Folkomröstning är att smita?


[column width=”49%” padding=”2%”]
Idag skriver statskunskapsprofessor Leif Lewin på SvD Brännpunkt att det rödgröna beslutet om en folkom-
röstning är ett sätt att smita från en intern konflikt som man inte klarar av att lösa.


SvD:
Det är inte fråga om att utröna folkopinionen. Alla tre partier har sin bestämda uppfattning om hur Stockholms trafikproblem ska lösas och har visat ett demonstrativt ointresse att ta till sig nya intryck eller ändra uppfattning. Socialdemokraterna vill ha Förbifarten, miljöpartiet och vänstern vill inte ha den. Därmed basta. Kollisionen är ett faktum och folkomröstningen ett sätt att smita från ansvaret. Nu hoppas man att frågan skall kylas ner inför valet, så att man slipper visa upp sin splittring. ”Folket får avgöra” kommer det ritualiserade beskedet att lyda.

Personligen undrar jag om det finns någon människa som har trott att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemo-
kraterna skulle gå iland med uppgiften att bli helt eniga i alla frågor. Jag vet inte hur det skulle ha gått till och jag tycker definitivt inte att det är önskvärt. Om en kommande rödgrön regering riskerar att spräckas på grund av skillnader i ideologi så är det något vi får leva med, hellre det än att som småpartierna i den borgerliga alliansen försvinna och/eller bli till hobbymoderater.

Idag är det knappast någon som förnekar att vi har en moderatregering och att det är moderaterna som styr allt som regeringen gör. Så när Andreas Carlgren talar om jakt på varg även nästa år så beror det på att han har fått direktiv uppifrån, något som blir extra tydligt när han delger oss det inrepeterade budskapet. Något säger mig att Mona Sahlin inte har samma auktoritet vilket gör att hennes ministrar troligen kommer uppfattas som mer självständiga.

Den berömda borgfreden som skulle gälla under EU-ordförandeskapet kommer att bli det som styr en Rödgrön regerings första halvår. När sedan konflikterna dyker upp, för det gör de, så kommer väljarna bli varse det direkt. På det sättet kan jag tycka att det är illavarslande att man inte uppnådde enighet när det gäller Förbifart Stockholm, för folkomröstningen indikerar möjligen att man även framöver kan komma att överlåta åt medborgarna att fatta beslut i viktiga och svåra partiskiljande frågor. Förhoppningsvis har jag fel.

Eftersom jag själv är motståndare till Förbifart Stockholm så tycker jag ändå att beslutet var rätt. Hade ett batongparti som Socialdemokraterna fått besluta själva så hade bygget

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]Förbifart Stockholm

börjat 20 september, nu blir det inte så. Robert Noord, S-märkt oppositionsråd i Haninge skriver så här på sin blogg:

Robert Noord: De rödgröna presenterar också en lösning på frågan om Förbifart Stockholm. Frågan har inte varit lätt att hantera inom samarbetet då våra tre partier har olika åsikter. Förslaget innebär att det är invånarna i Stockholms län som själva får avgöra frågan i en folkomröstning den 23 september 2012…

…Idag visar de rödgröna att vi klarar av att samarbeta även kring viktiga infrastrukturfrågor. En svår fråga i förhandlingarna har fått sin lösning och i den fortsatta valrörelsen kan vi fokusera på andra för stockholmarna viktiga frågor.

Jag vet inte, men jag lever nog inte på samma planet som Noord. Folkomröstningen visar nämligen precis tvärtom det han själv säger. Man klarar inte att samarbeta kring viktiga infrastrukturfrågor, och Noord är precis som många andra socialdemokrater för bygget av förbifarten. Men i bästa fall inser länsinnevånarna att det är bättre att satsa de tjugotvå miljarderna, eller hur mycket det nu var, på kollektivtrafiken.

intressant Tags : , , , , , , , , , svd dn1 ex ab1 t
[/column]


5 svar till “Folkomröstning är att smita?”

 1. Det är väl så att borgarna har ju aldrig varit särskilt mycket för demokrati och folkomröstningar.

  ATP, kärnkraften, högertrafiken och trängselskatten är kända folkomröstningar som inte följts. vissa är det sossarna som skiter i, vissa är det borgarna som skiter i. Frågan är varför borgarna inte vågade ta ansvar inför trängselskatten?

  Allianzen försöker ju för övrigt skita i folkomröstningen om Euro:n. Iom att folket röstade fel, så ska vi prackas på folkomröstningar tills vi tycker rätt i frågan.

 2. Daniel – Att ta upp kärnkraften och högertrafiken är väl inte riktigt rättvist? Kärnkraftsomröstningen är ju genomdriven av förra regeringen men omröstningen skedde för 30 år sedan och oppinionen ser helt annorlunda ut idag.

  Högertrafiken borde aldrig ha varit en folkomröstning utan man borde bara ha genomfört den. Även om man gick emot folket där så gjorde man ju rätt; en majoritet av alla fordon i Sverige på den tiden var byggda för högertrafik (hade ratten på vänster sida) så det hade varit direkt trafikfarligt att behålla vänstertrafik.

  • Problemet är att du har rätt. faktiskt. Ingen av de omröstningarna borde ha genomförts. Faktiskt. Tycker man nu att de borde ha genomförts så visar de värdet av omröstningarna, noll och intet. Den som till sist måste fatta beslut är ju politikerna själva. Även om de försöker smita genom att arrangera en folkomröstning. Skulle man följa beslutet i en omröstning, hur länge gäller det då? En mandatperiod, eller två? Eller 10år, kanske för evig tid? Samhälle och förutsättningar förändras och man riskerar alltid en svekdebatt om man väljer en ”för kort” giltighetstid.

   Den här omröstningen står i en klass för sig. Den är enbart till för att maskera den fuskbyggande rödgröna rörans oenighet. Skall detta bli mall för framtida regerande? varje gång man inte kan komma överens, fram med en ny folkomröstningen. Tanken förskräcker!

   • Fuskbyggande? Till skillnad från den människofientliga och integritetshatande samling som nu regerar?

 3. Personligen undrar jag om det finns någon människa som har trott att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemo-
  kraterna skulle gå iland med uppgiften att bli helt eniga i alla frågor.

  Nä de kommer aldrig till att bli ett bra samarbete.
  MP är ju titt som tätt vänster eller höger beroende på vilken sida som gynnar deras politik mest. I grund och botten är det ett enfrågeparti (miljön).
  S är ju nästan lika långt till höger som M (ibland mer höger, beroende på fråga) och lär inte vilja ändra på mycket som Alliansen infört.
  V är det enda partiet som faktiskt konstant vill föra en vänsterpolitik men de är också i minoritet jämfört med de andra två.