Sverige bidrar till en mycket farlig situation i konflikten mot Ryssland


Förre Moskva-ambassadören och förre statssekreteraren Sven Hirdman skriver klokt om konflikten med Ryssland. Jag instämmer i mycket men inte i allt.SvD: Sverige bidrar till en mycket farlig situation

Jag har tidigare publicerat en artikel av honom i Vestmanlands Läns Tidning (VLT)

Sven HirdmanSven Hirdman
Han skriver bland annat:

* ”Sverige bidrar till en mycket farlig situation”
Sverige har spelat med i spelet mellan västmakterna och Ryssland genom att för första gången göra en ”solidaritetsutvisning” av en rysk diplomat. Det är beklämmande att så få tycks inse konsekvenserna av det som nu sker.

* ”Mordförsöket på den ryske dubbelagenten Skripal i Salisbury är en märklig historia, som fått mycket stora proportioner. Britterna har inte offentliggjort några entydiga bevis för vad som skett. Man talar om ett nervgift, som är ”utvecklat i Sovjetunionen” och om att Rysslands tidigare beteende leder till slutsatsen, att Ryssland med all sannolikhet ligger bakom dådet. De har också lyckats övertyga sina allierade, inklusive Sverige, om detta och om behovet av kraftfulla åtgärder mot Ryssland. Ryssarna har å sin sida inte lyckats leda i bevis att de inte ligger bakom.”
Min kommentar: Hur skulle Ryssland kunna bevisa att de inte ligger bakom? Inga bevis har presenterats för att de gör det.
Putin imagesCAAIMOLN
* ”Mord på utländska agenter och påstådda förrädare finns det många exempel på från olika länders sida, men inget har lett till en sådan stormaktskris som händelsen i Salisbury. Vad gäller västmakternas övermåttan hårda utvisningar av rysk diplomatisk personal skulle jag våga påstå, att mordförsöket på Skripal snarast är en förevändning för att man från västs sida med skärpa ville agera mot rysk inblandning i inrikespolitiken i USA och i Västeuropa under de senaste åren sedan Ukrainakonflikten utbröt. Därtill kom inrikespolitiska motiv i Storbritannien – premiärminister Mays behov av att stärka sin ställning inför kritiken för brexitförhandlingarna – och i USA kritiken mot president Trump för att vara för mjuk mot Putin.”
Min kommentar: Vilka bevis finns för ”rysk inblandning i inrikespolitiken i USA och i Västeuropa under de senaste åren sedan Ukrainakonflikten utbröt.”

* Sverige har spelat med i detta spel genom att utvisa en rysk diplomat, trots att vederbörande, såvitt bekant, personligen inte gjort något illegalt mot svenska intressen. Det är första gången Sverige gör en sådan ”solidaritetsutvisning”
* Till saken hör att statsministern i EU-nämnden och i riksdagen framhöll att Sverige vid det senaste EU toppmötet varit pådrivande i fråga om hårda åtgärder mot Ryssland.
* ”Situationen är i sanning paradoxal. Medan kontakterna trots allt upprätthölls under det kalla kriget, då Sovjetunionen verkligen var en riktig diktatur och ockupationsmakt, är de nu praktiskt taget djupfrysta, när Ryssland kastat av sig det kommunistiska oket och människorna i Ryssland har det bättre än de någonsin haft.
Trump och May
* Förhoppningsvis kommer efter dessa ömsesidiga utvisningar stormaktsrelationerna åter att stabiliseras. President Putin har allt intresse av utrikespolitiskt lugn i anslutning till det ryska presidentvalet och inför det för honom viktiga VM i fotboll i sommar samt långsiktigt därför att han och andra i den ryska ledningen inser att Ryssland för sin utveckling behöver ekonomiskt och teknologiskt samarbete med västländerna.”

* ”Å andra sidan hörs redan från USA:s och Storbritanniens sida att man är beredd att trappa upp sina åtgärder mot Ryssland ytterligare efter de ryska utvisningarna i en oändlig eskalationsspiral; och Ryssland torde i ett allvarsläge ha högre eskalationsbenägenhet än USA.
* I minnet finns också president Obamas uttalande i samband med Ukraina-sanktionerna att den ryska ekonomin skulle slås sönder (in tatters).

* Skulle västländerna under amerikansk ledning ge sig på att ytterligare skärpa sanktionerna mot Ryssland genom att till exempel stänga ute de ryska bankerna från de internationella betalningssystemen, kommer det att få långtgående politiska följder även om man inte kommer att lyckas krossa den ryska ekonomin; Ryssland har under åren bevisat att man har tillräcklig motståndskraft.

* Läget kompliceras av att både USA och Ryssland utvecklar nya kärnvapen och missilsystem liksom av Natos upprustning och framflyttning av sina resurser och amerikanska missilbaser närmare ett Ryssland, som vidtar sina motåtgärder. Det behövs inte många gnistor nu för att ett krig skall bryta ut.

* Bara för fem år sedan talade man om hur Ryssland skulle integreras i Europa, om EU:s stöd till Rysslands modernisering och om införande av visumfrihet och frihandel för befolkningarna. Allt detta är nu ljusår borta.

* President Putin och makteliten kring honom identifierar sina intressen med Ryssland, och en överväldigande majoritet av det ryska folket ser också Putin som sin och Rysslands ledare. Skulle Putin och den ryska ledningen – felaktigt eller ej – komma till slutsatsen att västmakterna försöker knäcka dem, det vill säga Ryssland, kommer man att gå mycket långt för att försvara sin och enligt sitt synsätt Rysslands existens. Putin talar numera öppet om att man i sista hand kommer att använda sig av kärnvapen oavsett följderna för Ryssland.

’*

Det råder således en mycket farlig situation, och det är beklämmande att så få tycks inse konsekvenserna av det som sker.

(Slutord i Sven Hirdmans artikel).

Kommentar: Denna konflikt kan allra bäst och säkrast förstås utifrån insikt/åsikt om att Imperialismen – ”kapitalismens högsta stadium” – ofrånkomligt, ja nödvändigtvis, leder till kamp om marknader och råvaror. Folket i Bilds Stockholmsavdelning arrangerade nyligen ”Antiimperialistiskt Forum” med en rad föredrag och diskussion om detta. Föredragen publiceras fortlöpande här. Det första föredraget (av mig) handlade just om karakteristika för dagens imperialism. Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism? Läs ävenPål Steigan: USA mister greppet och ett nytt strategiskt landskap stiger fram

i Andra om:
, , , , ,, , , , , , ,
,


20 svar till “Sverige bidrar till en mycket farlig situation i konflikten mot Ryssland”

 1. Hur ofta har jag inte de sista 40 åren argumenterat med vänstermänniskor om motsättningarna inom imperialist- och kapitalistlägret. Men nej, de har envist menat att huvudmotsättningen alltid går mellan socialism och kapitalism. Motsättningar i kapitalistlägret har bara varit mindre familjegräl utan större betydelse. Därför kan man bara stödja socialister (kommunister) och aldrig liera sig med kapitalister/imperialister som i sak i stort sett står på samma sida.

  Det vi genomlevt de sista fyra åren är en motsättning mellan de båda kapitalist- och kanske imperialistlägren USA/Väst och Kina/Ryssland som överträffar det mesta under ”kalla kriget” där ju faktiskt huvudmotsättningen för det mesta gick mellan socialism och kapitalism.

  • Det gör vi fortfarande, Anders Persson. Huvudmotsättningarna gäller mellan socialism och kapitalism. Ryssland har i dag 111 oligarker som äger 1/5 av Rysslands rikedom.
   https://urplay.se/program/202295-joanna-lumleys-sibiriska-aventyr-oligarkens-hem
   Däremot kan vi i enskilda och särskilda fall ta ställning för en nationell borgerlig regering, t ex när det gäller nervgriftsattacken i Storbritannien. Vi kan ifrågasätta Storbritanniens uppgifter. Egentligen är det inte att ta ställning för någon borgerlig nation när vi gör detta. Frågorna är många i det här fallet, och jag har ännu inte uteslutet att Ryssland mycket väl kan vara skyldig till detta brott, likaväl som Storbritannien eller någon annan nation.
   Jag såg inte dig i APK, Anders, när vi tog ställning för det socialistiska Sovjetunionen. Jag antar att du då tog ställning för det borgerliga kapitalistiska USA. Men du är kanske inte någon socialist.
   Jag anser att kalla kriget var värre än det vi idag ser. Ryssland kan med internet och andra media kanaler informera (och desinformera) på ett helt annat sätt än vad Sovjetunionen kunde. Vi fick aldrig ta del av Sovjetunions information såsom vad vi fick ta del av USA-informationen. Dessutom var USA propagandan mycket värre under kalla kriget. Det producerades mängder med böcker, TV-serier, filmer, etc där Sovjetunionen och kommunismen gestaltades på ett enormt felaktigt vis. Den onde skurken var alltid en sovjetisk eller östtysk kommunist, och hjälten var en amerikansk kapitalist. ALLA sa att Sovjetunionen var si och så (precis som vad som händer nu med Ryssland). ALLA ’visste’ att Sovjetunionen var en förtryckarstat. ALLA köpte den propagandan från USA. Till och med inom vänstern.
   Och detta utan att ens lyssna på vad Sovjetunionen hade att säga!

   • Då ärägandet mycket mer koncentrerat i USA. Tre miljardärer äger mer än USA:s halva befolkning (160 000 000 personer)

    Nå vilka representerar då socialismen idag?

    Huvudmotsättningen i första världskriget var mellan nyblivna imperialistiska och kapitalistiska stater. I andra världskrigets inledning var huvudmotsättningen väl mellan Tyskland och andra imperialistiska stater.

    Huvudmotsättningen går mellan Triaden lett av USA samt Kina och Ryssland samt majoriteten av världens stater och folk?

    • SL nämner att klassklyftera i Ryssland är enorma! Vilket det även är i USA. Både USA och Ryssland är kapitalistiska borgerliga imperialister som suger ut arbetarklassen och andra människor i båda länderna. Det gör även EU och Sverige och flera andra länder.
     Vi ska och kan inte ta ställning för någon borgerlig kapitalistisk nation som är mer eller mindre imperialister. Det skulle vara att förråda arbetarklassen och dom fattiga människorna som drabbas av det endera landet! Det skulle vara att splittra arbetarklassen och dom socialistiska och kommunistiska partierna mellan nationerna. Vårt stöd skall ligga på arbetarklassen och dom socialistiska partierna i alla nationerna.
     Anders Romelsjö, jag tror att du har fått allting om bakfoten. Ryssland representerar inte socialismen. Ryssland representerar kapitalismen. Ryssland har aldrig varit eller är socialistiskt. Det var Sovjetunionen som representerade socialismen.

     De som representera socialismen idag är t ex Kuba.

     Jag tror inte att andra världskrigen inledning var huvudmotsättningarna mellan Tyskland och andra imperialistiska stater. Jag tror att huvudmotsättningarna var mellan Sovjetunionen och andra imperialistiska stater (inklusive Nazityskland).

     Jag förstår inte sista meningen – var det en fråga eller en åsikt eller ett kontanterande?

     • Kerstin.
      ”Vi ska och kan inte ta ställning för någon borgerlig kapitalistisk nation som är mer eller mindre imperialister” Jo, det är precis det vi skall! En socialist är per definition en fredsälskande människa, eller borde iallafall vara det. Det betyder med självklarhet att man måste gå emot alla krigshetsare.
      Krigiskhet hänger intimt ihop med graden av imperialism. Desto mer imperialistiskt ett land är desto mer krigiskt är det och vice versa. Ryssland är mindre imperialistiskt än USA och oerhört mycket mer fredligt. När då en konflikt tornar upp sig så finns det inget annat alternativ för en fredsälskande människa än att stödja det mest fredliga landet.
      Att inte göra det är det största tänkbara förräderi mot arbetare och vanligt folk i dom respektive länderna.
      Du har fått allt om bakfoten Kerstin. Ideologisk renlärighet på bekostnad av att arbetarklassen dör i vettlösa krig är snudd på brottsligt.

  • Det ryska kriget i Ukraina, som Moskva betraktar som naturligt underställt Moskva, är en mild bris jämfört med sovjetiska proxykrig i tex Korea, Vietnam, Angola, Etiopien och Afghanistan. Sovjetunionens fall innebar en oerhörd utbredning av fred i världen. Annekteringen av Krim gick folksrättsvidrigt till, bristen på blodbad antyder stort stöd från den ryska befolkningen.

   Syrien är inte ett ryskt krig, utan ett muslimskt krig med rysk inblandning. Man kan inte ge ryssarna skulden för islams sekteristiska hat. Tvärtom, ortodoxin är islams offer. Det vet Putin, han är bildad. Endast Putin har gett Huset Saud det rätta svaret; ”ni bygger era avgudatempel hos oss när vi får bygga våra hos er”.

   Det är den enda försvarbara mångkulturella linjen, och den får alltid tummen ner från fredens och kärlekens religion, som därmed visar sitt rätta ansikte.

   • ”..Sovjets fall innebar en oerhörd utbredning av fred i världen” – bra ironi, jag ska försöka minnas den frasen :-)

    Allt våld med Islam inblandat idag har sitt ursprung I först Britterna och sen angloamerikas bekämpande och hindrande av progressiva sekulära regimer och stöd till deras reaktionära fiender wahabism och muslimska brödraskapare. Den sistnämnda hade aldrig uppstått utan Britternas beskydd och MB var och är ett verktyg för angloamerikanerna. Och wahabismen hade haft mkt större konkurrens av progressiva alternativ. Britterna gillade wahabismen för att den var den mest brutala och underutvecklade.
    Utan Britternas interfererande fanns goda möjligheter för en Panarabisk sekulär union i samarbete med andra än Us/Uk.
    Det var för att hindra det som Us/Uk stödde alla de värsta de kunde gräva fram. Inget av det hände av sig själv och inget av det går att hänföra till Islam i sig självt. Britterna studerade ingående historien tillbaka till Muhammed och fann ngt dom gillade: Al Ghazali från 1000-talet som var kunskapsfientlig och undergrävde det som tidigare uppnåtts under Islams Guldålder då muslimska intellektuella inhämtade kunskap från antikens Grekland. Genom att Britterna understödde sufismen, en lära som kan tilltala en del människor gick det att locka in muslimerna på en irrationell väg som kunde försätta muslimer i underläge och utnyttja dem som kanonmat, vilket vi kunnat konstatera i närtid.

    • Javisst, krigen i Afghanistan, Irak (2,4 milj döda), Syrien (300 000-400 000 dödade),sönderslagna Libyen, Jemen.

 2. Hej Anders,
  Ja det var en lite märklig artikel av Sven Hirdman. Vinglar lite i mitten. I stort sätt håller jag med honom, men som du också reagerar över så stör det mig att han inte är konsekvent (bevisbördan för Skripal fallet och påverkan av andra länders val).

  Dessutom:
  ”..såvitt bekant, personligen inte gjort något illegalt mot svenska intressen”.
  Helt irrelevant i detta fall. ”solidaritetsutvisning” må vara extremfall, därav spelar just denna dipolomats ingen roll.

  Hirdman kommer att få det svårt (tyvärr) att få gehör för den här artikeln hos någon.

  /jens

 3. Skulle Hirdman INTE antytt att ryssarna själva valt att mörda den ryske dubbelagenten Skripal med just ett ryskt nervgift, som även engelsmännen själva kan koka ihop, så hade artikeln sannolikt aldrig kommit in i fulmedierna.

  Kan engelsmännen göra något sådant? Jo. Jag tror det. De kan i alla fall skryta om sin nervgiftskapacitet och massmörda irakier på falska grunder tillsammans med USA, Israel och Saudiarabien, men även invadera Syriens demokrati olagligen.

  Den engelska regimen, såväl som den saudiska, israeliska och den amerikanska, har med all tydlighet visat att de inte följer krigets lagar.

 4. https://www.rt.com/news/423329-unsc-meeting-skripal-case/

  Ryske FN-ambassadören skräder inte orden i säkerhetsrådets möte igår, sevärt. Och Sverige agerar dörrmatta åt den brittiska regeringen. Högst sannolikt att Ryssland låg bakom dådet enligt Sverige. Enligt den omvända bevisbördans princip, den utpekade skall bevisa sin oskuld.

  Om det bekräftas att telefonsamtalet mellan Skripals dotter och hennes kusin i Ryssland är autentiskt kan den definitiva slutsatsen dras att inget nervgift överhuvudtaget förkommit. Och det var exakt vad sjukhusets talesperson sade i London Times genast efter händelsen: 40 personer har undersökts, tre av dem har behandlats för förgiftningssymptom men de har inte haft symptom förorsakade av nervgift.

  Tonen i samtalet mellan kusinerna antydde att dottern Skripal inte kunde tala fritt utan hade bevakning. Nu uppkommer osökt frågan: Fadern Skripal har varit agent för främmande makt (han var ingen dubbelagent som felaktigt uppgivits). Har han spelat med i spelet eller är han denna gång utan egen skuld ? Hans hustru och son har avlidit och det har hävdats att han velat flytta tillbaks till Ryssland. Om det är riktigt är han sannolikt en spelbricka för utomstående. Det som talar till hans nackdel är den oerhörda snabbhet med vilken May och Johnson reagerade. Detta tydde på noggrann förberedelse där rollfördelningen var noga genomtänkt.

 5. Medan ett av de förgiftade offren i Salisbury (Yulia Skripal) verkar återhämta sig från prövningen, visade sig familjens husdjur vara mindre lyckliga, tyst döende av hunger och törst efter att de förseglats in i huset av brittiska utredare.
  Husdjuren som tillhör Sergei och Yulia Skripal, offer för en påstådd nervaffärsattack i Salisbury påpekade ryska utrikesdepartementets talesman Maria Zahkarova kunde ha blivit en viktig informationskälla för utredarna, med tanke på att förgiftningen kunde ha ägt rum i Skripals hus. Hur hanterades husdjuren av myndigheterna?
  Enligt Daily Mirror omkom två marsvin och en katt som ägs av Sergei Skripal efter att ha blivit underernärda i hans hem, vilket förseglades av polisen. Marsvinen tycktes ha dött av törst när de hittades, medan katten togs till Porton Down-lab för undersökning, men den lades ner eftersom kattdjuret ”led mycket smärta”, tillägger tidningen.
  Maria Zakharova uttryckte oro över avsaknaden av information om Skripals husdjur och påpekade att information om djurens öde kunde hjälpa undersökningen. ”Här är frågan till Förenade kungariket: var är husdjuren? Varför är Storbritannien tyst om faktum medan det är upptaget att referera till oidentifierade källor i media” frågar Zakharova.

 6. Det är inte ofta det finns anledning att länka till NYTimes. Det visade sig dock att länkningsfunktionen var spärrad, tyvärr. Dagens NYTimes har en artikel om Skripals där de faktiskt besökt kusinen i Ryssland för att höra hennes version. Det visar sig att hon bekräftar telefonsamtalet med sin kusin på sjukhuset och att de konstigheter som finns på ljudbandet härrör från Storbritannien. Vidare hänvisar hon till sin visaansökan som refuserats ”för att den inte uppfyller kraven”.
  Hon säger sig ha fått uppmaningar om att uttrycka sig nedsättande om Ryssland till vilket hon sarkastiskt kommenterar: ”Om de kräver att jag säger att Ryssland är smutsigt för att få träffa Yulia, då kommer jag att säga att Ryssland är smutsigt, varpå jag tar hem Yulia till smutsen”.

 7. Det är inte bara Ryssland utan en allians av Ryssland, Iran och Kina.

  ”Chinese Defense Minister, side by side with Russian counterpart Sergey Shoigu, said: “The Chinese side came to let the Americans know about the close ties between the Russian and Chinese armed forces.” Shoigu, for his part, underlined the “special character” of the Russia-China partnership.”

  https://russia-insider.com/en/ankara-moscow-eurasia-integration-march/ri23000?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=60982eb983&mc_eid=cdefe4bfdc