Faktaresistenta myter om angreppskriget mot Jemen

Denna viktiga artikel visar hur världen blundar inför Saudiarabiens brutala, folkrättsvidriga, USA-stödda krig mot Jemen, med sannolikt också svenska vapen. Den har skrivits för någon vecka sedan av Roland Hedayat, som är systemutvecklare och konsult (M.Sc. +Datavetenskap) och ordförande i föreningen Jemensolidaritet.

Jag publicerar den nu när Jemens förre president Saleh är död, vilket kan leda till en dramatisk utveckling.SvD Saudierna hotar med att göra om Sanaa till ”Rubble” (skräp), vilket ju är en stark indikation på att Saleh verkligen betraktades som en saudi tillgång nu på slutet.
SalehSaleh
Ali Abdulla Saleh har varit en centralgestalt i Jemens politiska liv sedan han blev president för Nord-Jemen i 1978. Efter ett fyraårigt krig förenades Nord- och Syd-Jemen, som hade förblivit separata entiteter mest på grund av att de hade tillhört olika koloniala intressesfärer (Ottomanerna i nord, Storbritannien i syd). Motsättningarna mellan nord och syd förblev latenta och 1994 blossade dessa upp i ett kortvarigt inbördeskrig enligt gamla frontlinjer. Nordsidan segrade och landet återförenades i Republiken Jemen, med Ali Abdullah Saleh som president, vilket han förblev fram till 2011 då han tvingades bort från makten i sviterna av de kraftfulla, till större delen fredliga, landsomfattande protesterna mot vanstyre, korruption och nepotism som kallats ”den jemenitiska revolutionen” år 2011.

Saudiarabien har historiskt sett alltid betraktat Jemen som sin bakgård, och kunde inte acceptera att tappa kontrollen över utvecklingen i landet. De lyckades ta luften ur proteströrelsen, och fick till stånd en lösning där Jemens vicepresident Abd Rabu Mansur Hadi valdes till interimspresident för en tvåårsperiod. Många som hade deltagit i protesterna kände sig intrigerade tillbaka till ruta noll, inklusive den allt starkare Houthi-rörelsen som hade sina rötter nord i landet. Då interimsperioden var avslutad kunde Hadi inte längre betraktas som en legitim president, men han vägrade med stöd av Saudiarabien att avgå. Houthi-rörelsen tog saken i
egna händer och marcherade in i huvudstaden Sanaa hösten 2014 och tog kontroll över staden.
Jemen Hadi
Detta ledde så småningom till att Hadi flydde till Riyadh, varifrån han bad Saudierna bomba honom tillbaka till makten, vilket de har försökt allt sedan mars 2015, utan resultat, men detta har inneburit en fullskalig katastrof för Jemens befolkning.

Detta blev starten på en ”djävulspakt” mellan Houthi-rörelsen och expresident Saleh och hans parti. Alliansen var obekväm för båda sidor, då Houthi-rörelsen och dåvarande preisent Salehs elitstyrkor hade utkämpat ett antal mindre men blodiga inbördeskrig på 2000-talet. De underliggande orsakerna till dessa konflikter förblev i stort sett olösta, och en viktig faktor var att president Saleh i striderna mot Houthi-rörelsen då var allierad med Saudiarabien. När nu Saleh återigen vände kappan och vände sig till Saudiarabien med förslag om en ”separatfred” med dem, så uppkom ett rent krigstillstånd mellan Ansarullah (Houthis) och Saleh:s styrkor som kulminerade i att Saleh blev dödad. I dessa strider har det varit uppenbart att saudierna har försökt ge flygunderstöd till Saleh och hans styrkor.

Artikeln.
Kriget i Jemen kallas ofta ”det bortglömda kriget” av journalister och reportrar som kanske inser att man kan förvänta mer av dem när det gäller rapporteringen från denna världens största aktuella humanitära katastrof.

I SVT/Aktuellt den 28. november försökte man lansera förklaringen till ”glömskan” med att nästan ingen kan fly från Jemen, varför vi heller inte får några rapporter därifrån. Detta orsakssamband är nonsens. Många rapporterar från Jemen via sociala medier. Flera hjälporganisationer samt FN och Röda Korset finns på plats och de har gång efter annan varnat för den kommande
massvälten som kommer att ta landet ner i avgrunden om inte bombkriget stoppas och blockaden hävs.

Våra ”Main Stream” medias talande tystnad om Jemen är _politiskt betingad, och detta visar sig med all tydlighet då denna emellanåt bryts. Då serveras vi i stället ett antal schablonmässiga myter som passar som hand i handske med Saudiarabiens och Västs version av händelseförloppet. Dessa myter fungerar som ett ”likgiltighetspiller” på hemmaopinionen. Effekten är att man efter två och ett halvt års inferno av destruktion, död, eld, svält samt numera historiens största koleraepidemi fortfarande rycker på axlarna inför dessa barbariska brott mot mänskligheten. Nämnda SVT inslag utgör inget undantag.
Jemen - Saudiangrepp IISaudiarabien inleder kriget med anfall i mars 2015
Myt #1: Kriget i Jemen är ett inbördeskrig

Nej, det är det inte!

Den sociala oron i kölvattnet av den så kallade jemenitiska revolutionen 2011 ledde till omfördelning av makten i landet. Denna kulminerade i att den såkallade Houthi-rörelsen, sedermera kallad Ansarullah, tog kontrollen över huvudstaden Sanaa 2014. Efter detta bedarrade stormen, och man kan knappast göra gällande att de påföljande striderna väsentligen hade karaktär av ett inbördeskrig.

I stället rör det sig om ett _interventionskrig_ av Saudiarabien och deras ”koalition” i syfte att försöka ändra utfallet av ovanstående konflikt genom terrorbombning, invasion med legosoldater samt utsvältning av befolkningen genom total marinblockad.

Interventionskriget är ett angreppskrig och ett grundläggande brott mot Jemens suveränitet och därmed också mot FN:s stadga, enligt vilken konflikten måste räknas som en intern angelägenhet, då Jemen inte hotade några grannar och sålunda inte utgjorde något hot mot internationell fred och säkerhet.

Angriparna förutspådde en ”quick fix” som skulle kräva några veckor och döpte sitt krig till ”Operation Avgörande Storm”. Efter två och ett halvt år kontrollerar Ansarullah och allierade fortfarande territorier som bebos av runt 70% av befolkningen och angriparnas legosoldatarmé har börjat få stora interna problem samtidigt som koalitionen i sig krakelerar.

Myt #2: Kriget i Jemen är ett ”proxy”-krig mellan Saudiarabien och Iran

Nej, det är det inte!

A) Det finns ingen ”proxy” involverad då saudiska bombplan låter regna eld, död och destruktion över den värnlösa jemenitiska civilbefolkningen och deras civila infrastruktur.

B) Vilket verbalt eller annat stöd iranierna än må tillhandahålla till Ansarullah så finns det ingen styrka på marken som lyder under Iran, dvs. agerar som en ”proxy” åt dem. Påståenden om motsatsen är totalt utan substans och det åligger de som framför den att belägga dessa, vilket de emellertid inte gör.
Jemen -SaudiangreppUSA-stödda Saudi gör skillnad
Myt #3: Iran är medansvarig för detta krig

Nej, det är det inte!

Detta är ytterligare ett påstående gripet ur luften i syfte att ”tunna ut” Saudiarabiens/Västs och övriga ”koalitionspartners” ansvar för detta folkrättsvidriga massmord och för destruktionen av Jemen.

Ingen har på något trovärdigt sätt kunnat belägga Iran med delaktighet i detta krig. Men propagandans ”omdistributionen av ansvar” har tydligen haft den effekten att Västs regeringar och vapensmedjor inte har haft minsta problem med att förse Saudiarabien & Co med ofantliga mängder vapen alltmedan dessa dagligen använder dessa vapen för att attackera Jemens civilbefolkning.

Myt #4: Det är ytterligare en Shia/Sunni konflikt

Nej, det är det inte!

Jemen har traditionellt haft en hög grad av religiös tolerans, och de så kallade Shiamuslimerna i Jemen är i själva verket zayditer, en egen gren av Shia som samtidigt har mycket gemensamt med den sunni-islamska gren som praktiseras av majoriteten i Jemen. Men Saudiarabien har under längre tid använt sina oljepengar för att sponsra koranskolor med sin egen intoleranta Wahhabi gren av Islam som är främmande för den stora majoriteten av Jemens befolkning. Detta har i vissa fall lett till spänningar och sammanstötningar mellan grupper som tidigare har levt i samförstånd.

Konflikten handlar i stället övervägande om det vanliga: Makt, inflytande, kontroll över outnyttjade naturresurser, geopolitisk positionering. Saudiarabiens ”reformistiske” prinsar är dessutom livrädda för att en demokratiseringsprocess i Jemen skall spilla över på dem själva och destabilisera deras familjekleptokrati.

Jemen är förvisso hemvist för islamister i en gren av Al-Qaida, AQAP (Al-Qaeda in the Arabic Peninsula) som bland annat tog på sig ”Charlie Hebdo”-attacken. Dessa frodas till följd av Saudi & Co samt USA/UK:s angrepp mot Jemen. Terrorister från AQAP har ofta kämpat tillsammans med ”koalitionen” mot Ansarullah, deras mest effektive motståndare.
Jemen miljonmarschProtester i huvudstaden Saana mot kriget
Myt #5: Interventionen är för att återinsätta Jemens ”legitima regering”

Nej, det är det inte!

Man ville återinsätta president Hadi, nickedocka åt saudierna och som flydde till Riyadh efter Ansarullahs maktövertagande.

President Hadi har inte vare sig formell eller reell legitimitet, utom i saudiernas, ”koalitionens” och Västs ögon. Ex-presidenten hade i själva verket fungerat som en interimspresident, vald som enda valbara kandidat för en mandatperiod som sedan länge var överskriden. Oavsett, vilka rester av legitimitet han än må ha haft så förlorades dessa ohjälpligt då han flydde till Saudiarabien och bad om saudiernas assistans med att bomba honom tillbaka till presidentmakten.

Myt #6: Interventionen är för att återställa stabiliteten i Jemen

Nej, det är det inte!

Alla vet att terrorbombning inte bidrar till att återställa stabiliteten i ett land. För de som fortfarande inte har förstått detta kan man hänvisa exempelvis till Afghanistan, Irak och Libyen. Vare sig Saudiarabien eller Väst bryr sig om stabilitet, med mindre än att de också kan kontrollera andet i fråga. Om inte, är tvärtom _kaos_ det näst bästa utfallet för dem!
Men detta kommer till ett mycket högt pris, också för Väst i form av bl.a. flyktingströmmar och terrorism. De amerikanska nykonservativa (s.k ”neocons”) vars utrikespolitiska doktrin regerar i Washington är dåraktiga nog att aldrig vilja lära detta, eller bär på en cynisk förhoppning om att överlåta problemen till andra att lösa när de själva kammat hem sin
geopolitiska vinst.
neoconed1Några neocons

Det är den amerikanska imperiala ”neocon”-ideologin och tillhörande politik som är möjliggörare av och kraften bakom destruktionen av Jemen. De genomruttna petrodollar-dynastierna fungerar som huvudsponsorer.

Denna krigshetsande ideologi och politik ligger till grunden för den grupptänkande narrativ som de såkallade ”etablerade medierna” sprider om Jemen, bland annat genom vidaredistribution av ovanstående vilseledande och passiviserande myter.

När dessa medier åberopar sig hög kvalitet, grundlig källkritik och grävande journalistik, så tänk på ordet JEMEN!

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Stödjer SvT angriparen Saudis desinformation om kriget mot Jemen?
Stoppa bombkriget i Jemen! Fördöm Saudiarabien!
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,

  2 comments for “Faktaresistenta myter om angreppskriget mot Jemen

 1. ERIK
  5 december, 2017 at 11:30

  Varför ”Det glömda kriget” frågas i Aktuelltinslaget den 28 nov. ”Experten” Alexander Atarodis förklaring till bristen på medieuppmärksamhet är Jemens geografiska läge! Sanningen är att västvärldens medier inte är intresserade av att skildra krig där västmakterna står bakom angriparen. Man kan, som i inslaget, ge utrymme åt UNHCRs rapport om svälten och barnadödligheten, men tala klartext om vem som är förövaren gör man inte när förövaren har USA, NATO och Sverige på sin sida. Tänk hur ofta Margot W varit ute och kallat Assad krigsförbrytare och hur lågt hon ligger nu för att kriget mot Jemen ska förbli det glömda kriget! För den genomsnittlige tittaren blir reaktionen ”så hemska dessa människor är”.

  • Roland Hedayat
   5 december, 2017 at 23:07

   Det är essensen. Fullträff

Comments are closed.