Är detta en mardröm?

Just nu går det rykten om att Muammar Gaddafi har flytt från Libyen och en av hans söner säger i en intervju att situationen snart riskerar att utvecklas så att det kan komma att flyta floder av blod. Dessutom påpekas det att landet kommer att få svårt att föda sitt folk om det faller isär. Gaddafi har hyrt in soldater från andra afrikanska länder för att skjuta ner demonstranter samtidigt som rapporter nu kommer som berättar att det nu jäser även i Marocko.

Tidigare har många med mig hävdat att USA aldrig skulle gå med på att det blir oroligheter i de oljeprodu-
cerande länderna i Mellanöstern, något som man försökt förebygga genom att ha en klar majoritet av deras despoter och diktatorer på den egna lönelistan. Idag kan vi konstatera att det inte har hjälpt, oroligheterna är ett faktum och det finns nu en stor risk för att det vi nu blir vittnen till bara är en början på något annat.

Jag misstänker att det är fler än undertecknad som vaknar mitt i natten och funderar på vad denna konflikt kan få för konsekvenser både på kort och på lång sikt. De flesta av oss har nog aldrig tänkt tanken på allvar, vad händer om det inte kommer ett antal tankfartyg med olja varje dag? Det är inte bara i Libyen som det kan bli svårt att förse den egna befolkningen med mat, ord som jag skriver när det snöar rejält utanför mitt fönster och termometern visar på minus 11,7°.

Den borgerliga majoriteten i Sveriges Riksdag har beslutat sig för att bygga Förbifart Stockholm, en satsning som om den istället hade rört spårbunden trafik hade varit tämligen teknikneutral, nu bygger de istället fast sig i en infrastruktur som i alla lägen är beroende av olja som drivmedel. Förändras tillgången på olja så hade det varit bättre att redan från början projektera för en kraftig utbyggnad av den järnvägstrafiken.

Att vårt välstånd är beroende av den tredje världen har vi vetat länge, våra politiker har varit tämligen obe-
nägna att se världens resurser som innehållet i kommun-
icerande kärl. Ett synsätt som, när det innefattar frånvaron av demokrati på halva planeten, kan drabba oss själva på ett mycket allvarligt sätt. En av orsakerna till detta är givetvis att politiker som verkar för en sund miljö och ett vettigt energiutnyttjande knappast blir omvalda. Tror man att det egna välståndet kan vara för evigt, trots att det bygger på andras ofrihet och brist på samma välstånd, så har man missuppfattat det mesta.

Vad kommer att hända med västvärldens demokratier den dag som oljan sinar i våra depåer?

it , , , , ab12345 gp12 svd1234 ex12345 svt1234 dn12345678 Krulli

  32 comments for “Är detta en mardröm?

Comments are closed.