Dags att erkänna statskuppen i Kiev efter fyra år!


Fyra år har gått sedan den anti-demokratiska, fascistinspirerade statskuppen i Kiev mot den folkvalde presidenten Janukovitj (i av OSSE lovordade val), en händelse som press och politiker i Sverige och övriga Väst håller helt tyst – en stor skandal i sig.

Wikipedia skriver ”Krisen inleddes den 22 februari, när flera medier uppgav att Ukrainas president Janukovytj hade flytt landet. Ett stort antal parlamentsledamöter från regeringspartiet Regionernas parti tvingades också samma dag att lämna Kiev, och både presidentpalatset och andra regeringsbyggnader övergavs av den sittande regimen. Oleksandr Turtjynov, medlem i Fäderneslandsförbundet (Batkivsjtjyna), tog temporärt över rollen som talman i Ukrainas parlament och blev kort efter utnämnd som tillförordnad president. Några dagar senare valdes Arsenij Jatsenjuk av de kvarvarande parlamentsledamöterna till ny premiärminister. Han fortsatte i rollen som premiärminister, trots samarbetssvårigheter och minst en regeringsombildning.”

Beskrivningen är inte helt riktig och den är ofullständig.

Bakgrund
Detta baseras på tidigare blogginlägg och särskilt på gästblogginlägg av Ukraina-kännaren Oleg Mezujev http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm och http://jinge.se/mediekritik/ukraina-krisen-fran-nulandkakor-till-kallt-krig-del-2.htm.
I november 2013 erbjöd sig Ryssland att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder euro och erbjöd därtill extra låga gaspriser, medan EU:s bud på 600 miljoner euro utgjorde 4 % av Rysslands bud.En våldsam hets och demonisering av budet, Ryssland och Putin tog vid.
11 december 2013 tog demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev. Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina. Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[]

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA som i början av 1980-talet började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan).

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska. Framträdande politiker, som Carl Bildt, dök upp på torget Maidan i Kiev, där beväpnade fascister fanns bland majoriteten fredliga demonstranter (tänk om framstående utländska politiker dykt upp vid de stora demonstrationerna i USA 2011-2012 ”Occupy Wall Street”)
Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitledEU:s utrikespolitiska talesperson Ashton tillsammans med bl.a. tillsammans fascistpartiets ledare

I slutet av januari 2014 satt Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt. De båda diskuterade ukrainska ministerposter. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav att samtalet hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev Ukrainas nye premiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.
På bilden nedan ses Nuland tillsammans med USA:s Kievambassadör Geoffrey Pyatt.
Nuland och Arseny Yatseyuk images

* En vetenskaplig rapport från forskare i USA visar att dödsskjutningarna på Maidan utfördes av högerelement bland alla fredliga demonstranterna, fast västmedia utan bevis skyllde på Janukovitjs säkerhetsstyrkor.http://jinge.se/allmant/dodsskjutningarna-pa-maidan-vetenskaplig-rapport-usa-stodd-false-flag.htm Men massmedia gav Janukovitj hela skulden.

Efter mycket om och men ingicks en överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen.DNskrev på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Majdan skulle utredas.

Dagen efter hade denna text tagits bort från DN, apropå ”fake news”

och händelsen på Majdan har inte utretts.

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland de stater som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna, men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.

Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitled
Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning [23] och den 16 mars röstade 97% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager.
Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94% av väljarna hade röstat för egen autonomi, en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina – vilket blev fallet. Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet. Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland. I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

Svenska högerextremister i Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti hyllade kuppen våren 2014. Det nazistiska nätmagasinet Motgift skall organisera ”Ukraina-frivillig” och skriver ”Vi kan nu visa att vi står enade med vita, europeiska nationalister i annat än ord genom att sluta upp med våra kamrater. Vi har möjligheten att delta i en sann nationalistisk revolution.” Nordisk Ungdom som prifilerar sig som mer ”frihetliga fascister” har samlat in pengar till sina fascistiska vänner i Ukraina och haft en talare på Majdan. Statskupp eller revolution i Ukraina
Kiev 2 protest-main_siVåldsverkare bland alla fredliga demonstranter på Maidan
Jag skrev genast efter statskuppen Denna utlandsstödda statskupp med starkt inslag av högerextrema organisationer, som också kallas fascistiska eller rentav nazistiska, är enligt min mening inte legitim. Och inte enligt ledare i Ukrainas opposition, EU, USA, Tyskland, Frankrike och Polen 21 februari, men väl 22 februari och framöver. Statskupp i Ukraina. Bloggen 23/2 2014 och Ökad krigs- och krisrisk i Ukraina. Bloggen 23/4 2014
• Dominerande massmedia vägrar att kalla detta för statskupp och använder uttryck som ”nationalister, högerradikaler och oroligheterna i Kiev” i stället för fascister och kuppmakare.
• För alla hundratals miljoner, ja miljarder vänner av demokratin måste tyvärr tilltron de politiska ledarna i Väst och deras tal om demokratin samt tilltron till etablerade massmedia minska (kraftigt).
Vinnaren är fascismen och anhägnare av utländsk intervention, förlorare är demokratin och den stora gruppen genuint demokratiska människor på Majdan.
• Reellt demokratiska länder kan inte erkänna kuppregeringen.

Bättre läge utan statskuppen? Utdrag ur blogginlägg våren 2014
* Varken USA eller EU har kommit men några ekonomiska bidrag, en stor kontrast till Rysslands generösa bud. I EU finns ett starkt motstånd mot att ge bidrag till Ukraina som behövs inom EU, t.ex. i Bulgarien, Grekland, Portugal.
* Landets ekonomi hade varit klart bättre med Rysslands bidrag på 15 miljarder euro, låga gaspriser, utan krav från Gazprom och Kina (3 miljarder dollar) och med större möjlighet till fortsatt bra ekonomiskt samarbete österut.
* Ukrainas demokratiska anseende hade varit avsevärt större
om man hållit fast vid den mödosamt framförhandlade överenskommelsen mellan folkvald president och mestadels folkvalda representanter för politiska partier. Överenskommelsen hälsades först med jubel av USA och EU samt massmedia, vilka dagen efteråt hyllade statskuppen.
* Krim hade kvarstått som del av Ukraina.
* Ett visst demokratiskt anseende hade funnits kvar hos USA,EU och dominerande massmedia, nu är förtroendet för dessas demokratisyn allvarligt försvagat, eller obefintligt. * Fascismen hade varit svagare.
* Vinnarna är förutom högerextremistiska grupper, imperialisterna under ledning av USA som kunnat fortsätta sin inringning av Ryssland, med klart ökat krigshot som följd.
http://jinge.se/allmant/okad-krigs-och-krisrisk-i-ukraina.htm och http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm

Något om läget idag.
*

Alldeles nyligen Ryssland har föreslagit en FN-styrka i östra Ukraina, och Sverige är positivt.


* Enligt Minsk 2, en överenskommelse som förhandlats fram i februari 2015, för 2 år sedan, skulle ökad självständighet, fedralisering ske för områden i östra Ukraina. Detta har inte skett. USA har beslutat leverera mer kraftfulla vapen och en offensiv av regeringsstyrkor, med fascistiska enheter, väntas mot östra Ukraina. USA sänder starkare vapen och kanske trupper till Ukraina
* Tystnaden kring kriget i Östra Ukraina och dess följder för civilbefolkningen måste brytas. 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. För de som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet. I år beräknas 2,3 miljoner vara i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna och lika många är hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för utbrott av vattenrelaterade sjukdomar. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgång till mat är osäker. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur. SvD 19/2
* En tolerans och till och med rehabilitering sker av nazister. Stepan Banderas trupper mördade åttiotusen polacker. Regimen i Kiev har infört lagar som förbjuder all kritik av ”nationalhjälten” Bandera och hans handlingar och har enrollerat den fascistiska Azov-bataljonen i den reguljära armén.
Ukraina - Hyllning till Bandera svoboda-1-1024x682Nazistledaren Bandera hyllas efter kuppen
* Centre for European Policy Studies (CEPS) beskrev för ett år sedan en dyster situation: ”Almost three years after the Euromaidan revolution, Ukraine’s leadership has fallen woefully short in delivering on its promises to fight against corruption within the judiciary, clean up political party financing and decentralise government functions. The customs service has yet to be reformed, property rights are far from being ensured and state-owned enterprises have not been privatised. Major reforms aimed at combating corruption have consistently been resisted, delayed, manipulated or appear on paper only. The country’s elite must produce more tangible results in order to earn the trust of the citizens and ease the growing fatigue among Ukraine’s international partners.”
”The EU must firmly insist that the Ukrainian elite engages in genuine state-building by tackling the corruption that has consistently undermined the country’s foundations. And if the authorities do not respond appropriately, the EU should be ready to withdraw its support from Ukraine and at an earlier stage than was done in the case of Moldova.
CEPSSka EU dra tillbaka stödet till Ukraina?
* Läget har inte förbättrats och ekonomin går dåligt. Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete

Wikipedia: Ukrainas näringsliv styrs i stor utsträckning av ett fåtal entreprenörer och deras familjer – ”oligarkerna”. Maktkoncentrationen inom det ukrainska näringslivet anses förhindra ett effektivt reformerande och moderniserande av landets ekonomi. Det koncentrerade ägandet av etermedierna anses bidra till en styrd opinionsbildning.[88] Ukraina är ett av världens mest korrumperade länder. Det ligger på plats 142 av 175 på antikorruptionsinstitutet Transparency Internationals lista.

* Den USA-lojale Mikheil Saakashvili från Georgien, var en kort period guvernör i i Odessa-regionen sa till den Maidan-vänliga Kiev Post att «Vi har en slags parallell skuggregering. Man kan beskriva Ukraina som ett aktiebolg ägd av oligarker. Varje oligark har sina egna domare, aktörer och paramilitära styrkor”. Saakashvili
* BNP nästan halverades under de två första åren efter statskuppen och är betydligt lägre än före statskuppen och det finns ett stort missnöje med regeringen bland befolkningen i Ukraina.

I den svenska utrikespolitiska deklarationen står “Ryssland bär ansvaret för konflikten i östra Ukraina som resulterat i över 10 000 dödsoffer. Vi fördömer den ryska aggressionen, inklusive den illegala annekteringen av Krim. Dessa flagranta brott mot folkrätten är det mest allvarliga hotet mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. EU:s sanktioner ska bibehållas..”

Rysslands oblodiga, folkstödda annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Kan också uppfattas som defensivt efter en Väst-stödd fascistinfluerad statskupp i Kiev 22/4 2014 mot folkvald president, som kan ses som ett stort brott mot “den europeiska säkerhetsordningen”, men nämns inte i utrikespolitiska deklarationen. Belägg för att ryska trupper finns i Ukraina saknas. Sanktionerna mot Ryssland, som inte beslutats av FN, är illegala. Ryssland gör en avgörande legal insats i kampen mot terrorismen i Syrien.

lofven-poroshenko
Hundratals miljoner av svenska skattepengar har gått till Ukrainas regering.

Är detta en bra, ”feministisk” svensk utrikespolitik?

Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
intressant.se Ukraina, ,
, , , , ,


31 svar till “Dags att erkänna statskuppen i Kiev efter fyra år!”

 1. PRESS RELEASE Feb. 21-The EIR News Service today pre-released a special report, ”Obama and Soros Color Revolutions-Nazis in Ukraine, 2014; U.S.A., 2017?” (http://www.larouchepub.com/pr/2017/Xproof%20Nazis%20in%20Ukraine.pdf ) which will run in its regular weekly edition (Vol. 44, No. 8, Feb. 24, 2017).
  The 17-page pre-release feature is timed with the third anniversary of the Feb. 22, 2014 coup in Ukraine, in order to put forward the truth about the November 2013-February 2014 Maidan process: that it was a pre-planned government overthrow project, which involved Ukrainian neo-Nazis-afterwards installed in the
  Kiev government; and it had the active backing of long-standing Anglo-American intelligence circles and the Obama Administration.
  This anniversary of the pro-Nazi coup in Ukraine occurs as the very same British Empire-controlled, Soros-funded, and Obama-associated networks target the newly inaugurated Trump Presidency, which like the deposed Ukrainian President Yanukovich, has expressed an intent to have a working relationship with Russia.
  The myth of the Maidan as a ”people power” uprising, which ousted the government of Ukraine, is just that. In fact, it was color revolution warfare, perpetrated to confront Russia and instigate ongoing destabilization. This was the goal of the London-Wall Street axis behind the Obama-Soros Maidan-support actions, moving to thwart the Eurasian strategic development alliance, which is growing rapidly between Russia, China, India and other nations, now expressed as the ”New Silk Road” process. In May, China will host a world summit of nations meeting on this-the Belt and Road Initiative (BRI).
  The report will fully document the charges made above, and will be circulated widely across the United States this week in both electronic and print form. There will be public rallies in Boston and New York, as well as other cities on Thursday, February 23rd where the report will be distributed.
  The five sections of the new report (plus links to documentation):
  The strategic situation in Ukraine, from the Maidan neo-Nazi coup through to the collapse of that nation into economic and strategic chaos today.
  The neo-Nazi provenance of the leading groups and individuals in the 2014 regime-change coup.
  A chronology of the coup itself, November 2013-February 2014.
  A profile of the origins and methods of the color revolution.
  The appeal by Dr. Natalia Vitrenko, presidential candidate for the Progressive Socialist Party of Ukraine, to the EU on Feb. 10, 2017, to stop the repression underway by the Kiev government.

 2. ”Tystnaden kring kriget i Östra Ukraina och dess följder för civilbefolkningen måste brytas. 2.5 miljoner beräknas vara flyktingar. En övervägande majoritet bor kvar i de självutnämnda folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. För de som flytt landet är Ryssland det enskilt största mottagarlandet. I år beräknas 2,3 miljoner vara i akut behov av humanitära insatser i folkrepublikerna och lika många är hotade p.g.a. vattenbrist med medföljande risk för utbrott av vattenrelaterade sjukdomar. 70 procent är äldre, kvinnor och barn. Tillgång till mat är osäker. Sjukhus, skolor, bostäder och andra byggnader är förstörda. Detsamma gäller vital infrastruktur. SvD 19/2”

  Jag ser Jag ser bombningarna av östra Ukraina där civila förstås drabbas som en beklaglig men nödvändig del i kampen mot terrorismen

  • Terrorismen i form av fascistorienterade bataljoner finns på Ukrainas sida. Ukrainas regering tolererar och rehabiliterar nazister. Där finns problemet med terrorism och brist på respekt för mänskliga rättighetr.

  • Det är ganska oinsatta dumheter du talar om. Kraven från östra Ukraina är ökad autonomi och att EUs krav på att upphöra med handel med Ryssland inte skall gälla där.

   Om vi tittar på vad man faktiskt dödar för, rent konkret, så handlar det om att döda för att förvägra dessa oblaster en ökad autonomi, alltså inte avträde från Ukraina, det är inte vad de kräver. Man dödar också för att uppfylla EUs krav på att handel med Ryssland skall upphöra, alltså för införandet av massarbetslöshet i områdena man bombar.

   Tittar vi på hur väl EU uppfyller att ersätta handeln med Ryssland, så är det under all kritik. Dealen med EU har för väldigt många näringar i landet varit en katastrof, handelskvoterna inom exempelvis ägg och hönsproduktion slår i taket med EU redan efter första kvartalet. Vi dödar för att de inte skall kunna sälja till Ryssland och vidmakthålla ekonomin i sin verksamhet.

   Om du faktiskt tog reda på de materiella förutsättningarna för folks liv i de olika delarna av Ukraina och hur de påverkas av EUs avtal och hur väl EU levt upp till att kompensera handelsbortfall. EU kunde få stopp på dödandet idag om de ville.

   Men du läser lite propaganda och säger ”Döda på ni bara”. Du vet inte ens vad det handlar om, skäms du inte lite för in okunskap och din obildade blodtörst?

   • Men du läser lite propaganda och säger ”Döda på ni bara”.

    Är den frågan ställd till dig själv och Anders beroende på ert stöd till Rysslands och Al-Assads slaktande i Syrien?

    • Syriens kamp med rysk hjälp för nationellt oberoende har en parallell i t.ex. Storbritanniens kamp för nationellt oberoende då Hitler anföll, och med Sovjetunionens kamp. Ja, många nazister och civila dödades, och allra flest i Sovjetunionen, nazisternas huvudmotståndare.

    • Förklara med egna ord varför bombar folk i Östra Ukraina, rent konkret, vad handlar det om?

     Vilka förlorar på EUs krav, varför ställer EU vissa krav? Är dessa krav värda att bomba folk för?

     Svara på de frågorna, kan du inte det, då är du obildad i frågan du talar om.

   • Enligt WTOs regler så är det fullt möjligt för land A att ha frihandelsavtal både med land B, som ev. ingår i en tullunion, och med land C som står utanför. Eller tror du att Kanada måste säga upp NAFTA bara för att EU och Kanada har förhandlat fram CETA. EU förhandlar nu även med Mexico om ett frihandelsavtal och det hindras inte heller av NAFTA. Sanningen är att Ryssland i strid mot WTOs regler införde sanktioner mot import från Ukraina och Ukraina svarade med samma mynt.

    Om inte Ryssland gjort det hade Ukraina alltså haft frihandelsavtal med både EU och Ryssland. EU är Rysslands största handelspartner vilket också visar att EU inte sätter upp några murar mot. Tvärtom har Ryssland infört handelsmurar bl.a. mot import av livsmedel vilket drivit upp priserna på dessa och ökat vinsterna för Putins oligarker vars stöd han är beroende av.

 3. Ukrainakrisen kan fungera som en vattendelare som åskådliggör att gamla höger-vänstermarkörer inte längre fungerar. Vilka är de politiker i Europa som tydligast tagit ställning mot statskuppen i Kiev? Tydligast av alla på denna punkt är Marine Le Pen, som medierna inte kan uttala en mening om utan att samtidigt påminna om att hon är ”extremhöger”. Om det vore riktigt, att hon är högerextrem, varför gör hon inte som Löfven, stöder nazistbataljonerna och kuppregimen i Kiev ? Det vore ju hur logiskt som helst, men istället gör hon tvärtom, hon fördömer kuppen och ger en korrekt beskrivning av EU:s roll i kuppens tillkomst. Och Löfven, som låtsas vara vänster, varför stöder han ett neocon-projekt med nazistiska fotsoldater? Varför tar han inte exempel av den andra kända europeiska politikern, Sahra Wagenknecht från Die Linke, som faktiskt också tydligt har markerat sin avsky mot kuppen? Rent generellt gäller förstås om både höger och vänster i Europa att de skamlöst ställt sig bakom kuppregimens artilleribombardemang av civila. De oliktänkande är en liten minoritet som vi finner i flera segment, även bland mittenpolitiker i Frankrike och Italien. Det verkar således mera handla om uppriktighet och mod som krävs för att gå mot angreppspolitik.

  Ser vi till breda folklager är mönstret tämligen tydligt och mer logiskt. Samtliga nynazister som rest till Ukraina för att ansluta sig till stridande förband har åkt till Kiev och ingår i Kievs nazistbataljoner. Nazisterna har ett ofelbart väderkorn i denna fråga och det är konstigt om aktiva politiker inte ser mönstret. De flesta av dem kommer dessutom från nordligare delar av Europa. De som däremot anslutit sig till Donbass är av två slag. Dels har vi vänsterorienterade personer och dels har vi personer som kan ses som värdekonservativa från högersidan. Sådana frivilliga har kommit till Donbass främst från Sydeuropa, Frankrike inräknat. Till dem hör även några från USA; bl.a. den kände ”Texas”. Ryska frivilliga deltar även, men jag kan inte bedöma deras politiska hemvist. De försvarar sina ryska bröder oavsett politiska skiljelinjer.

  • De flesta fascisterna återfinns bl.a. de ryska ”frivilliga” som åkt över till Donbass för att odla sin patetiska drömmar om att återupprätta Rysslands ”storhet”.

   • ”… för att odla sin patetiska drömmar om att återupprätta Rysslands ”storhet”.”

    Jag är förbannad trött på alla lögner som västs politiker och media sprider och på mindre begåvade personer inte bara sväljer dessa grova lögner, dessutom trollar kommentarsfälten med.

    Den 12 februari 2017, en dag innan (hans) resa till Moskva för att träffa S Lavrov, upptäcktes att den dåvarande holländske utrikes minister, Halbe Zijlstra, under flera årstid ljugit om han träffat Putin som uttalat sig om “greater Russia”.

    Zijlstra claimed at a party conference in 2016 that he had overheard Putin outlining the grand plan for a “Greater Russia” in 2006 during a gathering of businessmen. He was working for the oil company, Shell, at the time.

    In the original retelling of the story, Zijlstra said he had been in a back room of a dacha (country house) when he heard Putin define “Great Russia” as “Russia, Belarus, Ukraine and the Baltic states,” adding that “Kazakhstan was nice to have.”

    “Greater Russia” is an amorphous term usually used to describe the historic core of the Russian state, roughly corresponding to the territory of medieval Russia in the 16th century – the beginning of the reign of Ivan the Terrible, who was the first of Russia’s great expansionist rulers. The word “greater” is meant as a description of spiritual significance rather than physical size. The same term was applied to the core territories of some other countries, like Greater Armenia, Greater Walachia or Greater Poland.
    https://www.rt.com/news/418556-dutch-minister-lie-putin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
    https://twitter.com/HaraldDoornbos/status/963117864457789441/video/1
    https://twitter.com/hashtag/HalbeWasErbij?src=hash
    https://twitter.com/hashtag/HalbeWasThere?src=hash

    Det är inte enbart rysk media som har skrivit om detta, ex.:
    https://www.washingtonpost.com/world/europe/dutch-foreign-minister-admits-lying-about-meeting-with-putin/2018/02/12/e944cb4e-0fd7-11e8-a68c-e9374188170e_story.html
    https://www.reuters.com/article/us-netherlands-russia/dutch-foreign-minister-admits-lying-about-meeting-putin-in-2006-idUSKBN1FW19S?feedType=RSS&feedName=worldNews

    Efter parlamentets möte sade Halbe Zijlstra upp sig.

    Tyvärr, är han inte ensamt om att hitta på grova lögner om Ryssland.

    Sikorski U-turn: Polish ex-FM backtracks on scandalous ’divide Ukraine’ claim

    Radoslaw Sikorski — the speaker of the Polish Parliament and that nation’s former foreign minister — was forced to apologize after claiming that he overheard Vladimir Putin in 2008 suggest that Ukraine should be divided between Russia and Poland.

    A bombshell report published by Politico Magazine over the weekend called “Putin’s Coup” alleged that Sikorski heard that the Russian president told Donald Tusk, then the Polish prime minister, that Poland should “become participants in the divide of Ukraine” during a Polish delegation’s 2008 visit to Moscow.

    ”He wanted us to become participants in this partition of Ukraine… This was one of the first things that Putin said to my prime minister, Donald Tusk, when he visited Moscow,” Politico’s Ben Judah quoted Sikorski as saying following an interview that formed the basis of the Sunday article.

    ”He (Putin) went on to say Ukraine is an artificial country and that Lwow is a Polish city and why don’t we just sort it out together.”

    On Tuesday, however, Sikorski found himself in a scandalous situation and had to respond to multiple accusations that he made up the conversation between Putin and Tusk. The Russian president’s spokesman labeled the alleged remark as “utter nonsense,” and Putin’s press secretary, Dmitry Peskov, told Russia’s Gazeta.ru the report “looks like total tripe.”

    On Tuesday, Sikorski was confronted at a press conference by Polish journalists, demanding clarifications regarding his remarks. However, the ex-foreign minister was vague about whether or not he made the remarks published by Politico. Before long Sikorski admitted that he never personally heard of Putin offering to divide Ukraine, then refused to go into more details or answer additional questions from the media.

    After that, Sikorski called in a second press conference, where he changed his position once again. He said Tusk and Putin never met during a bilateral meeting in Moscow in 2008 as he originally had suggested and the scandalous remarks were made later that year at a NATO summit in Bucharest. Additionally Sikorski apologized for putting both the former and current Polish PM in an “awkward position.”

    “I apologize for the awkwardness, which took place this morning,” Poland’s TVN 24 quoted Sikorski as saying. “Especially as a former journalist, I never avoided contact with the media.”

    However, Sikorski might be forced to change his version of history once again. According to the official NATO schedule of Putin’s meetings from the 2008 NATO summit in Bucharest, the Russian leader and his Polish counterpart didn’t hold any bilateral meetings in Romania either.

    https://twitter.com/p_zalewski/status/524562325853175809
    Sammanfattning av Sikorski påståenden
    https://twitter.com/JakubKrupa/status/524631320421736448
    https://www.rt.com/news/197984-politico-putin-tusk-sikorski/

    Sikorski added that Putin’s intention to annex Crimea began to alarm in 2011 and 2012, when he started visiting Russian bikers’ festivals on the peninsula.
    “We learned Russia ran calculations on what provinces would be profitable to grab,” says Sikorski.

    He claimed that Russia calculated to take Zaporozhye, Dnepropetrovsk and Odessa, all regions in southeastern Ukraine. According to Sikorski, the Donbass region was not deemed profitable to incorporate into Russia.

    “By that time they were already doing calculations about how to seize Crimea as a way of blackmailing Viktor Yanukovich [ex-Ukraine president, ousted in February2014],” Sikorski told Politico, “I know from my conversations and meeting with Yanukovich that he wanted to get the [European Union-Ukraine] Association Agreement.”
    He said that he believes that Putin was blackmailing Yanukovich not to sign the deal.

    “And I think he told him: ‘Don’t sign the Association Agreement; otherwise we’ll seize Crimea.’ That’s why he cracked,” speculated Sikorski.
    According to the former minister, Putin was trying to involve Poland in “grabbing” territories in Ukraine.

    This is not the first time European politicians accuse Putin of allegedly “taking over Ukraine.” In September, Italy’s La Repubblica newspaper reported that European Commission President Jose Manual Barroso disclosed the content of his telephone conversation with the Russian president.

    According to the Italian daily, Barroso quoted Putin as saying: “If I wanted to, I could take Kiev in two weeks,” after the issue of the presence of Russian troops in Ukraine was raised.

    Moscow replied that the words had been taken out of context and that it could publish the real conversation between Putin and Barroso.

    Later the EU has admitted that Vladimir Putin’s words about “taking Kiev in two weeks” had been “made public out of context,” said a spokeswoman for Barroso in a written response to the Wall Street Journal.
    ( http://rt.com/news/185292-barroso-putin-dissevered-context/ )
    https://www.rt.com/news/197800-russia-putin-poland-article/

 4. ”Yrkeslögnarna” som sålt sig till monopolkapitalet äger 95% av fulmedierna och styr även SVT. Varför skulle de sluta ljuga, förtiga eller förleda allmänheten? Dessutom får de framstå som ”godheten” samtidigt, fastän de ofta är indirekt medskyldiga till massmord och drunkningsolyckor i Medelhavet.

  Skulle de, likt Olof Palme, gå emot monopolkapitalet så startar drevet, mörkningen eller avrättningen. Det är därför de väljer att sko sig.

  De människor som har högre moral och större mod än dessa ryggradslösa människor måste bilda nya partier, valsamverka med dem och ersätta den monopolkapitalistiska korruptionen!

  Den som INTE gör det är i min egen mening precis lika omoralisk som dem eftersom personen som visserligen sett problemet och gnäller på det själv inte erbjuder folket något verkligt fullgott alternativ.

 5. Bilden av vad som hände i Ukraina för tre år sedan är entydig i svenska medier. Alla sluter upp bakom vår regering i denna fråga, samtliga politiska partier i riksdagen! När Paul Moreiras film: Ukraine: The Masks of Revolution skulle visas i SvT ingrep Ukrainas ambassadör och krävde att den skulle stoppas. Han fick mangrant stöd av politiker och mediamänniskor. En av de mest aggressiva motståndarna till att den skulle visas var Fredrik Wadström på SR. Så mycket för yttrandefrihet! Nu sågar han Oliver Stones film. Vi bör kräva att den visas i SvT så att ”yttrandefrihetshycklarna” får bekänna färg!
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6637205

 6. Förklara gärna varför bombars inte Kharkriv, Chernihiv, Odessa osv. Det finns ju massa med etniska ryssar där. de är även mina vänner. Vad är anledning för Ukraina, Ukrainsk regeringen att bomba egna städer? Rent konkret, vad handlar det om?

  • Tror att det handlar om att få kontroll över hela landet utan att behöva åstadkomma federaliseringen enligt Minsk 2. Ukrainas regering är i händerna på USA som för en politik av demonisering av och uppladdning mot Ryssland av neocons och viktiga delar av den djupa staten, fast det finns olika uppfattningar i Washington. Bombningar av de stora städerna skulle än mer vända befolkningen mot regeringen i Kiev och kunna väcka protester inom EU, som regeringen vill bli medlem i.

  • I associeringsavtalet med EU krävs att Ukraina upprätthåller EUs tullmur emot omvärlden. Ukraina beskjutna de delar av sin befolkning som skulle bli fattiga/arbetslösa av detta tilltaget.

   Folk vet sitt eget intresse. De tullfria kvoterna med EU slår snabbt i taket och slår emot olika näringar. De slår utan tvekan hårdast emot östra Ukraina.

   Men som läget ser ut idag med jordbruksprodukter ifrån EU sanktionerade, så skulle faktiskt hela Ukraina tjäna på att riva avtalet. Vår förmåga att importera Ukrainska jordbruksprodukter hindras av minskad avsättning på Ryska marknaden.

   Men där har du iaf anledningen till att vi genomförde en kupp och tvingar kuppregimen att slakta sina egna invånare, för vår tullgräns skull. EU kan knäppa med fingrarna, så är fred upprättat och östra Ukraina är införlivat med Ukraina och man kan börja bygga upp igen.

  • Ukraina har redan infört lagstiftning för att genomföra ökad autonomi. Det främsta brottet mot MInsk begås av Ryssland som vägrar överlämna kontrollen av gränsstationer till Ukraina. Som bekant har OSSE endast tillgång till 2 av 11 gränsstationer mellan Ukraina och Ryssland. De vägras tillträde till 9.

 7. Nyhetsbanken rapporterar ”Handelsstatistik för 2016 visar att Ukrainas frihandelsavtal med EU inneburit en brakförlust för landet. EU har ökat sin export till Ukraina tio gånger mer än Ukrainas export till EU ökat.
  Dessutom har landet förlorat tre fjärdedelar av sin handel med Ryssland”…..”Rysslands president Putin varning att Ukrainas frihandelsavtal med EU skulle innebära förluster för landet i storleksordningen 25-35 miljarder euro (Financial Times, 23 September 2013) visade sig ligga mycket nära den faktiska utvecklingen.”(http://www.nyhetsbanken.se/2017/02/eu-forlustaffar-for-ukraina.html)

 8. Är du säker på att du vet vad du skriver om?
  Kolla här hur trovärdiga OSSE är – https://politikus.ru/events/90114-est-takaya-rabota-tanki-ne-zamechat-zaharova-raskritikovala-rabotu-obse-v-avdeevke.html
  Stridsvagnar kör förbi OSSEs bilar och personal och de låtsas att det snöa. När vanliga förbannade medborgare ringer till deras kontor, då kör de iväg någonstans. Detta är bara ett fall av många sådana.
  Flera glasögonaffärer i Donbass satte reklamskyltar efteråt: ” 80% rabatt till OSSE personal”…

  • ”Är du säker på att du vet vad du skriver om?”

   Men är du det?? Du verkar inte förstå vad som hände i Avdiivka!

   Avdiivka är inte en gränskontrollpunkt, utan ligger på den ukrainska sida vid kontakt linjen.

   Det var BBC korrespondenten, Tom Burridge, som uppmärksammade dom ukrainska tanks och twittrade:
   https://twitter.com/TomBurridgebbc/status/826812407225909249/video/1

   As the situation in eastern Ukraine escalates, photos have emerged on social networks showing tanks of the Ukrainian Armed Forces located among the residential buildings in the industrial town of Avdiivka.

   Social network users noticed that in the video right behind the tanks there was a car and representatives of the OSCE mission
   https://sputniknews.com/europe/201702021050289920-video-ukrainian-tanks-in-avdiivka/

   I den dagliga rapporten, OSCE nämnde ukrainska tanks i bostadsområde (krigsbrott)

   In violation of the respective withdrawal lines, in government-controlled areas the SMM observed: two MLRS (BM-21) moving east on the M04 road in Netailove (22km north-west of Donetsk), two MLRS (BM-21) accompanied by a truck with a covered cargo-bay travelling north on the H-20 road 3km south-east of Volnovakha (53km south of Donetsk), four tanks (T-64) parked behind a building in Avdiivka.
   https://www.osce.org/ukraine-smm/297326

   Det står ingenstans att ”Flera glasögonaffärer i Donbass satte reklamskyltar efteråt: ” 80% rabatt till OSSE personal”…”