Rekordvärme, Peak Oil och Klimatet


Jag vet att besökarna på denna hemsida känner till det, men jag måste ta det en gång till – det finns politiska partier som vill bygga Förbifart Stockholm, man vill bygga motorväg under Mälaren för att sedan koppla ihop denna ännu ej byggda multimiljardsatsning med motorvägen mot Uppsala.

Jag tänker inte upprepa dessa partiers argument för en sådan satsning, för enligt mig så handlar det bara om att förflytta skattepengar från befolkningens fickor till de företag som skulle gynnas av ett sådant jättebygge, eller snarare till dem som äger aktier i dessa företag.

Orsaken till min upprördhet är förstås att vi enligt många beräkningar redan har passerat ”peak oil” ((diagrammet är M. King Hubberts)) redan år 2007 medans andra tror att vi kommer att passera toppen 2013-14 beroende lite på när kriget i Irak kommer att ta slut. I skrivande stund planerar USA börja tillbakadragandet av trupper på allvar medans läget på marken tyder på att våldet snarare ökar än minskar.

Många hävdar att man istället för att använda olja och bensin ska köra bilarna på alkohol producerad av spannmål, men vad en sådan sak skulle innebära för världens livsmedelsproduktion och alla som har svårt att finna mat idag är inte svårt att förutse. Spannmål bli så dyrt att inga skulle ha råd att köpa den för att – äta den. Här i Sverige pågår det redan planering för att använda skogen på samma sätt. Man funderar på enorma ”energiskogar” där man snabbodlar vissa vedartade växter för att sedan göra drivmedel av dem.

Visserligen talar man då om förnyelse-
bara bränslen men ingenting kan övertyga mig om annat än att vi ska se till att så fort det går flytta så mycket som möjligt av alla transporter av gods och människor till spårbunden trafik. Vi kommer aldrig att komma ifrån ett visst behov av bilar, som vi känner dem idag, men på sikt så måste bilarna bort om de inte kan drivas med bränslen som inte tär på jordens resurser eller förstör planetens miljö. Kvar på gummihjul blir lokalbussar, brandbilar, ambulanser och vissa lokala transporter.

Hur vi ska komma bort från vårt oljeberoende kan man ha olika åsikter om, men ser man på världens folkrikaste land, Folkrepubliken Kina, så tycks de idag leda både forskning och utveckling av el-bilar. Kina har förstått att deras oljebehov är omättligt och att de måste satsa ordentligt på andra fram-
drivningssätt. Vi behöver ta till oss att oljeepoken är i utförs-
backen och att vi måste planera för framtiden och inte planera och bygga vägar för gårdagens transportsystem.

För att prospektera och utvinna olja måste man numera söka sig till udda platser som havet under polerna, och den pågående olyckan utanför Louisianas kust är ett bra exempel där man tvingats borra efter olja på 1500 meters djup. Något som tydligt visar att desperationen och girigheten hos oljebolagen redan har gått på tok för långt. Och veckans rekordvärme, har den något att göra med klimatförändringen?

De som föds idag kommer att förbanna tidigare generationer för att de har låtit sig luras av oljeindustrins reklam- och tankesmedjor, att de fört krig som de i Irak och Afghanistan, allt för att skaffa sig kontroll över de fossila bränslen som finns. Idag är det många som pekar på Medelhavet utanför Libanon ända bort till Gaza, det finns rejäla olje- och gasfyndigheter där, något som lägger till ytterligare en aspekt på Mellanösternkonflikten, och kanske till viss del ger den en ny belysning.

i , , , , , , , , , , , , , ex ab1 svd12 dn1 gp svt t


13 svar till “Rekordvärme, Peak Oil och Klimatet”

 1. Problemet med att göra drivmedel av ”skogsråvara” är att den råvaran används till andra produkter i dag. Så hu än vi vrider oss så har vi ryggen bak.

  • Rumpan menar du? Jo, fast idag använder man mycket flis, men samtidigt pågår experiment med ”energiskogar” (särskilt snabbväxande vedväxter) men dessa skördas med traktorer och göds till max, inte bra för miljön.

 2. Vi från norr håller oss över bältet. ;) Utöver flis så tillverkas jordförbättringsprodukter m.m. Jag skulle tro att även metanol utvinns från det. Troligtvis är hela volymen redan intecknad men att försöka styra över det till drivmedel ger större vinst oavsett vad slutprodukten blir

 3. Ingen vill egentligen se och tänka på vad som händer när oljan inte längre räcker till allt det som vi är van vid att den ska göra.
  Men det är förvånande att Alliansen och sossarna fortfarande vill bygga Förbifart Stockholm, eller egentligen är det inte förvånande alls. Politikerna har haft trettio år på sig för att omställa samhället – men se vad som hänt! Nada!

 4. Ni borde kolla upp thoriumreaktorer. Mycket säkrare än ”vanlig” kärnkraft, mycket billigare att bygga, kan inte bli någon härdsmälta, förbränningen lämnar mycket mindre radioaktivt avfall, finns bränsle för tusentals år, mycket mindre farlig strålning o.s.v

  Även om man är emot kärnkraft (och jag själv velar på den punkten) så kan thoriumreaktorerna förbränna det mesta av dagens staplade kärnkraftsavfall och lämna kvar en bråkdel med mycket kortare halveringstid.

  Då skulle kunna fasa ut oljan.

  http://www.youtube.com/watch?v=AHs2Ugxo7-8

  • Ubbe, alla sådana där idéer verkar väldigt bra tills man provar dem, det är först då man vet om de verkligen är så billiga och bra som påstått. Fast nog är det troligare att det fungerar än fusionskraft som jag blir allt mer skeptisk mot.

 5. Ja vi måste göra något åt bilismen innan oljan tar slut helt, bygga ut spårtrafiken med snabbtåg och allt, enda sättet. Då kan folk välja tåg i stället för flyg inom europa.

 6. Det som kommer att hända är att priset på olja stiger vilket gör att färre har råd att fylla sina bensintankar. Trafiken och användningen av olja minskar tack vare marknadskrafterna vilket är önskvärt.

  Mer allvarligt är vad som händer med konjunkturen, tillväxten och vår långsiktiga förmåga att upprätthålla välfärdsstaten? Eftersom tillgång till billig olja är en förutsättning för dagens ekonomiska system kan man fråga sig om ekonomisk tillväxt överhuvudtaget är möjligt i en värld där oljan kostar $200 per fat?

  • En högst adekvat frågeställning. Men dumheterna ska stoppas redan idag, att bygga infrastruktur som bygger på att driva bilar med olja (oavsett formen) är korkat. Det vi ska satsa på är att bygga ut spårbunden trafik som är energieffektivare. Förbifart Stockholm t.ex. Tar vi de slantarna och satsar på järnvägar så har vi gjort en insats för framtiden, sedan finns det givetvis problem där med, om vi ökar elförbrukningen med 30-40% hur ska vi då producera el?