Hur går klimatet? Åt skogen!


Klimatmötet COP 22 inleddes i måndags ­i Marrakesh i sydvästra Marocko. Det har kommit i skymundan för en viss annan händelse som påverkar arbetet för att motverka klimatförsämringen. Trumps seger i presidentvalet har haft en dämpande inverkan på sentimentet i Marrakesh. Man oroar sig där bland annat för att avverkningen av skog – och därmed minskad syreproduktion. Det är djupt oroande att Donald Trump inte verkar tro på alla fakta som visar att människans verksamhet är huvudorsak till det allt varmare klimatet. Det uppges att han vill dra tillbaka USA:s ekonomiska stöd till arbetet för att motverka klimatförsämringar. Man har märkt att han pendlat mellan olika åsikter och hoppas att han ska ändra uppfattning, eller pressas att göra det. Hans extremt konservativa vicepresident Pence är skeptisk till klimatförändringarna.
Den aktade vetenskapsjournalisten Karin Bojs skrev nyligen i DN ”Varje gång du flyger fram och tillbaka till Thailand smälter du minst sju kvadratmeter av isen i Norra ishavet. Med nuvarande takt på utsläppen är istäcket snart helt borta under sommarhalvåret.”…”Klimatforskare har blivit lite tagna på sängen; förändringen går fortare än deras modeller har kunnat förutsäga.” Karin Bojs: Så snabbt smälter du isen i Arktis.

SvT”Parisavtalets klimatmål bygger på oprövade tekniker för att suga ut koldioxid ur atmosfären och begrava den i marken. Men det är helt orealistiskt i så stor skala, säger Kevin Anderson, en av världens främsta klimatforskare. – Det är ofattbart farligt att vi litar på det, säger han.
Världens länder är långt ifrån att nå klimatmålen från Paris. I stället för att begränsa uppvärmningen till 2 grader, med sikte på 1.5, är jorden på väg mot över tre graders uppvärmning enligt en ny rapport från FN-organet UNEP.
UNEP – Klimatkatastrof

* Man kan komma ihåg att klimatforskarnas gemensamma uttalanden är av konsensuskaraktär och vidare att de som vetenskapsmän inte vill (verkar det som?) säga mer än de säkert vet. Det är inte första gången de underskattat den negativa utvecklingen.

Cop21 Marrakesh
klimat-cop22-marrakesh
Aftonbladet skriver ”Stora delar av världen jublade när ­Parisavtalet slöts i december förra året. Världens ledare hade dock i ord kommit överens om mål för att hålla nere den globala uppvärmningen. Den svenska riksdagen röstade igenom avtalet i höstas. Hoppet tändes på allvar när de två stormakterna och största koldioxidbovarna Kina och USA godkände Parisavtalet.
– Vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna, och den sista generationen som kan göra något åt det, som Barack Obama ödesmättat ­uttryckte det på Paris-konferensen.

I korta drag handlar Parisavtalet om att ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas klart under två grader – och att utvecklade länder ska vara med och ­betala för utsläppsminskningar och ­anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer.” Aftonbladet

En första kommentar: Men jag kan inte vara så positiv- bara till intet förpliktigande ord utan krav på genomförande av åtgärder och utan sanktioner.
Massmedia, som Nyheterna på Sveriges Radio P1, rapporterade på morgonen 3/8 2016 att temperaturen förra året var högre än någonsin och att utsläppen av växthusgaser sätter nya rekord.
Sveriges Radio rapporterar Sveriges Radio morgonen 3/8 i artikeln ”Jorden slår klimatrekord” Sedan har det varit i stort sett tyst om den hotande katastrofen för mänskligheten från politiker och massmedia… Den kände klimatdebattören och experten George Monbiot skriver i Guardian ”The media largely relegate the greatest challenge facing humanity to footnotes as industry and politicians hurtle us towards systemic collapse of the planet. What is salient is not important. What is important is not salient. The media turns us away from the issues that will determine the course of our lives, and towards topics of brain-melting irrelevance. This, on current trends, will be the hottest year ever measured. The previous record was set in 2015; the one before in 2014. Fifteen of the 16 warmest years have occurred in the 21st century. Each of the past 14 months has beaten the global monthly temperature record.
Guardian
Klimatet 160803 (Bild från SR)

Förra året var inte bara det varmaste året någonsin i modern historia, utan även växthusgaserna, havsnivån och havstemperaturen steg till rekordhöga nivåer.
Det slår det amerikanska klimat- och miljöorganet NOAA fast i sin årsrapport ”State of the Climate in 2015” som publicerades igår.

Klimatexperten och professorn Sten Bergström:
– Det här är väntat på ett sätt. Har man följt temperaturutvecklingen på jorden sista halvåret, så har det varit väldigt höga temperaturer.
– Det här bryter en trend, där stigningen hade avstannat ett femtontal år, men nu stiger temperaturen väldigt snabbt igen, säger han.

Enligt rapporten har jorden blivit en grad varmare sedan mitten av 1800-talet. Det beror på den globala uppvärmningen.
Förra året bidrog även en kraftig variant av väderfenomenet El Niño, som ger värme över stora delar av Stilla havet.
Även växthusgaserna nådde rekordhöga nivåer förra året, liksom havstemperaturen och havsnivån.
Hittills i år har temperaturen fortsatt att stiga för varje månad.

– På lite längre sikt är det så att alla beräkningar undantagslöst pekar på att vi går mot en global uppvärmning och att vi verkligen måste ta itu med det här, säger Sten Bergström. Han menar att nu är det viktigt att Parisavtalet om att minska utsläppen hålls. Där sattes målet att jordens uppvärmning helst ska begränsas till 1,5 grader.
– Det är väldigt viktigt att överenskommelsen i Paris förverkligas. Men fortsätter vi på det här sättet har vi ingen chans att klara det.

– Det krävs kraftfulla åtgärder från alla länder, även Sverige, säger Sten Bergström.

Trots klimatavtalet i Paris? Men ställer detta hypade avtalkrav på insatser av någon och innebär det sanktioner för dem som bryter ”avtal”? Nej!
Jag har alltför goda skäl att återge huvuddelen av ett första blogginlägg jag postade 13/12 2015 då Klimatmötet inleddes i Paris i december.

Från klimatmötet i Paris kom positiva tongångar. DN skrev då ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”
Svenska Dagbladet skrev:
* Det nya föreslagna klimatavtalet – som väntas antas på lördagen – är differentierat, rättvist, balanserad, ambitiös och legalt bindande, enligt klimatmötets ordförande, den franska utrikesministern Laurent Fabius. Från andra håll strömmar hyllningarna till det franska ordförandeskapet in.
Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande (som avtal ska vara) efter vad jag förstår- se nedtill.
Klimat Bank-Ki-Moon
Klimatkonferensen -politiker
* SvD skrev ”Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.
I det föreslagna avtalet står att den globala uppvärmningen ska hållas ”well below” (väl under) 2 grader jämfört med före industrialismen. Ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen så att den inte överstiger 1,5 grader. Dessutom inbjuds FN:s klimatpanel IPCC inbjuds att till 2018 i en specialrapport berätta om konsekvenserna vid 1,5 graders uppvärmning.
Däremot fanns inte några siffror och årtal för globala utsläppsminskningar, vilket bland andra EU vill ha.
Men är det så?
SvD skrev ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Jagoda Munic, ordförande i Friends of the Earth International sade: ”I stället för att agera med ambition och vidta brådskande åtgärder, agerar våra regeringar till förmån för mäktiga lobbygrupper och företag. Historien kommer inte att göras i kongresscentret, men på gatorna i Paris och runt om i världen. Klimaträttviserörelsen kan inte hejdas och kommer att fortsätta att växa. En handfull politiker kommer inte att stoppa energirevolution.”

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Klimatändring - förnekande

Några artiklar om klimatet.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

* Vad kommer först:Klimatkatastrofen? Världskrig? Folklig antikapitalistisk revolution? *

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

SvD Klimatkonferensen Jordens vänner New York Times 11/12 Blogginlägg 30/11 DN 13/12 a href=”” target=”_blank”> Regeringen om klimatmötet inför klimatmötet SvT Dagens Industri 12/12 DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se


6 svar till “Hur går klimatet? Åt skogen!”

 1. Parisavtalet är ett resultat av det gigantiska politiska lurendrejeriet ’Klimatet värms upp av människor’. Allt detta är ett stort skämt att skratta åt.

  1. Det stämmer att klimatet värmts upp lite grand på senaste 50 åren. För att haven värmts upp av solen har de ökat halten koldioxid i luften. På grund av denna ökning har skogarna och växtligheten på jorden ökat markant och öknarnas omfattning minskat – så att jordens natur och befolkning mår bättre. Varför strävar och kämpar ändå alla politiker i riktning mot att naturen och befolkningen i stället ska utarmas på grund av sänkt halt koldioxid? Har de ingen kunskap alls, ingen egen vilja & beslutsamhet? Politikerna kan kollektivt vara så hjärntvättade och betalda – att de måste följa den beställda riktlinjen ’Att sprida oro i världen’.

  2. Enligt Lars Berns senaste inlägg i Anthrophocene.live….Vilken betydelse får Paris-avtalet för klimatet på lång sikt? Del 1: ”Alla domedagsprofetior om klimatet som vi matats med på senare år har alltså ett ytterst svagt stöd i grundläggande naturvetenskap. De förändringar i vädret som kunnat observeras ligger med god marginal inom det forskarna kallar naturlig variabilitet. Klimatfrågan handlar i grund och botten väldigt lite om vetenskap utan är mest en politisk kampanj.”

  3. Gösta Pettersson klargör i gratis-boken ”Falskt alarm” en helt annan bild än vad IPCC och politikerna försöker slå i oss. Snarare att människans påverkan på klimatet är ett orimligt antagande.

  http://www.falskt-alarm.se/

  Vi vanliga opåverkade, och Donald Trump, ska bara skratta gott åt alla politiker, forskare, journalister, som tror på detta gigantiska lurendrejeri.
  Snart kan den väldiga penningströmmen som stödjer detta lurendrejeri vändas till att understödja verklighetsnära och vettiga projekt & behov. Mycket möjligt att Trump tänker så.

  • Den samlade vetenskapliga expertisen har, med mycket få undantag, en annan uppfattning baserad på analys av stora mängder fakta.

 2. Anders, den vetenskapliga expertisen är inte alls så överens om att det verkligen finns ett s.k ”klimathot” som MSM vill ge sken av! (klimathot, vilket löjligt ord förresten som politikerna myntat, det är precis som om klimat i sig vore ett hot) Politiker har hakat på klimatalarmismen för att kunna höja skatter, öka sin egen makt och öka kontrollen av medborgarna. I alla fall är det resultatet hittills av den förda kampen mot CO2. Det mest komiska är att den självtutnämnda ”klimatprofeten” Al Gore inte alls lever som han lär…han flyger med sin privatjet, köper strandnära boenden vid havet och lever ett liv som tär på jordens resurser långt mer än den vanliga invånaren i väst och mycket, mycket mer än de som lever i u-länderna. Gore verkar då själv inte tro på speciellt mycket av det han predikar, men så är det ofta med predikanter, själv bryr de sig sällan om att följa de regler och normer de själva vill trycka på andra. Att MSM även ljuger om klimatet precis som nästan allt annat borde väl inte vara någon större nyhet på den här bloggen i alla fall. Varför tro på MSM i detta specifika fall?

 3. Om en resa till Thailand är förödande så måste Natos och USAs militärövningar vara ännu mer förödande. Flygningar med privatjet och politiker och näringslivstoppars affärsresor väger tyngre, men som hans majonäs honungen konstaterat så ska vanligt folk inte få ha badkar medan han och Silvia badar i hennes pool som vi tydligen gav henne i present.