Inför mötet mellan Putin och Trump – och vad är G7/G20?


Till helgen ska presidenterna Putin och Trump träffas i Helsingfors. Tillåt mig att påminna om deras möte för precis ett år sedan. Skedde vid ett G20-möte, medan Trump i år aviserade intresse av möte med Putin vid G7-mötet i Quebec.

Hur var förra mötet? Kan man vänta sig något liknande nu igen?

Artikeln från 9/7 2017.


G20-mötet i Hamburg har nyss avslutats och innehöll bland annat:
– Möte mellan Trump och Putin, betydligt längre än planerat, troligen ganska bra och med utfästelse om samarbete i Syrien;
– Klargörande av aktuell skillnad mellan å ena sidan USA och de övriga 19 länderna då det gäller främst de två centrala frågorna om klimatet och handeln;
-Uppgift att Putin informerat om att Ryssland inte intervenerat i presidentvalet i USA och att Trump uppfattat det, samt att detta medfört vildsint kommentar från bl.a. USA:s FN-ambassadör Nick Haley om att ”alla vet det” – utan att bevis presenterats, som vanligt.
– Stora demonstrationer mot G20 som genomfördes under avslutande parollen ”Gränslös solidaritet”, men med störningar av destruktiva (min bedömning) svartklädda människor.

G20 Hamburg gruppfoto
Vad är G20?

* Aftonbladet skrev ”G-20 består av världens största ekonomier. Totalt står de för 80 procent av världens samlade BNP…G-20 har blivit en symbol för den globala kapitalismen och rovdriften på naturens resurser och på människan. Men det är ändå svårt att få klart för sig vad demonstranterna egentligen vill bortsett från att avskaffa kapitalismen.” Hamburg är en stängd stad inför G20-mötet

I boken och kortversionen, skriften ”USA som världspolis”, senast uppdaterad för 1,5 år sedan, behandlas också G20.

Skriften 13-247x350

6.3 G7/8-gruppen, G20-gruppen och OECD
G8-gruppen bestod 1997-2014 av åtta stora industrialiserade ekonomier, nämligen Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA, med EU som observatör. Ryssland uteslöts 2014 pga. sin påstådda roll i Ukrainakrisen varför gruppen nu kallas G7. G8-länderna svarade 1990 för 86 % av BNP i världen, vilket minskat till 48 % år 2013. G8-mötena har genom åren ofta åtföljts av omfattande protester. G-20-gruppen består av nitton större ekonomier samt Europeiska unionen. G20-gruppen har ökat i betydelse och vid mötet i Pittsburg år 2009 uttalade ledare för de rika länderna världen att G20 ska ersätta G8 som det främsta ekonomiska rådet även för de rika länderna. Sammantaget står G-20 för mer än 80 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP), 80 procent av världshandeln och två tredjedelar av världens befolkning. I april 2009 tillkom Financial Stability Board (FSB) för att utarbeta internationella standarder och mål för G-20. OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) arbetar för samarbete mellan industriländer med demokrati och marknadsekonomi. Organisationen bildades 1948 för att samordna Marshallplanen och kan sägas representera Västvärldens ekonomiska synsätt. Kina och Indien med 35 % av jordens befolkning ingår inte, däremot Island.

Kapitel 11 Motsättningar och konflikter

11.4 BRIC, BRICS och G20 – konkurrenter om den unipolära världen
BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. (Kapitel 2) representerar en femtedel av världens BNP, två femtedelar av dess befolkning och 1/3 av världens landmassa. Dessa länder ingår också i G20-gruppen. Under 2011 passerade Brasilien England som världens 6:e största ekonomi, med USA, Kina, Japan, Tyskland, Indien före sig. Gruppen är ingalunda homogen. Men starka ekonomiska tillväxten i dessa länder, nu främst i Indien och Kina markerar att en ny världsordning är under uppsegling. BRICS gör också politiska ställningstaganden. Man har uttalat sig mot utländsk intervention i Syrien och anklagar väst för att försöka tvinga fram en regimförändring. De vill ha en politisk lösning av konflikten.
BRICS har inviterat Iran och Indonesien till medlemskap. Indonesien, som har världens fjärde största befolkning, är en snabbväxande ekonomi och har naturresurser. Iran har en ung befolkning, enorma naturresurser och gör stora tekniska framsteg. Kanske kommer andra länder som Venezuela, Turkiet, Egypten, Pakistan och Malaysia att ansluta sig till BRCIS. Samarbetsorganisationen G20 bildades 1999, efter finanskrisen i Asien 1997-98 är på ersätta G7/8 i betydelse. De rikare av utvecklingsländerna tar nu en mer framträdande plats. År 2011 förklarade sig utvecklingsländerna villiga att ge pengar till IMF – för att bistå EU-länder! G 20 är en lös organisation med starka spänningar. Den ökade betydelsen för G 20 kan peka på ett förestående betydelsefullt maktskifte, från en unipolär till en multipolär värld.”

Trump och Putin

Kommentarer:
1. USA-Ryssland. Det är naturligtvis bra att Trump och Putin träffades, och troligen positivt att mötet pågick i 2 timmar i stället för en halvtimme. Trump hade vid sitt besök i Polen några dagar tidigare lyft fram att Europas länder kunde importerar skifferolja etc från USA i stället för att som nu använda olja och gas från Ryssland. Intressant tal av Trump.
Man beslöt att samarbeta om vapenvila i sydvästra Syrien, vilket är utmärkt. Ryssland har hela tiden sedan man gick in i Syrien legalt för att samarbeta med den syriska regeringen mot terrorismen velat ha samarbete med USA mot terrorismen i Syrien. USA har varit avvisande.

Vidare skedde överenskommelsen om Ukraina ”On Friday, Putin and Trump agreed to establish a bilateral channel of communication between representatives of Russia and the United States to promote the peaceful settlement of the conflict in Ukraine, something that will, notably, be implemented on the basis of the Minsk peace agreements. Russia, Germany and France, along with Ukraine, are members of the so-called Normandy Four, which is seeking the political settlement of the Ukrainian conflict which erupted in 2014 after the overthrow of former president Viktor Yanukovych.” Sputniknews
Vidare, Putin informerat om att Ryssland inte intervenerat i presidentvalet i USA. Detta har rapporterats på olika sätt som nämnts ovan.
Nyhetsbanken rapporterar också att ”De två presidenterna gick med på att inrätta en gemensam grupp för att arbeta med cybersäkerhet, tillade Putin. Putin sa också att han hade etablerat ett personligt förhållande till Trump , som han menade hade förmågan att ”korrekt uppfatta sin samtalspartner, snabbt analysera information och svara på frågor samt reagera på problem som kan uppstå under diskussionerna”. Nyhetsbanken

G20 Hamburg protester

2. USA mot resten. Splittringen mellan USA och resten kan medföra stora fördelar faktiskt. En förhoppning väcks att man även på ledande politisk nivå inom EU och i resten av världen överger sin okritiska och/eller alltför följsamma inställning till USA:s brutala, folkrättsvidriga krig. Att man slutar blunda för USA:s demonisering av Ryssland och Syrien, och med en psykologisk krigföring som inte tål dagens ljus om man anlägger en basal kritisk inställning till budskap och de uppgifter som presenteras – eller som saknas. Kanske man rentav frågar sig varför Nato ska rustas upp än mer – Nato som lägger ned 12 gånger mer på ”försvaret” än Ryssland.

Klimatavtalet i Paris är mycket svagt, som många konstaterat. Inga krav finns på insatser, och inga sanktioner finns mot dem som inte uppfyller sina åtaganden. Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal

* Men att 19 G-stater uppger att de tar det på allvar ger en grund för faktabaserad, kritisk uppföljning. Handelsavtalen innebär inte främst ökad frihandel utan ökad makt för storföretagen, ökad ojämlikhet och minskad demokrati – de ska bekämpas. Men Trumps handelspolitik är inget alternativ och har följder. Dollar- och EU-imperialismens TTIP mot resten av världen

Några artiklar om olika aspekter på TTIP har tidigare publicerats här, till exempel:
* ”TTIP 26000 namn mot TTIP i Sverige, 250 000 demonstrerar i Berlin” http://jinge.se/mediekritik/ttip26-000-namn-i-sverige-250-000-demonstrerar-i-berlin.htm
* ”Tippa TTIP, rädda demokratin och ekonomin.” http://jinge.se/mediekritik/tippa-ttip-radda-demokratin-och-ekonomin.htm
* ”USA-kapitalet mutar kongressen med 200 miljoner för Obamas TTIP-linje.”
* ”Kampen mot TTIP” http://jinge.se/mediekritik/kampen-mot-ttip.htm
* ”Framsteg för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP” http://jinge.se/allmant/framgang-for-demokratin-i-kamp-mot-ttip-tippa-ttip.htm

intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,, , orättvisor, , , , ,, , ,


20 svar till “Inför mötet mellan Putin och Trump – och vad är G7/G20?”

 1. Kan någon förklara det här för mig? Våldsvänstern slår alltså sönder Hamburg i en demonstration mot G-20 mötet vars politik våldsvänstern stödjer till 100%. Vänstern stödjer globalismen och nedmonteringen an nationerna i Europa vilket också är G-20 ländernas och framförallt EU’s och MB’s mål.
  Sen är ju svensk medias nyhetsrapportering lika schizofren. Jättepanik och flera artiklar om de 30 nazister som viftade med sina flaggor i Visby men knappt något nämns om att flera tusen vänsterextremister slår sönder och bränner ner delar av Hamburg och skadar 200 poliser.

  • Du verkar nämna helt disparata grupper. Vänstern, i vid mening, de som arbetar för ett helt annat, socialistiskt samhälle, dvs inte alls SAP:s ledning, stödjer inte globaliseringen. Mycket tveksamt om de demonstranter som använde våld tillhör vänstern. I så fall använder de fel metod och arbetssätt – de skadar bara vänsterns anseende och uppnår inget positivt. Kanske är de ett slags missledda eller oförstående anarkister, eller bara provokatörer för att diskreditera. Vi vet inte vad våldsverkarna i Hamburg tycker sig ha för politiska synsätt, åtminstone har jag inte sett information om det.

   Media har verkligen uppmärksammat våldsverkarna i Hamburg på bekostnad av de fredliga demonstranternas, vars sak och paroller kommit i skymundan.

   • Våldsverkarna är en femte kolumn och agenter, förklädda till vänster anhängare. På så sätt läggs fokus på ”våldet”, bilden av demonstranterna blir en samling våldsverkare och tokskallar (precis som då krigsförbrytaren Bush besökte Göteborg 2001). Vad motståndet handlar om (rättvisa, jämlikhet, fred) försvinner därmed i i fejk-media bruset om ”bränder” och ”skadade poliser” (jag undrar hur de bli skadade med take på deras utrustning och den paramilitära munderingen de bar) samtidigt som det sades inget om mången demonstrant som fick utstå polisens brutalitet.

 2. En rätt så tam artikel. Igår översatte jag artikeln av Peter König ”G20 – wird der Westen von Psychopathen regiert” (”https://einarschlereth.blogspot.se/2017/07/g20-wird-der-westen-von-psychopathen.html?showComment=1499594787703) där han tog upp frågan vad G20 egentligen är och vilken legitimitet den har. Ingen, kom han fram: ”Aber vergesst nicht – was immer die G20 entscheidet, ist ohne Legitimität, da sie selbst nicht legitim ist. Die Polizei in Hamburg hat kein Recht, eine Bewegung zu unterdrücken gegen die illegitime Macht von irren Diktatoren, die ein Konglomerat von illegitimen Gangstern gebildet haben.” (Glöm inte vad än G20 bestämmer är utan legitimitet för den är själv inte legitim. Polisen i Hamburg har ingen rätt alls att undertrycka en rörelse mot den illegitima makten av tokiga diktatorer som har satt ihop ett konglomerat genom illegitima gangstrar.”) Den otroliga koncentrationen av 20 000 polis var ett prov mot kanske ännu större protester och demonstrationer som man fruktar. Slutet är naturligtvis en öppen fascistisk diktatur.

  • En bloggläsare har översatt Peter Koenigs artikel till svenska. Jag kommer att publicera den, fast jag inte direkt gillar skrivsättet.

  • EU ar ju ute efter en öppen diktatur (nu bygger de ju upp ett EU-Gendarmeri och egen militär) men EU ar väl så mycket vänster det bara går bli. Allt EU-politrukerna vill är ju detsamma som vänstern vill och som gar stick i stäv mot vanligt folks åsikter och önskningar. Det ar likadant i hela Västeuropa. Vad anser ni som läser här om EXPO till exempel? En fascistisk organisation som för åsiktsregister över medborgare som ar kritiska till EU och politiken som förs. Mathias Wag från Researchgruppen sags tillsammans med våldsvänstern i Hamburg I samband med en misshandel av en amerikansk journalist. Tyvärr åtnjuter ju såna fascister medias, polisens och etablissemangets beskydd.

   • Som jag svarat förut : EU är ett högerprojekt! Syftet är att främja kapitalismen, storföretagen i dagens neoliberala kapitalism. Läs artikeln som publicerats i morse och andra artiklar om EU. De som använde våld i Hamburg tillhör knappast Vänstern enligt min uppfattning.

    • Du nämnde att kapitalet inte behöver SD. Jag anser att pseudonymen ’Gammal Krigare’ är en sådan i SD som har till uppgift att föra fram vaga anklagelser, falska uppgifter (som här idag om Expo) och hetsar mot muslimer (vilket har hänt ett flertal tillfällen i kommentarerna här på bloggen). Och därmed är det fritt fram för kapitalet (arbetsköparen, högern och S) att med samarbete med en omedveten arbetarklass för att försämra lönerna och välfärden och för en privatisering . vilket pseudonymen ’arbetarklass’ påtalade i en kommentar i artikeln i fredags.
     Varför tror du att SD:are kommenterar på en vänsterblogg? För att diskutera eller att föra fram en sekteristisk och bigott propaganda?

     • Det finns ingen analys som visar att SD är fascistiskt alls.

      ”Fascism är inte läderstövlar och inte heller knätofs. Fascism är nedmontering av folkstyret, kamp mot medborgerliga rättigheter, folkets omyndighetsförklaring under elitära ordningar med rötter i det feodala ståndssamhället. Den politiska organisationsformen är inte partiet utan hirden. Populismen är inte fascismens kännemärke (den är närsomhelst beredd att slå ned folkrörelser) utan våldet, dyrkan av kraft och energi. Väldigt litet av detta möter vi i Sverige av idag, tack och lov.” (http://jinge.se/mediekritik/om-arnstad-och-hofman-fascismdebatten-gar-vidare.htm)

      Den framstående norske marxisten Pål Steigan sammanfattar:

      Oppsummert noen hovedpunkter ved fascismen:

      Den autoritære, voldelige og militariserte staten
      Klassesamarbeid i stedet for klassekamp
      En korporativ stat med en sammensmelting ovenfra mellom staten og næringslivet
      En patriarkalsk og altomfattende stat
      Førerprinsippet, Mussolini så seg i rollen som en romersk keiser, Il Duce, fyrsten
      Modernisme og futurisme, fascistene så på seg sjøl som en morderniserende kraft
      En patriarkalsk familie, anti-homofili
      Revansjistisk, imperialistisk, nasjonalistisk og rasistisk
      Anti-demokratisk
      Anti-liberalistisk
      Anti-sosialistisk
      Anti-kommunistisk (https://psteigan.wordpress.com/2013/05/14/den-forunderlige-fascismediskusjonen-del-2/)

   • Hur vet du att Expo för åsiktsregister? Anklagar du Mathias Wag för att vara inblandad i misshandeln? Jag tror definitivt inte att några vänsteraktivister åtnjuter polisens och etablissemangets beskydd. Snarare tvärtom. Polisens och myndigheternas har en lång historia att vara i statens (kapitalismens) tjänst. Det syntes nu i år då myndigheterna inte betecknade terroristdåden mot syndikalisterna och ett invandraboende som terroristdåd.

    • EXPO har sjalva sagt att de for ett asiktsregister (kartlager regerings och invandringskritiker) och samarbetar med kriminella Researchgruppen (som tilldelades medias Guldspade bland annat for sitt asiktsregister). Mathias Wag syns pa bild nar hans kompisar misshandlar journalisten och han har ju tidigare uttryckt hur han tycker om vald mot oliktankande.
     Du har raett i att polisen forr jagade vansteraktivister men det var da det. Numera sitter det vansteraktivister i de hogsta myndighetsorganen inklusive polisen. EXPO, FRA, Piscatus, Bisnode samarbetar ju med kartlaggning av asiktsmotstandare. Jag har sjalv drabbats genom att de tagit en olaglig kreditupplysning pa mig. Jag gillar inte sana STASI-metoder!

      • Det syns vael ganska enkelt. Titta pa domar I olika brottsmal. Det doms alltid till vansteraktivisters fordel. I enstaka fall faar valdsverkare fran vanstern fangelse nar de gatt lite for langt. Se bara hur manga Sverigedemokrater som mister sina job eller utesluts ur fackforbund och annat. Se hur slapphaenta SAPO och polisen ar mot valdsvanstern. De griper naestan aldrig nagon vid vansterns valdsamma ”motdemonstrationer”. Se hur hart de slar ner pa hegerextremisterna. Jag forsvara inte dem et dug men extremister som extremister. De borde slas ned lika hart. Polisen och militaren avskedar alla som inte delar deras (vansterns) ”vardegrund”, d.v.s. alla som tycker som SD. Det finns hur manga exempel som helst. Varfor faar AFA (och nu IS) skyddad identitet?

       • Jag har inte kunskap om domarna. Kanske miste SD:are sina jobb av någon förståelig anledning?

        Håller med om släpphänthet av SÄPO främst mot terroristanhängare, och inte minst de stridit utomlands. Borde vara ett solklart brott. Saknar fakta om släpphänthet mot våldsvänstern

 3. http://russia-insider.com/en/politics/stephen-cohens-remarks-tucker-carlson-last-night-were-extraordinary/ri20309
  Professor Stephen F. Cohen, en av de främsta kännarna i USA av rysk 1900-talshistoria intervjuas av Tucker Carlson på FoxNews, 5 min. Cohen är synnerligen positiv, men det är klart att den goda grunden som lagts snabbt kan raseras, så hårt är motståndet mot förbättrade relationer. I senaten föll rösterna för nya sanktioner senast 98-2.
  Cohen och Carlson har gjort en rad bra intervjuer det senaste året och har tydlig sympati för varandra, fastän de kommer från närmast motsatta politiska läger.
  Observera hur den judiske Cohen i intervjun säger apropå Syrien att president Assad är den som har skyddat såväl judar som kristna i Syrien, tidigare generellt och under kriget i synnerhet från halshuggarnas framfart.

  Medan mötet i Hamburg pågick var Rysslands utrikesminister Lavrov den som ställde upp och informerade medierna om vad presidenterna hade diskuterat. När mötet avslutats och de övriga skyndade till sina flyg hade president Putin en halvtimme för utfrågning av journalistkåren. Eller som DN skulle säga: ”rysk slutenhet”.

  Det börjar ljusna för Syrien, däremot är det svårare att tro att Ukraina skulle återgå till det gamla, även om man bortser från Krim, som förblir ryskt. Förbittringen i Donbass är numera så omfattande mot Kievs politik att de knappast är beredda att fortsätta ens under ett vidgat självstyre. Samtidigt har centrala delar av industrin rasat samman och ryska investerare vill knappast bli blåsta fler gånger på sina insatser.
  De blinda fläckarna för Trump är Iran och Nordkorea. Om den senare visste Financial Times förra veckan berätta att de haft en överraskande stark ekonomisk utveckling samtidigt som militära källor trodde sig se betydande framsteg i utvecklingen av missilteknologin. Nordkorea har mot alla odds stärkt sina positioner. De hotar inte USA direkt men deras förmåga att försvara sig har stärkts och de kan snart om inte redan nå amerikanska baser i Asien.

 4. Vänstern är indelt i olika generationer, våldverkarna i Hamburg tillhör de unga, de är alltså framtiden… De skulle mycket väl kunna gå loss på vanliga människor helt utan anledning, de påminner mest om fotbollshuliganer, och det är nog en rimlig gissning att man kan tillämpa gammal mängdlära, ett av alla pedagogiska reformförsök man utsatts för genom åren; Det finns mängden fotbollshuliganer, det finns mängden vänstvåldsverkare, de är inte helt skilda från varandra. Vissa individer ingår i bägge grupperna samtidigt. Det märks.

 5. Donald Trump är klart min ”vän” på andra sidan Atlanten vilket man tydligt kan se på ansiktsuttrycket på EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk, inför Trumps besök. Med en sådan president i USA blir det allt svårare för Europas politiska ledare att inför folket måla upp Ryssland som stora strategiska fiende. Heja på Trump, bara fortsätt den patriotiska och nationalistiska vägen tills dess imperialisterna har betvingats. Deras maktbegär är absolut inget som det amerikanska folket ska behöva betala. Gör det som kapitalisterna är bäst på. Visa vem som har resurserna och sätt hårt mot hårt och sedan vinn striden!

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-till-trump-glom-inte-vem-som-ar-din-van