Jag hjälper MSB – Varning för valpåverkan.


MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har vid olika tillfällen varnat för valpåverkan, och då särskilt för påverkan av Ryssland i det kommande riksdagsvalet i Sverige.
Mer officiellt skriver MSB ”I ett år har MSB arbetat med att stödja skyddet av höstens val genom att utbilda aktörerna i valsystemet och ta fram lägesbilder. Nu intensifieras myndigheternas gemensamma arbete och MSB genomför ett nationellt samverkansmöte om valet. De senaste åren har det förekommit försök att påverka val i andra länder. Det går inte att utesluta att också det svenska valet i höst kommer att utsättas för försök till påverkan. Ansvariga myndigheter har på olika sätt under det senaste året arbetat för att öka samhällets förmåga att värna valet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sedan i februari förra året arbetat med att ge aktörerna i valsystemet stöd för att skydda valsystemet och valets genomförande. MSB har dels utbildat aktörerna om informationspåverkan mot val, dels tagit fram en förberedande lägesbild till stöd för Valmyndigheten.” MSB
MSB logo_msb_200
För att hjälpa till skrev jag ett brev till MSB

Kanske skulle jag tydligare erbjudit min ”assistans”? Då detta skrivs är det okänt om MSB lagt om sina prioriteringar efter mitt mail.

Brevet registrator@msb.se

Jag är medveten om att åtal för valpåverkan finns i USA mot ryssar. Men åtalet har ej prövats juridiskt. Dock visar forskning från USA att just USA är det land som allra mest sökt att illegalt påverka demokratiska val. Detta har bland annat rapporterats i Los Angeles Times och SvD.
(https://www.svd.se/inte-bara-ryssland-manipulerar-val–vi-har-gjort-det-har-sedan-1947; ”http://www.latimes.com/nation/la-na-us-intervention-foreign-elections-20161213-story.html). Gäller även presidentvalet i Ryssland enligt ganska detaljerade uppgifter i en artikel i Russia Today. (https://www.rt.com/news/428297-russian-elections-meddling-report/)

Ett utdrag ur artikeln i Svenska Dagbladet ”Statsvetaren Don Levin vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, Pennsylvania, har byggt upp en databas över USA:s försök att styra utgången i diverse val under decennier. Enligt hans forskning har USA lagt sig i andra länders valprocesser 81 gånger mellan 1946 och 2000. Då ingår inte exempelvis stöd för militärkupper, som den i Chile 1973.
I 59 procent av de 81 fallen segrade den sida som USA backade upp, enligt Levin.”

Det finns rimligen goda skäl att fokusera också på möjligheten av påverkan från USA och varna offentligt för detta.

Anders Romelsjö, professor emeritus och samhällsdebattör

MSB har svarat, men har inte därefter hört av sig.
Vi har tagit emot ditt meddelande.

We have received your email.

Med vänlig hälsning/Sincerely
Registraturen/Registry
_____________________________________
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/
The Swedish Civil Contingencies Agency

usa-inbladning-i-valen-i-45-lander

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat.

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a government authority commissioned to enhance societal capacities for the prevention and handling of emergencies and crises. This task is performed jointly along with many others – municipalities, county council, other authorities and organizations. When a serious emergency or crisis occurs, we provide support to those who have the responsibility for dealing with it. We also ensure that society learns from the emergencies and disasters that occur.


4 svar till “Jag hjälper MSB – Varning för valpåverkan.”

  1. Kanske kan MSB lära sig av detta. Närmare 7 miljarder dollar i valpåverkans pengar vid USAs val. Huvuddelen kommer från lobbygrupper (t ex packet AIPAC), stora bolag och oligarker (casino, media och bankir moguler) för att köpa politiker.

    https://www.opensecrets.org/news/2016/11/update-federal-elections-to-cost-just-under-7-billion-crp-forecasts/

    MSB borde också undersöka valreklamen som pryder gator och torg i syfte att påverka hur väljare ska rösta. De himlar inte ens om det – de kallar det ”meddelande för känsliga tittare” ….