Ryssland stoppar felaktig Iranfientlig resolution om Jemen i FN:s säkerhetsråd allt medan radions JM Sommarström desinformerar.

Först ett par ord om Johan Mattias Sommarströms falska uppgifter om kriget i Jemen. Han rapporterar om ”inbördeskriget i Jemen” – medan det är synnerligen väl belagt att det rör sig om ett angreppskrig av Saudiarabien med stöd av USA och Storbritannien lånt utöver den på felaktiga grunder beslutade FN-resolutionen våren 2015. Han talar om att ”regeringsarmén” slåss mot Houthi-rebeller. Men det finns ingen sådan armé. Jemens förre president – som inte var president då Saana intogs och då Saudiarabien anföll i mars 2015 flydde till Saudiarbien och har därifrån godkänt Saudis bombningar av landsmännen i Jemen. Han har nu råkat i onåd hos Saudis, som kanske insett att han inte har så stort stöd i landet.

AP och Reuters rapporterar att Ryssland har lagt in sitt veto mot en resolution som lades fram av Storbritannien i FN:s säkerhetsråd. Den var riktad mot Iran som påstods ha brutit mot FN:s gällande vapenembargo i Jemen.

Jag återger främst uppgifter från Svenska Yle nedan:

I Jemen pågår ett illegalt angreppskrig av Saudiarabien, med stöd Storbritannien och USA, som under Trump sex-dubblat bombningarna av fattiga Jemen som genom kriget drabbats av världens värsta humanitära katastrof.

Yle: Västländerna stödde den arabiska militärkoalitionen som leds av Saudiarabien och som hävdar att houthi-rebellerna har använt raketer från Iran i attacker mot Saudiarabien. I januari slog FN:s sanktionskommitté slog fast att delar från raketer som har undersökts i Saudiarabien är identiska med delar från den iranska rakettypen Qiam-1.

Kommittén kunde inte ändå säga klart ut om det var Iran som hade levererat missilerna till rebellerna i Jemen. Iran har konsekvent avvisat alla anklagelser om att det har stött rebellerna med vapenleveranser.
Jemen karta 180228

Elva länder röstade för resolutionen medan Ryssland och Bolivia var emot. Kina och Kazakstan avstod från att rösta. Ryssland ansåg bland annat att resolutionen var riskfylld eftersom den ökar spänningen i onödan.

Storbritannien försökte i sista stund blidka Ryssland med att inte nämna Iran vid namn i resolutionen, men det hjälpte inte.

USA trappar upp hot mot Iran
”Om vi inte får något till stånd via säkerhetsrådet så måste vi vidta våra egna åtgärder” sa USA:s FN-ambassadör Nikki Haley.Hon hotade Iran med ensidiga amerikanska aktioner. ”Om Ryssland fortsätter att skydda Iran så kommer USA och våra bundsförvanter att vidta åtgärder för egen del. Om vi inte får något till stånd via säkerhetsrådet så måste vi vidta våra egna åtgärder hotade Haley utan att gå in på detaljer.” ”I dag anklagade Ryssland säkerhetsrådets majoritet för att destabilisera regionen i och med resolutionen”, klagade USA:s biträdande FN-ambassadör Kelley Currie. ”Det här är perverst eftersom Rysslands veto de facto endast tjänar Irans syften” klagade, sa Currie.

Iran svarade med att anklaga USA och Storbritannien för krigshets och för att vara ”de största militära uppbackarna av aggressionen mot Jemen.”

Den saudiledda militärkoalitionen ingrep i Jemen år 2015 efter att houthirebellerna hade intagit huvudstaden Sanaa och drivit bort den saudistödda presidenten Abd Rabu Mansur Hadi året innan.

Det förvärrar läget ytterligare i vad FN kallar den värsta humanitära krisen i världen för närvarande.
Över 10 000 människor har dödats i kriget i arabvärldens fattigaste land och miljoner människor lider av kolera och andra sjukdomar.

Över två miljoner människor har drivits från sina hem och över hälften av befolkningen lider av allvarlig undernäring eller svält. Läget förvärras betydligt av en handelsblockad som Saudiarabien och dess allierade införde efter rebellernas framgångar.

Saudiarabien har samtidigt sparkat högt uppsatta generaler som generalstabens chef, general Abdulrahman bin Saleh al-Bunyan och flera av hans närmaste medarbetare.

Ingen orsak angavs men kriget i Jemen har inte löpt väl och stormrika Saudiarabien har inte nått sitt mål att återinsätta en marionett som president i utfattiga Jemen, skriver Yle.

I stället råder ett blodigt dödläge där ingen part tycks vinna utom jihadister som al-Qaida, som har lagt under sig fler städer och regioner under inbördeskrigets gång.
Jemen - Saudiangrepp IISaudiarabien inleder det brutala angreppet på Jemen i mars 2015
Kort kommentar: Bevis saknas för att Iran stödjer Houthi-rebellerna. Däremot är det solklart att den brutala krigföringen av Saudiarabien, USA och Storbritannien är långt utöver en mycket tveksam resolution i FN:s säkerhetsråd. Detta sker i strid med folkrätt och FN-stadga, alltmedan okunniga/okritiska/köpta journalister för ut angriparnas propagandaversion avkriget.
Och Hadi var inte president i Jemen då Houthi-rebellerna intog Saana. Återkommande desinformation i media är detta.

Stoppa svenska vapenexporten till Saudiarabien!
Stoppa bombkriget i Jemen!

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Protestera mot Sveriges vapenförsäljning till Saudiarabien, för kriget i Jemen bland annat!
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,

  3 comments for “Ryssland stoppar felaktig Iranfientlig resolution om Jemen i FN:s säkerhetsråd allt medan radions JM Sommarström desinformerar.

 1. Ken Ersson
  1 mars, 2018 at 10:45

  Har du sett vad Bilderblogg skriver om den bloggtopplista som finns? Han tror att Svensson köper sin placering på listan, och han utgår ifrån att det knappt skrivs några kommentarer på Svenssons blogg. Så kan det vara, det är nog fler än din gamla kompis som undrar över Svensson.

  • 1 mars, 2018 at 15:40

   Jag har kontaktats av Jan-Inge Flücht, som tidigare drev denna blogg, och som nu driver Bilderblogg. Jag har har av dragit tillbaka sin bloggartikel.

   Har följande kommentar:

   Jag saknar kunskap om någon blogg har köpt träffar till sin hemsida.
   Noterar att:
   a) Svensson uppgivit att han har c:a 20 000 besök/vecka, vilket bara är litet fler än vad jag hade i februari.
   b) Han har ungefär dubbelt så många unika besökare listade på http://www.blogtoplist.se/politik, vilken återger färre än hälften av det antal unika besökare jag har enligt WordPress räknare. OBS! Jag säger därmed INTE att Blogtoplists räknare är fel – de har kanske helt andra kriterier än WordPress. Jag har två gånger påpekat skillnaden för Blogtoplist, men inte fått svar.
   c) Jag har betydligt fler än kommentarer än Anders Svensson.

   Vet någon läsare något om detta?

   • Ralf
    1 mars, 2018 at 15:56

    Bilderblogg har blivit bitter, bäst att strunta i han. han har ju attackerat din blogg förr för vad du skriver.

Comments are closed.