Vad är och vad gjorde OCPW? Är OPCW jävig?


Detta är utdrag ur en kritisk artikel av John Helmer ’The Empire Strikes Backwards’ Sott.net. Det verkar finnas starka skäl att tro att OPCW inte är oberoende, eller fri från jäv.
Jag har diskuterat det i tidigare artiklar. FN:s OPCW bekräftar rebellers gasattack i Syrien – efter 6 månader. Är de objektiva?
opcw_logoOPCW:s logga
Artikeln.
OPCW, som består av 192 stater som har undertecknat, ratificerat och antagit kemiska vapenkonventionen (CWC), styrs av 41 ledamöter och administreras av en generalsekreterare och personal med säte i Haag. De representerar konventionens ledningsgrupp för att se till att alla följer bestämmelserna. Men när det gäller Skripal-fallet röstar OPCW hemligt och kränker själva konventionens artiklar. OPCWs talesman, en amerikan med namnet Deepti Choubey, vägrar att svara på frågor och hävdar rätt till sekretess enligt konventionen och OPCW:s politik. När Choubey ombeds identifiera aktuella bestämmelser i konventionen som anger OPCW:s sekretesspolicy då tiger Choubey som muren. Hon är från USA och har tidigare arbetat för flera USA-finansierade tankesmedjor.

I torsdags uppmanades, på Rysslands begäran, ledamöterna av verkställande rådet till en särskild session för att diskutera Skripal-fallet och att överväga ett ryskt förslag om att tillämpa artiklarna VIII och IX i konventionen om kemiska vapen (CWC).

I artikel VIII fastställs regler, förfaranden och organisationer för att genomföra kraven i konventionen, som alla, inklusive Ryssland och Storbritannien varit överens om att följa. Artikel VIII kräver att verkställande rådet ska rösta om ”beslut om ämnesfrågor med en majoritet av två tredjedelar av alla dess medlemmar”. Det är 27 röster.
Ingenstans i denna artikel finns det ett villkor för verkställande rådet att hålla sina röstade beslut hemliga.

Sekretess förekommer inte i konventionen alls, med undantag för avtal som medlemmar av organisationens tekniska personal är skyldiga att underteckna som täcker sitt arbete och deras tillgång till sekretessbelagda uppgifter från medlemsstaterna.

I artikel IX anges kravet att när en medlemsstat misstänker att den har attackerats av ett kemiskt vapen, eventuellt från eller av en annan medlemsstat, ska samarbete ske med den misstänkta parten.

Det ryska förslaget var att verkställande rådet skulle tillämpa dessa bestämmelser,
eftersom Storbritannien hade vägrade att göra det.
Generalsekreteraren för OPCW, Ahmet Üzümcü öppnade sessionen med ett uttalande som publicerades på OPCW: s webbplats. Üzümcü, utnämndes först till sin post på OPCW under 2009. Innan dess tjänstgjorde han blan annat vid Turkiets Nato-ambassad. Üzümcü har också varit medlem av Nato-personalen som ansvarar för att utöka NATO:s militära operationer vid den ryska gränsen, liksom NATO-operationer i Ukraina och Syrien. Under en tid var han också Turkiets konsul i den syriska staden Aleppo.
uzumcuÜzümcü
På torsdagen sade Üzümcü att Storbritannien hade åberopat artikel VIII för att inleda en OPCW-utredning av Salisbury-incidenten. Han beskrev sedan OPCW:s inspektion av flera platser i Salisbury blodprovtagning av Skripals på sjukhuset. Han förklarade också hur bevisen delades upp, så att Storbritannien fick en del, och OPCW behöll resten.

Miljöproverna levererades sedan till två utsedda laboratorier och de biomedicinska proverna levererades till ytterligare två utsedda laboratorier. Detta skedde i linje med sekretariatets relevanta förfaranden. proceduren, kedjan tillämpades som den skulle.

Üzümcüs använde den juridiska termen ”chain-of-custody” vilket är udda eftersom OPCW inte är en rättslig instans. Han är turkisk medborgare, och den oidentifierade OPCW-personalen som ansvarade för ”uppdelningen” övervakades av britterna. Ingen oberoende verifikation av förvaringskedjan eller skydd mot manipulering ordnades eller publicerades. Advokater i London säger att sådana bevis skulle vara otillåtna i en brittisk domstol. Üzümcüs uttalande ”har ingen juridisk merit men det säger vilken sida han är på”, enligt en advokat.

Üzümcü nämnde inte att Ryssland officiellt anklagats av den brittiska regeringen för den kemiska attacken i Salisbury. och inte om de prov som OPCW har samlat och analyserar kommer att ställas till förfogande för den ryska regeringen.

”Resultaten av provanalyserna förväntas blir klara tidigt nästa vecka”, berättade Üzümcü för rådet. ”När resultaten av analyserna av proverna har mottagits kommer sekretariatet att utarbeta en rapport på grundval av dessa resultat och överföra en kopia av rapporten till Förenade kungariket.
Andra stater får tillgång till rapporten om Förenade kungariket så vill i enlighet med en konfidentiell bilaga till konventionen, OPCW:s sekretesspolicy och praxis.

Det är nu offentligt att chefen för den brittiska regeringens försvars- och tekniklaboratorium, Gary Aitkenhead, vägrar att identifiera en rysk källa för giftet vid Port Down. ”Vi kunde identifiera det som novichok ett militärt medel.”… men det är inte vårt jobb att säga var den tillverkades. ”

Enligt en studie av brittiska akademiker som rapporterades den 1 april är det omöjligt att identifiera ursprunget eftersom ett stort antal stater har prover i sina laboratorier eller är kända för att ha syntetiserat dem och eftersom ämnets molekylära struktur snabbt bryts ner i blodet och i miljön.

Üzümcüs uttalande utesluter att OPCW-rapporten offentligt identifierar de molekylära spåren i provtagningen som har genomförts och att ingen tillverkningskälla kommer att rapporteras.
Üzümcü följde sedan Storbritanniens begäran om att behålla OPCW-beviset och utesluta att det anges offentligt eller blir tillgängligt för rysk undersökning.
Då krävde Ryssland tillsammans med Iran och Kina, att rådet skulle rösta för att kräva att Storbritannien samarbetar i enlighet med artikel IX. Inför omröstningen publicerade OPCW officiella uttalanden från flera länder.

Fjorton av medlemmarna, inklusive Ryssland förklarade: ”Vi anser att det är nödvändigt att se till att detta problem löser uteslutande inom ramen för den internationella rättsliga ramen med hjälp av CWC:s fulla potential. OPCW:s medlemmar borde i nära samarbete med varandra genom en konstruktiv dialog finna en lösning i den nuvarande farliga situationen och förhindra dess ytterligare eskalering. ”

Ett uttalande från EU uttryckte ”fullt förtroende för den brittiska utredningen och att Storbritanniens samarbete med OPCWs tekniska sekretariat, i full överensstämmelse med konventionen.”

USA:s uttalande undvek frågan för omröstningen och meddelade istället USA s slutsatser.

Resultatet av sessionen har inte officiellt rapporterats av OPCW. Pressrapporter visar att av de 41 medlemmarna i rådet var 3 frånvarande.
Femton röstade mot det ryska förslaget, 6 röstade för och 17 avstod. Enligt den ryska representanten Alexander Shulgin lyckades man inte få den kvalificerade majoriteten av två tredjedelar av rösterna, vilket skulle innebära att resolutionen antogs. Britterna, amerikanerna och EU och Nato:s medlemsländer och några amerikanska asiatiska allierade röstade emot det, liksom Sverige.

Det är dock anmärkningsvärt att 23 länder (6+17) nekade att associera sig med det synsättet. De röstade antingen för Rysslands förslag eller avstod från att rösta. Och det är mer än hälften av alla medlemmarna i verkställande rådet.

.

Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShellsBilden föreställer en del av USA:s kemiska vapen vid Pueblo Depot Acitivity i 155 mm granater enligt Wikipedia

Kommentar: OPCW:s oberoende kan ifrågasättas. I denna artikel från 2013 ställde jag kritiska frågor om OPCW USA-skandal hos OPCW – årets mottagare av Nobels fredspris

Några kritiska frågor. (Utdrag från artikeln).
1. Varför har OPCW tillåtit att USA, som bevisligen använt kemiska vapen (i motsats till Syriens regering) få mer än 25 år på sig att förstöra vapnen medan Syrien som inte har bevisats använda sina vapen ska göra det på mindre än ett år?
2. Vad har OPCW gjort för att vit fosfor och utarmat uran som utöver effekten via kemiska reaktioner ska klassas som kemiska vapen?
3. Vad har OPCW gjort med anledning av att Israel använt kemiska vapen i form av vit fosfor i Gaza 2008?
4. FN-observatörer under ledning av den kände åklagaren Carla del Ponte rapporterade i maj att det fanns starka indikationer på att rebeller använt kemiska vapen, och andra rapporter med liknande innehåll finns. Vad gör OPCW åt det?
5. Moder Teresa och hennes organisation har i en utredning påvisat att viktiga delar av de data om kemiska vapen som anförts av t.ex. USA:s och Storbritanniens utrikesministrar som grund för deras påstående att Assad låg bakom gasattackerna – var falska. Vad gör OCPW åt det?
6. Det finns starka belägg för att Åke Sellström, chefen för FN:s vapeninspektörer i Syrien kan vara jävig bl.a. pga av beroende av anslag från EU och samarbete med Israel. Han skulle definitivt bedöms som jävig i vetenskapssamhället. Hur hanterar OCPW sådan information?

Tidigare artiklar här om denna fråga:
Sverige bidrar till en mycket farlig situation i konflikten mot Ryssland
Tjänstefel av Margot Wallström & Co i Skripalaffären? Att dömas utan bevis
Chefen för Storbritanniens lab bekräftar INTE att giftet är från Ryssland.
Västs diplomatiska krigföring mot Ryssland – förberedelse för krig i Europa?
Storbritannien pressar sina forskare att hitta (på?) stöd för att Ryssland är skyldigt till Skripal-storyn.
Spionhistorien i London utan bevis mot Ryssland – för att bereda grunden för anfall i Syrien? 14/3
Storbritannien anklagar för fullt utan att ha presenterat bevis. Mothugg Corbyn. Frankrike? 15/3
Hotfulla stormakts-anklagelser mot Ryssland som har förstört sina kemiska vapen enligt OPCW. Kan Novichock tillverkas i garage? 16/3
Labourledaren Corbyn vågar ifrågasätta anklagelser utan bevis. Vilken fräckhet!
i Andra om:
, , , , ,, , , , , , ,
,


18 svar till “Vad är och vad gjorde OCPW? Är OPCW jävig?”

 1. Alla som kommer fram till slutsatser som ryssarna ogillar är alltså jäviga, opålitliga på annat sätt eller går i USAs ledband?

  • Monty Python cirkus gör dunder succé´!

   En stor fars utspelar sig på världsscenen dirigerad av västländers lögnfabriker och med ”flera, stora” västpolitiker i huvudrollerna. Farsen hade premiär i mars i Lönndom och Washing-ton. Sverige p g a sin berömda feministiska utrikespolitik fick EN biroll i solidaritet med lill-brittanien kören (bestående av b l a Tyskland, Frankrike och flera andra små entiteter från södra, centrala och östra Europa). Farsen som fängslat en hel värld heter Skripal och det med rätta. Det är ett av sällsynta gånger som verkligheten överträffar dikten. Därför höjer kulturskribenterna i alternativ media farsen till skyarna. Fejk Strama Media däremot har valt att låtsas som om det regnar och har inte bemödat sig ens nämna farsen på sina ”kultur sidor” (FSM skriver istället om att en berömdhet synts utan trosor).

   Ett litet smakprov nedan – då förstår man varför farsen är mäkta populär – njut

   A Very British Farce

   Mark J. Doran wrote this very British farce. (Publish here with his permission.)

   SERGEI: I’m not dead!
   MORTICIAN: What?
   CUSTOMER: Nothing – here’s your ninepence.
   SERGEI: I’m not dead!
   MORTICIAN: Here – he says he’s not dead!
   CUSTOMER: Yes, he is. The ’Times’ said so. March 12th. Front page. Trust me: he’s dead.
   SERGEI: I’m not!
   MORTICIAN: He isn’t.
   CUSTOMER: Well, he will be soon. It was a Novichok nerve agent. There’s no treatment, and no recovery is possible.
   SERGEI: It was just the prawns, that’s all! I’m getting better!
   CUSTOMER: No, you are not. It was ’military grade’, 8 times stronger than VX. You were dead in seconds.
   MORTICIAN: Oh, I can’t take him like that – it’s against regulations.
   SERGEI: How’s my daughter? And what about my pets?
   CUSTOMER: Oh, don’t be such a baby.
   MORTICIAN: I can’t take him …
   SERGEI: I feel fine! I want to go back to Russia!
   CUSTOMER: Oh, do us a favor …
   MORTICIAN: I can’t.
   CUSTOMER: Well, can you hang around a couple of minutes? He won’t be long. We’ve someone coming over …
   MORTICIAN: I think I’ll write a letter to the ’Times’.
   CUSTOMER: No you bloody won’t. Look at the trouble the last one caused.

   http://www.moonofalabama.org/2018/04/a-very-british-farce.html#more

 2. – ”Vi får höra vad ’Britterna’ har att säga” sa M.W.

  Att följa ’Boris’ är nog ingen framkomlig väg för klarhet, tydligen har polletten fastnat på vägen.
  När nu MSM-smogen ligger tung, så kan hända sanningen ligger någon annanstans. ’Moon of Alabama’ öppnar ännu en dörr med matfögiftning som förklaring, och där är ett nervgift inblandat som också faktiskt har utvecklats till ett stridsmedel i US.
  http://www.moonofalabama.org/2018/04/the-best-explanation-for-the-skripal-drama-is-food-poisoning.html#more

  Men vi får väl vänta på ’britterna’ då………..

  • Översättning: ”Vi få vänta tills Blowjobb Johnson är färdigt med sitt …” (antagligen på måndag)

  • Snömos. Det finns inget gift man dör av omedelbart. Beror på dosering!

   • Svar till Gunnar angående spridningsrisken av det gift man talar om, Novichok. I nedanstående korta YouTube-klipp intervjuar man den tidigare chefen för världens främsta organisation för just stridsgaser, nämligen OCPW, hur giftig den är och hur stor spridningsrisken är via Novichok. Lyssna på vad han har att säga i fallet Novichok : ‘Novichok would have affected many more people’ – former OPCW head :

    https://www.youtube.com/watch?v=iRONBTkNogY&feature=youtu.be

    • Jag vidhåller tidigare kommentar. Det finns inga gifter med ett-noll funktion.

     • Gunnar, det kan mycket väl vara som du säger. Har inget att invända mot din åsikt om det.
      Informationen i media är för tunn i detta ämne.

 3. Märklig återuppståndelse efter en påstådd nervgasförgiftning i Salisbury.
  Den brittiska regeringen har gjort grova misstag. De medgav omedvetet att de ljugit och anklagat Ryssland för att ha förgiftat den tidigare spionen Sergei Skripal och hans dotter Yulia med det militära nervgasmedlet Novichok den 4 mars i Salisbury. Först rapporterades att en mördare smörjt ett nervmedel på dörrhandtaget på Skripals hem. Sedan (enligt läkarna på sjukhuset där Skripal behandlas), blir deras hälsotillstånd bättre och beskrivs för närvarande som stabilt. Tidigare uppgav samma läkare att Sergei Skripal och hans dotter bara har 1% hopp om överlevnad och ”kommer att vara invalider för livet”.
  Vidare försäkrade den tidigare kemiska vapenforskaren och före detta ryska kemiska vapenprogrammets ”Whistleblower Vil Mirzayanov”, som för närvarande är en ledande västerländsk ”expert på giftiga ämnen”, att 2 gram Novichok räcker för att döda 500 personer omedelbart. Han berättade för Daily Mail: ”Dessa människor är borta – den här mannen och hans dotter. Även om de överlever kommer de aldrig att återhämta sig”. Det verkar som om Mirzayanov gjorde dessa uttalanden under ledning av de europeiska och amerikanska medierna i syfte att diskreditera sitt tidigare hemland i världsgemenskapens ögon.
  Om Sergey och Julia Skripal förgiftades framför sitt hus, skulle de inte ha kunnat gå igenom Salisbury. Således utesluter detta faktum fullständigt användningen av nervmedlet Novichok.
  Den tidigare rapporten om att Skripal och hans dotter hade attackerats sittande på en bänk i ett köpcentrum blev motbevisat av Scotland Yard. Scotland Yard detectives kom till en slutsats att Sergey Skripal och hans dotter blev förgiftade i sitt hem. En särskilt hög koncentration av medel detekterades vid ingångsdörren.
  Om Skripal förgiftades hemma, kan medlet som används mot honom inte vara någon form av nervgas då experter anser att sådana gaser dödar människor inom några minuter.

  Skripal hade helt enkelt inte tid att gå till vare sig på restaurang eller ett shoppingcenter, där han till slut hittades mevetslös på en bänk. Det finns inget belägg på att medlet som förgiftat Skripal och hans dotter kan vara Novichok. Mer sannolikt fick offren en överdos av smärtstillande medel som används för anestetika.

  • @Korp

   ”Först rapporterades att en mördare smörjt ett nervmedel på dörrhandtaget på Skripals hem.”

   Nej, det kom flera olika påstående, innan till sist bestämde sig för ”dörrhandtaget”

   ”With the air of secrecy and mystery surrounding the poisoning of former Russian spy Sergei Skripal and his daughter Yulia, police and media have speculated on how it actually happened.

   Here are ten versions, including the most absurd theories: from a miniature unmanned aerial vehicle spraying toxins all over the shopping mall in Salisbury to the latest suggestion that the substance was smeared on Skripal’s front door handle.”
   https://sputniknews.com/europe/201804031063171577-skripal-poisoning-theories/

 4. 1. Alexander Mercouri analys av vad som log bakom May and clownen Boris Johnson påstående: brittiska underrättelsetjänsten.

  The Skripal case and the misuse of ‘intelligence’
  As the Novichok ‘evidence’ collapses, the criminal investigation into the Skripal attack has become corrupted

  The events of the last few days in the Skripal case provide an object lesson of why in criminal investigations the rules of due process should always be adhered to. The reason the British now find themselves in difficulties is because they have not adhered to them.

  This despite the fact that – as they all too often like to remind us – it was the British themselves who largely created them.

  The single biggest unexplained mystery about the Skripal case is why it attracted so much attention so quickly.

  Within hours of Sergey and Yulia Skripal being found passed out on a bench the British media were feverishly speculating that they had been poisoned by Russia.

  This despite the fact that no information at that point existed which warranted such speculation, and despite pleas for the investigation to be allowed to take its course from the police and from the government minister responsible for the police, Home Secretary Amber Rudd (who has ever since been conspicuously silent about the whole affair).

  Within three days of Sergey and Yulia Skripal being found on passed out on a bench – and before any information linking the incident to Russia had become publicly available – the British government’s COBRA committee was meeting – a fact which caused me incredulity – during which a highly revealing article in The Times of London has now revealed it was already agreed that Russia was “almost certainly” responsible.
  http://theduran.com/skripal-case-misuse-intelligence/

  2. John Helmer: SALISBURY HOSPITAL BECOMES SECRET RENDITION CENTER FOR YULIA SKRIPAL

  ”Salisbury Hospital’s chief administrator and chief doctor refuse to say they are holding consent forms signed by Sergei Skripal and Yulia Skripal. Without those forms, and proof the hospital has obtained them from the Skripals since they regained consciousness last week, the hospital is making claims about their privacy which are improper, according to the practice rules of the British National Health Service, and unlawful violations of their human rights, according to British and European law.”
  http://johnhelmer.net/salisbury-hospital-becomes-secret-rendition-center-for-yulia-skripal/

 5. Brittiska galenskaperna fortsätter:

  1. Det var en speciell ”Novichok” för Skripal, effekten var fördröjd med fyra timmar för att attentatsmannen skulle hinna lämna landet (!!)

  The Novichok timebomb: Nerve agent used to poison former Russian spy and his daughter was specially designed to take four hours to kill them so their assassins could flee Britain

  This adjustment to the nerve agent, made after exhaustive scientific tests conducted at a secret Russian scientific establishment, proved a crucial flaw in the double murder bid. While it allowed the would-be murderers to escape, it also gave doctors and scientists time to identify the Novichok and treat the patients with antidotes.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-5590067/Nerve-agent-used-poison-Russian-spy-designed-4-hours-work-allow-culprits-flee.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

  2. Salisbury myndigheter ser till att befolkningen blir skyddad från A-234 substansen/giftet

  3 meter hög staket och riva ner Skripals hus, puben och restaurangen

  The UK newspaper The Mail on Sunday reported that Salisbury authorities are planning to build 3 meter high walls around areas which the pair visited after allegedly coming into contact with the A-234 substance.

  But the extreme care for citizens’ health hasn’t stopped there, as they are also reportedly planning to demolish Skripals’ house, probably for the same reason they left their pets in there starving to death — to prevent any spread of the nerve agent. The Zizzi restaurant and the Mill pub, which both Skripals visited that day, are also, reportedly, on the demolition list.
  https://sputniknews.com/europe/201804081063344150-british-novichok-fence/