Tag Archive for Genevekonventionen

Mer krig i Mellanöstern?

Det händer märkliga saker just nu i Mellanöstern. Netanyahu gick ut med ett meddelande om att Israel skulle införa lättnader i belägringen av Gaza, samtidigt fick jag uppgifter om att det inte stod en rad om den saken i de israeliska nättidningarna på hebreiska. Det kunde jag inte kontrollera av lätt insedda skäl. Sedan är…

Israel och hotet mot FN och Folkrätten

Jag har tidigare påpekat samma sanning, sanningen att staten Israel är ett hot mot Folkrätten, och därmed ett hot mot Genèvekonventionerna, Förenta Nationerna och i förlängningen mot allas rätt till mänskliga rättigheter. AB: ”Nael Qwader, 30, sköts ihjäl av israelisk militär i går morse. Så långt är alla överens. Därefter finns två historier. Den om…

Israel devalverar Folkrätten

Marianne Lindberger de Geer, Pierre Schori och Mikael Wiehe skriver idag ett svar på Willy Silbersteins försök att legitimera Israels brott mot folkrätten med ett påstående om ökande – antisemitism. Att Israels församlade advokatkår genast skulle ingripa insåg nog var och en som följer utvecklingen i Mellanöstern, att det också skulle ske med hjälp av…

Antisemitism-kortet

Att kritisera Israel innebär att sticka ut huvudet, ett sätt att bli var mans niding. Åtminstone kan man få det intrycket när man läser var Israelhaveristerna tillåts skriva i de etablerade tidningars spalter. I praktiken så anser sig dessa ha rätten att definiera vad som är antisemitism, något man ständigt tryfferar med ett påstående som…

Israels totala fiasko

Nu börjar alla Israel-Haverister® gå till samlat motanfall mot den information som alla deltagare i Ship to Gaza går ut med i media. Antagligen beordrade av det Israeliska utrikesdepartementet, jag och andra har tidigare berättat om hur ”israelmegafonen” fungerar. Ett verktyg som hjälper alla Israel-Haverister att få information om var deras insatser anses behövas. Dessutom…

Israel-Haverister®

Jag vet idag inte vem som myntade begreppet Israel-Haverister®1, men jag vet att ordet beskriver en grupp människor med ett slags patologisk2 kärlek till Israel. Det handlar inte om en välgrundad inställning som kommer sig av att det är ett vackert land, ett bra klimat eller att landet har en vänligt befolkning, det handlar i…

Israels brutala etniska rensning

Jag har redan skrivit ett antal gånger om Israels etniska rensning av palestinier, när jag läste Ilan Pappes bok1 så blev jag förfärad, sedan förbannad. Nu senast så har KF beslutat att inte bojkotta varor från Israel, detta trots att man inte vet om frukten man säljer odlas på ockuperad mark eller inte. Och nu…