Etikett: Förbifart Stockholm

 • Fyrdubbla trängselskatten i Stockholm

  Att Stockholms högerpolitiker egentligen är medborgarnas fiender har vi länge vetat, typexemplet är väl agerandet i Slussenfrågan där man hade chansen att restaurera trafikplatsen och omvandla platsen till ett kulturellt centrum. SvD/Brännpunkt: ”Årets midsommartrafik blir ännu en påminnelse om hur sårbar Stockholms väginfrastruktur är. Motståndare till Förbifart Stockholm vill göra frågan till en valfråga 2014 […]

 • En likgiltig regering

  När så regeringen samlades på järnvägens trafikledningscentral för att träffa pressen så valde man att framhålla sig själva som goda och den gamla socialdemokratiska regeringen som ond. Man ville inte tillstå att underhållet var efter- satt bland annat av denna regering, inte heller att avregleringen spelade in. Allt var gamla regeringars fel, och då avsåg […]

 • Är detta en mardröm?

  Just nu går det rykten om att Muammar Gaddafi har flytt från Libyen och en av hans söner säger i en intervju att situationen snart riskerar att utvecklas så att det kan komma att flyta floder av blod. Dessutom påpekas det att landet kommer att få svårt att föda sitt folk om det faller isär. […]

 • Förbifart Stockholm byggs

  Som ett resultat av valet så kommer antagligen projekteringen av Förbifart Stockholm att ta fart nu under hösten, möjligen har man redan kommit en bit på väg så att bygget redan kan starta 2011. Det lät i alla fall så på en borgerlig politiker dagarna efter valet. Man beräknar att det ska kosta 25 miljarder […]

 • Mat, energiinnehåll och väder

  För något år sedan så läste jag i en bok att matens energiinnehåll ofta är betydligt lägre än den energi som gått åt att förpacka och transportera den till vår närmaste livsmedelshandlare. Jag tror mig dessutom ha hört liknande resonemang tidigare. Om just frukostflingor är ett bra exempel vet jag inte, det finns sannolikt fler […]

 • Rekordvärme, Peak Oil och Klimatet

  Jag vet att besökarna på denna hemsida känner till det, men jag måste ta det en gång till – det finns politiska partier som vill bygga Förbifart Stockholm, man vill bygga motorväg under Mälaren för att sedan koppla ihop denna ännu ej byggda multimiljardsatsning med motorvägen mot Uppsala. Jag tänker inte upprepa dessa partiers argument […]

 • Förbifart, Fjollträsk och politiken

  [column width=”49%” padding=”2%”] Egentligen undrar jag om jag själv inte är rätt miljö- skadad? Varje dag läser jag stockholmstidningarnas ledarsidor, och skrämmande ofta med viss behållning. Ja de borgerliga tidningarna kan för all del ha duktiga skribenter men Aftonbladet har både duktiga skribenter och medarbetare som tillräckligt ofta har rätt inställning till saker och ting. […]

 • Folkomröstning är att smita?

  [column width=”49%” padding=”2%”] Idag skriver statskunskapsprofessor Leif Lewin på SvD Brännpunkt att det rödgröna beslutet om en folkom- röstning är ett sätt att smita från en intern konflikt som man inte klarar av att lösa. SvD: Det är inte fråga om att utröna folkopinionen. Alla tre partier har sin bestämda uppfattning om hur Stockholms trafikproblem […]

 • Rödgrön omröstning laglig

  Det blev en viss turbulens när de rödgröna partierna kom på den smått geniala lösningen att låta dem som bor i Stockholms län avgöra om alla miljarder ska gå till en motorväg eller en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik. Givetvis så kommer det inträffade att användas som en påk mot de rödgröna i valrörelsen. Som jag […]