Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal.


Stimulerad av förslag från snälla Facebook har jag börjat återpublicera blogginlägg som på dagen publicerades för ett år sedan. Täcker ett område som kommit i skymundan för mig och andra pga. vissa händelser i Syrien. Den oerhört oroande utvecklingen fortsätter. Den intresserade kan komplettera med en artikel av Pål Steigan som publicerades här senare samma dag (13/12 2015). Klimatavtal för de rika till skada för de fattiga

Från klimatmötet i Paris kommer positiva tongångar. DN skriver idag ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”
Svenska Dagbladet skriver på lördag kväll:
* Det nya föreslagna klimatavtalet – som väntas antas på lördagen – är differentierat, rättvist, balanserad, ambitiös och legalt bindande, enligt klimatmötets ordförande, den franska utrikesministern Laurent Fabius. Från andra håll strömmar hyllningarna till det franska ordförandeskapet in.
Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande (som avtal ska vara) efter vad jag förstår- se nedtill.
Klimat Bank-Ki-Moon
Klimatkonferensen -politiker
* SvD skriver vidare Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.
I det föreslagna avtalet står att den globala uppvärmningen ska hållas ”well below” (väl under) 2 grader jämfört med före industrialismen. Ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Dessutom inbjuds FN:s klimatpanel IPCC inbjuds att till 2018 i en specialrapport berätta om konsekvenserna vid 1,5 graders uppvärmning.
Däremot fanns inte några siffror och årtal för globala utsläppsminskningar, vilket bland andra EU vill ha.
Men är det så?
SvD skriver vidare ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Jagoda Munic, ordförande i Friends of the Earth International sade: ”I stället för att agera med ambition och vidta brådskande åtgärder, agerar våra regeringar till förmån för mäktiga lobbygrupper och företag. Historien kommer inte att göras i kongresscentret, men på gatorna i Paris och runt om i världen. Klimaträttviserörelsen kan inte hejdas och kommer att fortsätta att växa. En handfull politiker kommer inte att stoppa energirevolution.”

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 a href=”” target=”_blank”> Regeringen om klimatmötet inför klimatmötet SvT Dagens Industri 12/12 DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se


12 svar till “Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal.”

 1. New Scientist skriver ”So, the world once more has a deal to combat climate change. This one is bigger and stronger than the last, but it comes very, very late. 196 countries have acknowledged that global warming must be limited to “well below 2C” and that we should strive for 1.5C.

  There are a number of successes in there. We’ve never had a legally binding climate deal for both rich and poor countries. We’ve never seen 1.5C even mentioned in a text like this. We’ve never seen demands that governments come back to the table every 5 years, reassess their emissions and their actions. We’ve never had a legal agreement that calls for a peak in greenhouse gas emissions. We’ve never had a deal that talks about net zero greenhouse gas emissions. There’s more money on the table, and rich countries have agreed to a text that acknowledges that many people will suffer unavoidable damages from climate change.

  But. There are many problems. Not least of all: there is a huge gap between the goal of 2C and the action that is currently on the table. Existing pledges will likely add up to over 3C (the exact number depends on a number of assumptions but in any case it’s more than 2C). More than 2C of warming is unchartered territory and would be devastating for at least some of the poorest nations. So there is no question that this can only be the beginning.

  Emissions will have to drop down to nothing and although that will have to happen very quickly, we don’t yet know how it will happen. As Michael Jacobs of New Climate Economy said to me this morning: the problem isn’t so much the deal, it’s the timing. These measures 10 years ago would have been great. Action now has to be very quick and whether that is socially and politically possible remains to be seen.

  Many scientists say even 2C will be very difficult to achieve and may have serious consequences for food and water supplies. Many more say it is achievable. Their hopes largely lie in the rapid development and deployment of technologies in the next couple decades. There is a lot of talk here in Paris of the signal that this sends to investors. For years, they’ve been asking for a sign that green technologies would be an important and potentially lucrative part of our future. Many here say this is it.

  People will be poring over the small print for months. We have an analysis of the text’s flaws here. But the big picture is, in my opinion, undeniably better than it was a week ago. And that’s something worth celebrating, for tonight at least.

  (https://www.newscientist.com/round-up/paris-climate-summit/)

 2. Om det här s k klimatavtalet ” ”överträffar mångas förhoppningar” då har alldeles för många haft riktigt, riktigt lågt ställda förväntningar! Klart man funderar över hur både förhandlande politiker och tjänstemän tänkt innan och om de har tänkt alls. De fortsätter väl på den inslagna vägen många år till och kommer sedan med förklaringen: ”Vi har varit naiva!”.

 3. Jag antar att de flesta, visa av bitter erfarenhet, faktiskt liksom jag hade väldigt låga förhoppningar. Men det ändrar ju inte att det är ett uselt ” avtal”.

 4. Visst måste vi vara rädda om vår planet. Den är det enda hem vi har men alla dessa klimatavtal är bara spel för galleriet och ett sätt att tynga Europeiska arbetare med än högre skatter. Visa oljefälten i Saudiarabien, Irak, Libyen, Algeriet och andra länder så får ni se luftföroreningar ni inte kunde drömma om existerade. De bränner gas och restprodukter för åtskilliga miljoner eller miljarder dollar varje dag dygnet runt året om.

   • Stödet för klimat frågan är ingen bluff, stödet för att jorden var platt var heller ingen bluff en gång i tiden. Men var är bevisen? Datormodeller är inga bevis! Sedan har bluffen avslöjats med fejkad forskning och diagram, ”Hide The Decline”, The Climate Gate. Men det verkar alla ha glömt, klimathotspropagandan i media och politiken bara fortsätter som inget har hänt. Detta är ett överstatligt projekt som stöds av FN och EU som syftar till att underminera nationalstaternas suveränitet och jämna marken för globalisterna.

    • Jag uppfattar att det finns starka vetenskapliga belägg för att människan orsakar uppvärmningen och att en klimatkatastrof hotar.

 5. Det är riktigt som antyds i artikelns retoriska bisats om att det inte är ngt avtal. Bortsett från retorik med diplomatiska syften är Indien och Kina mfl i färd med att söka gå ifatt väst och är i sin fulla rätt eftersom angloamerika medvetet hållit dom nere i mer än ett sekel. Hade det funnits någon anständighet hos de kretsar som styr västvärlden kunde man kanske tänka sig viss justermån men som det nu är finns fn inget skäl att bromsa i dom länderna. Om hundra år vet vi, kanske, lite mer. Kritiker mot det politiserade bruket av klimathotet innefattar Sveriges mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson.
  Lars Bern som citeras av andra här förlitar sig på honom och båda instämmer i vetenskapsakademins uppfattning.
  Hittills är vetenskapsakademins 1-4 graders uppvärmning under innevarande sekel, inom ramen för den naturliga variationen och vetenskapligt sett finns därför inget skäl för kategoriska påståenden. Indien kommer nog att drabbas betydligt värre om det blir flera grader varmare. Det borde vara dom värst drabbade som får större tyngd i internationella beslut på majoritetsbasis och med hänsyn tagen till per capita-förbrukning inte länder som helhet. Och inte heller enskilda låglänta platser som översvämmas för dom kan kompenseras med terraformering.
  Har Anders Romelsjö läst Jacob Nordangårds informativa artikelserie?
  Där framgår otvetydigt att big oil/energy varit drivande hela vägen
  Finns bla på klimatupplysningen.se
  länkar till alla 10 delar av Rockefeller och klimathotet:
  Del 1-6 länkas
  http://www.klimatupplysningen.se/author/jacob-nordangard/page/2/
  Del 7-10 här
  http://www.klimatupplysningen.se/author/jacob-nordangard/

   • Jacob Nordangård är en seriös forskare och klimatupplysningen är inte källan. Jacob har samlat viktiga pusselbitar.
    Klimatupplysningen är partiska men oberoende.
    Jag kan tillägga att det finns en del uppgifter om Koch-bröderna som sponsorer av en del klimatskepsis, men som någon skrev på nätet är Koch’s sardiner i jämförelse med dom stora hajarna som står bakom huvudagendan. Det handlar om att big oil etc vill ha total kontroll över världens resurser. Krigen och oron österut och söderut handlar delvis om att förhindra Kina att få tillgång till energi och möjligheter att bidra till ömsesidig utveckling.