Antisemitism-kortet

Att kritisera Israel innebär att sticka ut huvudet, ett sätt att bli var mans niding. Åtminstone kan man få det intrycket när man läser var Israelhaveristerna tillåts skriva i de etablerade tidningars spalter. I praktiken så anser sig dessa ha rätten att definiera vad som är antisemitism, något man ständigt tryfferar med ett påstående som i korthet går ut på ”– Att kritisera Israel är inte antisemitism, men när israel-
kritiken döljs bakom ett förtäckt judehat så måste man reagera.” En standardformulering som förekommer i praktiskt taget alla beskyllningar om antisemitism.

Så långt är vi nog alla med, vilket knappast innebär några svårigheter. Problemet är att det alltid är israelhaveristerna som ser sig själva som de enda som har rätt att definiera begreppet, man har till och med bildat en förening vars självpåtagna upp-
gift är att peka ut sådant som den anser vara antisemitism. Av en händelse så ökar föreningens aktiviteter våldsamt varje gång som Israel beter sig på ett sätt som inte står i överensstäm-
melse med FN:s stadgar om mänskliga rättigheter, folkrätten och alla Genèvekonventioner.

Att hävda att ” – Vad vi däremot har rätt att kräva är att internationell rätt, mänskliga rättigheter och Genèvekonven-
tionen ska respekteras. Vi har rätt att kräva att alla människor mellan havet och floden har samma rättigheter, nationella och individuella.”
som konstnären, musikern och samhällsdebat-
tören Dror Feiler gjorde i Aftonbladet igår är klockren anti-
semitism enligt samma definition. Men eftersom han är född i Israel och till och med har gjort sin värnpliktstjänstgöring i landet så ses han som en självhatande jude, på exakt samma sätt som Richard Goldstone efter Goldstonerapporten eller för den delen varenda israel som någonsin kritiserat staten Israel.

Häromdagen så läste jag en artikel i en för övrigt väl-
renommérad tidning som hävdade att tala om ”det utvalda folket” var att betrakta som antisemitism. Orsaken var att begreppet pekar ut alla av judisk börd och inte bara israeler. På samma sätt så ökar hela tiden antalet uttryck som anses ska inlemmas i begreppet, detta trots att syftningen måste anses peka på tiden före Kristus.

Att bli beskylld för att vara antisemit är många bloggskri-
benters roll. Men även journalister och författares, Jan Guillou skrev för ett par år sedan att en namngiven och självutnämnd antisemitismexpert skulle hitta antisemitsim bland pingvinerna i Antarktis, något som för evigt placerade honom i antisemitism-
facket. Ett fack där alla hamnar eftersom antisemitismkortet används för allt fler debattörer för varje dag som går. Att be-
greppet sedan länge är devalverat bryr man sig inte om, anti-
semitismkortet anses övertrumfa alla andra kort, vilket givetvis är orsaken till att jag visar det.

i Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ab12345 ex1234 svd123 dn123 dagen t

  25 comments for “Antisemitism-kortet

Comments are closed.