Nej till vandalismen i Hamburg! Men ”Styrs Väst av psykopater?”


Den här engagerade, ja förbittrade artikeln har jag mottagit översatt från Jan-Erik Gustavsson, för vilket jag tackar. Den har publicerats på Global Research 8 juli med titeln titeln ”The G20: Is the West Governed by Psychopaths?”har vald av författaren. Globalresearch

Först vill jag dock deklarerar att jag tar avstånd från vandalismen av vissa individer och grupper i Hamburg. Det har inget att göra med någon verklig vänster utan gynnar enbart högern, reaktionen och förstör för väl underbyggda protester mot G20 som knappast rapporteras. G20:s ledare och kapitalismen är vinnare på denna vandalism

* Man vill göra ett register över våldsbejakande extremister. Men fanns inte de stora våldsutövarna fanns bland deltagare i G20 – främst president Trump?

Läs gärna en tidigare artikel om G20-mötet Bra att protestera vid G20 i Hamburg?! Där beskrivs G20 närmare.
G20 Hamburg protester

Artikeln är skriven av Peter Koenig som är ekonom och geopolitisk analytiker. Han är också en tidigare Världsbanksanställd och har globalt arbetat intensivt med miljö och vattenresurser. Han undervisar vid universitet i USA, Europa och Sydamerika. Han är författare till ”Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed” – en fiktion som baseras på fakta från erfarenheter under 30 år i Världsbanken. Han är också medförfattare till ”The World Order and revolution! – Essays from the Resistance.”

Artikeln.
“Välkommen till Helvetet” är den slogan som protestanterna under G20-mötet hälsar världens självutnämnda ledare på deras toppmöte 7-8 juli i Hamburg. Under Fru Merkels beskydd ska dessa ledare diskutera jordklotets olyckor och hur dessa skall lösas. Hur som helst så har Moder Jords utmattning till största del orsakats av de som representerar Väst, och som nu låtsar att de vill fixa problemen.

Så ytterst arrogant – och hypokritiskt!

Redan innan toppmötet påbörjats slogs poliser aggressivt mot protestanter, de flesta av dem fridfulla och obeväpnade; men en del av dem våldsamma och täckta med luvor, ”som traditionen förespråkar”, så att de inte skulle kunna kännas igen av polisen, eller vara poliser själva eller polisens torpeder. Många människor skadades och behövde sjukhusvård. Och mötet skulle just till att börja.

I början av mötet springer Donald the Trump, amok och förklarar högljutt ”Amerika först, Amerika först” – i ett försök att rättfärdiga sitt och USA:s beslut att lämna Parisöverenskommelsen om klimatet. I ett billigt försök att slå Ryssland under bältet erbjöd han Europa att köpa gas, så att Europa inte längre kan vara rysk ”gisslan”. Än en gång, så arrogant. Donald tycks inte ha en aning om vad han gör utom att tro att världen är i hans händer. Genomgående köper Europa oljeprodukter från Ryssland hellre än att utsätta sig för Förenta staternas blodiga och hänsynslösa klor – och de mörka krafter som drar i trådarna bakom Washington.

Det återstår att se i vilken utsträckning ”chefspsykopaten” kan få sina psykopatiska vasaller i Europa, Australien och Kanada att rada upp sig i led bakom honom och dansa efter hans pipa.
G20_2017_logo-768x472
Före toppmötet hade det udda paret, Donald Trump och Angela Merkel, ett ”informellt” samtal. De fokuserade uppenbarligen på Nordkorea, Syrien, och Ukraina – alla länder där USA verkar för destabilisering och driver på för ”regimförändring. Detta är detta slag av inblandning som Presidenten lovade under sin kampanj skulle upphöra. De enögda mörka krafterna tillät det inte. Och Trump är inte en man som står upp för vad han valdes för.

Ingen har valt G20, inte heller G7. ’G’ står ”Stor” och ”Mäktig”. Det är så som de ser på sig själva. Alla tar dem för givna, dessa självutnämnda megalos. Ingen tysk ifrågasättar deras legitimitet. Människor protesterar bara mot vad de står för. Som att G20 åsidosätter den officiella organisationen, Förenta Nationerna, spelar ingen roll. Kanske för att FN självt har blivit en docka för de osynliga Herrarna, som manipulerat sin uppdragsgivare Förenta Staterna. Samma har skett med de internationella domstolar som annars skulle ha kunnat hålla dem ansvariga för de brott de begått under årtionden eller ännu längre och fortsätter med.
G7, som är inbäddat i G20, är den aggressiva drivande kraften för krig, förstörelse, hänsynslöst dödande och oavbrutet G7 – Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien och USA – är alla västliga nationer (förutom Japan som följer den västliga spelplanen) och är också den huvudsakliga tillskaparen av terrorism. De finansierar, föder, tränar, och beväpnar så beryktade terrororganisationer som ISIS/IS, Al Qaeda, Al Nusra – och andra som för tillfället passar in i deras krigsstrategi (sic).

Så, det bekräftades nyss – som du kanske trott att överst på dagordningen för en ganska jäktad agenda i Hamburg var kampen mot den världsomfattande terrorismen. Så hypokritiskt – du skapar dem, finansierar dem, och du bekämpar dem. Ljuga för folket. Hur länge till kommer folken att svälja lögnen?

Detta påminner mig om den prominente förre tyske kanslern Helmut Schmidt’s ord som kort före sin död i en intervju om terrorism till Die Welt 30 juli 2007 sade: ” Jag misstänker att alla terrorister, oavsett om de representerar tyska RAF, de italienska Röda brigaderna, de franska, de irländska, de spanska, de arabiska är relativt föraktfulla mot mänskligheten. De överträffas dock kraftigt av vissa former av statsterrorism”. På journalistens följdfråga, ”Är ni allvarlig? Vilka refererar ni till?”, sade Schmidt: ”Låt oss lämna det vid detta. Jag menar verkligen det jag säger”.


Helmut Schmidt

Bara västliga megalo-psykopater kan tänka ut att skapa och nominera sig själva till en allians eller nätverk, vars slutliga mål är att smida en Ny Världsordning, som ibland också kallas Den Enda Världsordningen, som åberopas som en outtalad Anglo-Zionistisk regering. Detta är riktningen vi går emot; mot militärt förtryck och finansiell underkastelse till en liten finansiell och militär elit.

Det är dags att vakna upp, ta våra liv i våra egna händer, ta avstånd från den dominerande propagandan och blodtörstigt ljugande media, strunta i dem; dra sig ur från det privat ägda och falska monetär dollarsystemet.

Det finns alternativ tillgängliga. Vi måste se dem, och sedan välja dem. Det är upp till oss själva att ta avstånd från det ständigt förtryckande Väst. Men var och en av oss måste se ljuset, den lilla gnistan som säger till honom eller henne – att det är något fundamentalt fel med det liv vi lever, har levt under de senaste hundra åren, att freden finns just runt hörnet, men vi har duperats till krig efter krig och blodiga konflikter- och krig igen. Vi dövas med idén att konflikt och aggressioner är det Stora Normala, och att det alltid har inspirerats och framkallats av ´andra´ – för det mest av Öst. Och vi tror på det. Det är bekvämt, och det skulle vara besvärande att medge att vi har levt i en lögn – en bullersam lögn under hela eller mesta delen av våra liv. Att erkänna detta och stå upp för rättvisa skulle rädda oss själva och civilisationen – kanske till och med mänskligheten.

Vad och vilka är detta G20

De är ett utvidgat G7 förklätt med sina avsikter, med 13 andra ekonomiska makter, som också betecknas som ”tröskelländerna”; Ryssland, Kina, Brasilien, Indien, Indonesien, Argentina, Mexiko, Sydafrika, Australien, Sydkorea, Turkiet och EU. Spanien är en ständig observatör. Naturligtvis missar inte de (västliga) finansiella nyckelorganisationerna, som IMF, Världsbanken, Amerikanska centralbanken och FN med dess regionala underorganisationer mötet i Hamburg.

G20 kontrollerar två tredjedelar av världens befolkning, 90 procent av det globala utbudet och 80 procent av världshandeln. Deras agenda i Hamburg är till hälften hemlig, förutom de frågor som kan intressera den breda allmänheten, som att bekämpa terrorism. Men förvisso under förklädnad av ´säkerhet och terrorism´ kommer de, ledda Trumps lag, diskutera ur de ska tygla avfällingar som Iran, Venezuela, Bolivia, och förstås och den mest östliga länken i den nya axeln av ondska, Nordkorea. Lyckligtvis finns Ryssland och Kina runt bordet, och Trump för all sin arrogans kan få se upp för att inte bli utskrattad under toppmötet.

NATO, ekonomin och terrorism går hand i hand. Utan terror inga krig. Utan krig ingen vapenproduktion, och utan ett militärt-industriellt komplex skulle den västliga världens

Ekonomi har nått en återvändsgränd. Det ekonomiska utbudet i USA är till mer än 50 procent beroende av krig, säkerhetsmaskineriet och dess anknutna tjänster. Om Europa fortsätter som USAs vasall vill snart marschera i samma fotspår. Därför är terrorism ett måste. Fred är inte något som gäller.

Snart står kanske NATOs trupper nära Koreas. NATO låter bra; de villigas allians, ledd av Washington, som gömmer sig bakom NATOs emblem. I det laglösa landet är straffrihet gränslös.

Visste du att i andra ändan av jordklotet har Washington´s främste nykonservativa vassal, Colombia´s president, frågat NATO om stöd för bekämpa `brottslighet´ – dvs. FARC med vilka de skrev under ett bedrägligt fredsavtal avsett för världen att tro på, till stora delar avväpnade dem, och nu har FARC blivit bedraget. President Santos (Nobels fredspristagare – låter som Obama och Kissinger) och hans Herrar i Washington vill fullständigt slå ut en viktig bonderörelse, den enda motståndsrörelsen över USAs överhöghet över deras land, och mot Washington´s ständiga understöd till drogkarteller.

Strunta i att NATO egentligen inte har något att göra med Sydamerika, eller med Asien, eller Mellersta Östern. NATOs avskyvärda dödsmaskineri kommer att göra sitt arbete för att underkasta var som helst i världen, medan de flesta människor sluter sina ögon och öron och förblir tystlåtna. Precis som de icke legitima G7 och G20 tas NATO för givet. Men var vaksam- det är en kriminell organisation som är gjort för att ta död på samhällen och underkasta suveräna nationer. Washington´s nuvarande plan är att kontrollera Ryssland, via NATOs europeiska östliga gränsaggressioner, och Kina genom att ständigt provocera och hota Nordkoreas suveränitet.

Det är skälet till att G20 inte kommer att undgå att prata om NATOs företräden före krig och konfliktlösning, och naturligtvis att bekämpa terrorism. Helt säkert kommer Ryssland och Kina inte låta sig duperas.
G20 Hamburg gruppfotoG20: Gruppfoto
Efter att ha diskuterat stödjande mekanismer för krig och lögnpropaganda – Goebbels skulle bli stolt – kommer ekonomi och finanser i blickpunkten. Hur snabba på den finansiella globaliseringen på kortast möjliga tid för att uppnå ´´Ett fullständigt spektrum av finansiell och monetär dominans´´? De västliga ekonomierna går på tomgång – deras huvudsakliga drivkrafter är girighet och omedelbar profit till ett fåtal. Privatisering av alla statliga tillgångar är en del av planen. Människor lämnas utanför. Människor, den del som behövs för att konsumera för att tillfredsställa en allt tunnare elits föraktliga girighet för mer och mer, denna omättliga aptit, kommer snart att dras in i en utpumpad tillvaro, bestulna på social infrastruktur och välfärd.

Vad som återstår är bara att bli slav under skulden. För att överleva kommer människor tvingas ta lån och bli en del av de skuldsatta. Precis som länder som inte underkastar sig tvingas till – svälja skulder i utbyte mot en minimal ranson för överlevnad. Grekland är uttrycket för denna rakbladsvassa kniv, som har fläkt upp strupar liksom den sista bägaren för överlevnad. Solidariteten finns ingenstans.

Den döende besten slår omkring sig, till höger och vänster, från ovan och underifrån. Den är desperat; på väg att avlidas, men om den skall dö måste vi alla dö – det dödliga bettet av en rabiessjuk hund som inte släpper greppet. Som inte släpper greppet ens inför den sista minuten eller innan döden tar oss alla. Det är den risk vi står inför. Ett nukleärt holocaust då, som Putin redan har påpekat vid ett flertal tillfällen, ingen kommer att överleva. Och G20 vet om detta.
Men glöm inte, vad som helst G20 gör och beslutar är det utan legitimitet, som de själva inte är legitima. Polisen i Hamburg har ingen rätt att undertrycka rörelser som protesterar mot denna illegala makt av galna ledare som har skapat ett konglomerat av illegitima gangsters.

Polisen i Hamburg, som beställts av Merkel för att slå mot oliktänkande, är bara en förvarning för vad som kan komma när Europa har blivit fullt ut militariserat. För de som inte är medvetna finns det nu en ´spökstad` som har byggts av Bundeswehr i samarbete med NATO för åtskilliga hundra miljoner euros i en av Tysklands mest moderna träningsläger i Sachsen-Anhalt, inte så långt från Hamburg. Med start 2018 kommer dennna konstgjorda stad vara färdig för att träna och utbilda NATOs och EUs militära trupper i urbankrig i syftet att bekämpa uppror och protester inom EU i ljuset av nyfascistiska åtgärder – à la Grekland. Merkel och NATOs ledare (sic) förutspår att folket inte kommer att acceptera detta.

Därför är förberedelser på gång för att kunna bekämpa missnöje i Europeiska städer. Polis och militär kommer inte att tveka att döda sina egna bröder. Vi har bevittnat hur detta görs och har gjorts under de sista sju åren i en hel nation – det vackra Grekland som begåvat oss med filosofer, matematiker och vetenskapsmän som vi fortfarande prisar och beundrar – med ett verkligt demokratibegrepp som Väst har använt sig av och missbrukat för dess bedrägerier och svek. Det som idag är kvar är rökfylld dröm och en mäktig slogan som används av den mest tyranniska nationen och dess vasaller för att anklaga dem som inte böjer sig för deras diktat.

G20 fortsätter spelet så länge som de tillåts göra det. De flesta av dem är medvetna om att det kan var deras sista spel. Att framtiden ligger i Öst och att Väst är överspelat. Att det bara är en fråga om tid innan Väst fullständigar sitt självmord av girighet, aggressioner och lögner.

intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,, , orättvisor, , , , ,, ,


4 svar till “Nej till vandalismen i Hamburg! Men ”Styrs Väst av psykopater?””

  1. En utmärkt artikel som alla borde läsa. Fast det ar bara en sak som forbryllar mig. Militaren och polisen i Sverige, UK, US och Tyskland (vilka ar de jag kanner till baest) avskedar alla som vi i vardaglig mening kallar poliser eller soldater med hogerasikter, eller kanske snarare sana med asikter som arbetare och vanligt folk i storsta allmanhet. De ersatts med nya poliser och soldater som ar EU-trogna och har samma vanstertaenk som de mer militanta vansterextremisterna vi ser idag. Kanske Anders ar inne pa raett linje dar, att dagens unga vanster inte alls ar som de alder utan koer sitt eget stuk. De ar ju utan tvekan bankirernas och globalisternas nyttiga idioter. Det finns utan tvekan ocksa ett element av false flag operationer/valdsamma demonstrationer som iscensaetts for att ge vanstern skulden (typ Gladio), liksom det fran vansterns sida iscensaetts false flag operationer som skylls pa hogerextremister. De som styr varlden vill inte ha fred och de vill inte ha en vaelutbildad och vaelinformerad befolkning. De fyller Europa med migranter I syfte att Sondra och haerska. I motsats till vad Kerstin tror saa tycker jag inte illa om invandrare forutom de kraek som valdfor sig pa oss och bedrar oss. Och vad galler fattiga migranter sa kanske jag hade gjort detsamma sjalv, tagit mig till Sverige om jag visste att jag skulle fa mer i bidrag an jag kan dromma om i mitt eget land. Framforallt om mitt eget land varit overbefolkat och fattigt. Problemet nu ar att vaara politiker tar Sverige tillbaka till det fattig-Sverige det var pa svaeltens 1800-tal. Varlden har vael aldrig tidigare styrts av sana sjuka psykopater som idag.

    • Det finns olika uppfattningar om vad som är vänster. Våldsamma demonstrationer och vandalism, som i Hamburg, är inte någon vänsterpolitik enligt min mening.

  2. De verkliga huliganerna ro de västliga ledare som plundrar lider och folk.

    Texten är träffande. Framförallt detta stycke:

    ”Den döende besten slår omkring sig, till höger och vänster, från ovan och underifrån. Den är desperat; på väg att avlidas, men om den skall dö måste vi alla dö – det dödliga bettet av en rabiessjuk hund som inte släpper greppet. Som inte släpper greppet ens inför den sista minuten eller innan döden tar oss alla. Det är den risk vi står inför. Ett nukleärt holocaust då, som Putin redan har påpekat vid ett flertal tillfällen, ingen kommer att överleva. Och G20 vet om detta.
    Men glöm inte, vad som helst G20 gör och beslutar är det utan legitimitet, som de själva inte är legitima. Polisen i Hamburg har ingen rätt att undertrycka rörelser som protesterar mot denna illegala makt av galna ledare som har skapat ett konglomerat av illegitima gangsters.”