Framgång för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP!


Organisationen ”Stop TTIP” har på nätet publicerat artikeln ”TTIP negotiating mandate published”. De skriver att ”Europeiska rådet publicerade nyligen förhandlingsunderlaget för den föreslagna Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Det verkar som politiska påtryckningar blev så starka att hemliga förhandlingar och frånvaron av demokratisk insyn helt enkelt blev oförsvarlig. ”Stop TTIP” – alliansen har samlat in 350.000 underskrifter mot TTIP och CETA på bara två dagar.
”Stop-TTIP” -alliansen har sedan länge drivit en kampanj för att förhandlingsmandat för TTIP ska offentliggöras. Ett första steg mot större öppenhet har äntligen skett – men det är långt ifrån tillräckligt! De fullständiga texterna måste publiceras så att kritiska avsnitt kan diskuteras öppet för att motverka en nedmontering av demokratiska processer och försvagningen av tillförlitliga standarder förhindras. EU:s beslutsfattare kommer inte att vända sig till medborgarna på eget initiativ. Vi måste ytterligare förstärka allmänhetens protester och fortsätta att ställa krav. Varje dag ger tusentals namnunderskrifter sitt stöd till »www.stop-ttip.org – och vi behöver många fler för att stoppa TTIP och CETA!”

CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement är ett frihandelsavtal mellan Kanada och EU, som undertecknades 26/9 i år, efter tio års förhandlingar. Avtalet måste godkännas av Europa-parlamentet och Europa-rådet. Om det träder i kraft kommer avtalet att löpa från år 2016, och eliminera 98 % av tulltarifferna. CETA förväntas ersätta NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko som Kanadas stärsta handelsavtal. Hur NAFTA skadat Mexikos ekonomi beskrivs i kapitel 4 i boken ”USA som världspolis”.TTIP -stop

Enligt en rapport (Bridges News) ”The release of the TTIP mandate came just ahead of planned pan-European civil society demonstrations over the talks. Approximately 400 activist groups mobilised protesters across Hamburg, Berlin, Madrid, Ljubljana, Helsinki, London, Vienna, and Paris on Saturday to express concern over issues ranging from perceived lack of transparency to environmental and health fears. TTIP opposition varies widely between member states. Some groups fear that the trade deal will spark a race to the bottom in environmental standards. Demonstrators in France said they feared that the agreement would force the extraction of known shale gas reserves and boost trade in genetically modified organisms.Meanwhile, groups in Germany have claimed that TTIP could weaken the regulatory power of the German regions known as Länder.”

På regeringens hemsida kan man läsa ”För Sverige är avtalet av stor vikt. USA är en av våra viktigaste handelspartner. Per capita tillhör Sverige de största investeringsländerna i USA. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående TTIP pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, för övriga EU något mer och för USA 0,5 procent.”. Något underlag för den prognosen presenteras inte. Och den ökade frihandeln i WTO:s regi har gått hand i hand med ökad handelsimperialism och ökad ekonomisk ojämlikhet i världen. Detta beskrivs bl.a. i boken ”USA som världspolis” (Se högerkolumn)

Ur bokens kapitel 4.7 ”WTO:s arbete för frihandel innebär ofta att WTO försöker få svagare och fattiga länderna att öppna sig för de rikare, ofta överlägset starkare länderna alltför tidigt. Som regel har det inneburit klara nackdelar för fattiga länder att öppna sig för frihandel, med undantag som Kina som med en stark statlig styrning också kunnat undvika skuldsättning. De rika länderna å andra sidan lät öppna sina marknader sakta och metodiskt. »USA och Europa hade fullkomnat konsten att argumentera för frihandel samtidigt som de verkade för handelsavtal som skyddar dem själva inför import från utvecklingsländerna« (Stiglitz 2007). Så till exempel utvecklade USA och Japan sina industrier under skyddstullar under många decennier och har ännu idag skyddstullar eller statsstöd inom viktiga områden, till exempel jordbruket och stålindustrin.”

* Och TTIP vill uttryckligen gå längre än WTO enligt de fristläppta dokumentet. Dags för oss i Sverige att kavla upp armarna och sätta igång!

Det är alldeles klart att det föreslagna TTIP-avtalet stärker kapitalismen och försvagar positionen för arbetarklassen och för nationell självständighet. För en anhängare av demokrati och minskad ekonomisk ojämlikhet är det självklart att vara emot TTIP som beskrivs nedan.

På DN Debatt publicerades på nyårsafton inlägget ”Främlingsfientlighet och Europafientlighet är släkt” av utrikesminister Carl Bildt. Han skriver förskönande att ”Framgångarna sedan dess (EU:s bildande) har varit enorma”. Han undviker att beröra den höga arbetslösheten (officiellt 20 miljoner arbetslösa inom EU), den misslyckade ekonomiska politiken med av USA & IMF dikterade hårda privatiseringskrav i Grekland och andra EU-länder, vilket gynnat framväxten av främlingsfientliga organisationer, och av fascistiska organisationer. Den minskade demokratin som EU innebär berörs inte.

Närmast i förbifarten skrev han ”Tillsammans med USA arbetar vi nu på att foga ihop en miljard människor på bägge sidor om Atlanten i ett frihandelsområde som kan ge vår och världens tillväxt ny kraft.” Från socialdemokratins ledning är ingen kritisk inställning till TTIP känd.

Vem har läst stora nyhetsartiklar och debatt om detta? Förekommer, men mycket begränsat. Det hemliga frihandelsavtalet TPIP som bygger på det hemliga handelsavtalet TTP behandlas i detta blogginlägg.

Ledaren i Flamman 19 december 2013 beskriver dock frihandelsavtalet TTIP beskrivs som ”ett av de största hoten under vår livstid mot vår vision av ekologisk hållbarhet och social orättvisa på våra kontinenter” av företrädare för Jordens Vänner i Europa och USA. ”Den tyngsta kritiken riktas mot att företag kommer att kunna stämma länder som inför lagstiftning som innebär ekonomiska förluster för dem”, t.ex. skärpt miljö- eller konsumentlagstiftning eller förbud mot vinster i välfärden.”

Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
TTIP 2 thumb-timeline-horiz_10

ETC påpekar att TTIP urholkar demokratin ”En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlementariker – vad har de med demokrati att göra?

Frågan har även intresserat president Obama. Han kallas ibland för världens mäktigaste hen/människa, men det stämmer inte. Han utför bara en politik som allra mest gynnar en mycket liten, liten minoritet av stenrika (troligen färre än 10 000 personer) som kontrollerar större delen av kapitalismen (enligt officiell statistik, som kan återfinnas i tidigare blogginlägg) och som fattar beslut utan demokratisk insyn och utan mänsklighetens behov som främsta måttstock.

Globalresearch rapporterar att Obama som presidentkandidat 28/2 2008 sade att ”jag röstade mot CAFTA, kommer inte att stödja handelsöverkommelser som NAFTA i framtiden. NAFTA:s brister var uppenbara när det undertecknades och vi måste nu ändra avtalet för att åtgärda dem. Medan NAFTA innebar stora rättigheter för investerare var det bara tomma ord (”lip service”) då det gäller rättigheterna för arbetskraften och vikten av miljöskyddet”. CAFTA (Central America Free Trade Agreement är ett nytt frihandelsavtal mellan USA och några länder i centralamerika.

Obama images
Däremot sa Obama 12/2 2013 ”För att öka USA:s export, ge stöd för amerikanska jobb, och skapa lika villkor på de växande marknaderna i Asien, har vi för avsikt att slutföra förhandlingarna om TTP (Transpacific partnership). Och i kväll kommer vi att inleda samtal om ett omfattande handels- och investeringsöverenskommelse med Europeiska unionen (TTIP) – eftersom fri och rättvis handel kan ge miljontals bra och välbetalda amerikanska jobb”.

TTP är alltså en föregångare till TTIP och är den största ekonomiska överenskommelsen någonsin, då den omfattar länder med mer än 40 % av världens BNP. WikiLeaks har släppt ett viktigt dokument som visar att TPP kommer att få stor betydelse för användning av mediciner, för publicister, internet, medborgerliga rättigheter och biologiska patent.

TPP-avtalets utkast till avtal om immaterialrätt (IPR) belyser meningsskiljaktigheter mellan de förhandlande parterna, ofta mellan USA och Australien å ena sidan och flera andra mindre länder och svagare ekonomier å den andra. Länderna slåss om regler som skulle kunna förlänga upphovsrätten, begränsa undantagen till upphovsrätten, höja nivån på skadestånd och stärka patent för läkemedel, medicinska procedurer och levande organismer.

”TPP:s föreslagna IP-regim begränsar individuella rättigheter och yttrandefrihet, samt inkräktar på allmänna intellektuella och kreativa aktiviteter” säger Julian Assange i ett uttalande.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
Chefsförhandlare från de 12 stater som deltar i TTP-förhandlingarna sa i oktober förra året att målet är ”bredaste möjliga liberalisering av handel och investeringar”.

TPP är föregångare till den likaledes hemliga USA-EU-pakten TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), där President Obama initierade förhandlingar för ett är sedan. Tillsammans täcker TTP och TTIP mer än 60 % av jordens BNP. Både TTP och TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA.

Och som framgår i böcker av Nobelpristagaren Joseph Stiglitz och av kapitel 3 i boken ”USA som världspolis” har liberaliseringarna av handel väsentligen gynnat de rika länderna på fattiga länderna bekostnad. Vi behöver ett socialistiskt demokratiskt system, som beskrivit och diskuterats i flera tidigare blogginlägg.


intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9