Tippa TTIP – försvaga inte demokratin och ekonomin!


Låt oss göra oktober till en vändpunkt för TTIP i Sverige! Den 10:e oktober är det en aktionsdag mot TTIP runt om i Europa. Även i Sverige!
* Möte på Mynttorget i Stockholm idag kl 16!

* Läs på siten http://ttippen.se/ ”Namninsamlingen avslutas i samband med den aktionsdag mot avtalen som planeras till helgen, den 10e oktober. I Sverige förväntas demonstrationer på flera orter. Utifrån facebookevenemangen verkar uppslutningen bli störst i Malmö och Stockholm med runt 500 personer. Sverige har dock en bit kvar till Tyskland, där nära 20 000 människor förväntas demonstrera i Berlin.”
* Namninsamlingen mot TTIP har fått drygt 3,2 miljoner namnunderskrifter (Officiellt 3 263 920 kvällen 9/10) fram till midnatt 6/10 – en ökning med 700 000 underskrifter sedan slutet av augusti. TTIP and CETA are a threat to democracy, the environment, consumers and labour standards. But we can stop them! Stop these sinister trade deals! – rapporterar https://stop-ttip.org/thank-you-for-taking-action/
* Läs här om hur USA:s kongress mutas för att släppa fram TTIP 27/6 (http://jinge.se/mediekritik/usa-kapitalet-mutar-kongressen-med-200-milj-dollar-for-obamas-ttip-linje.htm)
Stop TTIP
Bakgrund.
Handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avser handel mellan EU och USA och en del andra länder med redan hög BNP/invånare, och den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA, men innefattar stater med totalt 60 % av världens BNP.
TTP är en föregångare till TTIP och är den största ekonomiska överenskommelsen någonsin, då den omfattar länder med mer än 40 % av världens BNP. WikiLeaks har släppt ett dokument som visar att TPP kommer att få stor betydelse för användning av mediciner, för publicister, internet, medborgerliga rättigheter och biologiska patent.
Dessutom finns CETA och TISA – som får blodet att isa.

CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett frihandelsavtal mellan Kanada och EU, som undertecknades hösten 2014. Avtalet måste godkännas av Europa-parlamentet och Europa-rådet och kommer att eliminera 98 % av tulltarifferna. CETA förväntas ersätta NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko som Kanadas största handelsavtal. Hur NAFTA skadat Mexikos ekonomi beskrivs i kapitel 4 i boken ”USA som världspolis”. Dagen före undertecknandet publicerade en sammanslutning av drygt ett hundra medborgarrätts-, miljö-, konsument- och fackliga organisationer på båda sidor Atlanten ett upprop där de starkt motsätter sig avtalet. CETA är ett angrepp på demokratin, begränsar demokratiska staters rätt att lagstifta och skyddar företag framför arbetare. Man menar att ”Den ekonomiska och politiska modell som CETA innebär kommer att leda till ökade orättvisor, stor negativ påverkan på miljöskyddet samt tillåter att transnationella företag får kontroll över våra mest grundläggande ekonomiska, sociala och miljömässiga rättigheter. Ratificeringen av avtalet binder våra stater i årtionden framöver, utan att hänsyn ges till andra förslag som bygger på samarbete och solidaritet. Att ingå ett avtal som CETA är lika oacceptabelt som det är oansvarigt”

Analytiker varnar för att avtalet Trade in Services Agreement (handel med tjänster) (TISA) syftar till att ytterligare privatisera och avreglera viktiga tjänster, från transport till hälso- och sjukvård, med potentiellt förödande konsekvenser för människorna i hela världen.

”TISA främjar privatisering av offentliga tjänster, begränsar möjligheten till statliga åtgärder alltifrån säkerhet till miljön genom att använda handeln som en rökridå för att begränsa medborgarnas rättigheter”, säger Larry Cohen, ordförande i Communications Workers of America.
untitled (29)
Under hemliga förhandlingar mellan 50 länder i ungefär två år, omfattar pakten USA, EU och 23 andra länder-inklusive Israel, Turkiet och Colombia. BRICS-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika får inte vara med.
”Det är en mörk dag för demokratin när vi är beroende av läckor för att få information om de radikala omstruktureringar av regelverk som våra regeringar föreslår” säger Nick Dearden, Global Justice Now.
TISA sticker ut som det mest hemlighetsfulla och minst förstådda avtalet av de tre. Wikileaks läcka 4/6 2014 ger viktigaste informationen hittills om TISA och kommer efter två andra läckor förra året, det första från Wikileaks och den andra från Associated whistleblowing Press, en icke-vinstdrivande organisation.
* TTP har visst antagits mer eller mindre, tyvärr. Pål Steigan skriver idag ”TPP betyr Trans-Pacific Partnership, og TPP-avtalen gjelder i første omgang USA, Canada, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, Japan, Mexico, Peru, Vietnam, Brunei og Chile. Men det er ingen tvil om at USA vil legge den til grunn også for TTIP- og TISA-avtalene, som EU og blant annet Norge forhandler om. Teksten viser at de multinasjonale selskapene vil øke sin makt vesentlig på alle områder som har å gjøre med patentrettigheter, publisering, medisin – og global ytringsfrihet. TPP vil for eksempel ramme ytringsfriheten på internett. The Guardian skriver:The text of the TPP’s intellectual property chapter confirms advocates warnings that this deal poses a grave threat to global freedom of expression and basic access to things like medicine and information.”

På regeringens hemsida”För Sverige är TTIP av stor vikt. USA är en av våra viktigaste handelspartner och investeringsländerna. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående TTIP pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, för övriga EU något mer och för USA 0,5 procent.”. Något underlag för prognosen presenteras inte.
WTO demonstrationer untitled

TTIP -stop,

Bra information finns på www.ttippen.se, i tidskriften Clartés nummer om TTIP i höstas, i olika blogginlägg här, bl.a. 29/10 och 20/4 2014 samt i rapporten ”I frihandelns goda namn” av Cogito och Katalys. ”Bland rapportens slutsatser märks att de ekonomiska siffror som hittills förekommit i debatten är osäkra, att riskerna med att inkludera ISDS i avtalet är omfattande medan fördelarna tycks få, samt att det finns flera risker på områden kring kemikalier, livsmedel och klimat som måste granskas i detalj när avtalet är färdigförhandlat.”

På DN Debatt skrev Daniel Suhonen på Katalys och rapportförfattarna ”Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är utan svar.” I debatten framkom att svenska ”IF Metall tar en, ur fackligt perspektiv, extraordinär position som det till synes mest positiva fackliga förbundet till avtalet i Europa. Detta trots att en rapport från EU-parlamentets utredningsenhet, som släpptes tidigare i år, konstaterar att den europeiska metallsektorn är troliga förlorare av ett avtal.”

* De nordiska konstnärsråden (som tillsammans företräder drygt 90.000 kulturskapare) uttalande i oktober 2014 till EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – att EU-kommissionen ”måste säkerställa att TTIP-avtalet inte kommer att påverka vare sig existerande nationella och regionala kultur- och mediepolitiska åtgärder och stödsystem i Europa, eller försvåra möjligheterna att införa nya sådana åtgärder och stöd, t ex på det digitala området.”USA fortsätter dessutom ha mycket offensiva intressen inom film- och mediesektorn – inte minst när det gäller digital distribution – varför vi fortfarande inte kan vara säkra på att dessa områden inte kommer att beröras av TTIP.”
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

Den ökade frihandeln i WTO:s regi har gått hand i hand med ökad handelsimperialism och ökad ekonomisk ojämlikhet i världen. Ur kapitel 4.7 i boken ”USA som världspolis: ”WTO:s arbete för frihandel innebär ofta att WTO försöker få svagare och fattiga länderna att öppna sig för de rikare, ofta överlägset starkare länderna alltför tidigt. Som regel har det inneburit klara nackdelar för fattiga länder att öppna sig för frihandel, med undantag som Kina som med en stark statlig styrning också kunnat undvika skuldsättning. De rika länderna å andra sidan lät öppna sina marknader sakta och metodiskt. »USA och Europa hade fullkomnat konsten att argumentera för frihandel samtidigt som de verkade för handelsavtal som skyddar dem själva inför import från utvecklingsländerna« (Stiglitz 2007). Så till exempel utvecklade USA och Japan sina industrier under skyddstullar under många decennier och har ännu idag skyddstullar eller statsstöd inom viktiga områden, till exempel jordbruket och stålindustrin.”

* Och TTIP vill uttryckligen gå längre än WTO enligt frisläppta dokument.
ETC skrev 28/4″En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlamentariker – vad har de med demokrati att göra?
Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
* Och Vattenfall har stämt Tyskland på 4,3 miljarder euro (se ovan).
* 17/10 2014 rapporterades att statliga Vattenfall kräver Tyskland på motsvarande närmare 45 miljarder kronor (svenska försvarsbudgeten är mindre) i ett ISDS-fall där Vattenfall stämt tyska staten för beslutet att avveckla kärnkraften.

Obama sa som presidentkandidat 28/2 2008 att ”jag kommer inte att stödja handelsöverkommelser som NAFTA i framtiden. NAFTA:s brister var uppenbara när det undertecknades och vi måste nu ändra avtalet för att åtgärda dem. Medan NAFTA innebar stora rättigheter för investerare var det bara tomma ord då det gäller rättigheterna för arbetskraften och vikten av miljöskyddet”.
Däremot sa Obama 12/2 2013 ”För att öka USA:s export, ge stöd för amerikanska jobb, och skapa lika villkor på de växande marknaderna i Asien, har vi för avsikt att slutföra förhandlingarna om TTP (Transpacific partnership)”. Ännu ett exempel på kappavändaren Obamas opålitliga uttalanden!

*Centralt är att TTIP är ett avtal i storbolagens intressen, i USA-imperialismens intresse. Tippa TTIP!

En delseger för demokratin, arbetarklassen och allierade, samt en motgång för USA- och EU-imperialismen – vanns 10/6 då Europa-parlamentet tvangs uppskjuta ett beslut gällande TTIP, till följd av ökat folkligt motstånd och till ökad oenighet.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Siten Canal 2 rapporterar ”En omröstning om det transatlantiska frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP) som skulle äga rum den 10 juni har försenats i sista minuten i Europaparlamentet på grund av splittring inom de två stora partigrupperna. Detta framtvingade ordförande i församlingen, Martin Schulz, att skjuta upp den. Det kan ses som en seger för den växande skaran människor som protesterar mot att frihandelsavtalet går igenom. Främst handlar det om den s.k. ISDS-klausulen, som alltså ger storföretagen rätt att stämma länder i en egen överstatlig domstol om de anser att landet hindrar företagets investeringar.

ttip-uppskjutet

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Canal 2 Pål Steigan 6/10 Pål Steigan 10/10 Frihandel – för vem Pål Steigan 7/10 Ttippen 14/4 Rapport om TTIP från Cogito och Katalys DN Debatt 27/3 Stop TTIP Alliance Ttippen 20/10 Ttippen 22/10 Ttippen 23/10 Det nordiska konstnärsrådets uttalandeDN 28/10 Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP Democracy Now 26/3 DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


2 svar till “Tippa TTIP – försvaga inte demokratin och ekonomin!”

 1. Frankrike beredda på att TTIP havererar.

  Frankrikes handelsminister Mathias Fekl kritiserar 28/9 det omfattande hemlighetsmakeriet kring TTIP-avtalet och att inga framsteg görs i förhandlingarna. Bristen på framsteg påverkar också Frankrikes inställning till TTIP, menar han. ”Frankrike överväger alla alternativ, inklusive ett slut på förhandlingarna”.

  Handelsminister Fekl, som tidigare kritiserat den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS, menar att TTIP-förhandlingarna sker i ett närmast totalt mörker och med påtaglig brist på insyn, vilket enligt Fekl utgör ett demokratiskt problem. Han kritiserar också USA för att inte vara tillmötesgående gällande EU:s krav, såväl gällande offentlig upphandling som offentliga verksamheter.

  Slutpoängen från Fekl är att Frankrike seriöst tycks överväga att verka för att avsluta förhandlingarna. Knappast ett välkommet besked för handelskommissionär Cecilia Malmström, som har fullt upp med att få stöd för kommissionens förhandlingslinje bland medlemsländerna, samtidigt som samma linje ska generera resultat gentemot USA.
  (http://ttippen.se/2015/09/28/frankrike-beredda-pa-att-ttip-havererar/)

 2. Obama säger tydligt runt 1.40 i denna video vad dessa frihandelsavtal går ut på:
  https://www.youtube.com/watch?v=lPddMcL-HcM

  Obama : ”We have to make sure america writes the rules of the global economy”

  Men EU tycks börja svänga i sin undergivna roll gentemot USA:

  Europe must treat Russia with more decency, improve the relationship, and not let EU policies be dictated by Washington, European Commission President Jean-Claude Juncker said in a surprise speech in Germany.
  https://www.youtube.com/watch?v=DsB0039hUik

  EU must improve Russia ties, says Commission chief Juncker
  The EU must restore a ”practical relationship” with Russia and not let the US ”dictate” that policy, the European Commission chief has said.
  http://www.bbc.com/news/world-europe-34486157

  Turning point? EU Commission head says relations with Russia ‘must be improved,’ US ‘can’t dictate’
  “We must make efforts towards a practical relationship with Russia. It is not sexy but that must be the case, we can’t go on like this.”

  “Russia must be treated decently … We can’t let our relationship with Russia be dictated by Washington.”
  https://www.rt.com/news/318074-eu-russia-relations-improve-juncker/

  När till och med Europeiska kommissionens ordförande uttalar sig så här så framstår våra tidningar som extremistiska krigshetsare i jämförelse.