prioritet. Trots all de konservativas uppmärksamhet på EU vill Tories snabba på det största angreppet på den parlamentariska demokratin sedan Lissabonfördraget.
I folkomröstningen om EU-medlemskapet håller David Cameron på att samla ihop en allians som sträcker sig från CBI-arbetsgivarorganisationer till de mera förvirrade delarna av brittisk trotskism som Alliance for Workers Liberty för att försäkra sig om att vi stannar kvar i det nyliberala imperiet.

EU-politik, som går igen i TTIP-avtalet och alla andra handelsavtal, har tagit död på hela industrigrenar. EUs jordbrukspolitik (CAP) har lagt landsändar och länder öde. Litauen hade före det anslöt sig till EU nästan full självförsörjning, men idag ligger miljoner av hektar oanvänt då CAP är utformat att kontrollera priser inom EU och skydda storbönder i Europas mäktigaste medlemsstater som Frankrike.

Som ett resultat av detta har unga och gamla litauer tvingats lämna sitt land för att ansluta sig till den väldiga reservarmé av arbetskraft som skapats av EUs ’regler för fri rörlighet’, vilka lyfter bort all kontroll av kapitalvaror, tjänster och arbetskraft. Allt till förmån för de rikaste människorna i Europa.

Den gemensamma fiskepolitiken (CFP) är ett galet recept för överfiskning och slöseri som har förstört många produktiva fiskeområden och tagit död på många fler runt Afrika, vilket gjort att allt fler tar till flykt i dessa regioner.
EUs eurozonen är världsekonomins svarta låda, som förstör hela ekonomier. Grekland och andra stater i zonen skulle få det bättre utanför denna nyliberala tortyrkammare. Därutöver mår Storbritannien och vilken annan stat som helst bättre utanför EU.

Grassroots Out eller GO består av politiker och supportrar från det politiska spektrumet med ett enda mål: att ta Storbritannien ut ur Europeiska unionen.

GO, gör snarare det motsatta till att sätta upp ytterligare en ”utträdeskampanj”. Det samlar ihop existerande utträdeskampanjer och får dem att arbeta som en enda på det lokala planet. Vi är en organisation som förenar människor från alla politiska partier, och icke partianslutna i en effektiv anti-EU markkampanj, som jobbar för att vinna folkomröstningen från dörr till dörr, från röst till röst. Vi kommer sprida GO kampanjen över landet de närmaste veckorna och månaderna.

Över 2 500 personer deltog i den nationella lanseringen av GO lördagen den 23 januari 2016 i Kettering, Northamtonshire, med talare från Tory, Labour, UKIP och DUP.

i Andra om: , ,, , Storbritannien, , , , , ,

DN 8/2 Fria Tidningen 5/2 Bärgslagsbladet Arboga Tidning 27/10 Professorsblog 28/10 Pål Steigan 23/10 Putin talar med Saudiarabiens kung New York Times om Rysslands krigSputnik News 23/10 Möte mellan Assad och Omans utrikesminister Sputniknews 26/10 Globalresearch om krig mot ”moderata rebeller” ETC 17=10 Ab om Syrien Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews ” target=”_blank”> DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9