Jorden slår värmerekord – inte längre under tystnad!


Vi hör nu om en kraftig värmebölja i södra Europa, och till och med att det troligen blir mycket värre. Ingen överraskning alls. En del görs för att motverka detta – men för litet. Och man bortser från den tydliga avgörande frågan.
Denna artikel med den ursprungliga titeln ”Jorden slår klimatrekord – under tystnad” publicerades första gången för precis två år sedan och åter för ett år sedan. I artikel efter artikel har jag menat att kapitalismen, vårt primitiva ekonomiska system, hindrar nödvändiga samordnade åtgärder.
Jag finner goda skäl att återpublicera den.

Massmedia, som Nyheterna på Sveriges Radio P1, rapporterade på morgonen 3/8 2016 att temperaturen förra året var högre än någonsin och att utsläppen av växthusgaser sätter nya rekord.
Sveriges Radio rapporterar Sveriges Radio morgonen 3/8 i artikeln ”Jorden slår klimatrekord” Sedan har det varit i stort sett tyst om den hotande katastrofen för mänskligheten från politiker och massmedia… Den kände klimatdebattören och experten George Monbiot skriver i Guardian ”The media largely relegate the greatest challenge facing humanity to footnotes as industry and politicians hurtle us towards systemic collapse of the planet. What is salient is not important. What is important is not salient. The media turns us away from the issues that will determine the course of our lives, and towards topics of brain-melting irrelevance. This, on current trends, will be the hottest year ever measured. The previous record was set in 2015; the one before in 2014. Fifteen of the 16 warmest years have occurred in the 21st century. Each of the past 14 months has beaten the global monthly temperature record.
Guardian
Klimatet 160803 (Bild från SR)

Förra året var inte bara det varmaste året någonsin i modern historia, utan även växthusgaserna, havsnivån och havstemperaturen steg till rekordhöga nivåer.
Det slår det amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA fast i sin årsrapport ”State of the Climate in 2015” som publicerades igår.

Klimatexperten och professorn Sten Bergström:
– Det här är väntat på ett sätt. Har man följt temperaturutvecklingen på jorden sista halvåret, så har det varit väldigt höga temperaturer.
– Det här bryter en trend, där stigningen hade avstannat ett femtontal år, men nu stiger temperaturen väldigt snabbt igen, säger han.

Enligt rapporten har jorden blivit en grad varmare sedan mitten av 1800-talet. Det beror på den globala uppvärmningen.
Förra året bidrog även en kraftig variant av väderfenomenet El Niño, som ger värme över stora delar av Stilla havet.
Även växthusgaserna nådde rekordhöga nivåer förra året, liksom havstemperaturen och havsnivån.
Hittills i år har temperaturen fortsatt att stiga för varje månad.

– På lite längre sikt är det så att alla beräkningar undantagslöst pekar på att vi går mot en global uppvärmning och att vi verkligen måste ta itu med det här, säger Sten Bergström. Han menar att nu är det viktigt att Parisavtalet om att minska utsläppen hålls. Där sattes målet att jordens uppvärmning helst ska begränsas till 1,5 grader.
– Det är väldigt viktigt att överenskommelsen i Paris förverkligas. Men fortsätter vi på det här sättet har vi ingen chans att klara det.

– Det krävs kraftfulla åtgärder från alla länder, även Sverige, säger Sten Bergström.

Trots klimatavtalet i Paris? Men ställer detta hypade avtalkrav på insatser av någon och innebär det sanktioner för dem som bryter ”avtal”?
Jag har alltför goda skäl att återge huvuddelen av ett första blogginlägg jag postade 13/12 då Klimatmötet inleddes i Paris i december.

Från klimatmötet i Paris kommer positiva tongångar. DN skriver idag ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”
Svenska Dagbladet skriver på lördag kväll:
* Det nya föreslagna klimatavtalet – som väntas antas på lördagen – är differentierat, rättvist, balanserad, ambitiös och legalt bindande, enligt klimatmötets ordförande, den franska utrikesministern Laurent Fabius. Från andra håll strömmar hyllningarna till det franska ordförandeskapet in.
Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande (som avtal ska vara) efter vad jag förstår- se nedtill.
Klimat Bank-Ki-Moon
Klimatkonferensen -politiker
* SvD skriver vidare Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.
I det föreslagna avtalet står att den globala uppvärmningen ska hållas ”well below” (väl under) 2 grader jämfört med före industrialismen. Ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Dessutom inbjuds FN:s klimatpanel IPCC inbjuds att till 2018 i en specialrapport berätta om konsekvenserna vid 1,5 graders uppvärmning.
Däremot fanns inte några siffror och årtal för globala utsläppsminskningar, vilket bland andra EU vill ha.
Men är det så?
SvD skriver vidare ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Jagoda Munic, ordförande i Friends of the Earth International sade: ”I stället för att agera med ambition och vidta brådskande åtgärder, agerar våra regeringar till förmån för mäktiga lobbygrupper och företag. Historien kommer inte att göras i kongresscentret, men på gatorna i Paris och runt om i världen. Klimaträttviserörelsen kan inte hejdas och kommer att fortsätta att växa. En handfull politiker kommer inte att stoppa energirevolution.”

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

Kommentar: Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma. Demokratisk socialism att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har dkrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Några artiklar om klimatet.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 a href=”” target=”_blank”> Regeringen om klimatmötet inför klimatmötet SvT Dagens Industri 12/12 DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se


44 svar till “Jorden slår värmerekord – inte längre under tystnad!”

 1. Fusk med temperaturdata

  Om ett påstående upprepas tillräckligt många gånger, kommer många att betrakta det som en sanning, även om det inte är riktigt. Tyvärr gäller detta det ofta upprepade påståendet att klimatet aldrig varit varmare än under de senaste åren. Resultatet har uppnåtts genom justering av gamla data, särskilt de från 1930-talet, då temperaturen var väl så hög som under de senaste åren. Med viss tvekan hävdar jag att temperaturen under 1930-talet var högre än under sen tid, eftersom den verkliga, nuvarande temperaturen inte längre är säkert känd på grund av manipuleringen av data (av främst amerikanska myndigheter, bloggens tillägg). Man bör också beakta rekonstruktioner av temperaturen under Medeltiden, den varma Romartiden och andra varma perioder. Träds årsringar och borrkärnor från landisarna på Antarktis och Grönland visar att temperaturen under dessa perioder var högre än under 1900-talet.

  https://anthropocene.live/2016/03/12/fusk-med-temperaturdata/

   • Varför kan mänskliga insatser ha betydelse på koldioxiden i atmosfären?
    I haven på jorden är koldioxidhalten ung. 50 ggr högre än i atmosfären. Så om haven värms upp avges mer koldioxid till atmosfären och tvärtom – om haven blir kallare tar de upp koldioxid från luften.
    Ökad koldioxid har under årtionden stimulerat skogen och växtligheten på norra halvklotet till riklig växtlighet och ekonomiskt gynnsamt läge. Dessutom omvandlar växter koldioxid till syre, och vi människor och djur får mer syre att andas in – så att vi kan andas ut koldioxid tillbaka till växterna.
    Varför ska vi betala skatt på koldioxidutsläpp? 3-4 spänn i skatt för varje liter bensin. Koldioxid synes vara positivt för all tillväxt och därför fattar jag inte motiveringen till denna skatt.

   • Koldioxidutsläppens ökning är en ytterst marginell företeelse bland växthusgaserna, medeltemperaturens förändring är helt marginell och kan inte knytas till mänskliga insatser. Påståenden som gör av forskare och politiker som gör karriär på katastrofscenarios saknar värde. Global uppvärmning är ovedersäglig, det är alla överens om, men medeltemperaturens stabilitet och koldioxidens andel av både atmosfär och växthusgaser pekar entydigt på att annat styr klimatet.

    AGW-hypotesen är fusk med statistik, politisk karrärrism, hysteri, religion och skattehöjningar. Varje sommar blir det värmebölja i sydeuropa. Det beror på avståndet till solen och jordaxelns lutning. Den återstående förklarande variabeln är solaktivitet, men den varierar inte med jordbanan.

    • Så detta är betydelselöst? ”Fifteen of the 16 warmest years have occurred in the 21st century. Each of the past 14 months has beaten the global monthly temperature record.”

     Forskarna är ovanligt eniga om den mänskliga aktivitetens avgörande betydelse, och det sedan länge.

     Koldioxidens ökning har stor betydelse genom ”Drivhuseffekten”:

     ”Gaserna i jordens atmosfär är relativt genomskinliga för ljuset från solen. Mycket av solljuset når därför ända ned till jordytan, där en del av det absorberas. Den energi som jordytan därigenom tar emot återutsänds mot rymden som infraröd strålning, långvågigare än solljuset och osynlig för ögat. Luftens dominerande beståndsdelar, kvävgas (N2) och syrgas (O2), är praktiskt taget genomskinliga även för sådan strålning.
     I mindre kvantiteter innehåller atmosfären emellertid också gaser som absorberar infraröd strålning. Viktigast bland dessa så kallade växthusgaser är vattenånga[1] (H2O) och koldioxid (CO2).[2] Växthusgaserna absorberar det mesta av värmestrålningen från jordytan innan den hunnit ut i rymden. De strålar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt. En betydande del av den värmestrålning som sänds ut från jordytan kommer på så sätt i retur.
     Jordytan tar med andra ord emot strålningsenergi inte bara från solen utan också från luften (denna energi kommer dock också från solen ursprungligen). Den är därigenom mer än 30 grader varmare än den skulle ha varit om jorden inte haft någon atmosfär (eller om luften uteslutande hade bestått av gaser som inte absorberar infraröd strålning). Den globala medeltemperaturen vid jordytan, som i dag uppgår till +14°, skulle utan växthuseffekten ha legat kring -19°. Under sådana omständigheter hade liv knappast varit möjligt på jorden.[3] (Wikipedia)

     • Du läser inte innantill. Ingen ifrågasätter växthuseffekten, den är ovedersäglig, utan den levde inget på jorden. Ingen förnekar växthuseffekten, eller global uppvärmning, eller global nedkylning.

      Koldioxidens andel, först i relation till atmosfären som helhet, men även som andel av växthusgaserna, är helt försumbar. Klimathysterins religiösa värdegrund, där man försöker ge mänsklig aktivitet skulden för värmeböljor, naturkatastrofer mm är bara ett spel med andras pengar. Ekonomiska och politiska intressen använder klimathysterin som plattform för sina konkurrensintressen, styrning av andras konsumtion, styrning av andras produktion, och försöker få väljarbasen att lägga sig på rygg med blottad strupe.

      Jordens klimat styrs av tre faktorer; solens aktivitet, jordbanans elips och jordaxelns varierande lutning. Vattenånga utgör nästan all växthusgas. Alla klimatförändringar på jorden är naturliga variationer utom mänsklig påverkan, en medeltemperaturförändring om 0,7 grader på hundra år representeras lämpligen med ett vågrät streck.

      ”Klimatförändringarna” är neurotisk humbug som ger politikens alla egennyttiga charlataner ännu en agenda. ”Klimatförändringarna” är karriär på andras bekostnad. Klimatalarmistiska forskare fuskar med statistik.

      • Finner inga konkreta hållbara argument för din ovanliga åsikt. Forskare är eniga om att även människan påverkar klimatet.

       • Vetenskapsakademin förutsade senast jag såg att en temperaturhöjning på mellan 1-4 grader är att vänta för innevarande sekel. Mao den rimligen tyngsta vetenskapliga auktoritet vi har medger att osäkerheten är 3 grader. Mot den bakgrunden är det inte alls ngn ovanlig åsikt att 0,7 grader kan ersättas med ett horisontellt streck ifråga om dess statistiska signifikans.

        • Jag utgår från att forskarna beaktat alla kända potentiella betydelsefulla faktorer och även testat dem statistiskt i olika modeller. Annat vore konstigt

         • Fenomenet Jordens istider är sannolikt en avgörande faktor på förändringar av jordens klimat – trots att ”de ovanligt eniga forskarna” verkar totalt bortse från denna betydelsefulla faktor.
          Analyser av borrkärnor från havsbotten visar att istiderna varit regelbundet återkommande 750 000 år bakåt i tiden.

          Det finns flera orsaker till dessa variationer i klimatet. Jordens bana runt solen förändras från att vara oval till nästan rund i cykler på 100 000 år. För närvarande är den nästan rund vilket innebär att skillnaden i solinstrålning är liten under året. Dessutom varierar jordaxelns lutning vilket påverkar klimatet. När effekterna av dessa faktorer sammanfaller blir det ett kyligare klimat.
          Nästa istid – om cirka 5000 år – blir en katastrof för mänskligheten
          Ismassorna kommer att svälla till 3-4 kilometers tjocklek, vilket kommer att pressa jordskorpan hundratals meter ner. Sverige kommer att ligga begravt under isen i tiotusen år, kanske längre.
          Eftersom isen kommer att sträcka sig långt ner i Europa innebär det att hundratals miljoner människor tvingas att flytta söderut. Folken från norr skulle bli ett nomadfolk utan land. Folken i söder kommer naturligtvis inte att acceptera att miljontals människor kommer inflyttande till deras länder. Resultatet blir förmodligen krig och världssvält, arealerna odlingsbar mark krymper allt eftersom isen väller fram.
          Miljoner utvandrare kommer att tvingas att söka sig till de områden som blivit torrlagda i samband med isbildningen. Förmodligen kommer flera istider i perioder och den sista och största når kanske sin topp om 100 000 år. Därefter smälter isen sakta bort och följs om 120 000 år av en period med klimat ungefär som dagens.
          Trots all skrämmande klimat-propaganda från Al Gore, IPCC, FN med flera kommer isen – om en tid – långsamt krypande år från år. Istäcket kommer att dra sig tillbaka under sommaren och rycka fram nästa vinter igen, ett steg längre söderut än vintern före.

         • Siffrorna 1-4 grader gör det onödigt att anta ngt om vad deras källor gjort för tester eftersom siffrorna ju redovisar vad dom kommit fram till: Att osäkerheten är 3 grader!
          Om de använda modellerna inte klarar att göra bättre förutsägelser på basis av lätt överblickade antaganden finns det inte mkt som talar för att dom heller klarar att analysera vad som är antropogent orsakat av den nuvarande temperaturen.
          Jmf 3 med 0,7 så inser du förhoppningsvis att osäkerheten i det värdets antropogena ursprung utan vidare kan vara jämförbar med värdet självt och att det därför inte är ngt konstigt med att man betraktar den antropogena orsaken som hittills obevisad. Sen kan man ha en personlig uppfattning som jag att en viss mänsklig påverkan ingår i dessa 0,7 men då associerat med en stor osäkerhet!
          Även om den antropogena verkan vore helt kylande skulle vi inte kunna avgöra det med nuvarande noggrannhet.
          Men observera att en stor osäkerhet ju också innefattar alarmisternas variant. Det är bara det att dom låtsas inte om det och gör alldeles för kategoriska uttalanden och lånar sig till att trycka ner dom som vill föra en sansad debatt.

     • Utdraget från Wikipedia(som egentligen inte är specialiserat till klimatfrågan) förklarar inte det väsentliga nämligen att det är den ÖKNINGEN av visst gasinnehåll som man skall visa ger uppvärmning och det är inte generellt sant utan beror på ett känsligt vis av vid vilken höjd som de infraröda fotonerna läcker ut till rymden. Om temperaturgradienten på den höjden är positiv så kyler ett tillskott av växthusgaser som ökar sin andel där eftersom den utläckande strålningen då efter hand kommer från en ökande temperatur.
      Den DIFFERENTIELLA växthuseffekten är således både temperaturhöjande och temperatursänkande beroende på detaljer i molekylspektrum och koncentration av gasen. Koldioxids starkaste absorptionstoppar kyler redan nu klimatet, medan merparten av dess spektrum ännu värmer. Ju mer CO2 desto större andel av spektrum kyler.
      Diagrammet i din wikipediaartikel som visar CO2-absorption kan också ses kvalitativt(Inte kvantitativt) som en bild av från vilken höjd i atmosfären som respektive del av spektrum skickar ut sina infraröda fotoner.
      Det är därför viktigt att redovisa vilket tecken temperaturgradienten har på olika höjder.
      Nettomässigt vet jag inte var det slutar. Högt upp kanske CO2 dissocieras eller elimineras ur kalkylen men det är komplicerat och jag har aldrig sett att det tas upp på ett riktigt sätt av specialister när dom ska förklara för en bredare publik och jag har överhuvud bara sett det nämnas av fysiker som inte är klimatspecialister. Eftersom det pågår aktiviteter med utsläpp av partiklar i atmosfären (hemligstämplade antagligen pga avtal som Sverige skrivit på med Usa) med olika syften så är det än större anledning att gå in i detalj och försöka förstå hur det eventuellt kan ha samband med detaljerna i klimatmekanismer.
      Detta vara bara en utvikning som visar att den officiella versionen är ofullständig om man vill förstå debatten om klimatförändringar pga CO2.

       • Det misstänker jag också att EN DEL forskare försökt göra, men hur noga? En fysiker som inte är specialist fann inget som stöder att dom gjort den typen av analys och han gjorde det själv vilket approximativt ledde till en halvering jmf med den officiella versionen.
        Det är synnerligen komplicerat och mäktiga intressen vill ha ett starkt CO2-beroende.
        Dom påstår att beroendet av CO2s koncentration är logaritmiskt dvs starkt avtagande för ökad CO2.
        Ett exakt logaritmiskt beroende får man om man INTE tar hänsyn till det jag nämnde.
        Eftersom samtidigt merparten av dom som uttalar sig tror på den överförenklade förklaringen innebär det att dom har små förutsättningar att ha ngn välgrundad uppfattning.

    • Den världskände danske akademikern Bjørn Lomborg presenterar statistik som visar att den area som brinner minskar över tid, inte ökar som klimatalarmister hoppas på.
     Varför blir det allt mindre skogsbränder i världen? Det är intressant att se hur många som ”vill” se sina domedagsprofetior slå in, att global uppvärmning och högre temperaturer orsakar fler och fler bränder.
     Men statistiken visar att de har fel i det mest grundläggande antagandet, skogsbränderna blir inte större, utan färre. Sedan 1901 har människan kontinuerligt orsakat färre bränder tack vare bättre brandbekämpningen och skogsbruk.

     https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/…/10.1…/ 2013JG002532 .

     https://www.nature.com/articles/s41467-018-03838-0

     https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0921818117303910

     http://rstb.royalsocietypublishing.org/cont…/…/1696/20150345

     https://www.biogeosciences.net/11/1085/2014/

     USA: s branddata : https://www.facebook.com/…/a/a21.html.

     EU-branddata: https : //www.facebook.com /…/a.2217582089…/10157047962983968 / …

     • Lomborg – till professionen statistiker – fick sitt publika genombrott med boken ”Världens verkliga tillstånd” (1998, på SNS förlag 2001). Boken byggde förvisso på mycket offentlig statistik, vilket bl.a. redovisades 125 figurer, men spände över så mycket att den blev ytlig. Den skapade dock debatt och gjorde Lomborg till ett namn. På nordisk botten hade tidigare publicerats skrifter med liknande tongångar; Nils-Gösta Vannerbergs Ragnarök inställt (1997, Timbro) och Kurt & Viveka Wickmans De gröna (1998).

      Han är känd klimatskeptiker”, men tycks ha modifierat sin bedömning enligt vissa. Här ”There is no choice: we must fight energy poverty and fix climate change. But that requires a huge increase in green-energy research and development, so that clean sources eventually outcompete fossil fuels. And it means recognizing that it is hypocritical for the world’s wealthy, who would never accept survival on a tiny amount of power, to demand this from the world’s poorest.”

      Framstående statistiker kan visa sig ha fel. Den mest berömde av dem alla är nog sir Ronald Fischer Wikipedia, vars åsikt att det ej fanns tillräckligt stöd för att rökning var en orsak till lungcancer försenade en spridd bedömning att detta var fallet.

   • Tjafsa om väderväxlingar kan man tydligen göra hur länge som helst.
    Men det finns ett visst egenvärde i att åsikter får bytas fritt, också de åsikter som man själv inte delar. Oavsett hur galna eller stötande de än må upplevas kan de förhoppningsvis vara utvecklande och ge nya insikter om skillnaden mellan väder och klimat. Yttrandefrihet är viktig för ett framåtskridande samhälle.
    Astronomen Galileo Galilei, som på 1600-talet fick sina böcker förbjudna hävdade att jorden var rund. Hans vetenskap stämde inte med maktens världsbild, som investerat sin prestige i att jorden var platt.
    Yttrandefriheten är det första varje diktatur ser till att strypa, eftersom yttrandefriheten är det mest potenta verktyget för ett fritt samhälle.

    • Korp
     Galileo sade ’likväl rör hon sig’ om jordens rörelse runt solen vilket var vad konflikten gick ut på. Jag gjorde en liten insats i en pjäs på stadsteatern som ung så jag fick höra det kväll efter kväll.[ I teaterns prospekt tryckte dom namnet Peter Gustavsson istf mitt riktiga namn så min insats har raderats ut ur historien :-). ]
     Att jorden var rund bevisade redan Ptolemai som mätte upp radien med hyfsad precision.

    • Jag publicerar kommentarer med hela annan åsikt än min egen. Och gästbloggare och anddra författare svarar för sina åsikter, som jag vanligen delar huvuddragen av. Lars Bern skriver och talar väl. Men vi har olika åsikter i viktiga frågor. Han är antiglobalist och prokapitalist samt mycket kritisk mot Vänstern. Jag är antikapitalist och därmed antiimperialist och förstås antiglobalist. Jag tillhör Vänstern. Uppfattar honom som en slags förnekare i klimatfrågan och uppfattar att jag har annan uppfattning i åtminstone vissa medicinska frågor,

     • Swebbtv intervjuar olika individer för att råda bot på public service’ faktaresistens och fake news. Vad beträffar Lars kritik mot skolmedicinen är den ju baserad på vad framstående medicinska experter tagit upp. Och dessutom är i det sammanhanget Lars kritik mot de multinationella kapitalisterna snarare hårdare än din kritik. Det märktes när din kollega Ulf tog upp Lars att Ulf inte riktigt kände sig säker på hur han skulle ställa sig till det eftersom faktaorienterade människor inte passar in i schablonerna.
      Om du vill kritisera en del altmediaprofiler för deras hållning gentemot vänsterpolitik vore det väl ett alternativ som swebbtv ett utmärkt forum att göra det på. Jag tror att dom värnar om riktig yttrandefrihet. Det vore intressant och också generande för public service att se exempel på hur det borde gå till hos dom.

       • Just därför blir Ulf konfunderad eftersom fakta inte pekar entydigt på att Lars är ngn typisk borgerlig motpol till er.
        Jag kollade på vad swebbtv säger om sina mål. Dom hävdar att dom är politiskt obundna och för yttrandefrihet. Men säger att dom speciellt vill ta upp massinvandring klimathot och feminism. Det sistnämnda för att dom menar att delar av feminismen utnyttjas av makten för att lösa upp traditionella strukturer och tillsammans med multikulturen vill försvaga sammanhållningen. Det kanske inte är optimalt för dig.

 2. År 2005, cirka, bestämde jag mig för att aldrig debattera klimat. Och jag gör det inte nu heller. Varför det ? Jo, ett halvdussin finlandssvenska fysiker med doktorsexamen debatterade klimatet i Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet under ledning av professor Folke Stenman. Jag förstod av debatten att klimatsystemet är ett oerhört komplext system vars förståelse inte ens en enskild fysiker med doktorsexamen klarar av. Förutom rätt specialkompetens för egen del behöver hon eller han stöd av kollegor med kompletterande specialkompetens. Journalister och politiker som inte ens klarar av multiplikationstabellen göre sig icke besvär. Debatt från deras sida är bara varm luft.
  Men Rolf Löfgren här ovan får mig osökt att tänka på min mormor och hennes bror som på 30-talet planterade körsbär vid den finska sydkusten österom Helsingfors med god framgång. Ännu tjugo år senare gav buskarna liten men smaklig skörd. Jag har inte på länge sett någon odla körsbär ens för eget behov i våra trakter, för att inte tala om torgförsäljningen som erbjuder spanska och turkiska bär.
  Jag vet inte om det kan betyda något att de debatterande fysikerna var skeptiker, en slump måhända, men om det skulle visa sig att klimathotet inte är något hot; då befarar jag att vi berövar framtidstron för den unga generationen. Det borde inte någon i min generation göra om han inte vet vad han talar om, vi som trots allt fick uppleva en framstegsoptimism som var nästan gränslös.

  • Det är påfallande att de som yttrar sig mest alarmistiskt om klimathotet sällan är utbildare meteorologer. Professorn Sten Bergström som nämndes är en ytterst välutbildar och kompetent hydrolog och expert på prognoser av det dagliga vattenflödet. Andra akademiker är inte alltid naturvetare.

   De flesta utbildade meteorologer, i synnerhet de med akademisk examen och grader, ligger för det mesta lågt eftersom de i grunden vet hur komplext det atmosfäriska och oceanografiska systemet är. De vet också hur klimatet förändrats rätt vilt i historien.

   De känner också till begränsningarna i data. Den historiska tidsserie som oftast visas i Sverige är från Stockholm med start 1756, mer sällan ser man serien från Uppsala som startat 1722 https://www.lindelof.nu/klimatets-utveckling-se-sjalva/ Då upptäcker man att på 1730-talet var det så gott som lika varmt som nu!

   De flesta meteorologer är ense om klimatförändringen men vill inte gärna vara alarmistiska, dels av vetenskapliga skäl, dels för att de anar alarmismen tjänar krafter som ytterst ser till hur ökad panik kan gynna dem,

   • Ja, seriösa vetenskapsmän är ofta mycket ödmjuka inför möjligheten att dom ha fel.
    Det som verkar mest påfallande i den här debatten är dock den rent löjliga tvärsäkerheten hos dom som säger att klimathotet är en bluff och dom tycks i princip aldrig vara utbildade meteorologer.

 3. Jag har inget förtroende alls för denna forskning där forskare avslöjats fuska med olika data. Det är inte varmare idag än för 100.000 år sedan och det var långt före industrialismen.

  Det stinker om denna politiserade forskning som politiker och media älskar att hota mänskligheten med, FN, EU och ROM klubben lika så. Tycker att Lars Bern har bäst kunskap om både forskning och mygel. Skattehöjningar löser i alla fall ingenting mer än politiket och byråkraters lönehöjningar.

 4. Tony Heller håller här ett mycket informativt föredrag om hur dom totalt förfalskar temperaturkurvan. Han visar artiklar från 70-talet där temperaturförändringen går i motsatt riktning mot de nuvarande redovisning av samma tid.
  Dom har på 90-talet tagit bort mängder av mätstationer och ersatt med datasimulerade värden. Heller är tungt meriterad inom mission-critical projects. Utveckling av microprocessorchips och annat som kräver att allt är exakt rätt. Så dom hade otur att det var en sån som jag som började gräva skrattar han. Han var själv tidigare alarmist fram till 2003 enligt videon men blev med tiden misstänksam.
  Det var i verkligheten betydligt varmare på 30-talet precis som Jan Nybondas påpekar i kommentaren ovan.
  https://www.youtube.com/watch?v=Gh-DNNIUjKU

 5. Genom denna politiska rörelse ”Att mänskligheten på jorden påverkar miljön till en katastrofal upphettning” strävar oligarkernas sekter, Romklubben, trilaterala förbundet, etc, att skapa oro i världen och tjäna stora pengar på denna oro samt vår stora skuld att släppa ut koldioxid, vilket ska beskattas och därigenom driva in slantar. Allt detta uppdagades klart & tydligt i Jacob Nordangårds doktorsavhandling. Därför får han sällan tillfälle att föreläsa och skriva offentligt i vår mediaström eller på universitet. Många universitet får ju anslag för att visa att vi påverkar miljöförändringar mot uppvärmning.
  Denna politiska elit har fått FN att installera IPCC, vars ändamål är att belysa människors påverkan på klmatförändringar mot uppvärmning. Oligarkeliten har dessutom fått Norge att ge Nobels fredspris 2007 till IPCC delat med f.d. vicepresidenten Al Gore – för hans superba datorprogram, som genom Powerpoint visade att jorden kommer att bli katastrofalt överhettad. Tänk på att samma elit länge har styrt och beordrat fram många stora krig och massmord. Parallellt med att propagandisten Gore/IPCC fick fredspriset fick Adolf Hitler Nobels Fredspris 1939, efter massmorden i Vietnam/Kambodja fick Henry Kissinger fredspriset 1973, och krigsherren Obama fick fredspriset 2008. Den politiska eliten i USA styr inte bara över EU, NATO, massmorden i muslimska stater, Nobels Fredspris, även över religionen, nyttiga idioters övertygelse, att ”jorden ska bli katastrofalt överhettad”.

  • Eje
   Och framförallt handlar det om att hålla nere Kinas och Indiens och Afrikas befolkningar både till antal och utvecklingsnivå. Malthusianismen och antivetenskapen går hand i hand. Britterna matade för länge sen Kina och andra med tesen att industrialisering och vetenskap är det värsta som kan hända med ett lands utveckling och det resulterade i en del av Maoismens avigsidor, som Kina nu har lämnat bakom sig. Ist är det Europa som är i gungning i flera avseenden.

  • Jag tror du pratar i nattmössan. Det finns säkerligen mer pengar att tjäna på att springa oljebolagens ärenden. I gruppen oligarker borde rimligtvis ägarna av bil och oljeindustrin vara representerade.
   Ditt påstående att samma elit som låg eller ligger bakom massmördare som Nazityskland och USA har tagit över nästan all världens vetenskapsmän och fått dom att delta i en världsomspännande konspiration om klimatet betraktar jag som ett dåligt skämt.
   Jag kan inte finna någon rimlig anledning att tro att majoriteten av världens vetenskapsmän är betalda lögnare och ännu mindre anledning att tro på dina konspirationsteorier.

 6. För mig är det glasklart att temperaturen ökar. Om den ökar mer eller mindre än under andra epoker i jordens historia har jag inte funderat på. Vad jag har funderat på är varför högkulturer gick under och stora folkvandringar skedde vid början och slutet av den medeltida värmeböljan som varade ung från 800-talet till 1200-talet e.kr (i genomsnitt, det fanns regionala variationer).
  I början av den perioden gick maya, tihuanaco, teotihuacan kulturernas klassiska högkultur i graven, vikingarna drog på rövar och handelstråt, araberna lämnade Saudiarabien och erövrade stor del av den då kända världen. Vid slutet av perioden började det dyka upp militärdiktaturer i Amerika för att ordna upp kaoset och säkra matförsörjningen. Jag talar om inka och aztekas. Från Asien började mongolerna med Djingis Khan i spetsen sin erövring av Asien och delar av Europa. Jag tror om min bild av skeendet stämmer att det mänskliga samhället är väldigt dåligt på att hantera den typen av stora klimatförändringar. För ett millenium sedan förlorade folket tron på prästerskapen idag kanske vi förlorar tron på vår tids prästerskap, politiker och akademiker. Den debatt som förts på denna blogg om migration, misstroende mot politiker, krig etc kanske kommer att betraktas som ett plask i en ankdamm när den riktiga stormen kommer. Och vi kommer inte ens att märka när de blåser upp, förändringarna sker för långsamt för att vi skall märka dem. Så kärnfrågan för mig är inte om klimatet blir värmare eller inte utan hur hanterar vårt samhälle förändringarna. Hur kan flexibilitet byggas in i systemet som gör att vi kan parera förändringarna? När jag studerar Latinamerikas ursprungskulturer är jag främst intresserad av detta. Här och på många andra håll finns historiska lärdomar som kan hjälpa oss att hantera de förändringar som väntar.

  • Forskare och många politiker är eniga om att det är mänskliga aktiviteter som är huvudorsaken, och då främst de ekonomiska aktiviteterna. Kapitalismen har visat sin oförmåga att tillräckligt motverka klimatförändringar. Som Naomi Klein skrev i sin bok – frågan ställs om kapitalismens fortbestånd. Och systemet gagnar kanske 1 % av jordens befolkning egentligen.

 7. Miljörörelsens svek mot mänskligheten.
  Med klimatet är allt hittills normalt och vädret ligger inom normal variabilitet.
  Det är inte ett förändrat klimat som utgör det stora hotet mot livet på jorden, utan globalismens hänsynslösa rovdrift på jordens levande system som nu kan ske under radarn, medan miljörörelsen sitter insnöade och sprider falska klimatlarm.

  Trots snart 20 år utan någon global uppvärmning och total brist på överensstämmelse mellan skrivbordsmodellerna och verkligheten har globalisterna genom en intensiv propaganda, i av dem själva kontrollerade MSM, lyckats hålla föreställningen om en förestående klimatkatastrof vid liv.

  Nästan hela västvärldens etablissemang inom politik och akademi har ställt upp. Svenska politiker kan inte öppna munnen utan att nämna klimatet, trots att de aldrig riktigt begripit vad de pratar om. Men vad värre är, så har den etablerade miljörörelsen även svalt betet och ägnar nästan hela sin opinionsbildning åt skrämselpropaganda om klimatförändringar som inte inträffar.

  https://anthropocene.live/2017/08/07/miljororelsens-svek-mot-manskligheten/

  • Korp, har du upplevt någon gång att din brunn sinar på grund av att det inte har regnat under nästan ett helt åt? Eller att ditt kommunala vatten helt plötsligt är otjänligt på grund av miljöförstöring (Rocka Gill på Hallandsåsen) eller för gamla rör i kombination med att det har regnat för mycket och att det därefter har kommit in förorenat vatten i de kommunala ledningarna?
   Sanningen är att vi människor lever av, med och från naturen. Det är kanske därför politiker inte kan öppna munnen utan att nämna klimatet. Naturen förändras mycket på grund av människans egen dumhet, som t ex mördarsniglarna, inplantering av lokor, etc.
   Du anser alltså det du inte ser det existerar inte …
   Vattnet idag är livsviktigt. EU har planer på att privatisera vattnet, vilket kommer att resulterar fördyrningar och vattenbrist för arbetarklassen. Lär av motståndet på Irland- irländska vänsterorganisationer har under ett antal nu protesterat (stora demonstrationer) mot privatiseringen av vattnet. Jag tror dessutom på att EU har krävt att Grekland skall privatisera vattnet. Och jag tror definitivt på att EU även har planer på att Sverige skall göra detta.

   • Den konservativa högern har en energi- och miljöpolitik jag inte riktigt gillar och där man framför en allmän förnekelse om klimatproblem och liknande. Jag tycker försikthetsprincipen ska gälla tillsvidare då allt inte är klarlagt, det är så att säja min naturliga humanitära reaktion. Den västliga vänsterns miljöpolitik som klart visar sin ståndpunkt (utom möjligen de stora socialdemokraterna) ser jag då som ett bättre alternativ om än med diffusa argument som framförs.

    Jag är säker på vänstern vinner på sin miljöpolitik rent opinionsmässigt medan högerns snarare kan ligga dem i fatet och endast delas av en mindre grupp. Men så är det alltid vid en polarisering, det måste finnas två klara ståndpunkter.

    Hela restaurangbranschen tror jag skulle se fram emot en privatisering av vattnet för idag känns det nästan besvärande att fråga efter ett glas vatten. Jag dricker alltid vatten till maten hemma, som jag tar ur kranen, så varför ska jag inte kunna göra det obehindrat där också?

 8. Kommentatorerna och artikelförfattaren. flyger inte längre vid sina resor? Eller?

  • Cyklar för det mesta. Har bil men använder den mer sällan. Har aldrig suttit i ett flygplan och hoppas slippa göra det. Åker heller aldrig kollektivtrafik. Tycker inte om det av olika anledningar. Mest för att det är dyrt och att man inte kan transportera något. Annars är ju kollektivtrafik och järnväg vänsterns skötebarn jag vet det. Jag är self made typen, vill ta mig fram för egen maskin och styra själv. Som arbetarklass är jag heller inte urban. Den sortens leverne härstammar från borgerligheten.

 9. Oavsett om klimathotet finns eller ej (därom tvistar de lärde) så är det ändå enbart ekologisk hållbarhet som kan sänka CO2, samtidigt som det räddar framtidens generationers resurser och det innebär enligt forskarna och FN en sänkt population och en sänkt konsumtion och det i sin tur innebär en NEDVÄXT till balans med naturen och TYVÄRR finns det endast ett parti som är för detta i Sverige idag och det är INTE Miljöpartiet eller något av de andra partierna i riksdagen, inte ens KP eller SKP. De är alla för tillväxt in-absurdum, fastän forskare ur flera viktiga fält varnar mänskligheten för precis detta.

  Den som inte agerar är antingen dum i huvudet eller korrumperad, vilket naturligtvis är närbesläktat, särskilt om man förstör miljön för framtidens generationer och skapar konflikter och kaos genom att man inget gör.