Betydelsen av Nord Stream 2


Jag har nu åter förmånen att få publicera en artikel av Per-Olov Käll, som skrevs för några dagar sedan. Han är professor emeritus i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, på senare år alltmer intresserad av resurs- och energifrågor. Han försöker kombinera det yrkesmässiga naturvetenskapliga intresset med intresset för kultur och historia. Han har tidigare skrivit en viktig analys av Macchiarini-affären, en av de största skandalerna i landet under senare år. Kommentar till KI-rapporten om Macchiarini. En mycket intressant artikel i november förra året behandlade energi- och klimatfrågan Svenskt genombrott i energiforskningen kan gynna klimatet! Sedan kom Om Trump, Merkel, Tysklands ekonomiska rumpa och klimatet

moln images

Artikeln.
Ett vanligt påstående i klimatdebatten just nu är att vi snabbt är på väg att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara, i synnerhet sol- och vindenergi.
Redan, sägs det, är installationen av de senare teknologierna ”billigare” än elkraft genererad med gas eller kol. Sådana påståenden bör dock som all propaganda tas med en nypa salt. De ger en förenklad bild av en energiomställning, som i och för sig är nödvändig men som vi ännu så länge vet ganska lite om hur den faktiskt ska gå till.

I den auktoritativa BP Statistical Review of World Energy 2017 listas inslaget av sol- och vindkraft i olika länders elproduktion. Det visar sig då att Europa ligger främst med drygt 11% sol- och vindkraft i elförsörjningen. De 11 procenten fördelar sig, avrundat, på 8% vind + 3% sol. På andra plats kommer USA med knappt 7%, (5% vind + 2% sol). På tredje plats Japan och Australien med vardera knappt 6%. (De två länderna har dock olika fördelning mellan sol- och vind: Japan 5% sol + 1% vind; Australien 5% vind + 1% sol.) Det är kanske lite oväntat att Kina ännu så länge bara har knappt 5% sol- och vindkraft, (4% vind + 1% sol), och Indien endast 4%, (3% vind + 1% sol). (Den intresserade kan ladda ner rapporten från:
Rapporten)
Nord Stream 2
Av ovanstående framgår att det kommer att ta en avsevärd tid innan gas och kol fullt ut har ersatts av sol och vind i elproduktionen. Man bör även komma ihåg att elenergi endast utgör en mindre del av den totala energiproduktionen, kanske 1/4 till 1/3 beroende på region. I samma utsträckning som fordonsflottan övergår till eldrift – givet att detta faktiskt kommer att inträffa – kommer behovet av elproduktion att öka, inte minska.

Nå, låt oss helt enkelt växla upp ansträngningarna att bygga ut de förnyelsebara energikällorna! Tyvärr är det inte fullt så enkelt. Den stora svagheten med sol- och vindenergi är deras intermittenta karaktär. Det vill säga när solen lyser och vinden blåser är inget vi kan kontrollera. Denna ”ryckighet” innebär att sol och vind är energiformer med låg kvalitet i jämförelse med fossila bränslen och särskilt i förhållande till de uppgifter vårt elnät har att lösa. Om den ström som elnätet levererar vore lika ojämn som den som solen och vinden genererar skulle vår tekniska civilisation, inklusive elnätet självt, omedelbart upphöra att fungera. Med andra ord ju större andel sol- och vindbaserad el som matas in i nätet, desto större investeringar krävs i de system som ska utjämna intermittensen.

För närvarande sker denna utjämning med hjälp av t.ex. vattenkraft eller gasgenererad el, som kan slås av och på med mycket kort varsel. Det förklarar varför gasledningen Nord Stream 2 är så viktig för Tyskland, som på senare år kraftigt har byggt ut sin sol- och vindkraft. I USA gör nu kongressen – med hänvisning till s.k. energisäkerhet och mänskliga rättigheter – stora ansträngningar att tvinga Tyskland att bryta sitt gaskontrakt med Ryssland och istället övergå till att importera amerikansk naturgas, som USA har överproduktion av. Hur president Trump ställer sig återstår att se.

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

EU är splittrat i frågan, där länder som Polen och de baltiska staterna önskar sluta upp med USA mot Tyskland och andra i Nord Stream 2 involverade stater såsom Österrike, Storbritannien, Frankrike och Holland. Enligt SvD (2017.07.29) anser moderaternas försvarspolitiska talesman Hans Wallmark att även Sverige ska göra slag i saken och ställa sig på USA:s sida mot Tyskland.

Ja, varför inte?

EU:s energipolitik är väl alltför viktig för att få avgöras av européerna själva.

Några tidigare artiklar om klimatfrågan här.
Om Trump, Merkel, Tysklands ekonomiska rumpa och klimatet
Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal
Hur bör socialister och andra diskutera klimatfrågan?
Bill Gates: Kapitalismen kan inte rädda klimatet. Är han socialist?
Svenskt genombrott i energiforskningen kan gynna klimatet!
Hur går klimatet? Åt skogen!Jorden slår klimatrekord – under tystnadEtt klimatavtal för de rika till skada för de fattiga?Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen??

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, ,


3 svar till “Betydelsen av Nord Stream 2”

 1. En viktig fråga då! Vari ligger felet i att ha öppna möjligheter åt båda hållen då det gäller naturgas. Man kan ju köpa gas från bägge hållen så att ingen av USA eller Ryssland kan hålla kniven på strupen på Europa då det gäller energi! Frågar för att jag aldrig sett några argument varken för eller emot en sån lösning!

 2. Vi ska nog inte underskatta energietablissemangets vilja att bromsa utvecklingen så mycket det går. Inte bara för värdet av alla investeringar men viljan att förlora kontrollen och makten över medlen, tillgångarna svider kanske mer än något. Inte förty har ju krigen visat att man inte blundar för något.. när det gäller att hålla priserna uppe.. och nere om det verkligen kniper..

  I. Cringley, en annan intressant bloggare har skrivit om vindkraftens bromsande effekt på utvecklingen. Det kan inte ta många minuter att förstå vinkeln på utvecklingens förmåga att bromsa så mycket som möjligt… För att slippa se sig övervinnas, slippa falla på eget grepp och få sig en grön oförtjänt stämpel. Inte oväntat tog ju elindustrins bästa förmågor de förmånligaste platserna för vindkraft i Sverige i besittning.. Så någon hotande utveckling skulle ju inte väntas där heller.

  Nå vad skrev då denne Cringley om som var så talande för konstruktionerna som svampar sig upp i vår natur för att likna en grön utveckling. http://www.cringely.com/2016/05/06/15262/

  Själv försökte jag påpeka det fördyrande och betungande i de hydraliska systemen som styr propellervinkel under varierande vindförhållanden enkelt och billigt kunde ersättas med torsionfjädrar eller liknande men kanske föll på språkbarriären. I den föreslagna konstruktionen var ju sådant onödigt iom att varvtalet kunde följa vindstyrkan utan att utgöra så mycket problem, som nu där man tvingas stänga av och låsa propellrarna.. Givetvis var ju mitt förslag mer en kritik av hur man krånglar till det. Fördyrar och kräver mer vikt i fundament och styrka i pelare. Likt leken med fyrkantig tråd i generatorer och dyr reglerutrustning sedan korrigerar felen är en konstig, energitörstig väg krävande extra kylning, att gå men valdes ju för sin charm inte för sin effektivitet. Den 20 % energiökningen i våra vattenverk som vi kunde uppnå med att förnya våra generatorer talas det tyst om och kommer inte låta höra sig mer än vad det gjort under mer än 20 år.. Kostnaden för att producera el och finnas som backup o reglerkraft för vind och el var länge under 5 öre per Kilowatt. Inget annat än våldsamt höjda elpriser skulle kunna göra det lönsamt att tänka eller bygga kärnkraft..

  Varför båtpropellrar inte sitter i en dukt, ett kortare rör är ju en annan variant av samma idioti. Energin som försvinner ut i periferin och bortkastat bränsle måste för vår värld betraktad som ofantlig och vinstintressena ytterligare ett slugt skäl att få vara kvar och tjäna så mycket som möjligt..

  Precis som propellrarna formas efter vinstintressenas formas också forskningen så att utvecklingen bromsas på vilket område man än skådar.. Våra medicinska ”framsteg” får betraktas som krockkuddar.. Vi behöver inte medicin för en trygg framtid utan för en riskabel och osäker.. Den man tjänar mest på..

 3. Inte mindre fundersam över framtidens utsikter var ju barndomens väderkvarnar på Öland som med intrikata konstruktion och fyra vingar (!) drog tunga kvarnhjul som om det blåste mycket mer förr? Ursäkten är ju att det hade varit svårare att bygga med tre. Skälet till att vi gör det och har ännu smalare vingarea ska nog inte tillskrivas förståndet.. Pensionsbromsen gör ungefär samma nytta. Ingen ska få för mycket el. Det skulle chocka prismedvetandet.. utlösa lycka och bestående välstånd.

  Det vill ingen ha när konstant kris är så lönsam. Konstant oro betalar sig. Konstanta krig utgör en inkomstfaktor ingen krigsmaterialproducent vågar rycka på axlarna åt. Inte ens vår mest inhemska..

  Kortare vingar, bredare area utgjorde säkert en energimässigt fördelaktigare faktor. Höll gjorde tygen för allt vad det blåste trots att framtiden ständigt vill kalla sig utveckling. Folk fick sitt dagliga bröd medan det idag inte motsvarar många förväntningar, men däremot några få…

  För att återgå till I Cringly. Med lättare pelare, fackverk (!), kablar. Ja ni vet till master men på lägre höjd vore trebladets skärande i verkligheten en saga lika all som kriget om inte om fanns..