Bob Woodward, Fear: Inga bevis på maskopi Trump-Ryssland, jag letade förgäves i två år


I snart två år har man utrett eventuella försök från Ryssland att påverka presidentvalet i USA. Man har inte framlagt några bevis alls. Specialåklagaren Robert Mueller, före detta FBI-chef, har åtalat 12 ryssar, men inte presenterat några belägg.
Däremot har forskare från USA påvisat att USA är världsledande i illegala påverkan på val i andra länder. Bortsett från en bra artikel om det i Svenska Dagbladet.
Los Angeles Times: US interventions in foreign elections USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val och USA har olagligt och odemokratiskt påverkat valen i många länder

Bob Woodward undersökte denna fråga ingående då han skrev sin mycket uppmärksammade bok Fear.
Woodward: No Evidence of Trump-Russia Collusion, I Searched Hard for Two Years

Bob Woodward avslöjade tillsammans med Carl Bernstein Watergate-skandalen, som medför att den dåvarande presidenten Richard Nixon tvingades avgå som president. Avslöjandet i Washinton Post gav tidningen det aktade Pulitzer-priset och medförde att Bob Woodward och Carl Bernstein kom att anses som USA:s främsta grävande journalister. Fear

Denna artikel är skriven John V. Walsh, tidigare professor i fysiologi och cellulär neurovetenskap vid en läkarhögskola på USAs östkust. Denne skriver om vårdfrågor och krig och fred och kandiderade två gånger till USAs kongress. Han tackar Jean Bricmont, författare till boken Humanitarian Imperialism för att ha riktat hans uppmärksamhet på intervju av Hugh Hewitt med Bob Woodward som först publicerats på Real Clear Politics. Denna återges i en artikel på Antiwar blog, som översatts av Christine Vaple.

Bob Woodwards bok

”Fear”

har varit en sensation i många avseenden. FearMen en aspekt har knappt nämnts. Efter två år av uttömmande forskning för sin bok säger Woodward att han inte hittat några bevis på hemlig samverkan mellan Putins regering och Donald Trumps presidentkampanj år 2016. Absolut ingenting. Och Woodward ansträngde sig verkligen för att hitta något.

Denna i stort sett ignorerade sensationella tillkännagivande kom i en radiointervju med Hugh Hewitt, som återges av Real Clear Politics här, där en inspelning av hela intervjun också finns.

Real Clear Politics sammanfattar samtalet så här:
I intervjun med Hugh Hewitt på fredagen sade Bob Woodward att han under sina två år av efterforskningar för sin nya bok, Fear, inte fann några bevis på hemlig samverkan eller spionage mellan Trump och Ryssland. Woodward sa att han ”verkligen” letade efter det och ändå inte hittade någonting.

”Har du Bob Woodward, i din forskning, i dina intervjuer, hört något som lpekade på spionage eller samverkan?” frågade Hugh Hewitt.

”Jag gjorde inte det, och självklart sökte jag, letade verkligen efter det,” svarade Woodward. ”Så nu vet du, där är vi nu. …”

”Men har du inte sett någon hemlig samverkan?” frågade Hewitt igen för att bekräfta.
”Det har jag inte,” bekräftade Woodward.

Hewitt skulle i slutet av intervjun återigen fråga Woodward om hemlig samverkan.
”Den allra sista frågan, Bob Woodward, jag vill bara få det bekräftat, efter de två år det tog att skriva den här boken, denna intensiva insats, såg du inga försök, fick du personligen inte fram några bevis på hemlig samverkan eller spionage från presidentens sida?” frågade Hewitt.

”Det är korrekt” sa Woodward.

Attityden i massmedia till det arbete som Woodward lagt ner på Fear gränsar till en slags förgudning. Han anses vara försiktig, uttömmande och pålitlig. Han anses ha källor i hela regeringen som ger bästa möjliga information. Så sägs det, om och om igen. Således bör hans ord i denna fråga vara värda sin vikt i guld. Tyvärr nämner man knappt detta misslyckande att avslöja någon hemlig samverkan.

Frågan om hemlig samverkan hänger över presidentes huvud, olöst efter två år. Varför är detta av stor betydelse? Det borde inte behöva sägas, men frågan om hemlig samverkan involverar de två kärnvapensupermakterna, som var och en har 1 550 stridsberedda kärnvapen, redo att avfyras på ett ögonblick och som kan nå varandra inom några minuter. Det är en fråga som kan påverka hela vår överlevnad.

Som Daniel Ellsberg förklarar i sin bok The Doomsday Machine, är denna situation förenad med risken för felbedömning eller olyckshändelse, vilket omedelbart skulle leda oss till en kärnvapenkatastrof, med innebörden att miljarder och kanske hela mänskligheten dödas. Denna fråga om hemlig samverkan och dess förkroppsligande i Mueller-utredningen i en tvist som ofta kallas Russiagate har förhindrat Rysslands och USAs presidenter att mötas tillräckligt länge för att hantera denna kärnvapenrisk. Och som Stephen F. Cohen, professor emeritus i rysk historia vid Princeton University, ofta har påpekat hindrar detta vår president från att göra medgivanden om vissa frågor för att få igång andra. Allt annat än ett tufft förhållningssätt, en Über-hawk-taktik, behandlas av en hysterisk press med misstänksamhet och avståndstagande.

Ta som exempel det senaste och mycket korta toppmötet mellan Trump och Putin i Helsingfors. Det fördömdes totalt i media, och uppföljningstoppmötet har skjutits upp till nästa år, förmodligen av oro för hur det skulle behandlas i pressen inför mellanårssvalet. Opinionsundersökningar visade att en majoritet av det amerikanska folket godkände toppmötet i Helsingfors och även den planerade uppföljningen. Över 60% önskar förbättrade relationer med Ryssland, ibland kallat Avspänning 2.0. Och ändå uttrycktes nästan inget stöd för detta toppmöte från USAs fredsrörelse, med CodePink som ett framstående undantag.

Så låt oss uppmärksamma om Bob Woodward har sällat sig till kören av de som inte har kunnat hitta några bevis på hemlig samverkan med Ryssland. Efter två år utan att hitta någonting och med tanke på den fara som omintetgjorda relationer mellan USA och Ryssland utgör för vår överlevnad, är det inte dags att säga ”nu räcker det”?

Bob Woodward har nu sagt samma sak som många, många andra. De har jobbat hårt i åratal och har inte funnit några bevis för hemlig samverkan. Nu räcker det med partifanatism och hysteri. För vår överlevnads skull, nu räcker det.

Andra artiklar om Russigate och valpåverkan.
NSA-chef dementerar Russiagate – ingen rysk hackning av val!
Obama & Wikileaks menar att USA-valets e-mail ”läckte” och inte hackades
Brev till Trump: Veteraner inom USA:s säkerhetstjänst ifrågasätter starkt rysk hackning
Ryssarna hackade inte i valet – uppgifter från f.d. CIA-spion
Pinsam CIA-rapport om Rysslands hackerattacker
Hackningen i valet i USA – ett internt jobb?
Inte bara Ryssland manipulerar. USA har gjort det sedan 1947
Påverkan på svenska valet 2018 väntades – starkare skäl fanns att misstänka USA än Ryssland
Jag hjälper MSB med varning om valpåverkan
False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult


Ett svar till “Bob Woodward, Fear: Inga bevis på maskopi Trump-Ryssland, jag letade förgäves i två år”

  1. Woodward letade på alla fel ställen. Bevisen finns ju hos Hillarys datorer och servrar.